מענה ל־עבירת ניצול מכוון של טעות הזולת – מה זה אומר?