מאמרים בנושא ביטול צו סגירת עסק שנמכרו בו משקאות משכרים לקטינים