כיצד ניתן לברר מחו"ל האם הוגשה נגדי תלונה מצד האקס