אם בית משפט ירשיע אותי בעבירה הוא יוכל לפסוק כנגדי פיצויים?