צו עיכוב יציאה מהארץ הינו סעד מיוחד שמוציאים בית משפט, המשטרה או הפרקליטות. סעד זה מונע מהאדם שכנגדו הוא הוצא את האפשרות לעזוב את גבולות המדינה, בכל אחד מ- 23 ... קרא עוד