עיכוב מוגדר כיום בסעיף 66 לחוק המעצרים כהגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות מסויגת מראש בזמן ובתכלית. ... קרא עוד