מאמרים בנושא העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה