האם ניתן לבצע מחיקת רישום פלילי לאחר מתן גזר הדין?