האם מותר לתאגיד לצלם כרטיס אשראי ולשמור אותו בארכיון ?