ערר על סגירת תיק פגיעה מינית במהלך טיפול פיזיותרפי