מאמרים בנושא ענישה בעבירת גרימת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות