שאלה היפוטתית בלבד, מה מה משמעות תיקון 14 לחוק הנוער?