חקירה משטרתית היא חוויה מטלטלת עבור כל אדם, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר באנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית. מצד אחד, אנשים מוגבלים חשופים יותר מאחרים למקרים של ניצול ... קרא עוד