תפקידם של שוטרים הוא לשמור על ביטחון הציבור על כן, כל פגיעה בהם מהווה הפרה של הסדר החברתי אותו הם מנסים לשמר. בתי המשפט מוקיעים כל התנהגות אשר מונעת, מפריעה ... קרא עוד