יש לי רישום פלילי ואני מעוניין ללמוד משפטים – האם זה אפשרי?