האם חוקי להוריד את קובץ אגרון – תוכנת מרשם האוכלוסין?