כתב אישום וזימון למשפט על החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמי