מאמרים בנושא מאגר חקיקה

חוק תרומת ביציות

חוק תרומת ביציות, התש״ע–2010ס״ח תש״ע, 520; תשע״א, 86.תוכן ענייניםפרק א׳: פרשנותפרק ב׳: ייחוד ואיסור פעולותפרק ג׳: תרומת ביציות למטרת הולדהסימן א׳: זכאות לתרומת ביציותסימן ב׳: אישור פעולות וביצועןסימן ג׳: ועדת ... קרא עוד

חוק נתוני אשראי

חוק נתוני אשראי, התשע״ו–2016ס״ח תשע״ו, 838.תוכן ענייניםפרק א׳: מטרהפרק ב׳: הגדרותפרק ג׳: הוראות כלליותפרק ד׳: רישוי שירות נתוני אשראיפרק ה׳: הקמת מאגר נתוני אשראי ומטרותיופרק ו׳: העברת מידע למאגר ושמירתופרק ... קרא עוד