מענה ל־האם ביטוח לאומי חשוף לרישום משטרתי של תיק סגור?