עבירת גניבת הרכב מתייחסת לנטילה ללא רשות של הרכב והעברתו בנסיבות שיש בהן כדי להעיד על כוונה לשלול את הרכב מבעליו שלילת קבע. העונש המקסימלי הקבוע לצד העבירה של גניבת ... קרא עוד