מאמרים בנושא עונש על תקיפת מטופל בבית חולים פסיכיאטרי