מאמרים בנושא עונש על בעילת חולת נפש או לקויה בשכלה