צו הרחקה או צו הגנה ניתנים כאשר קיימת בתוך המשפחה אלימות שיש בה סכנה מוחשית מיידית לשלום האישה או שלום הילדים. הצו כולל איסור כניסה למקום, איסור הטרדה, איסור נשיאת ... קרא עוד