מענה ל־הזמנה לדין בעקבות אי נקיטת צעדי זהירות בחיה