תיק סגור מחוסר ראיות ואישור על חוסר רשום פלילי בעבירות מין