האם דוח על עישון מריחואנה מופיע בתדפיס הרישום הפלילי?