מאמרים בנושא ועדת פטור לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין