מאמרים בנושא ענישה בעבירת תקיפת חסר ישע על ידי אחראי