האם המשטרה חייבת חובת שימוע או תגובה לפני הגשת כתב אישום