אדם שבמזיד או במרמה נוטל או צורך חשמל או מים או גז שאינו זכאי להם, או משתמש בהם או גורם להטייתם או לבזבוזם, עובר עבירה פלילית שדינה עד שלוש שנות ... קרא עוד