האם שוטר/פקח יכולים להכריח לפרק או לתת קנס על הצבת מצלמה?