בעת האחרונה מוזכר לא אחת באמצעי התקשורת המונח "פסילת ראיות", אשר משחק לטובתם של נאשמים בבתי המשפט. אכן, במקרים מסוימים עשוי בית המשפט להורות על ראיה כפסולה, אך בניגוד לסברה ... קרא עוד