מאמרים בנושא עונש על התעללות במטופל בבית חולים פסיכיאטרי