מאמרים בנושא מניעת פגישה של עורך דין עם יותר מעצור אחד