מאמרים בנושא סגירת תיק מעשה מגונה בקטינה מחוסר אשמה