האם מדובר בעבירה פלילית בגינה יש עניין בציבור כתב אישום?