HTML Site Map

Homepage Last updated: 2019, April 20
Total pages: 165522

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
feed חוקי-מדינת-ישראל3505 pages
23967-חוק-כלי-הירייה-תיקון-התשכב-1962
23968-חוק-השיפוט-הצבאי-התשטו-1955
23969-חוק-כלי-הירייה-תיקון-התשיד-1954
23970-חוק-כלי-הירייה-התשט-1949
23971-חוק-חופשה-שנתית-תיקון-מס-15-והוראת-שעה-התשעו-2016
23972-חוק-חופשה-שנתית-תיקון-מס-13-התשעד-2014
23973-חוק-חופשה-שנתית-תיקון-מס-12-התשעג-2013
23974-חוק-חופשה-שנתית-תיקון-מס-11-התשע-2010
23975-חוק-חופשה-שנתית-תיקון-מס-9-התשסז-2006
23976-חוק-חופשה-שנתית-תיקון-מס-8-התשסה-2005
23977-חוק-חופשה-שנתית-תיקון-מס-7-התשסב-2001
23978-חוק-חופשה-שנתית-תיקון-מס-3-התשכז-1967
23979-חוק-חופשה-שנתית-תיקון-מס-2-התשכה-1965
23980-חוק-חופשה-שנתית-תיקון-התשיז-1957
23981-חוק-חופשה-שנתית-התשיא-1951
23982-חוק-החשמל-תיקון-מס-4-התשעא-2011
23983-חוק-החשמל-תיקון-התשיז-1957
23984-חוק-החשמל-התשיד-1954
23985-חוק-חיילים-משוחררים-החזרה-לעבודה-תיקון-מס-17-התשסט-2009
23986-חוק-החיילים-המשוחררים-החזרה-לעבודה-תיקון-מס-15-התשסח-2008
23987-חוק-חיילים-משוחררים-החזרה-לעבודה-תיקון-מס-14-התשסד-2004
23988-חוק-חיילים-משוחררים-החזרה-לעבודה-תיקון-מס-13-התשסג-2003
23989-חוק-החיילים-המשוחררים-החזרה-לעבודה-תיקון-מס-12-התשסב-2001
23990-חוק-שירות-ביטחון-תיקון-מס-9-התשנח-1997
23991-חוק-הביטוח-הלאומי-תיקון-מס-100-התשנה-1995
23992-חוק-החיילים-המשוחררים-החזרה-לעבודה-תיקון-מס-8-התשמח-1987
23993-חוק-הביטוח-הלאומי-תיקון-מס-17-התשלה-1975
23994-חוק-בית-הדין-לעבודה-תיקון-מס-5-התשלה-1975
23995-חוק-החיילים-המשוחררים-החזרה-לעבודה-תיקון-מס-4-התשל-1970
23996-חוק-החיילים-המשוחררים-החזרה-לעבודה-תיקון-התשיד-1954
23997-חוק-החיילים-המשוחררים-החזרה-לעבודה-תיקון-התשיא-1951
23998-תיקון-טעות-בחוק-החיילים-המשוחררים-החזרה-לעבודה-התשט-1949
23999-חוק-החיילים-המשוחררים-החזרה-לעבודה-התשט-1949
24581-חוק-יסוד-הממשלה-תיקון-מס-5
24582-חוק-יסוד-הממשלה-תיקון-מס-3-והוראת-שעה-לכנסת-ה-20
24583-חוק-הרשות-הלאומית-לבטיחות-בדרכים-הוראת-שעה-תיקון-מס-2-התשעח-2018
24584-חוק-לתיקון-דיני-הרשויות-המקומיות-חוקי-עזר-בעניין-פתיחתם-וסגירתם-של-עסקים-בימי-מנוחה-התשעח-2018
24585-חוק-לתיקון-פקודת-המועצות-המקומיות-מס-56-התשע-2009
24586-חוק-הרשויות-המקומיות-יועצת-לענייני-מעמד-האישה-תיקון-התשסח-2008
24587-חוק-לתיקון-פקודת-העיריות-מס-114-התשסח-2008
24588-חוק-לתיקון-פקודת-העיריות-מס-110-התשסח-2007
24589-חוק-לתיקון-פקודת-המועצות-המקומיות-מס-47-התשסז-2007
24590-חוק-לתיקון-פקודת-העיריות-מס-109-התשסז-2007
24591-חוק-לתיקון-פקודת-העיריות-מס-103-התשסה-2005
24592-חוק-לתיקון-פקודת-העיריות-הוראת-שעה-תיקון-מס-4-התשעח-2017
24593-חוק-תאגידי-מים-וביוב-תיקון-מס-11-התשעח-2018
24594-חוק-קרן-קיימת-לישראל-תחולת-דיני-המס-והוראת-שעה-התשעח-2018
24595-חוק-יסוד-ירושלים-בירת-ישראל-תיקון-מס-2-
24596-חוק-יסוד-ירושלים-בירת-ישראל-תיקון
24597-חוק-גנים-לאומיים-שמורות-טבע-אתרים-לאומיים-ואתרי-הנצחה-תיקון-מס-15-התשעח-2018
24598-חוק-המפלגות-תיקון-מס-24-התשעח-2018
24599-חוק-סדר-הדין-הפלילי-תיקון-מס-81-התשעח-2018
24600-חוק-להסדר-ההימורים-בספורט-תיקון-מס-12-התשעח-2017-
24601-חוק-התכנון-והבנייה-תיקון-מס-119-התשעח-2017
24602-חוק-חניה-לנכים-תיקון-מס-8-התשעח-2017
24603-חוק-נכסים-של-נספי-השואה-והטבות-לניצולי-שואה-נזקקים-תיקוני-חקיקה-התשעח-2017
24604-חוק-הבטחת-הכנסה-תיקון-מס-51-התשעח-2017
24605-חוק-הבטחת-הכנסה-תיקון-מס-50-התשעח-2017
24606-חוק-הביטוח-הלאומי-תיקון-מס-199-התשעח-2017
24607-חוק-שעות-עבודה-ומנוחה-תיקון-מס-16-התשעח-2017
24608-חוק-לתיקון-פקודת-מס-הכנסה-תיקון-מס-244-התשעח-2017
24609-חוק-לתיקון-פקודת-ביטוח-רכב-מנועי-מס-22-התשעח-2017
24610-חוק-מס-ערך-מוסף-תיקון-מס-56-התשעח-2017
24611-תיקון-טעויות-בחוק-הכשרות-המשפטית-והאפוטרופסות-תיקון-מס-18-התשעו-2016
feed חקיקה11 pages
26857-חוק-הסמים-המסוכנים-עבירת-קנס-מיוחדת-2018
26857-חוק-הסמים-המסוכנים-עבירת-קנס-מיוחדת-2018חוק-הסמים-המסוכנים-עבירת-קנס-מיוחדת
8207-חוק-העונשין
8209-פקודת-סדר-הדין-הפלילי-מעצר-וחיפוש
8210-חוק-פיקוח-אלקטרוני-על-עצור-ועל-אסיר-משוחרר-על-תנאי
8211-פקודת-הראיות
8212-תיעוד-חזותי-בחקירת-חשודים
8213-חיפוש-בגוף-ונטילת-אמצעי-זיהוי
8214-פקודת-הסמים-המסוכנים
8215-חוק-נתוני-תקשורת
8261-חוק-למניעת-מפגעים
feed מאמרים22 pages
10849-ייעוץ-משכנתאות-כל-מה-שצריך-לדעת
12063-תלונות-סרק-על-אלימות-במשפחה
12064-מעצר-בגין-אלימות-במשפחה
185-מהי-עבירה-שיש-עמה-קלון
2351-עבירות-פליליות-ופשיטת-רגל
25621-עורכי-הדין-הפליליים-הטובים-ביותר-בישראל
258-רישום-פטנט
2590-עד-מומחה-במשפט-פלילי
2684-תביעה-ייצוגית
2685-משרד-עורך-דין-בתל-אביב
271-גירושין-בעקבות-אלימות-במשפחה
280-הטכנולוגיה-נגד-האלימות
285-ביטוח-במקרה-של-נהיגה-בשכרות
2912-עבירות-פליליות-בפשיטת-רגל
298-האחריות-הפלילית-בחוק-לשון-הרע
3075-עורך-דין-רשלנות-רפואית
337-אלימות-במשפחה-עניין-משפחתי-או-פלילי
372-חוקרים-פרטיים
389-עורך-דין-לענייני-גירושין
390-גישור-משפחה
5907-האם-ניתן-להתעשר-מהגשת-תביעה-ייצוגית
6519-עורך-דין-תביעות-ביטוח-לאומי
feed מדיה-ועיתונות1 page
235-עו-ד-פלילי-אסף-דוק-בתקשורת
feed מילון-מונחים-משפט-פלילי43 pages
10466-מעצר-בית-על-ידי-קצין-משטרה
105-חקירה-ראשית-וחקירה-נגדית
10518-תפיסת-מחשבים-וטלפונים-חכמים-על-ידי-המשטרה
106-מהו-הסדר-טיעון
107-זכות-העיון
108-ההליך-הפלילי
130-הצהרת-תובע
138-טענת-קינטור
139-רשלנות-פלילית
140-עבירת-הסיוע
141-מושג-עצימת-עיניים
171-טיעונים-לעונש
182-דיון-מקדמי-במשפט-פלילי
204-עבירת-כליאת-שווא
205-עבירות-התעללות-בקטין-או-בחסר-ישע
206-האם-ישנה-חובה-להתייצב-לחקירת-משטרה
210-עונש-מאסר-על-תנאי
218-הגדרת-עבירת-מעשה-מגונה
218-מעשה-מגונה
250-מהי-עבירת-ריבוי-נישואין
260-שירות-לתועלת-הציבור
279-סוכן-מדיח-וסוכן-סמוי
304-עדות-מוקדמת
330-מעשה-מגונה-בפומבי
334-טענת-אליבי-במקום-אחר-הייתי
365-חסיון-עורך-דין-לקוח
366-פיצוי-על-מעצר-שווא
51-זכות-ההיוועצות-בסניגור
5717-עבירת-רצח-בכוונה-תחילה
58-זכות%20השימוע
58-זכות-שימוע
5871-אסיר-בעל-סיכון-גבוה-לבריחה
59-זכות-היידוע
61-עיכוב-פרסום-שם-חשוד
62-איסור-פרסום-שם-חשוד
6437-עיכוב-ביצוע-עונש-מאסר-עד-להכרעה-בערעור
65-מסדר-זיהוי
66-זכות-השתיקה
67-הזכות-להימנע-מהפללה-עצמית
71-צו-הגנה-אלימות-במשפחה
73-צו-נגד-הטרדה-מאיימת
74-מעצר-עד-תום-ההליכים
97-זכויות-הקטין-בחקירה-ובמעצר
feed סניפים8 pages
28725-עורך-דין-פלילי-לפי-אזור-בארץ
feed
-שומרון
feed
feed
feed
feed
feed
feed סניפים דרום22 pages
124-עורך-דין-פלילי-בשדרות
125-עורך-דין-פלילי-בנתיבות
126-עורך-דין-פלילי-בדרום
13257-עורך-דין-מעצרים-בבאר-שבע
134-עורך-דין-פלילי-באשקלון
152-עורך-דין-פלילי-באופקים
153-עורך-דין-פלילי-בדימונה
163-עורך-דין-פלילי-בערד
167-עורך-דין-פלילי-באר-שבע
198-עורך-דין-פלילי-בבאר-שבע
229-עורך-דין-פלילי-ברהט
2446-עורך-דין-צבאי-בבאר-שבע
2453-עורך-דין-צבאי-בדרום
28480-עורך-דין-מעצרים-באשקלון
293-עורך-דין-פלילי-באילת
443-עורך-דין-תעבורה-בבאר-שבע
444-עורך-דין-תעבורה-באשדוד
445-עורך-דין-תעבורה-באשקלון
447-עורכי-דין-תעבורה-בדרום
454-עורך-דין-תעבורה-בקרית-גת
89-עורך-דין-פלילי-קרית-מלאכי
90-עורך-דין-פלילי-בקרית-גת
feed סניפים יהודה-שומרון1 page
419-עורך-דין-פלילי-באריאל
feed סניפים ירושלים8 pages
102-עורך-דין-פלילי-במודיעין
13253-עורך-דין-מעצרים-בירושלים
154-עורך-דין-פלילי-בבית-שמש
165-עורך-דין-פלילי-בירושלים
2447-עורך-דין-צבאי-בירושלים
398-עורך-דין-במבשרת-ציון
420-עורך-דין-פלילי-במעלה-אדומים
441-עורך-דין-תעבורה-בירושלים
feed סניפים מרכז25 pages
103-עורך-דין-פלילי-בתל-אביב
13254-עורך-דין-מעצרים-בתל-אביב
13255-עורך-דין-מעצרים-בראשון-לציון
13256-עורך-דין-מעצרים-בפתח-תקווה
147-עורך-דין-פלילי-בפתח-תקווה
148-עורך-דין-פלילי-ברמת-גן
149-עורך-דין-פלילי-בחולון
150-עורך-דין-פלילי-בת-ים
156-עורך-דין-פלילי-בבני-ברק
161-עורך-דין-פלילי-ביהוד
16260-עורך-דין-פלילי-ביפו
16263-עורך-דין-פלילי-באלעד
166-עורך-דין-פלילי-בראשון-לציון
170-עורך-דין-פלילי-במרכז
227-עורך-דין-פלילי-בקריית-אונו
228-עורך-דין-פלילי-אור-יהודה
230-עורך-דין-פלילי-בראש-העין
2445-עורך-דין-צבאי-בתל-אביב
2452-עורך-דין-צבאי-במרכז
292-עורך-דין-פלילי-בגבעת-שמואל
440-עורך-דין-תעבורה-בתל-אביב
448-עורכי-דין-תעבורה-במרכז
451-עורך-דין-תעבורה-בפתח-תקווה
452-עורך-דין-תעבורה-בראשון-לציון
453-עורך-דין-תעבורה-בראש-העין
feed סניפים צפון21 pages
13258-עורך-דין-מעצרים-בחיפה
162-עורך-דין-פלילי-בחדרה
16265-עורך-דין-פלילי-באום-אל-פחם
168-עורך-דין-פלילי-בחיפה
2448-עורך-דין-צבאי-בחיפה
2454-עורך-דין-צבאי-בצפון
294-עורך-דין-פלילי-בקריות
409-עורך-דין-פלילי-בטבריה
410-עורך-דין-פלילי-ביקנעם
411-עורך-דין-פלילי-בכרמיאל
412-עורך-דין-פלילי-בנהריה
413-עורך-דין-פלילי-בעכו
414-עורך-דין-פלילי-בעפולה
415-עורך-דין-פלילי-בנצרת
416-עורך-דין-פלילי-בצפת
417-עורך-דין-פלילי-בקרית-שמונה
418-עורך-דין-פלילי-בבית-שאן
422-עורך-דין-פלילי-בצפון
442-עורך-דין-תעבורה-בחיפה
449-עורכי-דין-תעבורה-בצפון
455-עורך-דין-תעבורה-בחדרה
feed סניפים שפלה9 pages
101-עורך-דין-פלילי-בשפלה
131-עורך-דין-פלילי-באשדוד
132-עורך-דין-פלילי-בנס-ציונה
133-עורך-דין-פלילי-ברמלה
146-עורך-דין-פלילי-בלוד
164-עורך-דין-פלילי-בגדרה
450-עורך-דין-תעבורה-ברחובות
78-עורך-דין-פלילי-ביבנה
83-עורך-דין-פלילי-ברחובות
feed סניפים שרון10 pages
151-עורך-דין-פלילי-בטייבה
155-עורך-דין-פלילי-בנתניה
157-עורך-דין-פלילי-ברעננה
158-עורך-דין-פלילי-בהרצליה
159-עורך-דין-פלילי-בכפר-סבא
160-עורך-דין-פלילי-ברמת-השרון
16261-עורך-דין-פלילי-בבאקה-אל-גרבייה
16262-עורך-דין-פלילי-בכפר-יונה
16264-עורך-דין-פלילי-בהוד-השרון
446-עורך-דין-תעבורה-בנתניה
feed פסיקה304 pages
10427-ביטול-הרשעה-בעבירות-נשק-חמורות
10484-סגירת-תיק-פלילי-בעבירת-יבוא-סמים-באינטרנט
10656-זיכוי-נאשם-מעבירות-הונאה-במוסד-אקדמי
10751-אי-הרשעה-ללקוחה-שפצעה-ותקפה-אישה-אחרת
10836-סגירת-תיק-משטרתי-ללקוח-שהחזיק-סכין-שלא-כדין
10914-סגירת-תיק-חקירה-ללקוח-שנחשד-במעשה-מגונה
11118-סגירת-תיק-פרקליטות-ללקוח-שהואשם-באונס-בתוך-המשפחה
11170-סגירת-תיק-פלילי-ללקוחה-שהואשמה-בזיוף-מסמכים-וקבלת-דבר-במרמה
11186-סגירת-תיק-פרקליטות-בחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-במעשה-מגונה
11439-משרדנו-עצר-כתבת-תחקיר-שקרית-ומגמתית-כנגד-איש-תקשורת-מוכר
11499-סגירת-תיק-בהסדר-מותנה-בעבירות-זיוף-וקבלת-דבר-במרמה
11769-הפרקליטות-החליטה-לגנוז-תיק-אונס-חמור-כנגד-לקוח-המשרד
11892-סגירת-תיק-פלילי-לזוג-הורים-שהואשמו-בתקיפת-ילדיהם-הקטינים
11910-אי-הרשעה-בעבירות-תקיפה-ואיומים
11955-אי-הרשעה-בעבירות-גניבה-והונאה-בכרטיסי-אשראי
12168-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-בעבירות-תקיפה-חמורה-והחזקת-סכין
12459-סגירת-תיק-משטרתי-בהיעדר-אשמה-ללקוח-שנחשד-בקבלת-דבר-במרמה
12497-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-במעשים-מגונים-בקטינים-בתוך-המשפחה
12630-קבלת-חנינה-מנשיא-המדינה-ללקוח-שהורשע-בעבירות-גניבה-חמורות
12644-ביטול-כתב-אישום-ללקוח-שהואשם-ביבוא-סמים-באינטרנט
12683-אבי-דוביצקי-ישלם-לעורך-דין-אסף-דוק-350,000-שח-בגין-לשון-הרע
12683-אבי-דוביצקי-ישלם-לעורך-דין-אסף-דוק-מאות-אלפי-שקלים-בגין-לשון-הרע
12725-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-בעבירות-יבוא-סמים-באינטרנט-בפעם-השניה
12884-שחרור-חשוד-ממעצר-בעבירות-תקיפה-וחבלה
13022-אי-הרשעה-בעבירות-תקיפה-וגניבה
13026-אי-העמדה-לדין-בעבירות-אלימות-במשפחה
13039-סגירת-תיק-פלילי-לקטין-בעבירות-סמים-במסגרת-הליך-טיפול-מותנה
13050-שחרור-עצור-שנחשד-במעשים-מגונים-בתלמידים-בתיכון-בו-עבד
13178-אי-הרשעה-ללקוח-שהואשם-בעבירת-תקיפה
13193-שחרור-ממעצר-חשוד-בעבירות-מעמ-בהיקף-של-20-מיליון-שח
13197-הוצאת-צו-הרחקה-נגד-אישה-שחשדה-שבעלה-בוגד-בה-עם-אחרת
13198-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בעבירות-מחשב-וקבלת-דבר-במרמה
13217-סגירת-תיק-פרקליטות-ללקוח-שנחשד-בהטרדה-מינית-והפצת-פרסום-תועבה-בוואטסאפ
13303-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחקר-בחשד-לנהיגה-פוחזת
13389-ביטול-כתב-אישום-ללקוח-שהואשם-בתקיפה-ותגרה-במקום-ציבורי
13652-סגירת-4-תיקים-ללקוח-בעבירות-סחר-בסמים-ומכירת-משקאות-משכרים-לקטינים
13773-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בעבירת-גניבה-ממעביד
13804-סגירת-תיק-בהיעדר-אשמה-להורים-שנחשדו-בתקיפה-והתעללות-בילדיהם-הקטינים
13969-ביטול-הרשעה-ללקוח-שהואשם-ביבוא-סמים-והחזקתם-שלא-לצריכה-עצמית
14081-סגירת-תיק-פרקליטות-ללקוח-שנחשד-במעשה-מגונה-כלפי-קרובת-משפחתו-הקטינה
14298-זיכוי-סטודנט-מעבירות-הונאה-באוניברסיטת-אריאל
14299-זיכוי-לקוח-שהואשם-בהדלפת-שאלון-בחינה-באוניברסיטה
14403-הארכת-מאסר-על-תנאי-חב-הפעלה-ללקוח-המשרד-בעבירות-סמים
14438-שחרור-ממעצר-חשוד-בעבירות-אלימות-במשפחה-עקב-תלונת-שווא
14490-שימוע-לעובדת-עירייה-ממרכז-הארץ-שנחשדה-בגניבה-ממעביד-הסתיים-ללא-פיטורים
14597-סגירת-תיק-יבוא-קנביס-לישראל-בהיעדר-אשמה-פלילית
14600-ביטול-כתב-אישום-בעבירות-אלימות-בתוך-המשפחה
14741-ביטול-הרשעה-ללקוח-שהואשם-בתקיפה-הגורמת-חבלה
14834-סגירת-תיק-פלילי-לעובד-סוציאלי-שנחשד-בשני-מקרי-אונס
14834-סגירת-תיק-פרקליטות-לעובד-סוציאלי-שנחשד-בשני-מקרי-אונס
14918-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בתקיפת-בת-זוגו-במספר-הזדמנויות
15066-ענישה-מקלה-מאסר-על-תנאי-בלבד-ללקוח-שפצע-אדם-אחר-וחיבל-ברכבו
15070-שחרור-נאשם-ממעצר-בעבירות-מין-חמורות-ללא-תסקיר-עקב-התנהלות-שירות-המבחן
15141-סגירת-תיק-גניבה-שנפתח-נגד-מורה-בהיעדר-אשמה-פלילית
15186-תיק-תאונת-דרכים-בו-נפגעה-הולכת-רגל-ונגרמו-לה-חבלות-הסתיים-בפסילה-של-20-יום-בלבד
15306-אבי-דוביצקי-חויב-לשלם-750000-שקלים-בגין-לשון-הרע
15306-אבי-דוביצקי-צייד-הפדופילים-חויב-לשלם-750,000-שח-בגין-לשון-הרע
15306-אבי-דוביצקי-צייד-הפדופילים-חויב-לשלם-750000-שח-בגין-לשון-הרע
15409-הפסד-צורם-נוסף-לאבי-דוביצקי-צייד-הפדופילים
15409-הפסד-צורם-נוסף-לאבי-דוביצקי-צייד-הפדופילים-ישלם-ללקוח-המשרד-400-אלף-שח
15410-ביטול-כתב-אישום-לקטין-שהואשם-בעבירת-תקיפה-וחבלה
15544-סגירת-תיק-פלילי-באזהרה-ללקוח-שנחשד-במעשה-מגונה-בקטינה-מתחת-לגיל-14
15546-קבלת-חנינה-מנשיא-המדינה-ללקוח-שהורשע-בעבירות-תקיפה-לשם-גניבה-והחזקת-סכין
15548-סגירת-תיק-פלילי-בהיעדר-אשמה-פלילית-ללקוח-שנחשד-בביצוע-מעשים-מגונים-בקטינים-בתוך-המשפחה
15556-מקרה-של-גניבה-על-ידי-עובד-הסתיים-בהסדר-פשרה-ומבלי-שהוגשה-תלונה-במשטרה
15579-סגירת-תיק-פלילי-בהיעדר-אשמה-פלילית-ללקוח-שנחשד-בתקיפת-קטין-על-ידי-אחראי
15639-סגירת-תיק-פרקליטות-לאם-שנחשדה-בתקיפת-בתה-הקטינה
15640-ענישה-מקלה-מאסר-על-תנאי-בלבד-ללקוח-שהסיג-גבול-תקף-ופצע-אדם-אחר-בביתו
15728-זיכוי-לקוח-מעבירת-מעשה-מגונה-בקטינה-בנסיבות-אינוס
15734-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בחדירה-לחומר-מחשב
15767-סגירת-תיק-פרקליטות-ללקוח-שנחשד-במעילת-הענק-ברשת-האופנה-רנואר
16020-אי-הרשעה-ללקוח-בעבירת-גניבה-הגם-שלא-הצביע-על-פגיעה-קונקרטית-בעיסוק
16060-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בסחיטה-באיומים-של-אישה-עימה-ניהל-מערכת-יחסים
16062-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בתקיפת-בת-זוגו-ופציעתה
16077-הארכת-מאסר-על-תנאי-חב-הפעלה-למסיע-שוהים-בלתי-חוקיים-בפעם-השנייה
16143-ביטול-צו-למניעת-הטרדה-מאיימת-שהוצא-בעקבות-תלונת-שווא-במסגרת-סכסוך-שכנים
16144-ענישה-מקלה-עבודות-שירות-בלבד-לנהג-מונית-שביצע-ברכבו-מעשים-מגונים-חמורים-בקטינה-אותה-הסיע
16163-אי-הרשעה-ללקוח-בעבירת-קבלת-דבר-במרמה-הגם-שלא-הצביע-על-פגיעה-קונקרטית-בעיסוקו
16221-שחרור-ממעצר-לקוח-שתקף-ופצע-את-בעל-הבית-שלו
16259-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-שאיים-ותקף-את-אשתו
16282-ביטול-צו-הרחקה-שהוצא-נגד-לקוח-במסגרת-סכסוך-שכנים
16285-פרשת-קוד-מקור-בשיתוף-ה-fbi-דחיית-בקשת-המשטרה-להמשיך-ולהחזיק-במחשבים-תפוסים
16315-סגירת-תיק-פלילי-בהיעדר-אשמה-פלילית-ללקוח-שנחשד-בפגיעה-בפרטיות
16316-למרות-שנמלט-מאימת-הדין-אבי-דוביצקי-ישלם-ללקוח-המשרד-400000-שקל-לאחר-שהוציא-דיבתו-ברשת
16316-למרות-שנמלט-מאימת-הדין-אבי-דוביצקי-ישלם-ללקוח-המשרד-400000-שקלים
16324-ביטול-רישום-משטרתי-ללקוח-בעבירות-מרמה-והונאה
16385-ביטול-צו-למניעת-הטרדה-מאיימת-שהוצא-בעקבות-תקיפת-בת-זוג
16395-סגירת-תיק-פלילי-להורים-שנחשדו-בתקיפה-והתעללות-בילדיהם-הקטינים
16414-ביטול-הרשעה-פלילית-בעבירות-גידול-סמים
16489-סגירת-תיק-פלילי-בהיעדר-אשמה-פלילית-ללקוח-שנחשד-בגניבה-והיזק-לרכוש-במזיד
16500-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שהואשם-במעשה-סדום-בקטינה
16683-עוד-אסף-דוק-הביא-לזיכוי-תקדימי-לנאשם-בעבירות-מעשה-מגונה-והטרדה-מינית
16843-שחרור-ממעצר-חשוד-בתקיפת-בני-מיעוטים-בחצי-השנה-האחרונה-על-רקע-גזעני
16892-קבלת-בקשה-לעיכוב-הליכים-בתיק-יבוא-סמים
16934-אי-הרשעה-ללקוחה-בעבירת-גניבה-למרות-היעדר-פגיעה-קונקרטית-בעיסוקה
17110-סגירת-תיק-פרקליטות-בהיעדר-אשמה-פלילית-ללקוח-שנחשד-בשיבוש-הליכי-חקירה
17117-שחרור-ממעצר-חשוד-במעשה-מגונה-בנסיבות-מחמירות-בקטינה-קרובת-משפחתו
17138-אי-הרשעה-ללקוחה-שאיימה-ותקפה-סייעת-בגן-ילדים
17151-שחרור-ממעצר-חשוד-במעשה-מגונה-בטרמפיסטית-קטינה-למרות-קיומה-של-הצהרת-תובע
17205-סגירת-תיק-פרקליטות-בעבירות-הצתה-במזיד-בהיעדר-אשמה-פלילית
17232-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שהואשם-ביבוא-סמים-ברשת
17235-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שהואשם-בביצוע-מעשים-מגונים-ומעשי-סדום-בקטין
17302-שחרור-ממעצר-לקוחה-בעבירות-תקיפה-וניסיון-דריסה
17317-קבלת-פטור-מלא-מאיסור-עיסוק-לאח-סיעודי-בבית-חולים-שהורשע-בעברו-במעשים-מגונים-במטופלות
17577-שחרור-ממעצר-מעסה-החשוד-באונס-מטופלת-במהלך-מסאז
17610-אבי-דוביצקי-חויב-לפצות-אדם-בלמעלה-מ-300000-שח-לאחר-שקרא-לו-פדופיל-ברשת
17610-אבי-דוביצקי-חויב-לפצות-לקוח-בשלוש-מאות-אלף-שקל-לאחר-שקרא-לו-פדופיל
17631-מעסה-שנעצר-בחשד-לאונס-וביצוע-מעשים-מגונים-במטופלות-שוחרר-בעקבות-כשלים-חמורים-בהתנהלות-המשטרה
17668-הורים-שנחשדו-בתקיפת-ילדיהם-הקטינים-לא-יועמדו-לדין
17681-סגירת-תיק-פלילי-בהיעדר-אשמה-ללקוח-שנחשד-בתקיפת-בת-זוגו
17715-ביטול-29-תיקים-משטרתיים-ללקוח-שנחשד-בביצוע-מגוון-רחב-של-עבירות
17820-סגירת-תיק-פלילי-בהיעדר-אשמה-ללקוח-שנחשד-ביבוא-סמים-קשים-באינטרנט
17831-עובדת-סוציאלית-שהועמדה-לדין-משמעתי-בעבירות-חמורות-תמשיך-להחזיק-ברישיון-ולא-תפוטר
17883-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שהואשם-בביצוע-עבירות-מרמה-והונאה
17931-ביטול-כתב-אישום-ללקוח-שהואשם-בעבירות-גניבה
17959-מחיקת-רישום-פלילי-לפרופסור-לרפואה-ומרצה-באוניברסיטאות-ברחבי-העולם
18027-סגירת-תיק-פלילי-בהיעדר-אשמה-ללקוח-שנחשד-במעשה-מגונה-בקטינה
188-שחרור-ממעצר-בעבירות-של-מעשי-סדום-ומעשים-מגונים-בילדים
19130-סגירת-תיק-פלילי-בהיעדר-אשמה-לעובדת-עירייה-שנחשדה-בגניבה-ממעביד
19221-זיכוי-קצין-שבס-מעבירות-הונאה-באוניברסיטת-אריאל
19284-ביטול-הרשעה-ללקוח-שתקף-אדם-אחר-בגז-פלפל-וגרם-לחבלה-בפניו
19293-סיום-הליך-פלילי-ללא-הרשעה-ללקוח-שהואשם-בהחזקת-סמים-שלא-לצריכה-עצמית
19404-סגירת-תיק-פלילי-בהיעדר-אשמה-ללקוח-שנחשד-בתקיפת-בת-זוגו
19405-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שהואשם-בביצוע-מעשה-סדום-בקטינה
19495-ביטול-הרשעה-פלילית-ללקוח-שגידל-סמים-בביתו-במעבדה-מאולתרת
19540-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שנחשד-שתקף-את-ילדיו-הקטינים
19541-אח-סיעודי-שהורשע-בעברו-במעשה-מגונה-במסגרת-תפקידו-קיבל-פטור-מלא-מאיסור-עיסוק-ושב-לעבודתו
19570-סגירת-תיק-משטרתי-לקטין-שנחשד-בהחזקת-סכין-במסגרת-הליך-טיפול-מותנה
19571-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בתקיפת-קטין-בגן-שעשועים-ציבורי
19572-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-ביבוא-סם-מסוג-הרואין-באמצעות-האינטרנט
19578-עד-מדינה-מאוים-נתפס-עם-אקדח-טעון-ונשפט-לעבודות-שירות-בלבד
19579-סגירת-תיק-פלילי-לחובש-בית-ספר-שנחשד-במעשים-מגונים-בתלמידים-במסגרת-תפקידו
19580-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-לאחות-מוסמכת-שנחשדה-בתקיפת-ילדיה-הקטינים
19598-זיכוי-נאשם-מעבירות-מרמה-והונאה-באוניברסיטת-אריאל-בשומרון
196-בית-המשפט-העליון-דוחה-ערר-המדינה-על-שחרור-נאשם-בעבירות-מין-חמורות-בילדים
20056-נער-שנחשד-בביצוע-מעשים-מגונים-והטרדות-מיניות-כלפי-תלמידות-בית-ספר-לא-יועמד-לדין
20057-לקוח-שהואשם-בעבירות-פדופיליה-חמורות-ברשת-לא-יועמד-לדין-פלילי
21559-אי-הרשעה-לקטין-שהשתתף-בתקיפת-ערבים-שקיימו-קשרים-רומנטיים-עם-יהודיות
2178-פטור-מאיסור-עיסוק-ללקוח-שהורשע-בעבירת-מין-בקטינה
2190-סגירת-תיק-פלילי-בעבירות-תקיפה-ופציעה
2193-עבירות-החזקת-סכין-וגניבת-רכוש-ענישה-מקלה
2223-שחרור-נאשם-ממעצר-בית-לעבודה-בעבירות-גידול-סמים
2224-סגירת-תיק-פלילי-בעבירות-גניבה-והונאה-בכרטיס-אשראי
22486-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-באונס-אישה-תוך-ניצול-מצבה-הנפשי
2253-אי-הרשעה-פלילית-לעובדת-בנק-בכירה-בעבירות-תקיפה-ואיומים
22571-זיכוי-נאשם-מעבירות-מין-בעקבות-קשיים-ראייתיים-ומחדלי-חקירה-חמורים
2275-שחרור-חשוד-ממעצר-בעבירות-אלימות-והטרדה-מינית-בתוך-המשפחה
2290-ביטול-רישום-משטרתי-מדור-מידע-פלילי
2301-החזקת-סם-שלא-לצריכה-עצמית-ענישה-מקלה
2324-התפרצות-למקום-מגורים-וגניבת-רכוש
2327-ביטול-כתב-אישום-בעבירות-אלימות-בתוך-המשפחה
2328-סגירת-תיק-תקיפה-שנפתח-נגד-רופאה-בעילה-של-חוסר-אשמה-פלילית
2345-אבי-דוביצקי-חויב-לשלם-ללקוח-המשרד-300000-שקל-בגין-לשון-הרע
2345-אבי-דוביצקי-חויב-לשלם-ללקוח-שלוש-מאות-אלף-שקל-בגין-לשון-הרע
2352-סגירת-תיק-פלילי-לקטין-בעבירת-תיווך-בסמים
2403-תקיפת-זקן-הגורמת-חבלה-של-ממש-ואיומים
24142-ביטול-כתב-אישום-וסגירת-תיק-בהסדר-מותנה-ללקוחות-שהואשמו-בגניבה
24143-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-בתקיפת-אביה-של-בת-זוגו
24273-חודשיים-עבודות-שירות-בלבד-לנאשם-שביצע-מעשים-מגונים-בחמש-קטינות-בתחבורה-ציבורית
24293-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בביצוע-מעשים-מגונים-בקטינה-בת-9-במסגרת-טיול-משפחות-בצפון-הארץ
24424-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שנחשד-בעבירות-מין-בילדיו-הקטינים
24472-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-באלימות-כלפי-גרושתו
25014-ביטול-כתב-אישום-ללקוח-שהחזיק-ב-1300-קג-של-סם-מסוג-קנאביס
25074-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-באונס-ומעשה-סדום-באישה-אותה-הכיר
25224-עבודות-שירות-בלבד-ללקוח-שייבא-לארץ-מעל-חצי-קילוגרם-של-סם-מסוכן-מסוג-פנטדרון-pentedrone
2559-תקיפה-הגורמת-חבלה-של-ממש-סגירת-תיק
2560-גידול-סמים-3-חודשי-עבודות-שירות-גידול-900-גרם-מריחואנה
25694-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-לגננת-שהואשמה-באלימות-כלפי-קטינים-בגן-ילדים
25905-אי-הרשעה-ללקוחה-שהואשמה-בקבלת-כספים-במרמה-מביטוח-לאומי
25905-אי-הרשעה-ללקוחה-שהואשמה-בקבלת-כספים-במרמה-מהמוסד-לביטוח-לאומי
25906-ביטול-רישום-משטרתי-ללקוח-שנחשד-במסירת-ידיעה-כוזבת-לרגל-חגיגות-70-שנות-עצמאות-למדינת-ישראל
25949-סטודנט-למשפטים-שהודה-בהונאה-בבחינה-לא-יורחק-מהלימודים-בקריה-האקדמית-אונו
25999-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בהחזקה-והפצה-של-חומרים-פדופיליים
26110-שחרור-ממעצר-חשוד-בהצתת-מבנה-בית-המשפט-בתל-אביב
26117-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בביצוע-מעשה-סדום-בנסיבות-אינוס-בקטין
26118-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-בסחר-בסמים-מסוכנים
2616-חבלה-במזיד-ברכב-סגירת-תיק-פלילי
26213-זיכוי-נאשם-מעבירות-איומים-ותקיפת-עובד-ציבור
26214-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בביצוע-מעשים-מגונים-בקטינים-ברשת
26223-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-במעשה-מגונה-בקטין
2637-תקיפה-הגורמת-חבלה-של-ממש-מחיקת-רישום-משטרתי
26448-סגירת-תיק-פלילי-למנהל-בית-ספר-שנחשד-בהטרדה-מינית-של-מורה-הכפופה-לו
2650-סגירת-תיק-פלילי-בעבירות-אלימות-במשפחה-בהליך-שימוע
26610-מאסר-על-תנאי-בלבד-ללקוח-שהחזיק-2443-תמונות-וסרטי-תועבה-ובהם-דמויות-של-קטינים
26642-סגירת-תיק-לשחקן-כדורסל-ישראלי-שנחשד-בהחזקת-סכין-וסמים-שלא-לצריכה-עצמית
26643-סגירת-תיק-ללקוח-שנחשד-בהחזקת-פרסום-חומר-תועבה
26644-ביטול-כתב-אישום-לקטינה-שהואשמה-בעבירות-גניבה
26684-ביטול-כתב-אישום-וסגירת-תיק-בהסדר-מותנה-ללקוח-שהואשם-באיומים-ברצח
26685-שחרור-ממעצר-לקוח-שנחשד-באונס-ותקיפה-של-בת-זוגתו
26685-שחרור-ממעצר-לקוח-שנחשד-באונס-ותקיפה-של-בת-זוגתו-במשך-כשנתיים
267-שחרור-ממעצר-בעבירות-מין
26746-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוחות-שהואשמו-באי-נקיטת-אמצעי-זהירות-בחיה
26779-סגירת-תיק-פלילי-לאיש-מחשבים-שנחשד-בחדירה-לחומר-מחשב-וקבלת-דבר-במרמה
26780-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-למעסה-שהואשם-בביצוע-אונס-ומעשים-מגונים-במטופלות
26780-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-למעסה-שהואשם-בביצוע-מעשים-מגונים-במטופלות
26900-ביטול-מלא-של-מעצר-בית-ללקוח-המואשם-בעבירות-אלימות-במשפחה-כנגד-בת-זוגו
26901-סגירת-תיק-לאחר-שימוע-ללקוח-שנחשד-בקבלת-דבר-במרמה-והונאה-בכרטיסי-חיוב-ברשת-האינטרנט-בסכומי-כסף-גבוהים
26902-אי-הרשעה-ללקוחה-שהואשמה-בסחר-בסמים-בעקבות-פגמים-ראייתיים-של-ממש-בתיק-החקירה
26976-שישה-חודשי-עבודות-צבאיות-בלבד-לאיש-קבע-שהורשע-בגניבת-עשרות-אלפי-שקלים-מכספת-הבסיס-בו-שירת
26977-זיכוי-לקוחות-המשרד-מעבירות-מרמה-והונאה-במכללת-אורט-בראודה
27078-שחרור-ממעצר-לקוח-שנחשד-שאיים-על-פרקליט-שייצג-בתיק-פלילי-כנגדו
27137-סגירת-תיק-בהסדר-מותנה-ללקוח-שהואשם-שפרץ-לחדר-במלון-וביצע-מעשה-מגונה-בעובדת-שלו
27138-סגירת-תיק-בהסדר-מותנה-ללקוח-שהטריד-מינית-עובדת-קטינה-שלו
27207-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-למנהל-בית-ספר-שהואשם-בהטרדה-מינית-של-מורות-הכפופות-לו
27316-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-בהחזקת-נשק-שלא-כדין
27317-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בביצוע-מעשים-מגונים-בקטינה-בת-13
27318-קבלת-ערר-וסגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-שאיים-והטריד-בחורה-שהכיר-באתר-הכרויות
27319-שחרור-ממעצר-חייל-שנחשד-בהחזקה-ושימוש-בסמים-מסוכנים-במסגרת-פרשיה-רחבה-וחמורה-בצבא
27485-ביטול-כתב-אישום-לקטין-שהואשם-בהחזקת-סכין-שלא-כדין
275-חזרה-מכתב-אישום-מכירת-משקה-משכר-לקטין
27555-שחרור-ממעצר-לקוח-שנחשד-בביצוע-עבירות-אלימות-כלפי-בת-זוגו
27556-קבלת-ערר-וסגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-בעבירות-אלימות-חמורות-כלפי-בת-זוגו
27557-ביטול-הרשעה-ללקוח-שנתפס-מחזיק-במחשבו-מאות-תכנים-מיניים-פדופיליים
27600-ביטול-רישום-משטרתי-ללקוח-שנחשד-במכירת-משקאות-משכרים-לקטינים-לרגל-חגיגות-70-שנות-עצמאות-למדינת-ישראל
27605-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בביצוע-מעשים-מגונים-בפומבי-במספר-הזדמנויות
27606-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שנחשד-בעבירות-אלימות-במשפחה
27894-סגירת-תיק-פלילי-ביצוע-מעשים-מגונים-בקטינים-ברשת
27895-ענישה-מקלה-מאסר-על-תנאי-בלבד-ללקוח-שתקף-ופצע-אדם-אחר
27983-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-באיומים-כלפי-בת-זוגו
27987-סגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שנחשד-בביצוע-מעשים-מגונים-בקטינה-בת-12-והחזקת-סמים
281-חזרה-מכתב-אישום-עבירת-תקיפה
28155-ענישה-מקלה-מאסר-על-תנאי-בלבד-לאחות-סיעודית-בבית-חולים-פסיכיאטרי-שתקפה-מטופלת
28196-קבלת-ערעור-משמעתי-וביטול-עונש-הרחקה-לצמיתות-שהוטל-על-סטודנטית-במרכז-ללימודים-אקדמיים-מלא
28197-אבי-דוביצקי-ישלם-700-שקלים-על-כל-יום-שיפר-צו-שיפוטי
28272-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בתקיפה-והפרעה-לשוטר-בעת-מילוי-תפקידו
28350-קבלת-ערר-וסגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-בעבירות-אלימות-במשפחה
28351-זיכוי-סטודנטית-מעבירות-זיוף-והונאה-במכללה-האקדמית-להנדסה-אורט-בראודה
28434-ענישה-מקלה-מאסר-על-תנאי-בלבד-ללקוח-שתקף-ופצע-את-אשתו-במספר-רב-של-הזדמנויות
28436-מאסר-על-תנאי-בלבד-ללקוח-שהטריד-מינית-סוכנת-משטרתית-שהתחזתה-לקטינה-בת-13
28477-מאסר-על-תנאי-בלבד-ללקוח-שאיים-להרוג-את-בת-זוגו-לאחר-שדרך-לעברה-את-נשקו-תוך-שהוא-מכניס-כדור-לבית-הבליעה
28479-שחרור-ממעצר-לקוח-שנחשד-בתקיפת-שוטרים-עקב-סירוב-המשטרה-לגבות-עדות-מעד-מרכזי
28481-דחיית-בקשה-למתן-צו-הרחקה-נגד-לקוחה-בעקבות-חשיפת-הקלטה-שהוכיחה-שדווקא-מבקש-הצו-הוא-שאיים-ותקף
28571-בית-המשפט-הורה-על-מאסרו-של-אבי-דוביצקי-צייד-הפדופילים
28594-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בביצוע-מעשים-מגונים-בקטינה-בת-10-בחוות-סוסים
28681-סגירת-תיק-פלילי-לקטין-שנחשד-בביצוע-מעשה-סדום-בקטינה
28682-החלטה-תקדימית-הסדר-מותנה-אינו-מונע-הגשה-של-קובלנה-פלילית-פרטית-בגין-אותו-אירוע
28770-ביטול-רישום-פלילי-לדוקטור-למדעי-המחשב-ומרצה-מוביל-בתחום-אבטחת-המידע
28771-סגירת-תיק-חקירה-למעסה-שנחשד-בביצוע-מעשים-מגונים-במטופלות
28772-סגירת-תיק-חקירה-ללקוחה-שנחשדה-באיומים-וחבלה-במזיד-ברכב
28773-סגירת-תיק-פלילי-לקצין-משטרה-בדרגת-סנצ-שנחשד-בניסיון-ביצוע-מעשה-מגונה-בקטין
28807-המשטרה-סגרה-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-באיומים-נגד-בת-זוגו
28836-שחרור-ממעצר-לקוח-שנחשד-בסחר-בסמים-בעקבות-הגשת-ערר-לבית-המשפט-המחוזי-מרכז
28869-קבלת-ערר-וסגירת-תיק-מחוסר-אשמה-ללקוח-שהואשם-בתקיפה-חבלנית
28870-ביטול-כתב-אישום-ללקוח-שהואשם-בהחזקת-332-גרם-קנאביס-שלא-לצריכה-עצמית
2911-סגירת-תיק-בעבירת-הטרדה-מינית-באינטרנט
301-שחרור-חשוד-בעבירות-איומים-ופציעה-כשהעבריין-מזויין
323-אי-הרשעה-לקטין-בעבירות-תקיפה-ואיומים
333-שחרור-זיוף-מסמכים-וקבלת-דבר-במרמה
348-נאשם-ברצח-אשתו-לא-כשיר-לעמוד-לדין
350-שחרור-ממעצר-חשוד-בעבירות-סחר-בסמים
351-אי-הרשעה-בעבירות-של-גניבה-והונאה-בכרטיסי-אשראי
380-ביטול-הרשעה-בעבירות-של-זיוף-מסמכים-וקבלת-דבר-במרמה
381-שחרור-ממעצר-זוג-חשודים-בעבירות-חמורות-של-סחר-בסמים-וגידול-וייצור-סמים
395-שחרור-נאשם-ממעצר-בעבירות-גידול-סמים
396-ביטול-כתב-אישום-מעשה-מגונה-בפומבי
397-שחרור-חשוד-ממעצר-בעבירות-סחיטה-באיומים
406-שחרור-חשוד-ממעצר-בעבירות-איומים-ותקיפת-בת-זוג
407-זיכוי-בעבירות-מין-אונס-מעשי-סדום-ותקיפת-קטין
408-ביטול-הרשעה-בעבירות-מרמה-והונאה-ועבירות-כלכליות
423-סגירת-תיק-אונס-מחוסר-אשמה-פלילית
424-שחרור-חשוד-ממעצר-בעבירות-נשק
425-הארכת-מאסר-מותנה-לנאשם-בפעם-השלישית
431-ביטול-הרשעה-בעבירות-של-מכירת-משקה-משכר-לקטין
432-שחרור-חשוד-ממעצר-בעבירות-אלימות-במשפחה
459-ביטול-רישום-משטרתי-בעבירות-סחר-בסמים
460-מחיקת-רישום-משטרתי-בעבירות-פריצה-וגניבה
470-חזרה-מכתב-אישום-בעבירות-סמים
471-שחרור-קטינה-בעבירות-סחר-ותיווך-בסמים-מסוכנים
473-שחרור-ממעצר-חשוד-בביצוע-מעשים-מגונים-בקטינים
474-אי-הרשעה-בעבירות-של-מכירת-משקאות-משכרים-לקטינים
5543-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-בעבירות-בידוי-ראיות-ומסירת-ידיעה-כוזבת
5545-ביטול-הרשעה-לעובד-בנק-בכיר-שתקף-קטין
5674-קבלת-בקשת-חנינה-על-ידי-נשיא-המדינה-ומחיקת-עבר-פלילי
5738-שחרור-ממעצר-חשוד-באונס-בתוך-המשפחה
5805-סגירת-תיק-ללקוח-שייבא-סמים-באינטרנט
6095-סגירת-תיק-במסגרת-הליך-שימוע-בעבירות-איומים-והיזק-לרכוש
6147-ועדת-משמעת-קבעה-שיקום-על-פני-השעיית-סטודנט-שהטריד-מינית
6168-שחרור-ממעצר-חשוד-בתקיפה-הגורמת-חבלה-של-ממש-כלפי-גרושתו
6299-סגירת-תיק-ללקוח-שנחשד-באספקת-סם-לאדם-אחר
6362-למרות-שהורשע-במספר-רב-של-תיקים-פליליים-חמורים-קיבל-חנינה-מנשיא-המדינה
6458-שחרור-חשוד-במעשה-מגונה-בקטינה-ממעצר-בית-בשל-היעדר-עילת-מעצר-והתיישנות
6463-סגירת-תיק-פרקליטות-כנגד-לקוח-שנחשד-במעשים-מגונים-באינטרנט
6499-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שהואשם-במעשה-מגונה-בקטינה
6591-הארכת-מאסר-מותנה-לנאשם-בעבירות-סחר-בסמים
6651-בית-המשפט-המחוזי-ביטל-הרשעתו-של-אדם-שתקף-ופצע-שתי-נשים-בהתקף-פסיכוטי
6682-סגירת-תיק-חקירה-כנגד-לקוחה-שנחשדה-בתקיפה
6690-החזרת-רישיון-נשק-ללקוח-לאחר-ערר-על-החלטת-פקיד-רישוי-כלי-יריה
6744-סגירת-תיק-תקיפה-והיזק-לרכוש-במזיד-בעילה-של-חוסר-אשמה
6820-ביטול-עונש-הרחקה-מהאוניברסיטה-לסטודנט-שהואשם-בהונאה-בעבודת-בית
7253-ביטול-רישום-משטרתי-בעבירות-נשק-וסחר-בסמים
7274-סגירת-תיק-חקירה-נגד-קטין-שנחשד-בהתפרצות-לבית-כנסת
7288-תקף-ופצע-אך-לא-יישלח-לכלא-או-לעבודות-שירות-לאור-יחס-גזעני-ומשפיל-מצד-המתלונן
7320-סגירת-תיק-משטרתי-בחוסר-אשמה-ללקוחה-שנחשדה-בתקיפת-זקן
7547-אי-הרשעה-ללקוח-שאיים-לפרסם-תמונות-וסרטונים-מיניים-של-אישה-שהכיר
7603-עבודות-שירות-בלבד-לעורך-דין-שהורשע-בגניבת-כספי-לקוחותיו
7695-סגירת-תיק-חקירה-בעבירות-תיווך-וסחר-בסמים
7796-ביטול-מניעת-העסקתו-של-מורה-במשרד-החינוך-שהורשע-בעברו-במעשה-מגונה-בקטין
7819-סגירת-תיק-אונס-נגד-לקוח-מחוסר-אשמה
8259-הארכת-מאסר-על-תנאי-חב-הפעלה-ופסילה-בפועל-בעבירות-סמים
9237-קבלת-חנינה-מהנשיא-ללקוח-שהורשע-בהתפרצות-וגניבה
9249-סגירת-תיק-פלילי-ללקוח-שנחשד-בהחזקה-ופרסום-חומר-תועבה-של-קטין
9263-ביטול-כתב-אישום-בעבירות-יבוא-סמים
9319-אי-הרשעה-ללקוחה-שאיימה-בהצתה
9361-צו-מניעה-בעקבות-פרסומים-משמיצים-בפייסבוק-וביוטיוב
feed פסיקה-עליון13096 pages
10246-ע
10250-רע
10251-ע
10252-בש
10253-בש
10254-רע
10255-ע
10256-בש
10257-ע
10258-בש
10259-בג
10260-בג
10261-בג
10263-בג
10264-רע
10265-בג
10266-עמ
10267-בג
10269-ע
10270-ע
10271-ע
10272-ע
10273-ע
10274-בש
10276-ע
10277-בש
10278-בש
10281-ע
10282-בג
10283-בג
10284-בג
10285-בג
10286-בג
10287-בש
10288-בש
10289-בש
10290-בש
10291-ע
10292-בג
10293-רע
10297-בג
10298-בג
10299-בג
10300-בג
10301-רע
10302-בג
10306-בג
10307-בש
10308-ע
10309-רע
10310-בג
10311-ע
10312-בג
10313-ע
10314-ע
10315-ע
10316-ע
10317-ע
10318-רע
10321-בש
10322-בש
10323-בש
10324-בש
10325-בג
10326-בג
10327-ע
10328-ע
10329-בג
10330-בג
10331-בג
10332-רע
10333-בש
10334-ע
10335-ע
10339-בש
10340-ע
10341-בש
10342-רע
10343-ע
10344-בג
10345-בש
10346-בש
10347-בש
10348-בג
10352-רע
10353-בג
10354-בש
10355-ע
10356-ע
10357-בש
10358-בג
10362-בש
10363-בש
10364-בג
10365-בש
10366-בג
10367-בג
10368-עפ-7939-10-רומן-זדורוב-נגד-מדינת-ישראל
10369-בג
10370-ע
10371-ע
10372-ע
10373-בש
10374-בג
10375-בג
10376-רע
10377-ע
10378-ע
10379-ע
10380-בג
10381-בש
10382-בג
10383-בש
10384-בש
10385-בש
10386-בש
10387-בג
10390-בג
10391-בש
10392-בג
10393-בג
10396-ע
10397-בג
10398-ע
10399-ע
10400-ע
10401-בש
10402-ע
10403-ע
10404-ע
10405-בג
10406-בש
10407-בש
10408-עפ-445614-אביגדור-קלנר-נ-מדינת-ישראל
10409-בג
10410-בג
10411-בג
10412-בג
10413-בג
10417-בש
10422-בש
10423-בש
10424-בג
10425-בג
10426-רע
10428-בג
10429-בג
10430-רע
10431-ע
10432-בג
10433-בג
10434-בש
10435-בג
10438-בג
10445-בש
10446-בג
10447-ע
10448-ע
10449-בש
10450-רע
10451-בג
10452-ע
10453-בג
10454-בש
10455-רע
10456-בש
10457-ע
10458-בש
10459-בש
10460-בג
10461-בג
10464-בש
10465-בש
10467-ע
10468-בש
10469-בש
10470-רע
10471-ע
10472-בג
10473-בג
10474-בג
10475-בש
10477-בש
10478-בש
10479-בש
10480-בש
10482-בש
10489-ע
10490-בש
10491-בש
10493-בש
10494-בש
10495-בש
10496-בש
10497-בש
10498-בש
10499-בש
10500-ע
10501-ע
10502-בג
10503-בש
10504-בש
10505-בש
10506-בש
10509-בג
10517-בש
10519-ע
10520-בש
10521-בש
10524-בש
10525-בג
10526-בש
10527-בג
10528-רע
10529-ע
10530-בש
10531-בש
10532-בג
10533-בג
10588-בג
10589-בג
10590-ע
10591-בג
10592-רע
10593-בש
10594-בש
10595-בג
10596-ע
10597-בש
10598-ע
10600-בג
10601-בג
10602-בג
10603-בש
10604-ע
10605-ע
10607-בש
10608-בג
10609-רע
10610-בש
10611-בש
10612-ע
10613-רע
10614-ע
10615-בש
10616-רע
10617-בג
10618-בג
10619-בש
10620-בש
10621-בש
10622-בש
10624-בש
10625-בש
10626-בג
10627-בג
10628-בג
10629-ע
10630-ע
10631-בש
10632-ע
10633-בש
10634-בש
10635-בג
10636-רע
10637-בג
10638-בג
10639-ע
10640-רע
10642-בג
10645-ע
10646-ע
10647-בש
10648-ע
10649-בג
10650-בג
10651-בש
10652-בג
10653-בש
10654-בש
10655-בג
10657-בג
10658-בש
10659-בג
10660-בש
10661-בג
10662-בג
10663-ע
10664-בג
10665-בג
10666-בג
10667-בג
10668-בש
10669-בש
10670-בג
10671-בג
10672-ע
10673-בש
10674-בש
10679-רע
10680-בג
10681-בג
10682-בג
10705-ע
10706-בג
10707-בש
10708-בג
10709-בג
10710-בש
10711-בש
10712-בש
10713-בש
10714-ע
10715-בג
10716-בש
10717-בג
10718-רע
10719-בש
10720-ע
10721-בש
10722-בג
10723-בג
10724-בג
10725-ע
10726-בש
10727-בש
10728-ע
10729-בג
10730-בש
10732-ע
10733-ע
10734-ע
10735-בש
10736-בש
10737-ע
10738-רע
10739-בש
10740-ע
10741-בש
10742-בש
10743-ע
10744-בג
10745-בש
10746-בש
10747-בש
10748-בש
10749-בש
10750-בש
10753-בג
10754-בג
10755-בש
10758-בג
10759-רע
10760-בש
10761-בג
10762-ע
10763-ע
10764-דנ
10765-בג
10766-בג
10767-בג
10768-בג
10771-בש
10772-בש
10773-בש
10774-בש
10775-בש
10776-בש
10777-בש
10778-בש
10779-בש
10780-בש
10781-בש
10782-בש
10783-בש
10784-בג
10785-ע
10788-בש
10789-בש
10790-בש
10791-רע
10792-בג
10793-ע
10794-רע
10795-בש
10796-בש
10797-בש
10800-רע
10801-בש
10802-בש
10804-ע
10805-ע
10806-בג
10807-בש
10808-בש
10809-בש
10819-בג
10820-ע
10821-רע
10825-בש
10826-בש
10827-בש
10828-רע
10829-בג
10830-ע
10831-בש
10832-בש
10833-בג
10840-ע
10841-רע
10842-בש
10843-בש
10844-בג
10845-בש
10846-בג
10847-בש
10848-בג
10852-בג
10853-בש
10854-רע
10855-ע
10856-ע
10857-בג
10858-בג
10859-ע
10860-בג
10861-ע
10862-בג
10863-בג
10864-ע
10865-דנ
10866-בג
10867-רע
10868-בג
10869-בג
10870-בג
10871-ע
10872-בש
10873-בש
10874-בש
10875-רע
10876-בג
10877-ע
10878-ע
10879-רע
10880-בג
10881-ע
10882-בג
10883-ע
10888-בג
10889-בג
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166