מאמרים בנושא ענישה בעבירת תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות