תלונה על אלימות במשפחה שהובילה לתיק על העלבת עובד ציבור