רק אתה אשם – אם נחשדת בפלילים ולא התייעצת עם עורך דין!