האם מדובר בעבירה פלילית של סחיטה באיומים שבגינה מורשעים?