אם הורשעתי בבית דין צבאי זה אומר שיש לי רישום פלילי?