עבירות אלה נחקקו כדי להתמודד עם תופעת האלימות בכללותה כנגד נושאי משרות ציבוריות על רקע חוסר שביעות רצונם של מקבלי השירות. בקרב עובדי הציבור המוגנים ניתן למצוא: רופאים, עובדי ממשלה ... קרא עוד