מאמרים בנושא זיכוי קודם או הרשעה קודמת בשל המעשה נשוא כתב האישו