מהן עבירות משחקים אסורים? מה העונש הקבוע בחוק לאדם המשתתף במשחק הימורים אסור או לאדם המארגן משחק הימורים אסור? להלן הפרטים. ... קרא עוד