מאמרים בנושא סמכות שוטר לבצע חיפוש גופני

הודעות בנושא סמכות שוטר לבצע חיפוש גופני שנכתבו בפורום המשפטי (מעבר לפורום הפלילי)

הסבר על חוק המישוש
גילי | 07:01 27/10/2015
הסבר על חוק המישוש
עו''ד אסף דוק | 07:13 27/10/2015
החזקת סכין
אבי | 12:26 11/04/2015
החזקת סכין וחיפוש בלתי חוקי
עו''ד אסף דוק | 14:56 13/04/2015
חשד סביר
אביבה | 21:15 22/01/2018
חשד סביר
עו''ד עודד רגב | 19:27 24/01/2018
שאלה על הטרדה מינית
חיים | 23:58 20/01/2015
התנהגות שתיחשב כהטרדה מינית
עו''ד אסף דוק | 19:19 23/01/2015

שאל שאלה בפורום הפלילי