מאמרים בנושא חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור