שימוש בקובץ "אגרון" מהווה הפרה של חוק הגנת הפרטיות