תיק משטרתי יחיד סגור מחוסר עניין לציבור מפריע לי .