HTML Site Map

Homepage Last updated: 2019, April 16
Total pages: 165302

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
התמחות עבירות-סמים6 pages
החזקה או שימוש בסמים לצריכה עצמית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פקודת הסמים המסוכנים אוסרת כל החזקה או שימוש בסמים לצריכה עצמית ושלא לצריכה עצמית. עם זאת, המדיניות החדשה נגד משתמשי סמי הקנאביס (מריחואנה וחשיש) נוקטת בהליכים פליליים רק כמוצא אחרון. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות העבירה ומרכיביה.
עבירות סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עבירות הסמים והעונשים עליהן מוסדרים בפקודת הסמים המסוכנים אשר מגדירה מהו סחר בסמים, ייצור סמים, ייצוא ויבוא, אספקת סם, החזקת סמים, שימוש בסמים לצריכה עצמית, הדחת קטינים לשימוש בסמים, החזקת כלים לשימוש בסמים וכדומה.
עבירות סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מתוך קטגוריית עבירות סמים,סמים מסוכנים מוגדרים כחומרים או מוצרים בעלי רכיב כימי המשפיע על מערכת העצבים של גוף האדם, גורם לשיבוש בתפיסת המציאות וההכרה העצמית, ועלול לגרום לנזקים נפשיים והתנהגותיים קבועים. פקודת הסמים המסוכנים היא זו שמגדירה מהם הסמים הנחשבים למסוכנים ואסורים לצריכה, כולל הכמויות המרביות הנחשבות לצריכה עצמית, אשר מעבר להן מדובר בהחזקה לצרכי סחר. עבירות הסמים בהתאם לפקודה הן: סחר בסמים, ייצור סמים, ייצוא ויבוא, אספקת סם, החזקת סמים, שימוש בסמים לצריכה עצמית, הדחת קטינים לשימוש בסמים, החזקת כלים לשימוש בסמים ונתינת סמים לקטינים. עו"ד אסף דוק מסביר במאמרים הבאים אודות יסודות עבירות סמים ומרכיביהן, מה העונשים הקבועים בצידן וכן כיצד בתי המשפט מתייחסים אליהן.
עבירת סחר בסמים | עורך דין מסחר בסמים - עו"ד פלילי אסף דוק ©
מהי עבירת סחר בסמים? מה העונש על סחר בסמים? מה ההבדל בין שימוש עצמי לסחר בסם מסוכן? האם חייבת להתקבל תמורה כדי שהדבר ייחשב כסחר בסמים? עו"ד פלילי מומחה משיב.
התמחות עבירות-צווארון-לבן4 pages
מהי עבירת השוחד? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו שוחד? מה העונש הקבוע בחוק לאדם הנאשם בביצוע עבירת שוחד? להלן הפרטים.
עבירות צווארון לבן - סוגים ועונשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עבירות צווארון לבן נוגעות להתנהגויות לא חוקיות שתכליתן להפיק רווחים בלתי חוקיים על-ידי שימוש באמצעים פסולים. עו"ד אסף מסביר אילו עבירות נכללות בעבירות צווארון לבן ומה מוביל את אנשי הצווארון הלבן להסתכן בפלילים.
עבירות צווארון לבן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מתוך קטגוריית עבירות צווארון לבן,עבירות צווארון לבן נוגעות להתנהגויות לא חוקיות שתכליתן להפיק רווחים בלתי חוקיים על-ידי שימוש באמצעים פסולים. בעבר הכינוי ביטא עבירות שבוצעו בידי רמי הדרג, אך הדבר לא רלוונטי כיום כיוון שמתמקדים במהות העבירה ולא במעמדו של העבריין. עבירות אלה כוללות: מרמה והונאה, לקיחת שוחד, מתן שוחד, קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, עבירות מע"מ, דו"חות וידיעות לא נכונים, הוצאת חשבוניות פיקטיביות, תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים של חברה ועוד. עו"ד אסף דוק מסביר אילו עבירות נכללות בעבירות צווארון לבן ומרכיביהן.
עבירת שימוש במידע פנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי עבירת שימוש במידע פנים? מהו מידע פנים בתאגיד? מיהו איש פנים? מה העונש לאדם העושה שימוש במידע פנים? עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות העבירה ומרכיביה.
התמחות עבירות-רכוש5 pages
מהי עבירת פריצה והתפרצות? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי עבירת פריצה והתפרצות? מה העונש הקבוע בחוק לאדם הנאשם בביצוע עבירת פריצה והתפרצות? להלן הפרטים.
מהם נכסים גנובים ומה העונש לאדם המחזיק בהם? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהם נכסים גנובים? מה העונש הקבוע בחוק לאדם המקבל נכסים גנובים? להלן הפרטים.
מהן עבירות גניבה ומה העונש בגינן? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהן עבירות גניבה? מה העונש הקבוע בחוק לאדם העובר עבירת גניבה? להלן הפרטים.
עבירות רכוש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עבירות רכוש הן עבירות שמעורב בהן רכוש כגון גניבה, פריצה, שוד, אחזקת רכוש גנוב או וגרימת נזק לרכוש. כמו כן, בניגוד לעבירות פליליות אחרות, בעבירות רכוש חייבת להיות מוכחת כוונה תחילה לביצוע העבירה המקושרת לחשוד.
עבירות שוד במשפט הפלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהן עבירות שוד? מה ההבדל בין גניבה לבין שוד? מה ההבדל בין שוד לבין שוד מזוין? מה העונשים בעבירות אלה? עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת השוד ומרכיביה.
התמחות עבירות-תעבורה31 pages
באילו מקרים תתאפשר שלילת רישיון הנהיגה לצמיתות? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הגוף המוסמך לשלול את רישיון הנהיגה לצמיתות, עקב עבירות תנועה חמורות במיוחד, הוא בית המשפט. עו"ד אסף דוק מסביר באילו מקרים רישיונו של נהג עלול להישלל לצמיתות.
בדיקת שכרות לנהגים - סירוב וניסיונות להכשיל את הבדיקה
בעבר נדרש שוטר להציג חשד סביר לגבי נהיגה בשכרות, על מנת לבצע בדיקת נשיפה. פסיקת בית המשפט שהפכה לתקדים מחייב, קבעה כי אין בריח כדי להצדיק חשד סביר.
ביקורת על הענישה הנהוגה בישראל בעבירת נהיגה בשכרות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המחוקק הישראלי רואה בחומרה רבה נהיגה בשכרות ולכן קבע עונש מינימום לנהיגה במצב שכרות. עו"ד אסף דוק מסביר את הסתירה בין עונש המינימום הקפדני בחוק לבין הערכאות המשפטיות שאינן מיישמות עונש זה ואת התוצאה של סתירה זו.
גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים? מה ההבדל בין הריגה לגרם מוות ברשלנות? מה העונש לנהג המואשם בגרימת מוות ברשלנות בנהיגה? עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות עבירת גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים וכן על האפשרויות העומדות בפני הנאשם בעבירה זו.
דוחות חניה - קיבלתם דוח חניה ותוהים כיצד לנהוג? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כולנו מכירים את התחושה הקודרת שמציפה אותנו כאשר אנו חוזרים מבילוי או מיום עבודה מפרך ועל שמשת חלון מכוניתנו מבצבץ לו דוח חניה. עו"ד אסף דוק מסביר האם וכיצד ניתן לבטל דוחות חניה ואיך ניתן לדעת אם דוח חניה ניתן שלא כדין.
דיבור בטלפון נייד בזמן נהיגה - קנסות ועונשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בפקודת התעבורה נקבעו תקנות האוסרות את השימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה. העובר על החוק צפוי נהיגה והמפרים אותן עוברים עבירה פלילית. עו"ד אסף דוק מסביר מהם החוקים הנוגעים לשימוש בסלולרי בזמן נהיגה, האם בעת עמידה ברמזור אדום ניתן להשתמש בנייד וכיצד לנ
התיישנות עבירות תעבורה - מתי לא ניתן להעמיד לדין נהג שביצע עבירת תנועה? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו פרק הזמן בו ניתן להעמיד לדין נהגים בגין עבירות תעבורה? באילו מקרים תוארך תקופת ההתיישנות? האם גם בעבירות תנועה מסוג קנס חלה התיישנות? עו"ד אסף דוק מסביר.
ייצוג בפני המרב"ד - המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - עו"ד אסף דוק ©
המרב"ד (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים) הוא הגורם שאמון על איתור נהגים עם ליקויים בריאותיים או הפרעות נפשיות ואישיותיות מסוימות אשר משפיעות על התנהגותם בעת הנהיגה בדרכים. במידה וזומנתם לבדיקות במרב"ד רצוי שתקראו את המאמר הבא ותתייעצו עם עורך דין לת
כתב אישום בגין תאונת דרכים - כיצד מתמודדים? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום יכול להיות מוגש בתאונה עם נפגעים אך גם בתאונה ללא נפגעים. עו"ד אסף דוק מפרט במאמר הבא מהם דיני התעבורה והדינים הנוספים הקשורים לתאונות דרכים, מהם השלבים בהגשת כתב אישום בגין תאונות דרכים ומה מומלץ לעשות לאחר תאונת דרכים.
מה צפוי לנהג חדש שנתפס נוהג בשכרות? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מיהו נהג חדש? מהי נהיגה בשכרות? מה העונש הצפוי לנהג חדש שנתפס נוהג בשכרות? מה התייחסותו של בית המשפט לתעבורה לעבירה זו? עו"ד אסף דוק מסביר.
מהם העונשים הצפויים בעבירת נהיגה בשכרות בפעם השנייה ומעלה? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נהיגה בשכרות בפעם השנייה ויותר נתפסת כמסוכנת לציבור והרשעה בגינה עלולה להוביל לתקופה ארוכה של שלילת הרישיון, תשלום פיצויים כבדים ואף למאסר מאחורי סורג ובריח. עו"ד אסף דוק מסביר מהם העונשים הקבועים בחוק על עבירת נהיגה בשכרות בפעם השנייה ומעלה וכיצד ני
מעבר באור אדום – השלכות ועונשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי עבירת אי ציות לרמזור אדום? מה העונש בגינה? האם היא גוררת רישום נקודות? כיצד בתי המשפט לתעבורה מתייחסים אליה בפסיקתם? עו"ד אסף דוק מסביר.
נהיגה בזמן פסילה - משמעותה והעונש הקבוע לצידה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי נהיגה בזמן פסילה? מה העונש לאדם הנוהג בזמן פסילה? מהי פסילת מינימום בעבירה זו? עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת נהיגה בזמן פסילה וכן על האפשרויות העומדות בפני הנאשם בעבירה זו.
נהיגה בקלות ראש - אופיה ומהותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי עבירת נהיגה בקלות ראש? מה העונשים הצפויים לאדם שנהג ברשלנות או בקלות ראש? האם קיימת שלילת מינימום? עו"ד אסף דוק מסביר על עבירת הנהיגה בקלות ראש ומרכיביה.
נהיגה ללא רישיון נהיגה - משמעותה והעונש בצידה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה? מהי עבירת אי חידוש רישיון נהיגה? מהי עבירת נהיגה ללא רישיון מתאים לסוג הרכב? אילו עונשים צפויים לנהגים המואשמים בעבירת נהיגה ללא רישיון? עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות עבירת הנהיגה ללא רישיון.
נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף - משמעותה והעונש בצידה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מה עונשו של אדם שייתפס נוהג ללא רישיון רכב בתוקף? אילו גורמים ישפיעו על העונש שיגזור בית המשפט לתעבורה על אדם שנהג ללא טסט מעל חצי שנה? עו"ד אסף דוק מסביר.
סירוב לבדיקת שכרות ואלכוהול - עורך דין תעבורה אסף דוק ©
מהו סירוב לבדיקת שכרות? האם חובה לעבור בדיקת ינשוף? מה העונש על סירוב לבדיקת אלכוהול? עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות עבירת השכרות, תוצאות סירובכם לבדיקת השכרות וכן על האפשרויות העומדות לפניכם כעת.
עבירות תעבורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לנחקרים ונאשמים בעבירות תעבורה, החל בעבירות קנס וכלה בתאונות קטלניות. המשרד מייצג נאשמים בבתי משפט לתעבורה בגין כל סוגי העבירות והפסילות.
עבירות תעבורה בצבא - סוגים ועונשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המחוקק ראה לנכון להטיל עונשים כבדים בגין עבירות תעבורה, אכיפה שלא פסחה על המערכת הצבאית. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירות תעבורה בצבא והאם העונשים המוטלים בגינן חמורים יותר מאשר המסגרת האזרחית.
עבירת אי הצגת מסמכים – חובת החזקת תעודות ברכב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בהתאם לתקנות התעבורה, כל נהג חייב להחזיק באמתחתו כשלוש תעודות: רישיון רכב, רישיון נהיגה, ותעודת ביטוח. מה עומד מאחורי חובת החזקת תעודות אלה ברכב ומה העונש על אי החזקתן? עו"ד אסף דוק מסביר.
עבירת התרת נהיגה לבלתי מורשה - עורך דין תעבורה אסף דוק ©
מהי התרת נהיגה לבלתי מורשה? מה העונש לבעל רכב שהתיר לאחר לנהוג ברכבו ללא רישיון? מהי ההגנה העומדת לנאשם בעבירה זו? עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת התרת נהיגה לבלתי מורשה וכן על האפשרויות העומדות בפני הנאשם בעבירה זו.
עבירת נהיגה במהירות מופרזת - עורך דין תעבורה אסף דוק ©
מהי נהיגה במהירות מופרזת? נתפסת על-ידי שוטר או מצלמת כביש נוהג מעל המהירות המותרת? קיבלת דו"ח מהירות לא מוצדק? שוקל האם לשלם את קנס המהירות או להישפט בבית משפט לתעבורה? עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת המהירות ומרכיביה וכן על האפשרויות העומ
עבירת נהיגה בשכרות | עורך דין נהיגה בשכרות - עו"ד אסף דוק ©
מהי עבירת נהיגה בשכרות? מיהו שיכור? מה ריכוז האלכוהול בדם המותר? מהי בדיקת ינשוף? אילו השלכות יש לסירוב לבדיקת שכרות? מהו העונש על נהיגה בשכרות? כנסו לאתר!
עבירת נהיגה תחת השפעת סמים - עו"ד תעבורה אסף דוק ©
מהי נהיגה תחת השפעת סמים? מה העונש לאדם הנתפס נוהג תחת השפעת סמים? באילו נסיבות יכול שוטר לערוך לנהג בדיקה לאיתור סמים בגופו? עו"ד אסף דוק אודות יסודות עבירת נהיגה תחת השפעת סמים ומרכיביה.
עבירת סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי עבירת סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה? מה העונשים בגינה? מה ההבדל בינה לבין נהיגה פוחזת של רכב? עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה ומרכיביה.
עבירת תאונת דרכים עם נפגעים - משמעותה והעונש בצידה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תאונת דרכים עם נפגעים מוגדרת כתאונה שאירעה עקב עבירת תעבורה וכתוצאה ממנה נפגע אדם, בין שנגרם נזק לרכוש ובין שלא נגרם נזק לרכוש. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות העבירה וכן כיצד נכון לפעול לאחריה בדגש על ניהול ההליך הפלילי.
עורך דין לדיני תעבורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עורך דין לתעבורה עוסק בכל סוגי העברות אשר קשורות לרכב, לכביש ולתחבורה, החל מעברות תנועה פשוטות ועד לתאונות דרכים חמורות.
פגיעה בהולך רגל - משמעותה והעונש בצידה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תאונות דרכים בהם מעורבים הולכי רגל מתרחשות בישראל מדי יום ומותירות אחריהן נפגעים רבים. עו"ד אסף דוק מסביר כיצד עליכם לנהוג במידה ופגעתם בהולך רגל לצד סקירת יסודות העבירה, העונשים בצידה והתייחסות בתי המשפט אליה.
פסילה מנהלית של רישיון נהיגה - כיצד מתמודדים? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חשד למעורבות בתאונת דרכים או לביצוע עבירת תנועה חמורה עלול להוביל לפסילה מנהלית של רישיון הנהיגה טרם ההעמדה לדין. עו"ד אסף דוק מסביר באילו מצבים ניתן לפסול את רישיון הנהיגה, מהו הליך השימוע והאם וכיצד ניתן לערער על ההחלטה.
קיבלתם רישיון נהיגה? אלו החוקים שחלים על נהגים חדשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המחוקק הטיל על נהגים חדשים עונשים חמורים בגין עבירות תנועה כגון נהיגה בשכרות או מהירות מופרזת, במשך שנתיים ממועד קבלת רישיונם. עו"ד אסף דוק מסביר אילו סנקציות הטיל המחוקק על נהגים חדשים וכיצד על נהג חדש להתמודד בגין עבירת תנועה חמורה שביצע.
תאונת פגע וברח - עבירת הפקרה לאחר פגיעה - עו"ד תעבורה אסף דוק ©
מהי תאונת פגע וברח? מה העונש בגין עבירת הפקרה לאחר פגיעה? מהו סיוע להפקרה לאחר פגיעה? מתי ייחשב נהג כנמלט ממקום התאונה? מה הענישה הנהוגה בעבירת ההפקרה? כיצד יש לנהוג במקרה של תאונת דרכים? עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות עבירת הפקרה לאחר פגיעה.
התמחות military-law25 pages
האם חוקרי מצ"ח מוסמכים לחטט לכם בטלפון הנייד? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מידי שנה חיילים רבים נעצרים על ידי מצ"ח שמבצעת חיפוש בטלפון הסלולרי שלהם ללא הסכמתם או עם הסכמה אך שלא מדעת. עו"ד אסף דוק מסביר מה אומר החוק על חיפוש במחשבים וטלפונים חכמים על-ידי מצ"ח והאם חייל שנחקר רשאי להתנגד לחיפוש בטלפון הנייד שלו.
האם ממצאי תחקיר צבאי יכולים להוביל לפתיחת הליך משמעתי או פלילי? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תחקיר צבאי מאפשר למערכת הצבאית לבצע תהליכי שיפור וייעול. יחד עם זאת, במידה וקיים חשד לביצוע עבירה הדברים שנאמרו בו עשויים לשמש לפתיחת הליך פלילי. עורך דין צבאי אסף דוק מסביר אודות יסודות התחקיר הצבאי ומרכיביו וכיצד יש לנהוג בו.
הטרדות מיניות ומעשים מגונים בצבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כיצד מתמודד צה"ל עם תופעת ההטרדות המיניות והאם מאמציו נושאים פרי? עו"ד אסף דוק מסביר מהי ההגדרה של הטרדה מינית ומעשים מגונים בצה"ל, כיצד הוא נערך לטפל בתופעה ומהם השלבים בהגשת תלונה על הטרדה מינית בצבא.
העמדה לדין בעקבות אירועי לחימה בצבא - סוגים ועונשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חיילים ומפקדים עשויים למצוא עצמם עומדים לדין פלילי על החלטה שקיבלו במהלך אירוע לחימה. עו"ד אסף דוק מסביר מהם דיני מלחמה, מהו תחקיר לאחר אירוע לחימה ומדוע חשוב לקבל ייצוג מטעם עו"ד פלילי בעל ניסיון אם אתם עומדים לדין פלילי בעקבות אירוע לחימה.
הפרקליטות הצבאית - אופיה ומהותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפרקליטות הצבאית אמונה על אכיפת הדין כלפי חיילי צה"ל שביצעו עבירות בעלות זיקה לשירותם הצבאי. לאחר החקירה במצ"ח, התיק מועבר לתביעה הצבאית לבחינת החומר הראייתי וקבלת החלטה בדבר הגשת כתב אישום והעמדה לדין של החייל. עו"ד אסף דוק מסביר על אופיה
התנהגות שאינה הולמת בצבא - משמעותה והעונש בצידה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עבירת התנהגות שאינה הולמת חייל מהווה הפרה בוטה של טוהר המידות והנורמות בצה"ל. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת התנהגות שאינה הולמת בצבא ומרכיביה, העונשים הקבועים בצידה והתייחסות בתי הדין הצבאיים אליה.
ועדת סמים בצבא - אופיה ומהותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי ועדת סמים בצבא? מה תפקידה? מי עתיד למצוא עצמו בפניה? מה סמכויותיה וכיצד על חייג לנהוג בה? עו"ד אסף דוק מסביר.
זכויות נחקרים בחקירות מצ"ח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהי חקירה במצ"ח? מדוע חשוב להיוועץ עם עו"ד פלילי לפני החקירה במצ"ח ומה הדברים שאותם צריך לדעת כדי לצלוח את החקירה במצ"ח? עו"ד אסף דוק מסביר.
ייצוג חיילים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עורך דין צבאי אסף דוק מחזיק בהיתר מיוחד להופיע בפני בתי הדין הצבאיים ומעניק ייצוג וליווי לחיילים בנושאים הנלווים לתיקי החקירה וההליכים הפליליים והמשמעתיים המתנהלים כנגדם, לרבות ייעוץ וליווי חיילים לפני חקירה, ייצוג חיילים בהליכי מעצר, ניהול תיקים פליליים
כיצד ניתן להקל בעונש שנגזר בבית דין צבאי? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חיילים שהורשעו בעבירה פלילית בבית דין צבאי זכאים להגיש בקשות הקלה בעונש, המתקת העונש וחנינה. עו"ד אסף דוק מסביר כיצד ניתן להקל בעונש ולמנוע ישיבה ממושכת בכלא הצבאי.
לא ינום ולא יישן - עבירת נטישת עמדה צבאית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על אף הסכנה הרבה הגלומה בכך, לא אחת, חיילים נוטשים את עמדותיהם מסיבות מגוונות. עו"ד צבאי אסף דוק מסביר מהו העונש שנקבע לחייל הנוטש את עמדת שמירתו וכיצד לפעול במידה והואשמת בעבירה זו.
מדיניות חדשה בצה"ל: חיילים לא יופללו על שימוש חד-פעמי בסמים קלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מדיניות אכיפה חדשה בצה"ל מקלה על חיילים שעישנו סמים קלים באופן חד-פעמי מחוץ ליחידתם. בהתאם למתווה החדש, חיילים שייתפסו עם סמים קלים מחוץ לצבא יידרשו לתקופת מבחן שבסיומה יימחק הרישום הפלילי נגדם. עו"ד אסף דוק מסביר על המדיניות החדשה ומרכיביה.
מהמרפאה לכלא - עבירות התחלות והטלת מום בצבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תופעת ההתחלות בצבא הינה תופעה נפוצה ביותר ועם השנים אף השתכללה. עו"ד אסף דוק מסביר מהם העונשים שנקבעו בגין עבירות התחלות והטלת מום ומדוע צה"ל מתייחס אליהם בחומרה כה רבה.
מעבר מכלא צבאי לאזרחי - באילו מקרים? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהם היתרונות בכלא אזרחי לעומת זה הצבאי? תחת אילו תנאים חייל שנשפט במסגרת הצבאית רשאי להגיש בקשה לעבור מבית כלא צבאי למתקן כליאה אזרחי? עו"ד אסף דוק מסביר.
נשלחת לכלא צבאי? דע את זכויותיך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו כלא צבאי? מה זכויותיו של אסיר בכלא צבאי? עו"ד אסף דוק מסביר מהם הנהלים והחוקים בכלא הצבאי, סדר היום בו, אילו חפצים מותר או אסור להכניס למתחם הפלוגה, באילו מקרים ניתן להפחית מעונשו של כלוא והאם לחייל בכלא צבאי מתירים חופשה.
סירוב לבדיקת שתן בצבא - מה ההשלכות? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כחלק מהמשמעת במסגרת הצבאית, נערכות לעיתים קרובות בדיקות שתן לגילוי סמים המעמידה חיילים בסיטואציה לא נעימה, פולשנית ומלחיצה. האם יש אפשרות לסרב לביצוע הבדיקה? מה ההשלכות לכך? מתי קיימת חובה לבצע את הבדיקה? עו"ד אסף דוק מסביר.
עבירות התגייסות במרמה או קבלת פטור במרמה משירות צבאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אדם המעלים או המחסיר פרטים על מנת ולהתגייס לצבא עובר עבירה שדינה עד שנתיים מאסר. כמו כן, אדם שהשיג לעצמו פטור במרמה משירות ביטחון עובר עבירה שדינה עד 10 שנות מאסר. עו"ד אסף דוק מסביר על עבירות התגייסות במרמה או קבלת פטור במרמה משירות צבאי.
עבירות עריקות ונפקדות בצה''ל - מדריך להורה ולחייל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עבירות עריקות ונפקדות בצה''ל - מדריך להורה ולחייל
עבירת השתמטות מהצבא - משמעותה והעונש בצידה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מתכנן לא להגיע לבקו"ם ביום הגיוס? עו"ד אסף דוק מסביר על אופיה ומהותה של עבירת ההשתמטות מצה"ל, על העונשים הקבועים בצידה, וכן כיצד על מועמד שלא מעוניין להתגייס לפעול.
עבירת חריגה מסמכות בצבא - משמעותה והעונש בצידה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הצבא ידוע כגוף מאורגן ומסודר השואף לפעול כמכונה משומנת שכל חלקיה יודעים בה את מקומם. אולם, כיצד יש לנהוג במקרים בהם חיילים או מפקדים חורגים מסמכותם? מה עונשו של חייל שחרג מסמכותו? עו"ד אסף דוק מסביר.
עבירת שוחד בצבא - משמעותה והעונש בצידה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו שוחד בצבא? מה דינו של חייל שקיבל או נתן שוחד? האם שימוש בכסף ו/או הטבות בכדי לשפר תנאים בצבא ייחשד לשוחד? עו"ד אסף דוק מסביר על יסודות עבירת השוחד בצבא ומרכיביה.
פקודות מטכ"ל חדשות אוסרות על חיילים לקיים פעילות פוליטית בצבא ולהשתתף בהפגנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
האם מותר לחיילים לקיים פעילות פוליטית בצבא ולהשתתף בהפגנות? עו"ד אסף דוק מסביר על פקודות מטכ"ל חדשות האוסרות על חיילים לעסוק בפעילות ציבורית בעלת אופי פוליטי, להתבטא בפומבי בנושאים מדיניים וצבאיים ולהשתייך למפלגות.
קבלת פטור משירות צבאי - כל מה שצריך לדעת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כיצד אפשר לקבל פטור מגיוס צבאי? אם אדם נולד לישראלים בחו"ל הוא חייב לשרת בצבא? מה המדיניות לגבי עתודאים שחתמו על "חתימה קשיחה" אך מעוניינים בפטור בדיעבד? עו"ד אסף דוק מסביר מהם סוגי הפטור הקיימים וכיצד להשיגם.
רישום פלילי בצבא - כיצד מתמודדים? - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהו רישום פלילי צבאי? מהו רישום פלילי מופחת? כיצד ניתן להתמודד עם רישום פלילי במהלך השירות הצבאי ומה משך תקופת ההתיישנות שנקבעה בחוק? עו"ד צבאי אסף דוק מסביר.
רישום פלילי מופחת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הסדר רישום פלילי מופחת קובע כי המידע אודות הרישום הפלילי הצבאי של אדם יימסר רק לרשימה מצומצמת של גופים, וכן יימחק מן המרשם לאחר 5 שנים בלבד. עו"ד אסף דוק מסביר על רישום פלילי מופחת ובאילו מצבים נאשם יהיה זכאי לו.
חדשות-פלילים-ומשפט1364 pages
10 חודשי מאסר לנאשם שלא דיווח על עבודות צבע שביצע לאוניברסיטת ת"א במטרה להשתמט מתשלום מס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בתל אביב יפו גזר לאחרונה 10 חודשי מאסר על נאשם שלא דיווח על עבודות צבע שביצע לאוניברסיטת ת"א במטרה להשתמט מתשלום מס [ת"פ 1528-09-09].
10 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות כלכליות רבות בהיקף של מיליוני שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עשרה חשודים, ביניהם כדורגלן לשעבר, נעצרו אתמול עם סיומה של חקירה ממושכת, בחשדות של עבירות כלכליות רבות, כולל הלבנת הון וניהול הימורים. החקירה מנוהלת בלהב 433, בשיתוף גורמים נוספים. במסגרת המעצרים התבצעו גם חיפושים וחולט רכוש רב, כגון תכשיטים, כסף מזומן ור
10 שנות מאסר לנאשם שהורשע בהריגה לאחר שדקר אדם אחר רק משום שטעה בכתובת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה 10 שנות חודשי מאסר על נאשם שהורשע בהריגה לאחר שדקר אדם אחר רק בשל שטעה בכתובת [ת"פ 19826-04-17].
11 חודשי מאסר לצעיר שנשא על גופו אקדח טעון ללא רישיון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה 11 חודשי מאסר על אדם שנשא על גופו אקדח טעון ללא רישיון [ת"פ 16505-02-18].
12 חודשי מאסר לנאשם שנהג בפסילה והכה קטין שחצה ברגל את נתיב נסיעתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי על עבירות איומים ונהיגה בפסילה והוא ירצה 12 חודשי מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי [רע"פ 5662/18].
12 חודשי מאסר לנאשם שפרץ וגנב מחנות תכשיטים בנשר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בקריות גזר לאחרונה 12 חודשי מאסר על צעיר שהורשע בעבירות רכוש [ת"פ 2150-09-16]. הנאשם קשר קשר עם כמה נאשמים נוספים לפרוץ לחנות תכשיטים דרך עסק ריק. הם החלו בעבודת הפריצה, אך האזעקה החלה לפעול והמשטרה עצרה אותם בעת מעשה. על אף היותו אב ל
13 שנות מאסר לאב שניסה לרצוח את בתו על רקע כבוד המשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעור של אדם שהורשע בניסיון לרצח. מנגד, קיבל בית המשפט את ערעור המדינה על קולת העונש והאריך את עונשו ל-13 שנות מאסר בפועל [ת"פ 9816/16]
14 בכירים בעיריית כפר סבא עוכבו לחקירה בחשד לעבירות שוחד וקבלת דבר במרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחר חקירה סמויה של המשטרה עוכבו לחקירה 14 בכירים בעיריית כפר סבא בחשד לעבירות מרמה ושוחד. במרכז הפרשה עומד החשד למתן אישורים בלתי חוקיים בתחום היתרי הבנייה.
14 חודשי מאסר לנאשמים שהנפיקו חשבוניות מס פיקטיביות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום ברמלה גזר לאחרונה 14 חודשי מאסר, מאסר על תנאי וקנס על נאשמים שהורשעו בביצוע עבירות מס שמקורן בחשבוניות פיקטיביות [ת"פ 45449-05-12].
15 חודשי מאסר למטפלת שהתעללה בתינוק בביתו באשקלון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי בבאר שבע הטיל לאחרונה 15 חודשי מאסר על מטפלת שהתעללה בתינוק שבו טיפלה בביתו שבאשקלון בזמן שהוריו נעדרו מהבית [ת"פ 1465-07-17].
15 חודשי מאסר על אדם שפגע בקטין ברכבו ונמלט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה 15 חודשי מאסר על אדם שפגע בקטין עם רכבו ונמלט מהמקום [ת"פ 32683-02-17]
167 שתילי קנאביס נתפסו בדירה ביקנעם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עשרות שתילי מריחואנה במשקל כולל של כעשרים ק"ג נתפסו בדירה ביקנעם שהוסבה למעבדת הידרו. שני צעירים שהגיעו לדירה חשודים כי שכרו אותה לצורך גידול הסם והם נעצרו, נחקרו והובאו להארכת מעצרם. המשטרה מוסרת כי תמשיך במאמציה לתפוס אנשים המגדלים מריחואנה לצורך מ
17 בכירים נעצרו בחשד לעבירות שוחד ומרמה בעיריית ראשון לציון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המעצרים התרחשו היום לפנות בוקר ובמסגרתם עוכבו לחקירה 17 איש, בחשד לקשרים בין בעלי תפקידים שונים בשלטון המקומי והארצי לבין גורמים פליליים. בין העצורים שורת בכירים בעירייה, אנשי עסקים וקבלנים, כולל ח"כ ביטן, יו"ר הקואליציה. המשטרה הודפת טענות על ע
17 תושבי הנגב נעצרו בחשד לסחר בסמים ואמצעי לחימה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היום בלילה התבצעה פשיטה נרחבת על בתיהם של 19 תושבים מהכפר ביר הדאג' שבנגב, החשודים בסחר בסמים ובאמצעי לחימה לא חוקיים. 17 מתוכם נעצרו תודות לפעילות של סוכן סמוי שפעל בזירה כמעט שנה. היום יובאו החשודים לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם.
19 חשודים בפדופיליה נעצרו לאחר שהתכתבו עם שוטרת סמויה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
19 חשודים נעצרו היום בבוקר ברחבי הארץ, בחשד להתכתבויות בעלות אופי מיני עם שוטרת סמויה בחדרי צ'ט. השוטרת התחזתה לנערה בת 13.5 ונכנסה לחדרי צ'ט שונים שבהם פנו אליה החשודים בהצעות בעלות אופי מיני. המעצרים התבצעו בעזרת מומחי סייבר, חוקרים ובלשים. המ
2 צעירים נעצרו בחשד שהפיצו סם אונס במועדונים בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כחלק מהמאבק בהפצת סמים מסוכנים, המשטרה ביצעה פשיטה על שתי דירות בתל-אביב השייכות לסוחרי סמים, שבהן נמצאו מריחואנה יחד עם סם אונס בכמויות גדולות, אשר יועד להיות מופץ במועדונים בעיר. במסגרת הפשיטה, שניים נעצרו.
20 חודשי מאסר לצעיר שגנב מצעירה טלפון והפקיר אותה פצועה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי מרכז-לוד גזר לאחרונה 20 חודשי מאסר, פסילת רישיון, מאסר על תנאי ופיצוי כספי על צעיר שגנב בתחבולה טלפון מצעירה והפקיר אותה פצועה [ת"פ 6871-05-16].
20 חשודים נעצרו בחשד לסחר בסמים במהלך פשיטה בלוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עשרות בלשים פשטו לפנות בוקר על בתי חשודים בלוד והחרימו רכבי יוקרה וכסף מזומן. לפי החשד השתמשו החשודים בכסף מזומן שהרוויחו בעסקאות הסמים, כדי לרכוש מגרשים, דירות, רכבי יוקרה ועוד. יחד עמם נעצרה מתווכת נדל"ן. החשודים מכחישים את המיוחס להם וטוענים כי רכ
20 ישראלים נעצרו בחשד שהשתמשו בזהויות פיקטיביות והונו חברות בינלאומיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
20 ישראלים נעצרו בחשד שהשתמשו בזהויות פיקטיביות וכך הונו בסכומי ענק חברות בינלאומיות. מהמשטרה נמסר כי מדובר בפרשת הונאה גדולה מזה שנים.
21 חודשי מאסר לצעיר שגנב 2 טון אבוקדו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בקריות גזר לאחרונה 21 חודשי מאסר על נאשם שהורשע בגניבת 2 טון אבוקדו [ת"פ 1288-03-18].
21 חודשי מאסר על צעיר ששדד בנק דואר בנתניה באמצעות פתק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר לאחרונה 21 חודשי מאסר על צעיר ששדד בנק דואר בנתניה באמצעות פתק [ת"פ 895-02-18].
22 חודשי מאסר למאבטח שהפקיד את נשקו אצל סוחר סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי בתל אביב-יפו הטיל 22 חודשי מאסר בפועל על מאבטח שהפקיד את נשקו אצל סוחר סמים, בתמורה לשימוש בסמים וכסף מזומן [ת"פ 8633-08-17].
24 חודשי מאסר לנאשם ששדד טלפון של נהג מונית באיומים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי בבאר שבע הטיל 24 חודשי מאסר לנאשם ששדד טלפון של נהג מונית תוך כדי איומים. [ת"פ 5968-07-16].
24 חודשי מאסר על נאשמת שסחרה בהרואין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בראשון לציון גזר לאחרונה 24 חודשי מאסר על אישה שנאשמה בעבירות סחר בסם מסוכן [ת"פ 23282-05-17]. הנאשמת מכרה בתקופה של חצי שנה סם הרואין, במטרה להרוויח כסף לשימוש עצמי. השופטת התחשבה בהודאתה ונטילת האחריות וגזרה עליה 24 חודשי מאסר ומאסר
26 חודשי מאסר לצעיר שהצית רכבים על רקע סכסוך פלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה 26 חודשי מאסר על נאשם שהורשע בהצתת רכבים על רקע סכסוך פלילי [ת"פ (ב"ש) 34371-04-18].
3 חשודים וביניהם עו"ד מוכר נעצרו בחשד למרמה והתחזות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני בני אדם ועו"ד מוכר בעל עבר פלילי נעצרו בחשד שהתחזו לאחר בכדי לפדות כסף השייך לו. בעת שהמתינו לקבל את הכספים, הם נעצרו בידי בלשי המשטרה.
3 נערים חשודים באונס נערה בגילופין בבאר שבע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שלושה נערים חשודים כי ניצלו נערה בגילופין - וביצעו בה מעשה אינוס. עובר אורח שראה את המעשה הזעיק את המשטרה. הנערה פונתה לבית לבית החולים סורוקה בשל מצבה.
3 סטודנטים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה נעצרו בחשד שמכרו סמים לחבריהם לספסל הלימודים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שלושה צעירים הלומדים במרכז הבינתחומי בהרצליה נעצרו בחשד שמכרו סמים לעשרות סטודנטים. לפני מספר שבועות שניים מהם נעצרו אך שוחררו לאחר תרגיל משטרתי. הם נעצרו בשנית לאחר שבוצעה האזנה לטלפון הסלולרי שלהם.
3 שנות מאסר לאדם שהחזיק בביתו סם מסוג הרואין במשקל של 184 גרם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה 3 שנות מאסר על גבר שהחזיק סמים מסוג הרואין במשקל של 184 גרם וחשיש במשקל של 459 גרם שלא לצריכתו העצמית [ת"פ 429-03-17].
3 שנות מאסר לנאשם שירה במזכיר קיבוץ רשפים בשל חוב כספי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בנצרת גזר לאחרונה 36 חודשי מאסר על חבר קיבוץ רשפים שהורשע בעבירה של חבלה בנסיבות מחמירות לאחר שירה במזכיר קיבוץ רשפים בשל חוב כספי [ת"פ 33927-11-17].
30 חודשי מאסר לגבר שביצע מעשים מגונים בשכנותיו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי בחיפה הרשיע לאחרונה אדם בביצוע שתי עבירות מין כנגד שכנות שכנותיו וגזר עליו 30 חודשי מאסר. הגבר נכנס לדירת השכנות וניסה לבצע בהן מעשה מגונה. הבגירה הצליחה להבריחו אולם בפעם השלישית הצליח ללטף את אחותה הקטינה בת ה-14. השופט התחשב בנסיבות חי
30 חודשי מאסר על נאשם שהפיק חשבוניות מס פיקטיביות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום ברחובות גזר לאחרונה 30 חודשי מאסר על אדם שהורשע בשרשרת עבירות מס לפי פקודת מע"מ ומס הכנסה [ת"פ 2284-08-12]. הנאשם שימש כמנהלן של כמה חברות ובתוקף תפקידו ביצע עבירות מס, כגון הוצאת חשבוניות פיקטיביות. השופטת ציינה שאין מקום לעבודות
30 חודשי מאסר על נהג שפגע ברוכב אופנוע בעודו שיכור ונמלט מהמקום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של נהג לערעור בגלגול שלישי לאחר שפגע ברוכב אופנוע בעודו שיכור ונמלט מהמקום, והוא ירצה 30 חודשי מאסר [רע"פ 4749/18].
30 חודשי מאסר על צעיר שפגע בקטין במעבר חציה והפקירו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר לאחרונה 24 חודשי מאסר על צעיר שפגע בקטין במעבר חציה ונטש את המקום [ת"פ 54059-08-16].
30 חשודים נעצרו בחשד שהפעילו רשת הימורים בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בתום חקירה סמויה שארכה כשמונה חודשים נעצרו כשלושים חשודים בחשד להפעלת רשת הימורים בירושלים. הללו נהגו על פי החשד לנצל את מצוקתם של התושבים בכדי לגרוף לכיסם כספים, נכסים וכלי רכב יוקרתיים.
34-50 חודשי מאסר לנאשמים ששדדו באיומים כסף ותכשיטים מקשישה בת 81 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר לאחרונה 50-34 חודשי מאסר על שלושה נאשמים שהורשעו בעבירות של שוד בנסיבות מחמירות והתפרצות למקום מגורים לאחר ששדדו מקשישה כסף ותכשיטים יקרים [ת"פ 51902-06-17].
350 שעות של"צ לנאשם שנתפס ברכבו עם 700 גרם קנאביס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום ברחובות גזר לאחרונה 350 שעות עבודות לתועלת הציבור על צעיר שנתפס עם 700 גרם של סם קנאביס [ת"פ 59983-05-17].
36 חודשי מאסר לנאשם שייבא מגרמניה 8439 כדורי MDMA - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה 36 חודשי מאסר על נאשם שייבא מגרמניה 8439 כדורי MDMA [ת"פ 5775-02-18].
4 חודשי עבודות שירות הוטלו על מטפלת שגנבה כספים מקשישה שבה טיפלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום ברחובות גזר לאחרונה עבודות שירות על מטפלת שגנבה כספים מקשישה שבה טיפלה (ת"פ 30399-10-14). התסקיר הדגיש כי הנאשמת אם חד הורית, עברה שיקום מוצלח ואף החזירה את כל חובותיה. בית המשפט הדגיש את חומרת העבירה, אך התחשב בנסיבות חייה של הנאשמת ו
4 חודשי עבודות שירות לאדם שהיכה את בת זוגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט השלום בקריית גת גזר לאחרונה 4 חודשי עבודות שירות, הפעלת מאסרים על תנאי קודמים, מאסר על תנאי נוסף, צו מבחן לשנה ותשלום פיצוי על נאשם שהורשע בעבירות אלימות כלפי זוגתו [ת"פ 21744-10-16]
4 חיילים נעצרו בחשד שקיבלו שוחד מפלסטינים תמורת מעבר במחסומים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מצ"ח בשיתוף עם שוטרי מג"ב עצרו 4 חיילים בחשד שקיבלו טובות הנאה ושוחד מפלסטינים בתמורה להקלות במעבר במחסומים. החשודים מכחישים את המיוחס להם ובהמשך יובאו לדיון בהארכת מעצרם.
4 חשודים נעצרו בפתח-תקווה בגין החזקת אמל"ח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
4 נעצרו בחשד להחזקת אמצעי לחימה בפתח-תקווה. בימ"ש השלום בפ"ת האריך את מעצרם בשלושה ימים.
4 חשודים נעצרו לאחר שדרסו שוטר ונמלטו במחסום שהוצב בנצרת עילית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בתום מרדף משטרתי 4 נעצרו לאחר שפגעו בשוטר כשניסו להימלט מפעילות לבדיקת כלי רכב במחסום שהוצב בכניסה למתחם קניות בנצרת עילית. השוטר נפצע באורח קל ופונה לבית החולים העמק שבעפולה לקבלת לטיפול רפואי.
4 שנות מאסר לנאשם שטלטל את תינוקו וגרם לו לשברים ושטפי דם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שטלטל את תינוקו וגרם לו לשברים ושטפי דם והוא ירצה 4 כפי שנגזר עליו במחוזי [ע"פ 566/18].
4 שנות מאסר על מצית כנסיית הלחם והדגים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בנצרת גזר לאחרונה 4 שנות מאסר על הצעיר שהצית את כנסיית הלחם והדגים [ת"פ 57576-07-15]. הנאשם תכנן את מעשיו בקפידה והמטרה הייתה לשרוף את הכנסייה שהיא אתר היסטורי ומקודש לדת הנוצרית. אף כי לא התכוון לפגוע בחיי אדם, אנשים נפגעו בעת הניסי
4 תושבי בית שמש תקפו נער בן 14 שלא שילם על סמים שרכש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נער בן 14 מבית שמש סירב לשלם עבור סמים שרכש והותקף על ידי המוכרים שאיימו על הוריו. המשטרה עצרה את התוקפים וגם את הנער שחשוד בעבירות סמים.
42 חודשי מאסר לנאשם שגידל 92 ק"ג של שתילי קנאביס במעבדה מאולתרת בדירה במודיעין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הטיל לאחרונה עונשי מאסר בפועל על שני נאשמים שגידלו 92 ק"ג של שתילי קנאביס במעבדה מאולתרת בדירה במודיעין [פ"ת 8867-02-15].
5 שנות מאסר לצעיר שהשתתף בשני מקרי שוד מזוין בצפון הארץ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה 5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ותשלום קנס על צעיר שהיה מעורב בשני מקרי שוד מזוין ועבירות נשק [ת"פ 1901-04-17]
50 ימי מאסר על נהג מונית שהורשע במעשים מגונים בנוסעות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בכפר סבא הטיל 50 ימי מאסר על נהג מונית שהורשע בביצוע מעשים מגונים בכמה נוסעות. [ת"פ 29673-15-14]. במהלך עבודתו ביצע מעשים מגונים בשתי נוסעות, אחת מהן קטינה, בשני מועדים שונים. על אף השתתפותו בהליך שיקום ותמיכתה של אשתו, גזרה עליו השופ
6 חודשי עבודות שירות לנאשמים שהיכו נמרצות במקל את חברם למשחק פוקר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה 6 חודשי עבודות שירות לנאשמים שהיכו נמרצות במקל את חברם למשחק פוקר [ת"פ (ב"ש) 58388-07-17].
6 חודשי עבודות שירות לנאשמים שהיכו נמרצות במקל את חברם למשחק פוקר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה 6 חודשי עבודות שירות לנאשמים שהיכו נמרצות במקל את חברם למשחק פוקר [ת"פ (ב"ש) 58388-07-17].
6 חודשי עבודות שירות על צעיר ששדד שליח פיצה בבאר שבע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה 6 חודשי עבודות שירות על נאשם ששדד שליח פיצה לאחר שחבט בקסדתו וריסס עליו חומר לא ידוע [ת"פ (ק"ג') 26565-03-18].
6 מטפלים מבתי אבות נעצרו עקב התעללות בקשישים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שוב התעללות בקשישים חסרי ישע. המשטרה עקבה במשך זמן רב אחרי שישה מטפלים בשני בתי אבות – בפתח תקווה וברחובות. בשניהם תועדו מעשי התעללות קשים בקשישים, כולל הטחת חפצים בפניהם, דחיפתם, משיכתם בגסות ועוד. חלקם שוחררו למעצר בית ונאסר עליהם להתקרב לבתי האבות או ל
6 שנות מאסר לנאשם שהיכה את אשתו בפטיש גומי וחנק אותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שהיכה את אשתו בפטיש גומי וחנק אותה והוא ירצה 6 שנים כפי שנגזר עליו במחוזי [ע"פ 6968/16].
6 שנות מאסר נגזרו על צעיר שהורשע בנהיגה בשכרות והריגת חברו בתאונת דרכים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי בירושלים גזר עונש מאסר של 6 שנות מאסר על צעיר שהואשם בהריגת חברו בעת שהיה שיכור. [ת"פ 41944-08-15].
6-12 חודשי מאסר לעובדים בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע שסטרו והיכו חסרי ישע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון קיבל חלקית את ערעורם של עובדים שהורשעו בעבירות תקיפה נגד חסרי ישע בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע והם ירצו 6-12 חודשי מאסר [ע"פ 6506/16].
7 נהגי אוטובוס מירושלים נעצרו בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעקבות מידע שהתקבל במשטרה לפיו באיזור בית שמש, מתדלק סיפק סמים עבור כל דורש, נעצרו 10 חשודים, מתוכם 7 נהגי אוטובוסים אשר חשודים בכך שנהגו והסיעו נוסעים תחת השפעת סמים.
7 ק"ג מריחואנה ארוזים בשקיות נתפסו בביתו של אסיר משוחרר מיבנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אסיר משוחרר חזר לעסוק בעבירה שבגללה ריצה מאסר בעבר. מידע מודיעיני הוביל לביתו ביבנה, והשוטרים איתרו במחסן סמים ארוזים בשקיות, כאשר המידע המודיעיני הצביע על כך שבכוונתו לסחור בסמים. מעצרו הוארך, אך הוא שומר על זכות השתיקה ועורך דינו מכחיש את המיוחס לו.
7 שנות מאסר לבעל בית קפה שביצע מעשים מגונים בעובדת שלו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של בעל בית קפה שביצע מעשים מגונים בעובדת שלו והוא ירצה 7 חודשי מאסר [ע"פ 6072/17].
8 גברים נעצרו בחשד לפדופיליה לאחר שהתכתבו עם שוטר שהתחזה לבת 11 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שוטר התחזה לקטין ולקטינה והחשודים החלו לפתח עימו שיחות בעלות אופי מיני. השיחות נוהלו על אף שהשוטר ציין שהוא 'ילדה בת 11'. אחד מהחשודים היה במעצר בית בגין עבירות דומות.
9 חודשי מאסר בפועל על גבר שהציע לקטינה הצעות מגונות ואיים עליה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בראשון לציון גזר לאחרונה 9 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ותשלום פיצוי על גבר שהציע לקטינה לשכב עמו ולאחר שסירבה איים שיפיץ תמונות אינטימיות שלה [ת"פ 27261-08-15]
9 חודשי מאסר לאדם שתקף שוטר ועובד ציבור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה 9 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנסות על נאשם שהורשע לפי הודאתו בעבירות אלימות שונות [ת"פ 60717-11-16].
אב בית בישיבה נעצר בחשד לתקיפה מינית של תלמידים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בסוף השבוע אב בית בישיבה מוכרת ביותר בירושלים, נעצר על ידי משטרת ירושלים, בחשד לכך שלאורך שנים התעלל ותקף מינית מספר תלמידי ישיבה קטינים וכן את ילדי שכניו.
אב בן 27 נעצר לאחר שבתו הפעוטה בלעה קוקאין השייך לו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פעוטה בת שנתיים בלעה על פי החשד קוקאין ששייך לאביה. אמה פינתה אותה לקבלת טיפול רפואי לאחר שמצאה אותה בהכרה מעורפלת.
אב בן 52 נעצר בחשד שהכה ודקר את בתו מאז היותה בת 11 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אב בן 52 נעצר לאחר שבתו בת ה-26 התלוננה במשטרה שהכה, איים על חייה ואף דקר אותה מאז היותה בת 11. כמו כן, הוא אסר עליה ללכת לבית הספר כדי שלא תפגוש בנים.
אב ובן עצורים בחשד לגידול וסחר בסמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בלשי מרחב איילון עצרו חשוד מראשון לציון בן 32, שעל פי החשד גידל, אחסן וסחר בסמים בבת ים יחד עם בנו ואדם נוסף.
אב ובנו מואשמים בהעלמת מיסים והלבנות הון בהיקף של 700 מיליון ש"ח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעלי רשת מרפאות לבעיות בתפקוד המיני מואשמים כי העלימו מעל שבע מאות מיליון שקלים מרשויות המיסים בישראל.
אב ובנו נעצרו לאחר שהיכו מאבטח בבית חולים וולפסון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה ביום חמישי אב ובנו בחשד כי תקפו מאבטח בבית החולים וולפסון בחולון ופצעו אותו באורח בינוני, לאחר שעדכן אותם ששעת הביקור הסתיימה. המאבטח נפצע באורח בינוני והשניים נעצרו ונלקחו לחקירה. המשטרה מוסרת כי לא תשלים עם מעשי אלימות כנגד עובדי ציבור.
אב חשוד כי אנס במשך שנים את שתי בנותיו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בשנות החמישים לחייו נעצר בחשד כי אנס וביצע מעשי סדום ומעשים מגונים בשתיים מבנותיו. לאחר שבתו הגדולה התוודעה לעובדה כי אביה מבצע את המעשים באחותה הקטנה -החליטה לפנות לאנשי החוק.
אב ל-17 נורה למוות במהלך קטטה בנגב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
קטטה בין שתי משפחות, שלוותה בדקירות ובירי, הובילה לרצח של גבר בן 48 מהיישוב ערערה, אב ל-17 ילדים. בני משפחתו המומים וטוענים כי מדובר באדם נורמטיבי שלא קשור לשום סכסוך וכי היה אדם ישר והגון. המשטרה פתחה בחקירה וחוקרת עדים ואת הפצועים מהקטטה. ועד ההורים השב
אב ל-9 ילדים נורה למוות בג'סר א-זרקא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אמש נרצח גבר, אב ל-9 ילדים, בשכונה הצפונית בג'סר א-ג'רקא. לכוחות ההצלה שהוזעקו לא נותר אלא לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה, וככל כנראה מדובר בגבר המוכר למשטרה שניצל בעבר מניסיונות התנקשות. תושבי הכפר זועמים על היעדר הביטחון במקום ודורשים
אב מאזור השרון חשוד באונס בתו בעלת צרכים מיוחדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אב חשוד כי במשך שנה שלמה אנס את בתו בת התשע-עשרה בעלת צרכים מיוחדים. האב מכחיש את החשדות נגדו ומעצרו הוארך בשלושה ימים.
אב מבית שמש חשוד כי סימם את בתו ואנס אותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נערה בשנות העשרים לחייה התלוננה כי במשך שבע שנים אביה נהג לאנוס אותה ולבצע בה שורה של עבירות מין לאחר שסימם אותה בכדורי הרדמה. האב בשנות החמישים לחייו נעצר וקשר עצמו לחשדות המיוחסים לו.
אב מיבנה חשוד כי תקף את בתו בת החצי שנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אב תושב יבנה נעצר בחשד כי תקף את בתו בת החצי שנה. לאחר שהאם ובתה הגיעו לבית-החולים הרופאים הזעיקו שוטרים למקום חרף טענתה של האם כי התינוקת סובלת מאלרגיה.
אב מירושלים נעצר בחשד להתעללות ממושכת בחמשת ילדיו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אב בשנות ה-30 לחייו נעצר בירושלים בחשד שהתעלל בחמשת ילדיו במשך שנים. מעצרו התבצע לאחר שלב איסוף הראיות על ידי גורמים מקצועיים. האב חשוד בעבירות רבות, כולל תקיפת קטין חסר ישע. הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו.
אב נעצר בחשד לאינוס של בתו החורגת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחרונה האריך בית משפט השלום באשקלון את מעצרם של בני זוג, תושבי אשדוד, בגין החשד כי לאורך שנים רבות היה האב אונס את בתה של האם, שהייתה בעצמה מעורבת במעשים.
אבא של דוגמנית צמרת חשוד כי תקף שוטרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אביה של דוגמנית-על ישראלית נחשד בתקיפת שוטרים והובא למעצר. הוא נחקר בתחנת כפר סבא וייתכן שתובא בקשה מטעם המשטרה להאריך את מעצרו.
אביה של הנרייט קרא מואשם ברציחתה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בחודש יוני נרצחה הנרייט קרא, קרובת משפחתו של השופט ג'ורג' קרא. מחקירה שביצעה המשטרה עולה כי היא קיימה מערכת יחסים עם בחור מוסלמי, על אף התנגדותה העזה של משפחתה. אביב חשוד כי רצח אותה לאחר מסיבת הסיום של בית הספר התיכון שלה.
אדם בן 59 המוכר למשטרה נרצח ביריות מרכב חולף בקריית שמונה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב קריית שמונה בן 59 נורה בצהרי היום מרכב חולף ונהרג, במה שנראה כחיסול. הנרצח מוכר למשטרה, וימ"ר צפון חוקרת את הפרשה. מתבצעים חיפושים אחר היורים אך טרם נעצרו חשודים בביצוע העבירה.
אדם המוכר למשטרה נדקר בפתח תקווה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אדם כבן 38 המוכר למשטרה נדקר ונפצע באורח בינוני בפתח תקווה, ופונה לבית החולים בעיר.
אדם מחיפה נעצר בחשד שוד פיצוציה שבועיים אחרי ששוחרר מתיק רצח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אדם בן 30 מחיפה נעצר בחשד לביצוע שוד אלים בפיצוציה באיזור מגדלי חוף הכרמל. זאת, כשבועיים לאחר ששוחרר מתיק שבו נחשד ברצח של אדם אחר.
אדם נורה למוות בקריית אתא על-ידי מתנקש רכוב על אופנוע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בשעה שהקורבן, כבן 40 מקריית אתא, הלך ברחוב בן צבי בעיר, הוא נורה למוות על ידי מתנקש. האחרון נמלט מהמקום באמצעות אופנוע. רצח זה קורה לאחר שקרוב משפחתו חוסל לפני כשבועיים במגדל העמק.
אדם נעצר בעפולה בחשד לתאונת עבודה בהפעלת מטען חבלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית החולים העמק בעפולה הגיע פצוע בן 28. המשטרה חושדת שהוא נפצע בפיצוץ מסתורי שארע ביום חמישי שעבר במסגרת תאונת עבודה תוך כדי הכנת מטען חבלה. החשוד טוען מנגד שנפצע מזיקוקים אותם מחזיק בביתו לילדיו.
אדם שביצע מעשה מגונה בשתי קטינות ירצה 12 חודשי מאסר לאחר שערעורו נדחה ועונשו הוחמר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם על העונש שקיבל בגין עבירת מעשים מגונים והחמיר בעונשו [ע"פ 3204/17].
אדם שנהג לאסוף תרומות עבור "בתו החולה" נעצר לאחר שהדבר התגלה כעוקץ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אדם שנהג לבקש תרומות במשך מספר שנים בשכונת נחלאות בבירה, כביכול עבור טיפול בבתו החולה, נעצר לאחר שהדבר התגלה כעוקץ. הוא אף התחייב בחוזה שהמציא להחזיר את התרומות. אחד מהתורמים הבחין כי מדובר בתרמית, אסף תלונות והוביל למעצרו.
אושר בכנסת: 9 חודשי עבודות שירות עם אפשרות קיצור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ועדת החוקה של הכנסת אישרה הצעת חוק שלפיה אפשר להאריך את התקופה שניתן להטיל עבודות שירות לתשעה חודשים. במתווה החדש קיימת גם אפשרות קיצור. ההצעה תועבר לקריאה שנייה ושלישית.
אושר בכנסת: תקופת המחיקה של רישום פלילי תקוצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בתחילת השובע אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעתה של שרת המשפטים, איילת שקד, לקיצור תקופות המחיקה של רישום פלילי במשטרה.
אזרח אוקראיני ירצה 6 שנות מאסר על ניסיון הברחת 6 ק"ג קוקאין מברלין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי מרכז-לוד הרשיע לאחרונה אזרח זר מאוקראינה, וגזר עליו 6 שנות מאסר על הברחת 6 ק"ג קוקאין [ת"פ 41280-09-16]
אזרח זר חשוד כי אנס נערה בת 15 שקיבצה נדבות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אזרח זר תושב ירושלים, בשנות השלושים לחייו, חשוד באונס נערה בת 15 שקיבצה נדבות. על פי החשד הוא אנס אותה בשירותים בביתו, ככל הנראה לאחר שצרכה סמים ואלכוהול. לטענת החשוד, הנערה קיימה עמו יחסי מין בהסכמה ודרשה כסף בסיומם. מעצרו הוארך בארבעה ימים.
אזרח ניגריה חשוד בניסיון אונס שבוצע לפני 5 שנים בעקבות דגימת DNA - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אזרח ניגריה נעצר אתמול על ניסיון אונס שהתבצע לפני חמש שנים. במהלך ניסיון האונס שרטה אותו המתלוננת ודגימת DNA ניטלה מציפורניה. כעת, לאחר שהחשוד נעצר על מעשה פלילי אחר, הוכנסה דגימה שלו למערכת ונמצאה זהה לדגימה מלפני חמש שנים. הוא נעצר וההליכים כנגדו ממשיכי
אזרח סודני נעצר בחשד שתקף מינית בת 12 בביתה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אזרח סודני נעצר בחשד שפרץ לבית בפתח-תקווה ותקף מינית ילדה בת 12 בשנתה. לאחר עימות עם האב הוא הצליח להימלט אך נתפס בידי שוטרי תחנת פתח תקווה לאחר מרדף רגלי קצר.
אזרח קוסטה ריקה נעצר בחשד שהבריח לישראל קשיש בן 70 עם קוקאין בבטנו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אזרח קוסטה ריקה חשוד בהברחת קשיש בן 70 לישראל עם קוקאין בבטנו. כמה ימים לאחר ההברחה הקשיש החל לחוש ברע וגופתו נמצאה במלון בתל-אביב.
אזרחית הודו חשודה כי התעללה בקשישה בה טיפלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מטפלת מהודו נעצרה בחשד כי התעללה בקשישה בה טיפלה. מסכת ההתעללות תועדה לאחר שבני משפחתה התקינו מצלמות נסתרות בסלון הבית. מעצרה הוארך למספר ימים.
אח בבית חולים בדרום חשוד כי גנב מורפיום מחולי סרטן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי החשד, אח מביה"ח סורוקה נהג לגנוב מחולים משככי כאבים. חשיפת המחדל התגלתה על ידי משפחות החולים.
אח בבית חולים חשוד בהכאת ילד בן 13 שהתנכל לבנו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אח בבית-חולים חשוד כי תקף נער בן 13 בדרכו מבית הספר כי התנכל לבנו. האח נעצר והובא לחקירה. הנער חושש להיפגע בשנית.
אחות מבית חולים רמב"ם הותקפה באגרופים וקללות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אחות בבית החולים רמב"ם הותקפה אתמול על ידי אחת החולות, כבת 18 ומלווה שלה. האחות התמוטטה, איבדה את הכרתה ולאחר מכן פונתה לחדר המיון שם טופלה והתאוששה. התוקפת וחברתה נעצרו להארכת מעצרן. מחר תיערך בבית החולים עצרת מחאה בהשתתפות הנהלת בית החולים רמב&quot
אחראי נשקייה במשטרת ירושלים חשוד בסחר באמל"ח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אחראי נשקייה במשטרת ירושלים ושני אזרחים נוספים, חשודים כי סחרו בכלי נשק מתוך הנשקייה ומכרו אותם לגורמים שונים, כוללם אנשים מהעולם התחתון. סנגורו של השוטר טוען כי מנסים להאשימו במחסור שנוצר בנשקייה לאחר המהומות שהיו בהר הבית.
איים ודרך על נופשות בחוף הים וירצה חודשיים מאסר בפועל לאחר שבחר לייצג עצמו במשפט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון בירושלים דחה לאחרונה את בקשתו של נאשם לערעור בגלגול שלישי, והוא ירצה חודשיים מאסר בפועל לאחר שאיים ודרך על נופשות בחוף הצוק בתל אביב [רע"פ 2324/18].
איים על חיי ראשת העיר אור יהודה ונעצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב אור יהודה נעצר בחשד שאיים על חיי ראשת העיר ליאת שוחט בשרשרת פוסטים מאיימים. שוחט הגישה נגדו תלונה והוא נעצר ושוחרר בערבות עצמית. לטענת ראשת העיר מדובר באדם שיש לו סכסוך ממושך עם העירייה והוא מקלל את עובדי העירייה באופן קבוע.
איים על שופט בערעור על עונשו – ונעצר שוב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת מרחב יפתח עצרה אדם שהורשע זה מכבר בעבירה פלילית, ובגזר הדין קבע לו השופט תקופת מאסר על תנאי. הנאשם ערער על פסק דינו ומקום מסוים בערעור הוסיף איומים כנגד השופט. על כן, הוא נעצר שוב בחשד לעבירה זו.
איסור פרסום תיעוד חזותי או קולי של חקירה - הנחייה חדשה של פרקליט המדינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פרסום של תיעוד של חקירה ללא אישור בית המשפט מהווה עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר. פרקליט המדינה מפרסם הנחיה חדשה אשר סוקרת את הרציונאל העומד מאחורי האיסור והמקרים בהם תאושר בקשה לפרסום קלטות חקירה.
איש חינוך חשוד כי אנס את נכדתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חשוד בן 67, איש חינוך לשעבר, חשוד כי תקף מינית את נכדתו בת השש. במהלך חיפוש בביתו נמצא חומר פדופילי. בית המשפט השלום בחיפה האריך את מעצרו, אך הוא מכחיש בתוקף את המיוחס לו.
איש עסקים בכיר נעצר יחד עם שלושה נוספים בחשד לעבירות מרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היום בבוקר נעצר איש עסקים בכיר עם ראש מועצה מקומית, בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים. יחד עמם נעצרו מנהל עיתון מקומי ואיש עסקים נוסף. הם חשודים בהתנהלות לא תקינה הקשורה לתשלום מסים על קניון הנמצא בבעלות איש העסקים ואשר נמצא בשטחי המועצה המקומית.
איש עסקים זומן למשפט בשל סירובו לבדיקת אלכוהול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מחסום משטרתי שהוצב באזור נמל תל-אביב עצר מכונית בה נהג איש עסקים בכיר, בכדי לבצע בדיקת אלכוהול. האיש סירב לבצע את הבדיקה והחל להתפרע תוך שהוא משמיע קללות ואיומים לעבר השוטרים.
איש עסקים מוכר חשוד בהחזקה של שני גרם קוקאין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ביום חמישי התבצעה פשיטה על ביתו של איש עסקים בעל חברה מצליחה, משכונת דניה שבחיפה. בכספת בביתו נמצאו כשני גרם קוקאין, זאת לאחר שהוא כבר נתפס בעבר עם קוקאין באמתחתו.
איש צד"ל לשעבר נעל חיילת בדירתו בנהריה וגנב את נשקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
איש צד"ל לשעבר הכיר את החיילת שעבדה במסעדה סמוכה לשלו. הוא ביקש ממנה להסיעו למרכז הארץ וכשבאה לאסוף אותו נעל אותה בדירתו ונעלם עם נשקה. החיילת הבחינה שהדירה נעולה והזעיקה את המשטרה. כוחות משטרה מחפשים אחר החשוד וההנחה היא שהרקע הוא פלילי.
אישה בשנות השישים לחייה שבנה מוכר למשטרה נפצעה באורח בינוני עד קשה מירי שבוצע לעברה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אישה כבת 63 נפצעה כבינוני-קשה, כתוצאה מירי שביצעו לעברה שלושה רעולי פנים שארבו. המשטרה מוסרת שבנה מוכר למשטרה וכי האירוע הוא על רקע פלילי.
אישה מהמרכז נעצרה לאחר ששידלה נערה לזנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שוטרים שסיירו בסביבות מלון מנדרין בתל אביב הבחינו ברכב ובו אישה, נהג ונערה. הרכב שהמתין באזור פעיל בתעשיית המין עורר את חשדם, והם תישאלו את יושביו על מעשיהם. להפתעתם סיפרה להם הנערה כי האישה מכריחה אותה לעבוד בזנות ואף הראתה להם תכתובות ווטסאפ המוכיחות את
אישה מואשמת באלימות קשה נגד בעלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בנצרת הוגש כתב אישום כנגד אישה שהכתה נמרצות את בעלה, וגם שרפה מבנה, לאחר שראתה סרטון בו הוא מופיע עם אישה אחרת.
אישה נעצרה לאחר שבדירה ששכרה בפ"ת נמצאו עשרות ק"ג של שתילי מריחואנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בלשים פשטו על דירה בפתח-תקווה ואיתרו מעבדת הידרו עצומה ובה עשרות ק"ג של שתילי מריחואנה. אישה בשנות הארבעים לחייה נעצרה.
אישה נפצעה אנושות לאחר שנורתה בביתה בלוד: המשטרה במצוד אחר החשוד בירי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אישה בשנות השלושים לחייה נורתה בביתה בלוד מול אחיה ואמה. היא נפצעה באורח אנוש והצוות הרפואי בבית חולים אסף הרופא נאבק על חייה. קרובת משפחה מסרה כי היורה איים על אחיה של הפצועה
אישה נרצחה בבת ים על ידי בן זוגה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר חשוד כי רצח את בת זוגו בבת ים במהלך הלילה. האישה, כבת 40, נמצא בדירה כשעל גופה סימני אלימות ומותה נקבע במקום.
אישום נגד צעיר מרמת השרון בחשד לסחר בסמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום נגד י.ר, תושב רמת השרון כבן 20, הנאשם בסחר במריחואנה תוך שימוש באפליקציות סלולארי.
אישום נגד תלמיד בית ספר בגין מכירת סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחרונה הוגש לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום כנגד צעיר בן 18, הלומד בבית ספר בעיר הבירה, באשמה כי סחר והדיח קטינים לשימוש בסמים.
אישום: הותקפה מינית ונאנסה על ידי אביה הביולוגי והחורג - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפי כתב האישום, צעירה בת 28, נאנסה והותקפה מינית על ידי אביה הביולוגי והחורג. אביה החורג פגע בה מינית כשהייתה בת 11 עד היותה בת 16. בשל כך הועברה למשמורת אביה הביולוגי – שאף הוא התעלל בה מינית.
אישום: הציע למטופלת טיפול קוסמטי ואנס אותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום הוגש הבוקר על ידי פרקליטות מחוז תל אביב לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נגד ד.מ.י, רופא שעוסק בתחום הרפואה האסתטית. כתב האישום כולל אונס וביצוע מעשה מגונה. הנאשם מכחיש ומציע לעבור בדיקת פוליגרף.
אישום: מכרו קוקאין ואקסטזי לסוכן סמוי במאות אלפי שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שבעה כתבי אישום הוגשו כנגד שבעה עצורים בפרשת סחר בסמים מסועפת. את הראיות לסחר בסמים אסף סוכן סמוי ששילם לחשודים מאות אלפי שקלים תמורת קוקאין, חשיש, הרואין ואקסטזי. המשטרה מוסרת שתמשיך לבצע חקירות רחבות היקף במסגרת המלחמה בסחר בסמים.
אישום: נער אחד בלבד אחראי למכת גניבות רכב בבית שמש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
יחידת התביעות במחוז ש"י הגישה כתב אישום כנגד נער שגילו 17 בלבד, החשוד בלא פחות מ- 14 גניבות רכבים בבית שמש לאורך תקופה קצרה.
אישום: רצח אם לילדים למול עיניהם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום כנגד א.ט, תושב העיר שפרעם כבן 40, הנאשם כי רצח אישה בשעה שילדיה צופים במתרחש.
אישום: רצח במסיבת טבע צעיר שסירב לשלם חוב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני כחודש נרצח צעיר במהלך מסיבת טבע באליקים. החשדות הובילו אל הנאשם שהנרצח היה חייב לו כסף אך סירב לשלם. כעת הוגש נגד הרוצח כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז צפון. לטענתו פעל מתוך הגנה עצמית.
אישום: תכנן לירות ברגלי גבר שניהל רומן עם גרושתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום יוגש כנגד ר.א., המזוהה עם ארגון פשע במרכז ואשר מחזיק סוכנות צ'יינג', בחשד כי הזמין פגיעה בגבר שניהל רומן עם גרושתו. הסוכן פירט את בקשתו בפני סוכני משטרה ונעצר. כעת הושלם איסוף התשתית הראייתית כנגדו ויוגש כתב אישום.
אלפי שטרות מזויפים נמצאו בבית במושב שזור שבצפון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
במושב שזור שבצפון הארץ נמצאו אלפי שטרות מזויפים של 200 שקלים ושל 100 דולרים. בנק ישראל מזהיר מפניהם ומסביר כיצד ניתן לזהותם.
אלפי שקלים נגנבו ממקוואות על ידי שני קטינים באלעד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני קטינים בגילאי 15 עוכבו לבדיקה על ידי שוטרים בעיר אלעד לאחר שהללו עוררו את חשדם. נמצאו אצלם אלפי שקלים במזומן, אותם גנבו ממקוואות בעיר.
אם ובן זוגה מירושלים נעצרו בחשד להתעללות בבתה של האם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בני זוג בשנות השלושים לחייהם, מירושלים, נעצרו לאחר שהאם הביאה את בתה לבית החולים. בבית החולים עלה חשד להתעללות וגורמי רווחה ומשטרה זומנו למקום והחלו בחקירה. בני הזוג מכחישים את המיוחס להם, אך מעצרם הוארך ביומיים.
אם ובנה מחולון נעצרו לאחר שבדירתם אותרו עשרות שתילי מריחואנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אם ובנה נעצרו לחקירה לאחר שבדירתם נמצאו עשרות שתילי מריחואנה. הבן, שהגיע למקום לאחר הגעת המשטרה, פתח את הדירה עם מפתח שהיה ברשותו אך טען כי אין לו קשר לדירה או לסמים. האם, מנגד, קשרה עצמה לפרשה וטענה כי הסמים מיועדים לשיכוך כאבים שמהם היא סובלת. השניים נע
אם ובנה נעצרו לאחר שבביתם נמצאו מאות שתילי מריחואנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מאות שתילי מריחואנה נמצאו במושב הודיה שבדרום. על פי הערכת המשטרה, המקום, ששייך לאחת המשפחות במושב, נמצא בפעילות במשך שנים.
אם ובתה נמצאו דקורות בדירתן בטבריה והמשטרה חושדת כי מדובר ברצח והתאבדות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אם ובתה נמצאו דקורות באורח אנוש בביתן בטבריה. כוחות ההצלה ניסו לטפל בהן אך הן נפטרו מפצעיהן. המשטרה בודקת אם מדובר ברצח והתאבדות. המשפחה מוכרת לרווחה ואף לגורמי בריאות הנפש בעיר. לאם שלושה בנים נוספים שהגיעו למקום.
אם חשודה ברצח בתה בת ה-18 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול הוארך מעצרה של ע.ג מהישוב כפר קאסם, כבת 45, החשודה כי רצחה את ביתה בת ה-18 מ.ג.
אם נרצחה לעיני ילדיה בסמוך לאולם אירועים בלוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אישה בת 32 נרצחה לעיני ילדיה בעיר לוד סמוך לאולם אירועים. המשטרה בודקת את הרקע לאירוע באמצעות מספר כיווני חקירה לרבות סכסוך משפחתי. שלושה קרובי משפחתה וחשוד נוסף נעצרו.
אמריקאית נעצרה עם שניים נוספים בחשד לייבוא סם הזיה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שלושה אנשים נעצרו בחשד לייבוא צמח איוואסקה, במטרה לקיים מסיבת שתיית סם ביישוב כדיתא. מדובר בסם הזיה חוקי במדינות מסוימות שאף משמש לטיפול ולשיקום, אך בישראל הוא מוגדר כסם מסוכן. המעצר הוא סופה של חקירה שהתחקתה אחר חבילה חשודה שהגיעה לישראל, ואשר הכילה נוזל
אנשי חינוך תורני חשודים בעבירות מין ואלימות בילדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שישה אנשי חינוך לשעבר חשודים כי ביצעו עבירות מין ואלימות בילדים במוסד תורני בתל-אביב. לאחר איסוף ראיות, החשודים נעצרו.
אסיר המרצה שני מאסרי עולם חשוד שניסה להונות קשישה מהכלא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אסיר המרצה שני מאסרי עולם בגין רצח נשותיו, נעצר בין כותלי הלא בחשד שניסה לעשוק משם קשישה בת 94, בשיתוף פעולה עם בת זוגו. העציר נעצר בין כותלי הכלא ואילו בת זוגו נעצרה אף היא, בזמן שביקרה אותו שם. שמם טרם הותר לפרסום.
אסיר חשוד בהונאת קשישים בעודו מרצה את מאסרו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה חושדת כי ע.ח, אסיר בכלא השרון, הונה קשישים המתגוררים באזור גוש עציון והוציא מהם במרמה סכומי כסף גדולים.
אסיר חשוד ברכישת מוצרים בשווי אלפי שקלים בכרטיסי אשראי גנובים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אסיר בן 34 המרצה עונש מאסר בכלא רימונים חשוד שהתחזה לעורך-דין ורכש מוצרים קוסמטיקה במאות אלפי שקלים בכרטיסי חיוב גנובים. באותו האופן רכש כרטיסי טיסה במרמה.
אסיר משוחרר חשוד כי חזר לאנוס נשים במרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ר.מ, אסיר משוחרר, חזר לבצע את פשעיו כשנעצר בגין גניבה ומרמה של נשים. על פי החשד התחזה לקצין שייטת ברשת האינטרנט וכך אנס מספר נשים.
אסיר משוחרר נעצר בחשד שהתחזה לנציג חברת חשמל וגבה במרמה חובות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אסיר משוחרר בן 54 שסיים לרצות שבע שנות מאסר בקיץ האחרון, נעצר בחשד שהתחזה לנציג חברת חשמל וגבה במרמה חובות מבתי עסק שונים בגובה של עשרות אלפי שקלים.
אקדחים ותחמושת ללא היתר נתפסו בכספת של מרצה באקדמיה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בביתו וברכבו של תושב נהרייה, המשמש כמרצה בכיר במוסד אקדמי, נתפסו ששני אקדחים ועוד מספר מחסניות. האקדחים הוחזקו על ידיו ללא היתר לאחר שפניותיו לקבל היתר נדחו.
ארבע שנות מאסר לנאשמים שייבאו נשים ממזרח אירופה לעסוק בזנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון דחה לאחרונה את ערעורם של שני גברים ששכנעו נשים להגיע לישראל לעסוק בעיסוי, אך בפועל כפו עליהן לעסוק בזנות [ע"פ 8057/16]
ארבעה אנשים נעצרו בחשד שסחטו חבר מועצת ש"ס וגרמו להתפטרותו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ארבעה חשודים בשנות ה-30 לחייהם הקשורים למפלגה החרדית, נעצרו בחשד שסחטו חבר מועצת ש"ס לאחר שהקליטו אותו מודה בהתנהגות מינית מופרזת ובחילול שבת. הם עימתו אותו עם ההקלטה וכך גרמו לו להתפטר מתפקידו.
ארבעה נעצרו בחשד למעורבות בקטטה במהלך חתונה בצומת ביל"ו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ארבעה מבין הפצועים סובלים מדקירות, ביניהם אב החתן בן 60, שהגיע לבית החולים במצב קשה וללא הכרה. המשטרה עצרה ארבעה חשודים במעורבות בקטטה.
ארבעה נערים נעצרו בחשד לפשעי שנאה בשומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ארבעה קטינים נעצרו בחשד לפשעי שנאה כנגד פלסטינים בשומרון. עורך הדין מטעם ארגון חוננו טוען שהם נחקרו לפני שנתנו להם להתייעץ עם עורך דין. הקטינים שוחררו עם תום החקירה. נוסף על כך, אתמול דווח כי כמאה עצי גפן הושחתו ליד רמאללה וכי רוססה במקום כתובת נאצה.
ארבעה נערים נעצרו כי תכננו קרב בתוך כותלי בית הספר בהשראת סדרה פופולרית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הסדרה הפופולרית תאג"ד היוותה מקור השראה לנערים בתיכון תל-אביב שתכננו קרב עד אובדן הכרה בתוך כותלי בית הספר ואף מכרו כרטיסים לבני נוער רבים. ארבעה נערים נעצרו טרם הוצאת הרעיון לפועל.
ארבעה צעירים מטבריה נעצרו בחשד להפעלת תחנת סמים בעיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ארבעה צעירים מטבריה נעצרו בתום חקירה סמויה שארכה כמה חודשים. במהלך החקירה התברר כי הם שכרו דירה בעיר וממנה ניהלו סחר ענף של סמים לקונים, כולל נערים צעירים שנמצאים בחופשה מבית הספר. ארבעתם הובאו להארכת מעצרם בבית המשפט השלום בנצרת.
ארבעה צעירים תקפו מאבטחים בבית חולים הגליל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ארבעה צעירים שהתווכחו עם מאבטח במרכז הרפואי הגליל על תשלום החניה, תקפו אותו ואת חבריו שהגיעו לסייע לו. שניים מהתוקפים נעצרו על ידי המשטרה ושניים אחרים נמלטו. שני מאבטחים סבלו מחבלות בפנים וקיבלו טיפול בחדר המיון. הנהלת בית החולים גינתה בחריפות את האירוע.
ארבעה רבנים נעצרו בחשד כי זייפו בחינת קבלה למשרת רב עיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חמישה רבנים מרחבי הארץ נעצרו על ידי בלשי יחידת להב 443, בחשד לזיוף מבחני הסמכה, כך שיוכלו להתמודד למשרת רבני העיר בעריהם. הם נקטו בשיטות שונות, כולל התחזות, זיוף תוצאות המבחן ופנייה ישירה לבוחנים. החקירה נערכה בשיתוף פעולה עם הרבנות הראשית.
ארבעה שוטרים ממחוז ירושלים חשודים בביצוע עבירות מין בעובדת ניקיון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ארבעה שוטרים ממחוז ירושלים, ביניהם מפקד תחנה וסגנו, נעצרו בחשד שביצעו בעובדת ניקיון עבירות מין. לשניים מהחשודים יוחסו עבירות של כליאה ואונס של המתלוננת.
אריתראי הותקף על ידי שני ישראלים על רקע מוצאו בפתח מועדון בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אזרח אריתראי השוהה בישראל כבר שש שנים, יצא מבילוי ממועדון והותקף באכזריות על ידי שני צעירים ישראלים על רקע מוצאו. הם קיללו אותו, היכו אותו בפניו ושברו כמה משיניו. הוא פונה לבית חולים איכילוב לקבלת טיפול והשניים נעצרו בידי המשטרה וטענו שהיכו אותו כי חשבו ש
בג"ץ דחה עתירה להעמיד לדין חוקרי שב"כ שהשתמשו בשיטות חקירה בלתי מקובלות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק דחה עתירה שדרשה לפתוח בחקירה פלילית של חוקרי שב"כ ולהורות על העמדתם לדין. בעתירה נטען כי הם הוציאו מידע קריטי ממחבל חמאס בשיטות חקירה בלתי מקובלות [ת"פ 5722/12]
בוחני רישוי נאשמים בהעברת טסטים ללא בדיקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו כתבי אישום כנגד שני בוחנים מתל אביב, הנאשמים כי נתנו תעודות לאופנועים מבלי להעביר אותם את בחינת הרישוי.
בוטל כתב אישום של קטין שתקף נערה בגין מחדלי חקירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט לנוער בתל אביב יפו קיבל לאחרונה את עתירתו של נער וביטל את כתב האישום נגדו על תקיפה, בגין מחדלי חקירה ופגמים שנפלו בהתנהלות התביעה [תפ (תא) 33833-03-16].
בוטלה הרשעת חשודה בהדלפת מידע פנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ביטל לאחרונה הרשעה של נאשמת בעבירת שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים [תפ (ת"א) 29436-05-16]
ביצע עבירות מין בבנותיו וירצה 14 שנות מאסר לאחר שערעורו נדחה בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אדם שהורשע בביצוע עבירות מין בשלוש בנותיו והוא ירצה 14 שנות מאסר [ע"פ 9058/16].
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר 3 שנות מאסר לצעיר שתקף ושדד את סבתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה שלוש שנות מאסר על צעיר ששדד את סבתו (ת"פ 38330-09-17). הנאשם, מכור לסמים, התנפל על סבתו וגנב את תיקה שבה היו 170 ₪ ומפתחות של ביתה. לקשישה נגרמו חבלות בראשה ובכל גופה. השופט ציין כי מעשיו חמורים אך התחשב בנסיבות חייו
בית המשפט המחוזי בת"א קיבל את ערעור המדינה והרשיע מדביר שריסס חומר הדברה מסוכן בגן ילדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי בתל אביב קיבל את ערעור המדינה על זיכוי אדם שריסס חומר הדברה מסוכן בגן ילדים, והרשיע אותו בעבירת שימוש בתכשיר שאינו רשום [ע"פ 20813-12-16].
בית המשפט העליון ביטל את הגבלות שב''ס על ביקורי עורכי דין במתקני הכליאה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מגבלות נוקשות ומחמירות הוטלו לפני כמספר חודשים על ביקורי עורכי דין במתקני כליאה ברחבי הארץ. אומנם הללו בוטלו לאחר שנכתב בין הצדדים הסכם שאושר בידי בית המשפט העליון.
בית המשפט העליון ביטל מסיבת טבע ענקית בדרום מחשש לסחר בסמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה לא אישרה קיום של מסיבת טבע באזור עין גדי בסוף השבוע הזה. המחוזי קיבל את ערעורם של המארגנים והתיר לקיים את המסיבה. העליון ביטל את החלטת המחוזי ומסר שאין לערער על החלטת המשטרה, שקיבלה מידע על סחר בסמים שצפוי להתרחש במסיבה.
בית המשפט העליון דחה ערעורו של נאשם שהורשע בשוד ראש עיריית עכו שמעון לנקרי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון דחה לאחרונה ערעור של נאשם על חומרת העונש שקיבל על שוד בנסיבות מחמירות, שימוש בנשק חם ועבירות נוספות. (ע"פ 2805/15). הנאשם ביצע עם חבריו שוד במשרד גביה והשתמש בו בנשק חם. בכתב אישום נוסף תכנן לבצע שוד ברכב שיעצור בצומת. הוא ירה ופצע את
בית המשפט העליון קבע כי איום בהתאבדות אינו מהווה עבירה פלילית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון קיבל לאחרונה את ערעורה של אישה על כך שאיומה להתאבד בפני שופטת הוא עבירת איומים. [רע"פ 8736/15]. האישה הפסידה בהליך אזרחי על רקע סכסוך שכנים. ניסיונותיה לבטל את פסק הדין לא צלחו, ועקב כך כתבה מכתב לשופטת ובו כתבה שאם פסק הדין לא יבוטל,
בית המשפט העליון קבע כי איום בהתאבדות אינו מהווה עבירה פלילית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון קיבל לאחרונה את ערעורה של אישה על כך שאיומה להתאבד בפני שופטת הוא עבירת איומים. [רע"פ 8736/15]. האישה הפסידה בהליך אזרחי על רקע סכסוך שכנים. ניסיונותיה לבטל את פסק הדין לא צלחו, ועקב כך כתבה מכתב לשופטת ובו כתבה שאם פסק הדין לא יבוטל,
בית המשפט העליון קבע כי אין לחרוג מתקרת סכום הפיצוי לנפגעי עבירה עקיפים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון קבע כי סכום פיצוי לניזוקים עקיפים לא יחרוג מתקרת הפיצוי המוגדרת בחוק העונשין שהינה 258,000 שקלים (דנ"פ 5683/16).
בית המשפט: פוקר הוא הימורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני יומיים דחה בית המשפט המחוזי בירושלים את ערעורה של אישה, שעליה נגזרו ארבעה חודשי מאסר על תנאי בגין אירוח טורניר פוקר מסוג "טקסס הולדם" בביתה.
בכיר בארגון פשע ושניים נוספים נעצרו בחשד לתקיפת בעל אולם שמחות בשרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בכיר בארגון הפשע של מוסלי יחד עם שניים נוספים נעצרו בחשד שהכו בעל אולם שמחות מוכר בשרון ואת בנו העיוור.
בכיר במשרד השיכון נעצר בחשד לעבירות שוחד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שישה חשודים נעצרו היום בבוקר (שלישי) בידי חוקרי יחידות להב 433 ויחידת יהלום, ביניהם מנהל מחלקה בכיר במשרד השיכון. העצורים חשודים בעבירות שונות כגון הלבנת הון, עבירות מס, הטיית מכרזים, עבירות שוחד, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה ועוד.
בכיר בעיריית קריית שמונה נעצר בחשד לשחיתות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עוד אדם בעל תפקיד בכיר בעירייה נעצר אמש על ידי המשטרה, בגין חשד לשורת עבירות שהתבצעו במהלך מערכת הבחירות שהתקיימה בעיר.
בכיר לשעבר במטה לביטחון לאומי חשוד בעבירות שוחד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הבכיר היה אמור להתמנות לתפקיד ביטחוני חשוב אך הוא עוכב לחקירה בחשד לקידום אינטרסים של איש עסקים גרמני, הלבנת הון, קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים.
בכיר נדל"ן נחשד שגנב מלקוחותיו מיליוני שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בכיר בחברת נדל"ן ידועה חשוד כי גנב מלקוחותיו מיליוני שקלים, עד שנותרו ללא כסף וקרקע. ככל הנראה צפויים מעצרים נוספים של חשודים בחברה.
בכירים במשרד החינוך חשודים בפרשת הונאה רחבת היקף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בכירים ממשרד החינוך נעצרו בחשד לזיוף מספר נבחנים כדי להעלות את ההכנסות שלהם. לפי החשד הצהירו על בדיקות פיקטיביות שבדקו, כדי לקבל תמורת עבודתם כסף נוסף. הם נחקרים בהקשר לחשדות הונאה נוספות הקשורות למבחנים. שלושה מהם הובאו להארכת מעצרם ושוחררו בתנאים מגבילי
בכירים בעיריית בת ים זומנו לחקירה באזהרה בחשד לשוחד בחירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ארבעה בכירים בעיריית בת ים, המקורבים לראש העיר יוסי בכר, זומנו לחקירה באזהרה במשטרה. החשד הוא שלפני הבחירות אשתקד סייעו לביטול תביעות כנגד בעלי עסקים ותושבים בעיר, והקלו בעונשים ובקנסות שהוטלו עליהם מטעם העירייה. הפרשה היא המשך של התביעה שהגיש המפסיד בבחי
בכירים בעיריית צפת נעצרו בחשד לעבירות שוחד ומרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
רשות המיסים וכוחות המשטרה עצרו 4 בכירים מעיריית צפת בחשד לקבלת שוחד בתמורה לקידום מיזמי בנייה.
במהלך מבצע אכיפה בכבישים התגלו סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שוטרים שעצרו אתמול בצפון נהג במסגרת אכיפת חוקי התנועה, הופתעו למצוא בכליו סמים מסוגים שונים. הנהג עוכב על כביש 65 כי נהג ללא חגורת בטיחות, אך במהלך בדיקת הרכב חשד אחד השוטרים כי ברכב נמצאים סמים. בדיקה יסודית אישרה את חשדו והנהג נעצר לחקירה ונפתח כנגדו תי
במהלך סוף השבוע נחשפו 20 חממות מריחואנה בנגב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בשיתוף פעולה של המשטרה ושל מתנדבי משמר הגבול אותרו בנגב חממות לגידול מריחואנה. חלק מהחממות היו בהקמה ובחלקן כבר היו אלפי שתילים מוכנים לקטיפה ולמסחר. טרם נעצרו חשודים הקשורים למעשה.
בן 13 אנס בת 12 המוגבלת בשכלה ויועבר לריצוי עונשו בכלא לאחר שהעליון דחה את ערעורו להישאר במעון נעול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של קטין בן 13 על ההחלטה להעבירו ממעון נעול למאסר בפועל על עבירת אונס והוא ירצה את יתרת מאסרו בבית כלא לנוער [ע"פ 5184/18].
בן 13 חשוד בתקיפה מינית של ילדים בבני ברק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 13 חשוד בתקיפה מינית של ילדים ופעוטות בבני ברק. הנער נעצר בחשד שתקף מינית בת חמש ששוטטה לבדה בבני ברק.
בן 14 חשוד כי פגע מינית בילדה במחנה הצופים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ילדה התלוננה כי נער ניגש אליה בלילה וביצע בה מעשה מגונה, במהלך מחנה הצופים של שבט מחנה יהודה מירושלים. בבוקר התלוננה בפני אחיה והוא עדכן את הוריו ואת רשויות הצופים שפנו למשטרה. הנער הוא קרוב משפחה של אישיות פוליטית וצו איסור פרסום הוטל על הפרשה.
בן 14 נגח בראשה של מורה בבית ספר בבאר שבע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תקרית אלימה כלפי הצוות החינוכי בבית ספר. תלמיד שאינו לומד בבית הספר נגח בראשה של מורה שמנעה ממנו לשוחח עם תלמידו באמצע השיעור. המורה נזקקה לטיפול רפואי ואילו התלמיד נעצר בידי המשטרה ונשלח למעצר בית לאחר חקירה. יו"ר ועד ההורים מוסר כי הם רואים בחומרה
בן 14.5 נעצר בחשד לעבירות מין בקטינים בבית שמש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נער בן 14.5 ממרכז הארץ נעצר בחשד שהטריד מינית ילדים בני 9 ו-10 בעת שביקר את משפחתו בבית שמש.
בן 17 התחזה לילדה ברשת וסחט מינית עשרות קטינות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 17 ממרכז הארץ התחזה ברשת האינטרנט לילדה ואילץ עשרות קטינות לשלוח לו תמונות אינטימיות. בנוסף הוא ביקש מהן שיבצעו מעשים מיניים. כשניתקל בסירוב – הוא איים כי התמונות יופצו.
בן 17 נרצח בפנימייה במושב רווחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נער בן 17 נרצח בדקירות במהלך קטטה בין נערים השוהים בפנימיית לילדים בסיכון במושב רווחה, ליד קריית גת. כוחות ההצלה שהגיעו למקום לא הצליחו להצילו והמשטרה מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי וכי החשוד נעצר. תושבי מושב רווחה מוסרים כי יש חיכוכים רבים בין הנערים ובינם ל
בן 21 מטייבה נעצר בחשד שכלא את אחיו לאחר שביקש להתגייס לצה"ל ולהתגייר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 21 מטייבה נעצר לאחר שכלא את אחיו בן ה-19 במשך מספר שבועות כי הביע רצון לשרת בצה"ל ולהתגייר. תושבת טייבה, ידידתו של הקרבן התלוננה במשטרה והללו הגיעו וחילצו את הצעיר.
בן 21 מנתניה נעצר בחשד שהציג את חברתו כנערת ליווי בפייסבוק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחר שהתגלע סכסוך בינו לבין חברתו, החליט הצעיר לפתוח חשבון פייסבוק בו הציג אותה כנערת ליווי בצירוף מספר הסלולרי שלה. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בחמישה ימים אומנם בית המשפט החליט לשחררו בערבויות כספיות.
בן 21 מפתח תקווה נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים ברשתות החברתיות תוך שהזדהה כקטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 21 מפתח תקווה נעצר בחשד שהזדהה כקטין ברשתות החברתיות וכך רכש את אמונן של עשרות קטינות אותן פיתה בכדי שיבצעו מעשים מיניים דרך רשת האינטרנט ובמפגש עמן.
בן 21 נורה למוות ברכבו באום אל פחם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חשד לרצח על רקע פלילי. צעיר בן 21 מאום אל פחם נורה בעת שישב ברכבו. הרקע למעשה אינו ברור. קרוביו מוסרים שלא היה מסוכסך וכי לא ברור להם מדוע נורה. שני אירועי אלימות נוספים דווחו הלילה בכפרים בצפון ובשניהם היו מעורבים תושבים בירי פלילי.
בן 23 נורה למוות בקלנסווה - כנראה בשוגג - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר בן 23 נורה, ככל הנראה בשוגג, במהלך ירי מאסיבי שנורה לכיוון בית בקלנסווה. שכנים מעידים שהאווירה במקום הייתה מתוחה לאחרונה, עקב קלטת שהזהירה את התושבים על רצח מתקרב. במהלך שעות הלילה נורו צרורות יריות לעבר בית ביישוב והצעיר שהיה בסמוך נורה ונהרג. תושבי
בן 24 מיבנה נעצר בחשד שייבא קראק מאירופה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 24 מיבנה נעצר בחשד שייבא מאירופה כמות גדולה של הסם קראק. החשוד מוכר למשטרה ומעצרו הוארך על ידי בית המשפט השלום בראשון לציון.
בן 24 נעצר בחשד להסתת הצתות נוספות בפייסבוק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 24 תושב רהט חשוד כי הסית בפייסבוק להצתות נוספות. לטענתו הדברים נכתבו בציניות אך בית המשפט האריך את מעצרו ביומיים.
בן 25 מוכר למשטרה נפצע באורח אנוש מיריות בטירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר בן 25 מג'לגו'ליה המוכר למשטרה נפצע באורח אנוש מירי בטירה. נפתחה חקירה בניסיון לאתר את החשודים בירי.
בן 26 חשוד כי אנס צעירה באכזריות צעירה בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חשוד בן 26 נעצר בחשד כי אנס צעירה בדירתו בתל-אביב בברוטליות. שניים נוספים נעצרו בחשד כי ניסו להשפיע על המתלוננת לחזור בה מתלונתה במשטרה.
בן 27 מחולון נעצר בחשד לגידול שתילי מריחואנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחר דיווח שהתקבל במשטרה על רעש מאחת הדירות בחולון, נחשפה במקום מעבדת הידרו עם עשרות שתילי מריחואנה. החשוד, שמוכר למשטרה ובעל הרשעה קודמת בעבירות סמים, נעצר.
בן 27 מסכנין נעצר בחשד למעורבות ברצח גבר בן 32 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 27 מסכנין נעצר בחשד למעורבות ברצח גבר בן 32 שנורה למוות סמוך לאצטדיון הכדורגל בעיר. הוא פונה לבית החולים ושם נקבע מותו.
בן 27 מרמלה נעצר בחשד ששדד מספר חנויות במרכז הארץ באמצעות אקדח דמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הצעיר חשוד כי שדד מספר חנויות בתל-אביב, ברמלה, בבת-ים וברמת-גן באמצעות אקדח דמה ופתק בו נכתב כי הוא מבצע שוד.
בן 27 נעצר בחשד להצתת בית עסק בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר בן 27 המתגורר בחדרה, בעל הרשעות רבות בעבירות נשק, רכוש, סמים ואלימות, נעצר על ידי המשטרה בחשד שהצית בית עסק בתל אביב.
בן 27 נעצר לאחר שתועד במצלמת אבטחה שודד אישה בדרום תל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 27 תועד במצלמת אבטחה ברחוב יסוד המעלה בדרום תל-אביב שודד אישה. שוטר קהילתי שהיה באזור שמע את המאורע ועצר את החשוד לאחר מרדף קצר.
בן 30 מבאר יעקב נעצר לאחר שביצע בעצמו מעשים מגונים בפני נערות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הגבר נהג לעצור ליד חבורת נערות, לפתוח עמן בשיחה קלה ותוך כדי כך לבצע בגופו מעשים מגונים. המשטרה החלה בחקירה נרחבת ועצרה בתחילת השבוע את הגבר, בן 30 תושב באר יעקב, והיא קוראת לציבור לדווח על תלונות נוספות הקשורות למקרה. מעצרו הוארך על ידי בית משפט השלום בר
בן 30 מירושלים נעצר בחשד שהבריח סמים בקופסאות לגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 30 מירושלים נעצר בחשד לייבוא של כאחד וחצי קילוגרם של מריחואנה מארה"ב המוסלקים בתוך קופסת לגו. האדם נעצר במסגרת בדיקה של בודק המכס בנתב"ג, כאשר הגיעה החבילה לישראל.
בן 30 מפתח תקווה נעצר בחשד שהתחזה לפלסטיקאי והזריק למטופליו בוטוקס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוקרי יחידת ההונאה עצרו בן 30 מפתח תקווה בחשד שהתחזה למומחה ברפואה פלסטית והזריק לעשרות גברים ונשים בוטוקס תוך שהוא מציג תעודות מזויפות המעידים כי הוא רופא מומחה.
בן 31 מבת-ים נעצר בחשד שאנס וכלא תיירת מרוסיה בדירתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב בת-ים בשנות השלושים לחייו, נעצר בחשד שאנס תיירת בדירתו. השניים הכירו בסוף השבוע האחרון באחד ממועדוני הלילה בתל-אביב. הם הגיעו לדירתו ושם על פי החשד בוצע האונס. החשוד אף נעל את דלת הדירה אך הצעירה הצליחה להימלט ולהזעיק משטרה.
בן 33 מירושלים נעצר בחשד להסתה נגד הרמטכ"ל בעקבות הרשעת אלאור אזריה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 33 מירושלים נעצר בחשד שקרא קריאות הסתה נגד הרמטכ"ל במהלך מחאה נגד הרשעת החייל אלאור אזריה בהרג מחבל פצוע בחברון.
בן 35 מרמלה נעצר בחשד לזיוף שטרות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מעצרו של גבר בן 35 מרמלה, החשוד בזיוף של שטרות בסכום העולה על 30 אלף שקלים, הוארך ביממה.
בן 36 מחסידות בטבריה נעצר בחשד שתקף מינית חמישה גברים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אזרח אמריקני השוהה בישראל שלא כחוק ומכנה עצמו אדמו"ר נעצר בחשד שביצע מעשים מגונים בגברים לאחר שהוגשו כנגדו 5 תלונות. להגנתו טען כי מדובר במגע "אבהי".
בן 47 ממרכז הארץ נעצר בחשד לפדופיליה לאחר ששוחח באינטרנט עם שוטרת שהתחזתה לנערה בת 13 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 47 ממרכז הארץ נעצר בחשד לפדופיליה לאחר שקיים עם שוטרת שהתחזתה לנערה בת 13 שיחות מיניות ואף שלח לה תמונות אינטימיות. בלשי מחלקת הנוער עצרו את החשוד במקום המפגש שקבע עם הנערה לכאורה.
בן 48 מאריאל נעצר בחשד שהתחזה לנערה ברשת ותקף מינית עשרות ילדות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 48 מאריאל נעצר בחשד שתקף מינית עשרות נערות וילדות ממספר מדינות באמצעות אפליקציות פופולריות תוך שהוא מתחזה לנערה.
בן 49 מבאר טוביה נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים ולאונס קטינות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 49 מבאר טוביה נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים ולאונס קטינות בשנים האחרונות. הוא נעצר לאחר תלונתן של שתי קטינות. בהמשך התקבלה תלונה שלישית והערכה היא כי חשיפת הפרשה תוביל להגשת תלונות נוספות.
בן 56 מואשם שהצית מונית כי חשד שגרושתו מנהלת רומן עם הנהג - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חשוד בן 56 מואשם בכך שהצית יחד עם אדם נוסף את רכב המונית של מי שחשד בו כמקיים רומן עם גרושתו.
בן 63 מראש העין חשוד באונס ילדה בת 9 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בן 63 מראש העין נעצר בידי המשטרה בחשד לאונס וביצוע מעשים מגונים בילדה בת 9. החקירה נפתחה לאחר שהילדה סיפרה להוריה על מעשיו והם פנו למשטרה. הגבר אינו מכחיש את המעשה ולדבריו הילדה "פיתתה אותו". מעצרו הוארך.
בן למשפחת פשע החשוד בפרשת סחיטה ניסה להימלט ונעצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר שהיה קשור לפרשיית סחיטה ניסה להימלט מכוחות המשטרה ברכבו, ותוך כדי נסיעה פרועה פגע בכלי רכב אחרים שעמדו על נתיב הנסיעה. לאחר מכן נטש את רכבו, ניסה להימלט רגלית ונעצר. הוא חשוד כי יש לו קשר לשבעת העצורים שנעצרו לאחרונה בחשד לסחיטה ואיומים על בתי עסק בא
בן למשפחת פשע חשוד שהצית את דירתו כדי להפחיד את הדייר השוכר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן למשפחת פשע בן 71 נעצר בחשד שהבעיר את דירתו באמצעות בקבוק תבערה כדי שהשוכר יתפנה מהמקום. כוחות הכיבוי שהוזעקו השתלטו על האש במהירות ואיש אינו נפגע.
בן לראש משפחת פשע מנתניה נעצר בחשד להונאת נדל"ן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן למשפחת פשע מנתניה נעצר בחשד שזייף מסמכים לבעלות קרקע בצפון תל אביב בהיקף של מיליוני שקלים. בעקבות תלונה של בעל הקרקע כי מתחזה ניסה למכור את הקרקע, מעצרו התאפשר.
בן עשרים וחמש חשוד באונס חמשת אחייניו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אחייניו של צעיר בן עשרים וחמש טוענים שהם נאנסו על ידו במשך מספר שנים מאז היותם בני שש. בעקבות התעוררות החשדות נגדו פנה הצעיר לקבלת טיפול נפשי.
בנו של איש עסקים מתחום המזון חשוד בהברחת 5 קילו קוקאין במכולה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בנו של איש עסקים מוכר בתחום המזון נעצר בחשד להברחת קוקאין בתוך מכולה. יחד איתו נעצרו חשודים נוספים מאזור המרכז. בדירתו של אחד מהם נמצאו 6 ק"ג מריחואנה. המשטרה מוסרת כי תמשיך להיאבק בנגע הסמים.
בנו של הזמר הידוע שוב מסתבך עם החוק - גילי ארגוב נעצר עקב חשד להכאת בת זוגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בנו של הזמר זהר ארגוב, גילי ארגוב, נעצר לאחר דיווח של קרוב משפחה לפיו הכה את בת זוגו תוך כדי ויכוח. חברתו אינה מוכנה להגיש נגדו תלונה. הסתבכות זו באה לאחר שכבר ישב במאסר על עבירות של שימוש בסמים.
בני זוג בשנות העשרים לחייהם מואשמים כי רצחו ושדדו את שכנם בחיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בני זוג בשנות העשרים לחייהם מואשמים על ידי פרקליטות מחוז חיפה כי נהגו לאיים על שכן שלהם ולדרוש ממנו סכומי כסף. באחת הפעמים הוא סירב וכתגובה איימו עליו בסכין, דקרו אותו ובסופו של דבר רצחו אותו. לאחר מכן העלו את הדירה באש כדי לטשטש ראיות. הם הוגדרו כמסוכנים
בני זוג חזרו מצרפת ונתפסו עם 9 ק"ג אקסטזי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בני זוג נעצרו בנתב"ג בבדיקה אקראית בעת שחזרו מצרפת, ובמזוודתם התגלו סמים מסוג אקסטזי במשקל של כ-9 ק"ג. הם נעצרו ונלקחו לחקירה, אולם שניהם טוענים בתוקף כי אין להם כל קשר לסמים וכי לא ידעו על קיומם. השופט קבע כי קיים חשד סביר לביצוע העבירה והאריך
בני זוג מואשמים בשורה של מעשי שוד בבנקים ובסניפי דואר בראשון לציון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני צעירים מואשמים כי שיתפו פעולה כדי לבצע כמה מקרי שוד מתוחכמים בראשון לציון. הצעירה נהגה לבדוק את המקום לפני השוד, לצלמו ולעדכן את הצעיר על רמת האבטחה בו. בדרך זו הצליחו לשדוד כמה מאות אלפי ₪ מסניפי בנק וסניפי דואר. במכשירי הטלפון הסלולארי שלהם נמצאו עש
בני זוג מיבנה התחזו לבעלי עסקים ושדדו כספים ומוצרים יקרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני בני זוג בשנות העשרים לחייהם מיבנה, נעצרו בידי המשטרה בחשד שהונו עשרות בתי עסק מרחבי הארץ וגנבו מהם כסף וסחורה. הם נהגו להתחזות כבעלי העסק, התקשרו לעובדים ודרשו מהם להעביר לשליח שעומד להגיע כסף ואף סחורה. הם שדדו בדרך זו מאות אלפי ₪ ומוצרים יקרים כשעונ
בני זוג מירושלים חשודים ברצח שכנם וביתור גופתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בני זוג מירושלים בשנות הארבעים לחייהם חשודים ברצח שכנם, ביתור גופתו, וקבירתו בגינה הסמוכה לביתם, בניסיון להעלים את הגופה.
בני עשרים מרחובות תועדו מכים צעיר ומותירים אותו פצוע על הכביש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושבי רחובות בשנות העשרים לחייהם תועדו מכים צעיר בן 21 ולאחר מכן נמלטים כשהם מותירים אותו פצוע על הכביש. כל המעורבים באירוע נעצרו וכתב אישום צפוי להיות מוגש נגדם בגין גרימת חבלה וניסיון לרצח.
בנקים בבני ברק וברמת השרון נשדדו בהפרשי זמן קצרים - מצוד אחר השודדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
סניפי בנק בבני ברק וברמת השרון נשדדו בהפרשי זמן קצרים זה מזה. המשטרה חוקרת את הקשר בין השניים.
בעל אולם אירועים חשוד בהטרדה מינית של עובדות קטינות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היום התקיים בבית משפט השלום בבאר שבע דיון בהארכת מעצרו של אדם כבן 40, החשוד כי הטריד מינית נערות שעבדו באולם אירועים המצוי בבעלותו.
בעל בית קפה מקרית אונו נעצר בחשד לביצוע מעשה מגונה בקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעל בית קפה מקרית אונו נעצר בחשד לביצוע מעשה מגונה והטרדה מינית בבת 16 שעבדה במקום. מעצרו הוארך בשלושה ימים.
בעל בלוג בידור ידוע חשוד כי תקף את אימו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעל בלוג בידור ידוע נעצר בחשד לתקיפת אמו ולהריגת כלבו. הבלוגר הכחיש את המיוחס לו והוא שוחרר למעצר בית.
בעל חברת אבטחה מחיפה נורה למוות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעל חברת אבטחה נורה בראשו למוות מרכב חולף לפנות בוקר. הגבר נפצע אנושות ופונה במהירות לבי"ח רמב"ם, אך נפטר מפצעיו. האדם אינו מוכר למשטרה אך הנחת העבודה היא שמדובר ברצח על רקע פלילי. הנהג היורה נמלט מהמקום והמשטרה פתחה בחקירה אחריו ובסריקה אחרי כל
בעל חברת בנייה ירצה 40 חודשי מאסר על הפקת חשבוניות פיקטיביות לאחר שערעורו נדחה ועונשו הוחמר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה לאחרונה ערעור של נאשם בהנפקת חשבוניות פיקטיביות ואף החמיר בעונשו [עפ"ג 8474-03-17].
בעל חנות ממזרח ירושלים מואשם שביצע מעשים מגונים בתיירת מארה"ב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעל חנות בעיר העתיקה בירושלים הבטיח לתיירת מארה"ב לגרש את ה"שדים" שראה סביבה. הוא מואשם שהשקה אותה במים אליהם הכניס סם ובביצוע מעשים מגונים בה.
בעל מועדון תקף מבלה וגרם לו לשברים בגופו וירצה 3 חודשי עבודות שירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של בעל מועדון שתקף מבלה וגרם לו לשברים בגופו והוא ירצה 3 חודשי מאסר [ע"פ 201/18].
בעל מכבסה גיהץ את כרטיסי האשראי של לקוחותיו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעל מכבסה מוכרת בתל אביב נעצר בחשד להונאת לקוחות. לפי החשד השתמש בכרטיסי האשראי שלהם לשלם את חובותיו. לקוחות ששמו לב לחריגות בחיובים התלוננו במשטרה והחשוד נעצר לאחר חקירה סמויה. המשטרה מבקשת מלקוחות נוספים של המכבסה לבדוק את חשבונותיהם ולהתלונן אם מצאו חר
בעל מכון שיזוף חשוד בצילום נערות בעירום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעל מכון שיזוף נעצר אתמול בחשד שהתקין מצלמה נסתרת וצילם נערות כשהתפשטו לקראת השיזוף. המעצר התבצע לאחר שלמשטרה הגיעו כמה תלונות של נשים שהבחינו במצלמה והביעו חשש כי היא פועלת. החשוד מכחיש את המיוחס לו וטוען כי מתחריו התקינו את המצלמה הנסתרת כדי להפלילו.
בעל פיצרייה מחולון נאשם שפיזר רעל מסוכן על פיצה שמכר לשוטרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעל פיצרייה, בן 30 מחולון, נאשם כי פיזר על פיצה שמכר לשוטרים סם "נייס גאי". לאחר האכילה הם חשו ברע ופונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.
בעל פנצ'ריה מהצפון ירצה 10 חודשי מאסר על עבירות אלימות לאחר שערעורו נדחה בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אדם שהורשע בעבירות אלימות והוא ירצה 10 חודשי מאסר [ע"פ 2127/17].
בעל צ'יינג' מקורב למשפחת לביא חשוד כי הזמין תקיפה של מאמן כושר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עבריין המקורב למשפחת לביא נעצר על איומי סחיטה והזמנת תקיפה של מאמן כושר בליגת העל בכדורגל. הוא ריצה מאסר בפועל על איומים שהשמיע בעבר כנגד המאמן, על כך שזה ניהל רומן עם גרושתו ואף דרש פיצוי על כך. כעת הוא חשוד כי הזמין תקיפה פיזית של המאמן ולכן נעצר שוב ומ
בעלי מוסכים ושמאים בצפון נעצרו בחשד להונאת ענק של חברות ביטוח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עשרה בעלי מוסכים ושמאים מהצפון נעצרו בחשד שהונו חברות ביטוח. לפי החשד הם פגעו במכוון ברכבים, טענו שיש להורידם מהכביש ולאחר מכן דרשו מחברות הביטוח פיצוי. המשטרה מוסרת כי מעצרם הוא השלב הגלוי של חקירות הונאה בחברות ביטוח. החקירה החלה לפני חודשים אחדים ביחיד
בעלי מכון כושר עוכבו לחקירה בגין התקנת מצלמות נסתרות במלתחות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעלי מכון כושר מאזור השרון, כמו גם עובדים במקום ומתקין מצלמות אבטחה, עוכבו לחקירה בגין התקנת מצלמות אבטחה נסתרות במלתחות הגברים במקום. לטענת הנחקרים המצלמות הותקנו לצורכי אבטחה בלבד על רקע מעשי פריצות.
בעלי מעבדת סמים הוסגרו מהשטחים לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחרונה הסגירה הרשות הפלסטינית לידי המשטרה שני ערבים ישראלים, החשודים בהקמת מעבדת סמים בשטחי הרשות. בסוף השבוע נשלחו השניים על ידי בית המשפט למעצר בית.
בעלים של חברה לאופציות בינאריות נעצר בחשד לעבירות מרמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב תל-אביב, בעלים של חברה לאופציות בינאריות, נעצר בחשד שקיבל במרמה כספים מלקוחות זרים כמו גם בגין סחיטה באיומים וזיוף.
בעקבת איום על אחות בבית חולים - אב לתינוק נעצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי החשד, אדם שהיה במחלקת הפגים בבית החולים אסף הרופא יחד עם אשתו, התרעם על כך שאסרו עליו לבוא במגע עם בנו הפג שזה עתה נולד בשל סיבה רפואית, ואיים על האחות במחלקה תוך שהוא מציין את הצתתה והריגתה של האחות טובה קררו שנשרפה למוות בידי מטופל. מפי מנהל בית ה
בר רפאלי שוב נחקרה בחשד לעבירות מיסים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בפעם השלישית הגיעה אתמול לרשות המיסים בתל אביב הדוגמנית הידועה בר רפאלי, החשודה בהעלמות מס גדולות של עשרות מיליוני שקלים.
ברמת גן פונתה חוות סוסים בלתי חוקית שבעלי החיים בה סבלו מפגיעות פיזיות שונות ומתת-תזונה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוות סוסים מאולתרת ובה עשרות בעלי חיים שסבלו מהתעללות, נמצאה ברמת גן, נסגרה ופונתה על ידי המשטרה. בעלי החיים שם מצויים במצב קשה ועתידים לעבור שיקום.
בתום מרדף בכביש החוף: החשוד פגע בניידת משטרה ונעצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה ערכה מרדף אחרי חשוד שנסע נגד כיוון התנועה בכביש החוף. בתום המרדף נראה הנהג מתנגש בעוצמה בניידת שהוצבה כמחסום במקום ואז מזנקים לעברו שוטרים בנשקים שלופים ומשתלטים עליו.
גבר בן 35 המוכר למשטרה נורה למוות ברחובות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הנרצח נחשב לפעיל בארגון פשיעה ברחובות ומוכר למשטרה מתחום עבירות נשק, סחיטה וכן השתתף בעבר בניסיון חיסול. במשטרה מעריכים כי הוא נורה מטווח אפס בידי מתנקשים שארבו לו בפתח ביתו.
גבר בן 40 מירושלים נעצר בחשד ששדד שרשראות זהב ממבוגרות ברחובות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בן 40 מירושלים נעצר בחשד ששדד שרשראות זהב ממבוגרות בשני מקרים לפחות. על פי החשד, הגבר תלש את השרשראות מגופן ובאחד המקרים גרם לשבירת ידה של מבוגרת בת 76.
גבר בן 43 אותר כבול בשלשלאות בנגב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בן 43 אותר על ידי קצין שסייר בנגב כלוא וכבול לשלשלאות. לטענתו הוא נכלא על ידי משפחתו כבר חמש-עשרה שנה. הגבר פונה לבית החולים והמשטרה פתחה בחקירה.
גבר בן 44 נדקר בקרית אתא במהלך סכסוך על כסף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר שהוזעק לסייע לחברתו בקרית אתא נדקר על ידי גבר אחר במהלך סכסוך על כסף. מעצרו של החשוד הוארך לשמונה ימים והוא אף חשוד בשיבוש הליכי משפט. סנגורו טוען כי פעל מתוך הגנה עצמית.
גבר בן 45 שדד בנק ברמת גן באמצעות פתק - המשטרה מבקשת עזרה באיתורו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בן 45 נכנס לאחד מסניפי הבנק ברמת גן ומסר פתק לפקידה במקום המצהיר כי כוונתו לשדוד אלפי שקלים. הוא נמלט לאחר שהכסף הועבר לידו וכעת המשטרה מבקשת עזרה באיתורו.
גבר בן 65 מבאר שבע דווח כנעדר ולאחר כיממה נמצא ללא רוח חיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בן 65 אותר בדירה בבאר שבע לאחר שדווח כנעדר במשך יממה. הוא נמצא ללא רוח חיים כשעל גופתו סימני אלימות וכתמי דם. נפתחה חקירה והוטל צו איסור פרסום על פרטיה.
גבר בן 76 נעצר בחשד לביצוע עבירות מין קשות בנכדתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בן 76 נעצר בחשד שביצע בנכדתו עבירות מין קשות מאז היותה בת 11. הנכדה, בת ה-19 כיום, החליטה להפסיק את מסכת השתיקה ולהתלונן.
גבר בן חמישים ואישה בת עשרים מטבריה מואשמים בסחיטה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
השניים מואשמים כי צילמו גברים במצבים אינטימיים ואיימו עליהם שיפיצו את התמונות. באחת הפעמים איימה הצעירה על קורבן הסחיטה כי תתלונן שאנס אותה במידה ולא ישלם את הכסף שדרשה.
גבר בשנות ה-40 לחייו נרצח ביריות בקלנסווה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר נרצח בקלנסווה, ככל הנראה על רקע פלילי. כוחות מד"א ניסו להחיותו אך הוא נפטר מפצעיו. המשטרה סבורה כי נרצח לאחר תכנון, בנוהל 'כיפה אדומה', וכי הרוצחים המתינו לו וירו בו. בני משפחתו הביעו זעזוע מהרצח. מתחילת השנה נרצחו 74 איש במגזר הערבי.
גבר בשנות ה-50 לחייו נדקר למוות בלוד: המשטרה עצרה את בעל הדירה בחשד לרצח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צוותי מד"א הגיעו לזירת האירוע לאחר שקיבלו דיווח על קטטה בלוד. גבר בן 50 נמצא עם סימני אלימות ודקירות בגופו. הם נאלצו לקבוע את מותו. במשטרה בודקים האם מדובר ברצח ובעל הדירה, בה נמצא המנוח, נעצר בחשד למעורבות.
גבר בשנות הארבעים לחייו נעצר בחשד שרצח את אימו באשדוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בשנות הארבעים לחייו נעצר בחשד שרצח את אימו בת ה-66 בדירתה באשדוד. בליל האירוע הוא דיווח למשטרה כי אמו משתוללת. צוות מד"א שהגיע למקום מצא את האישה עם סימני אלימות קשים ונאלץ לקבוע את מותה.
גבר בשנות החמישים לחייו חשוד ברצח גרושתו בשומרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב שומרון חשוד כי רצח את גרושתו. לטענתו האישה ירתה בעצמה באמצעות אקדח שברשותו, אומנם החוקרים מצאו סתירות בגרסתו.
גבר בשנות החמישים לחייו נורה למוות באבו גוש סמוך למסגד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הגבר, בן כחמישים, נורה בפלג גופו העליון במהלך הלילה בסמוך למסגד בכפר אבו גוש. לכוחות ההצלה שהגיעו למקום לא נותר אלא לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה וככל הנראה הרקע לרצח הוא פלילי. מתחילת השנה נרצחו במגזר הערבי 57 בני אדם על רקע פלילי, והמשטרה מגבי
גבר בשנות החמישים לחייו נעצר לאחר שקילל ואיים על אחות באסף הרופא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מטופל בשנות החמישים לחייו נעצר לאחר שזרק על אחות בבית חולים אסף הרופא מסך מחשב, קילל ואיים עליה.
גבר דקר בבאר שבע ילד בן 9 שהמתין להסעה לבית הספר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ילד בן 9 נדקר על ידי גבר אלמוני בעת שהמתין להסעה לבית הספר בבאר שבע. ללא כל סיבה התנפל הגבר על הילד, דקר אותו 5 פעמים ונמלט. הילד הובהל לבי"ח סורוקה, שם הוא מאושפז במצב בינוני. המשטרה החלה בסריקות ואיתרה את הגבר, תושב ב"ש. נכון לרגע זה הוא אינו
גבר הוכה למוות בבאר שבע על רקע פלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בשנות ה-40 לחייו נדקר למוות בבאר שבע. עדי ראייה הזעיקו את כוחות המשטרה אך החשוד במעשה נמלט. מותו של הגבר נקבע במקום. המשטרה מוסרת כי הוא מוכר למשטרה וכי הרקע למעשה פלילי.
גבר מאזור המרכז זוכה מתקיפת אשתו מחמת הספק
בית משפט השלום בתל אביב זיכה לאחרונה מחמת הספק בעל שהואשם כי איים על אשתו ותקף אותה. השופט הדגיש כי עדויות האישה מלאות בסתירות ובלבול והראיות הרפואיות אינן מחזקות את טענותיה. כמו כן אמר כי על אף העובדה שהבעל הקטין את חלקו באירועים האלימים, זו לא נחשבת ראי
גבר מהמרכז נעצר בחשד לאיומים על אתאיסטים ורפורמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר ממרכז הארץ, בן 39, נעצר לאחר פשיטה שערכו חוקרי ימ"ר ירושלים בביתו ובבית אמו. הוא חשוד בביצוע שורת עבירות כנגד בעלי תפקידים מרכזיים בזרם האתאיסטי והרפורמי, כולל השמעת איומים, השארת מכתבי נאצה והצמדת סכין לתיבות דואר.
גבר מוכר למשטרה נרצח ביריות בראשו בקריית ים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אדם המוכר למשטרה נורה למוות אמש בקריית ים. האדם ניצל מניסיונות התנקשות בעבר. כוחות ההצלה מסרו כי הוא נורה כמה פעמים בראשו מטווח קצר. המתנקש נמלט וכוחות המשטרה מחפשים אחריו.
גבר מצפון הארץ נעצר בחשד לניסיון סחיטת בנק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בשנות השלושים לחייו מצפון הארץ, נעצר בחשד כי ניסה לסחוט בנק וחברות פיננסיות אחרות במשק הישראלי. הסחיטה כללה איום לחשיפת פרטי לקוחות, אם לא יקבל סכומי כסף גבוהים. מעצרו התקיים עם תום חקירה סמויה של יחידת להב 433, הרשות הלאומית להגנת סייבר וארגוני משטרה
גבר נדקר למוות באשדוד - חשוד נעצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
באשדוד נדקר למוות בפלג גופו העליון גבר בן 40 ברחוב אבא הלל סילבר. הוא מת מפצעיו בבית החולים קפלן. המשטרה עצרה חשוד שהכיר את הקורבן.
גבר נורה למוות וחברו נפצע קשה במסגרת חיסול פלילי בעכו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר נרצח באזור התעשייה בעכו, ככל הנראה על רקע פלילי. הגבר נפטר מפצעיו בדרך לבי"ח ואילו חברו שנורה אף הוא, נפצע קשה מהירי בפלג גופו העליון. המשטרה פתחה בחקירה והטילה עליה צו איסור פרסום. הקורבנות מוכרים למשטרה והיו מעורבים בסכסוכים עם משפחות עבריינים
גבר נרצח באשדוד על ידי שכנו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אב לארבעה בן 44 נרצח אתמול באשדוד על ידי שכנו. הוא אמר למשפחתו שהוא יוצא לזרוק את הזבל, ולאחר כמה דקות אשתו שמעה צעקות ויצאה לחדר המדרגות, שם מצאה אותו מתבוסס בדמו. חבריו ובני משפחתו מוסרים שהיה אדם נורמטיבי, ללא כל רקע פלילי. הדוקר הוא שכנו של הקורבן והמ
גובשה תשתית ראייתית נגד המשנה לראש עיריית ראשון לציון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשנה לראש עיריית ראשון לציון יועמד ככל הנראה לדין בגין ניפוח חשבוניות על אירועים בעיר. הוא חשוד בעבירות מרמה והפרת אמונים והמשטרה מוסרת כי הצליחה לגבש נגדו תשתית ראייתית. התיק הועבר לפרקליטות לעיון ולהחלטה.
גופה מגולגלת בשטיח נמצאה בקריית ביאליק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גופת גבר כבן 70 נמצאה בחדר מדרגות בקריית ביאליק, כשעליה סימני אלימות והיא מגולגלת בשטיח. חוקרי המשטרה עצרו דייר בבניין כחשוד במעשה. שכנים מסרו כי אינם מכירים את החשוד אך יודעים כי היה מטופל בעבר ללא הצלחה על ידי גורמי הרווחה.
גופת אישה כבת 60 נמצאה עם סימני אלימות בדירה בפרדס חנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אמש נמצאה גופת אישה כבת 60 בפרדס חנה עם סימני אלימות. בעל הבית התבקש על ידי חברתה לראות מה שלומה לאחר שלא הצליחה ליצור עמה קשר, ומצא אותה מוטלת בחדר השינה שלה. האישה היא אם לשתי בנות ששמרה על קשר עם קרובי משפחתה בחו"ל ואף אירחה את הנכד שלה מדי שנה. ה
גופת גבר בן 59 נמצאה בדירה בחיפה: נבדק חשד לרצח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בדירה בחיפה נמצאה גופת גבר בן 59 עליה נמצאו סימני חבלה ואלימות. המשטרה מסרה כי נבדקים כל כיווני החקירה.
גופת גבר נמצאה בראשון לציון כשעליה סימני אלימות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעקבות קריאה שהגיעה למד"א על גבר השוכב מחוסר הכרה בדירה שבראשון לציון, חובשים ופרמדיקים הגיעו למקום והחלו בביצוע פעולות החייאה שבסופן נקבע מותו. על הגופה נמצאו סימני אלימות.
גורם המספק שירותי ייעוץ לעובדים בכור בדימונה חשוד בהטרדה מינית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בקריה למחקר גרעיני בדימונה אחד העובדים פנה לגורם מייעץ בעקבות הליך גירושיו. במסגרת מפגשי הייעוץ, היועץ הציע לו שיטה חדשה לטיפול שבמסגרתו הסיר לכאורה את בגדי המתלונן ונגע בגופו. הקריה למחקר גרעיני מוסרת בתגובה שהיא רואה בחומרה מקרים של הטרדה מינית.
גידל במעבדת הידרו על הגג 137 ק"ג סם קנאביס וירצה 26 חודשי מאסר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שהורשע בגידול 137 ק"ג סם קנאביס במעבדת הידרו על הגג, והוא וירצה 26 חודשי מאסר [ע"פ 2596/18].
גידל מאות שתילי קנאביס בדירות שכורות וירצה חצי שנת עבודות שירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר לאחרונה חצי שנה של עבודות שירות על אדם שגידל מאות שתילי קנאביס לשם הפקת רווח [ת"פ 1870-40-16].
גל הצתות כלי רכב באור עקיבא נמשך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
באור עקיבא נמשך גל הצתות כלי רכב. אלמונים הציתו רכב בחניון תפעולי של עיריית אור עקיבא והציתו כלי רכב השייכים לעירייה, ביניהם טרקטורים המשמשים לעבודות תשתית ובניה. כוחות כיבוי האש השתלטו על השריפה אך לרכבים נגרם נזק כבד.
גל מעצרים בשרון לשבעה עבריינים החשודים בסחיטת בעלי עסקים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גל מעצרים של עבריינים בשרון החשודים בביצוע עבירות אלימות, הצתות וסחיטת דמי חסות. אחד מהעצורים הוא בן למשפחת פשע מוכרת. לפי החשד נהגו החשודים לאיים על בעלי עסקים כדי שאלה יעבירו להם דמי חסות. אם לא שילמו, איימו עליהם ובכמה מקרים אף הציתו עסקים וכלי רכב. הם
גנב טלפון מהולך רגל לאחר שנפצע קשה בתאונת דרכים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אירוע מקומם ביותר אירע בשעות הערב המאוחרות בעיר טבריה, כאשר הולך רגל נפצע קשה מפגיעת מכונית. לאחר שהשתרע על הכביש, עובר אורח ניצל את מצבו האנוש ושדד ממנו את טלפון הנייד שלו.
גנב רכב ביישוב בצפון והוכה קשות על ידי התושבים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב אחד היישובים בצפון גנב רכב מיישוב באזור ופתח בנסיעה פרועה. תושבי המקום דלקו אחריו עד שרכבו עצר והיכו אותו נמרצות עד שאיבד את ההכרה. הוא מאושפז במצב קשה במרכז הרפואי גליל בנהריה. נעצרו כמה חשודים.
גנב רכב ניסה להימלט מהמשטרה בנסיעה נגד כיוון התנועה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גנב רכב שהבחין במשטרה עוקבת אחריו, ביצע פניית פרסה בכביש הכניסה לירושלים והחל בנסיעה בנתיב הנגדי. תודות לערנות המשטרה הוא נעצר במהירות והובא לחקירה. המרדף החל תודות לעדכון שהתקבל מחברת איתוראן על רכב שנגנב בת"א ונמצא בירושלים.
גנבו סחורה ממחסן בקיבוץ להבות חביבה בשווי של שני מיליון שקלים וירצו 8-12 חודשי מאסר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתם של נאשמים לערעור בגלגול שלישי לאחר שהורשעו בגניבת סחורה ממחסן בקיבוץ להבות חביבה בשווי של שני מיליון שקלים והם ירצו עד שנת מאסר [רע"פ 3530/18].
גנבים מהצפון תועדו דוחסים עיזים לתא המטען - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שלושה גברים מהצפון נעצרו בידי שוטרים, לאחר שאלה הבחינו כי תא המטען של רכבם לא סגור. הם מצאו בתוכו לפחות 8 עיזים דחוסות ועצרו את הגברים בחשד לגניבת העיזים. הם הובאו לחקירה וחשודים בהובלה לא נאותה של בע"ח ובגניבה. המשטרה מוסרת כי תמשיך במאמציה למיגור ת
גניבת כבשים מחווה בדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מחווה הממוקמת במועצה האזורית מרחבים בדרום נגנבו עשרות כבשים בהריון. לטענת בעל החווה לגורמים בממשלה אין רצון ומניע לעצור זאת.
גננת מרעננה חשודה כי התעללה בפעוט חסר ישע משום שבכה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מצלמות אבטחה תיעדו כיצד גננת מרעננה התעללת בפעוט בן שנה וחצי כשבכה. הצילומים מתעדים מראות קשים בהם הגננת משליכה את הפעוט על המיטה וסוטרת לו. הגננת נעצרה ולטענתה מעשיה אינם פסולים.
גננת שתועדה מתעללת בילד חזרה לעבוד בגן בצפון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גננת מגן ילדים בצפון שתועדה מתעללת בילד במצלמות האבטחה הורחקה מהגן בהוראת שופט, אך חזרה לעבודתה לאחר חודש. ההורים הזועמים טוענים שראו את סרטוני האבטחה שמוכיחים חד משמעית את ההתעללות, אך עורך דינה של הגננת טוען שמדובר בסכסוך פנימי.
גננת תרצה 6 חודשי מאסר בפועל על שפגעה בהולכת רגל ונטשה את המקום בלי להגיש עזרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה הטיל 6 חודשי מאסר על אישה שפגעה ברכבה בהולכת רגל ונטשה את המקום בלי להגיש עזרה [פ"ת 6770/16].
דגימת DNA הובילה למעצרו של אדם החשוד בפריצה לחנות סלולר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אדם פרץ לתוך חנות סלולר בעזרת אבן שאותה עטף במגבת, הכניס את שללו לתוך שקית ובמהלך הגניבה הפיל את המגבת. המשטרה שהגיעה למקום שלחה את המגבת למעבדה ופענוח דגימת ה-DNA הובילה לחשוד. הסרטון תועד במצלמות האבטחה והחשוד, תושב בת ים, הובא לבית משפט השלום בתל אביב
דוד ואחיינו נורו למוות במהלך חפלה משפחתית באום אל פחם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני קרובי משפחה, דוד ואחיינו, נרצחו אמש באום אל פחם במהלך חפלה שהתקיימה לקראת חתונה קרבה. לפי העדויות אדם הגיע למקום וירה בבני המשפחה ללא אבחנה. נמסר כי הרקע למעשה הוא ככל הנראה סכסוך שפרץ בין שתי המשפחות בתחילת השבוע. תושבים הפגינו בכניסה לעיר ומחו על הא
די ג'יי נורה למוות לאחר חתונה בטייבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אב לשלושה ילדים נורה למוות לאחר שסיים את עבודתו כתקליטן בחתונה. אלמונים ירו בו כמה כדורים והוא נפטר בבית החולים בכפר סבא, על אף מאמצי כוחות ההצלה להצילו. בני משפחתו טוענים כי לא היו לו כל אויבים וכי לא ברור הרקע למקרה. המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה.
דייל נעצר בחשד לגניבת מעטפות תרומות מנוסעים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
דייל בכיר נעצר בחשד שנטל לעצמו מעטפות עם תרומות ששמו נוסעים בכיס המושבים. המעטפות היו מיועדות לנזקקים מטעם עמותות שונות. בלש מטעם המשטרה שהצטרף לטיסה התחקה אחר מעשיו ובחיפוש בביתו נמצא כסף מזומן ומעטפות התרמה. הוא שוחרר למעצר בית והחקירה נמשכת.
דירה עם סמים ונשק התגלתה בחדרה: סוהרת ששהתה בה נעצרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בפשיטה של המשטרה על דירה ברחוב הנח"ל בחדרה, נמצא אקדח עטוף בגרב יחד עם מחסנית וכדורים ועם סם פיצוציות "נייס-גאי", בכמות של מעל לקילוגרם. במקום שהתה סוהרת בכלא דמון, שנעצרה במהלך הפשיטה.
דקר את בן דודו וירצה 11 חודשי מאסר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בכפר סבא גזר לאחרונה 11 חודשי מאסר בפועל, על צעיר שדקר את בן דודו (ת"פ 15468-03-17). בעת שבן דודו חזר מתפילה, דקר אותו הנאשם על רקע מתיחות שהייתה ביניהם וגרם לו דקירות וחבלות ברגליו. הנאשם הודה במעשיו ונגזרו עליו 11 חודשי מאסר בפועל, ש
דרוזים ירו באוויר במהלך מסיבה ותקפו שוטרים שהגיעו לעצור אותם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כוח משטרה הגיע לעצור אדם שירה באוויר במהלך מסיבה בכפר דרוזי. חוגגים אחדים תקפו אותם ואף גרמו נזק לניידת המשטרה. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ועצרו שישה חשודים, ביניהם החשוד בירי.
האב שתלה את בנותיו בנגב ירצה שני מאסרי עולם מצטברים לאחר שערעורו נדחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעור של אדם שרצח את שתי בנותיו הקטינות בנגב בשנת 2013 [ע"פ 756/16].
האזין לשיר על שוטר ביוטיוב - ונחקר בגין העלבת עובד ציבור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחרונה נחקר באזהרה במשטרת ירושלים, בחשד להעלבת עובד ציבור, אדם שהאזין לשיר שפורסם באינטרנט הנושא מסרים פוגעניים כנגד שוטר שהוא גם שכנו.
האלימות נגד הצוותים הרפואיים ממשיכה - מטופל איים להצית צוות רפואי בחולון ונעצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 66 נעצר בחשד שאיים להצית את הצוות הרפואי בסניף קופת חולים "כללית" בעיר חולון במהלך ויכוח שנתגלע ביניהם.
הוארך מעצרו של אב החשוד בחטיפת בנו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרו של אב החשוד כי לפני כ- 10 שבועות חטף את בנו במסגרת סכסוך עם אשתו.
הוארך מעצרו של הבכיר במשרד התחבורה החשוד בקבלת שוחד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הוארך מעצרו של הבכיר במשרד התחבורה החשוד בעבירות שוחד. החשדות הן כי הבכיר העדיף להעסיק חברת הסעות הנמצאת בבעלות משפחה שגם שניים מחבריה נעצרו. המעצרים התבצעו בסיומה של חקירה סמויה שהתבצעה בלהב 433.
הוארך מעצרו של החשוד ברצח תושב נתניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נעצר חשוד ברצח אלן קיי בנתניה וחקירה העלתה כי ככל הנראה הרצח התבצע במהלך ניסיון שוד. יחד עמו נעצרו שני קרובי משפחה, אולם הם שוחררו בתנאים מגבילים. בתו שנכנסה לבית אביה בעקבות הצעקות, טוענת שבזמן שנאבקה ברוצח נפצעה אף היא.
הוארך מעצרו של המורה שחשוד כי ביצע מעשים מגונים בקטינות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היום בבוקר (7.6) הוארך מעצרו של המורה שחשוד כי תקף מינית תלמידות בבית הספר שבו שימש כמורה מחליף בתל אביב. המורה הועסק בבית הספר בזכות תעודת יושר שקיבל מהמשטרה בינואר השנה, על אף העובדה שבפברואר 2016 הוגש נגדו כתב אישום על הטרדת נערה.
הוארך מעצרו של הצעיר מחיפה שירה בשוגג באביו למוות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הוארך המעצר של הצעיר שירה בשוגג באביו במהלך סוף השבוע. הצעיר טוען כי העביר את האקדח לכספת, ותוך כדי כך נפלט ממנו הכדור שפגע באביו. סנגורו פועל להמיר את הסעיף מהריגה לגרימת מוות ברשלנות.
הוארך מעצרו של חשוד בהצעת ביתו התינוקת למכירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני שלושה ימים החליט בית המשפט המחוזי בירושלים כי האב ימשיך להישאר במעצר, לאחר שדחה את ערעורו.
הוארך מעצרו של חשוד שנהג לתקוף שוטרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בתל אביב החליט על הארכת מעצרו של תושב בני ברק, החשוד כי בשתי הזדמנויות איים על שוטרים ואף נקט כלפיהם באלימות גלויה.
הוארך מעצרם של הפועלים שאחראים לנפילת הקרש על ראשו של רוכב האופניים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מנהל העבודה ושני פועלי הבניין שהיו מעורבים בנפילת הקרש מאתר הבנייה אתמול על ראשו של רוכב אופניים, נחקרים במשטרה ומעצרם הוארך. הצעיר שרכב על אופניים נפצע אנושות ונלחם על חייו. המשטרה מעריכה כי מדובר בהשלכה מכוונת, אך סנגורם של השלושה טוען שמדובר בתאונת עבו
הוארך מעצרם של חשודים בהברחת קוקאין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול האריך בית משפט השלום בתל אביב את מעצרם של ארבעה אנשים, החשודים שהבריחו יותר מארבעה קילוגרם קוקאין מברזיל לישראל.
הוארך מעצרם של חשודים בהונאת לקוחות בנקים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בראשון לציון הורה להאריך את מעצרם של 6 תושבי הכפר הערבי ערערה, החשודים כי פעלו להוציא במרמה כספים מלקוחות בבנקים שונים.
הוארך מעצרם של חשודים בשדידת חנויות תכשיטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני יומיים האריך בית משפט השלום בתל אביב את מעצרם של ארבעה אנשים, החשודים כי במספר הזדמנויות שדדו חנויות תכשיטים באזור המרכז.
הוארך מעצרם של שודדי כספומטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בתל אביב הורה על הארכת מעצרם של שני אזרחים רוסים, החשודים כי שדדו כספים מכספומטים באזור המרכז.
הואשם בבעילה אסורה בהסכמה של נערה שהואשמה בעצמה בהתעללות מינית בקטינה לפני כחודש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בסוף שנות ה-40 לחייו הואשם בבעילה אסורה בהסכמה של נערה, שהואשמה אף היא לפני כחודש בהתעללות בנערה אחרת בת 12 מאשקלון. האדם הואשם כי קיים עמה יחסי מין עשרות פעמים ואף הכניס אותה להיריון כתוצאה מכך. נוסף על כך הוא מואשם בביצוע מעשה מגונה בנערה אחרת.
הואשם ברצח החקלאי במושב פדיה אך הורשע לבסוף רק בהריגה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר שהיה מעורב ברצח חקלאי במושב פדיה בשפלה הואשם בהריגה. הוא וצעיר אחר החלו להכות את המנוח במטרה לשדוד אותו, אולם נמלטו מהמקום והוא מת מפצעיו. בית המשפט התקשה להוכיח את מעורבותו והוא הואשם בהריגה ולא ברצח. המשפחה מוסרת לא ברור מדוע התיק נוהל כתיק פלילי ו
הוגש כתב אישום נגד צעיר שאנס בת 15 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר העסיק נערה במכירת דגלים, הטריד אותה במהלך עבודתה, הזמין אותה לביתו כדי לקבל תשלום ואנס אותה. לאחר שנה הגישה הנערה תלונה במשטרה והצעיר נעצר והוגש נגדו כתב אישום. אם יימצא אשם, ירצה גם עונש בגין עבירת מין קודמת שביצע בקטינה אחרת.
הוגש כתב אישום על הטרדה מינית נגד בעל משרד פרסום בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום הוגש בבית המשפט המחוזי בירושלים, נגד מ.ב, בעל בית פרסום מירושלים. הוא ניצל את מצוקתן הכלכלית של עובדות חרדיות ונהג להטרידן מינית תוך כדי איום שיכפיש את שמן בקהילה.
הוגשה תלונה ראשונה בגין תקיפה מינית נגד יזם הנדל"ן אלון קסטיאל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעקבות עדויות של מספר נשים על תקיפה מינית בידי יזם הנדל"ן אלון קסטיאל נפתחה חקירה משטרתית. היזם הורחק ממספר מועדונים בתל-אביב בעקבות כך.
הוגשו כתבי אישום נגד גנבי כתבי היד מבית אריאלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט השלום בתל אביב הוגשו כתבי אישום כנגד י.ח ו- נ.כ, תושבי העיר בשנות העשרים לחייהם, הנאשמים כי פרצו וגנבו מבית אריאלה ספרים וכתבי יד עתיקים.
הוגשו לפרקליטות חומרי החקירה נגד שרה נתניהו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היחידה הארצית של המשטרה סיימה לבצע את פעולות החקירה בפרשת מעונות ראש הממשלה, והודיעה כי החומרים שנאספו הועברו לעיונה של הפרקליטות, שתחליט אם להגיש כתב אישום.
הוחרמו אלפי ליטרים של אלכוהול מזויף בקריית עקרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה החרימה אלפי ליטרים של אלכוהול מזויף ממעבדה בקריית עקרון. בעל המקום נעצר. במקום נמצאו חביות עם חומר החשוד כמתנול, אשר עלול לגרום לעיוורון ולמוות. הפשיטה היא חלק ממאמצי המשטרה למגר את תופעת ייצור ומכירת האלכוהול המזויף שגרם לכמה מקרי עיוורון ומוות לא
הוכתה קשה בראשה והתמוטטה ליד השוק בנתניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושבת נתניה נמצאה ללא הכרה ליד השוק בנתניה. כוחות ההצלה מסרו כי האישה הייתה עם חבלת ראש קשה, ופונתה לבי"ח בלינסון מורדמת ומונשמת. כוחות המשטרה חוקרים את הרקע לאירוע. בנתניה התרחשו בשבועיים האחרונים שני מקרי רצח כנגד נשים, וזהו המקרה השלישי של אלימות
הומלס רצח עובד במרכז לחסרי בית בנתניה והסתיר בחדרו גופה מגולגלת בסדין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
רצח כפול התבצע בחלק של מוסד גמילה המיועד לשהותם של חסרי בית ושיכורים בנתניה על ידי אחד החוסים. כוחות המשטרה שהוזעקו מצאו במקום גופת עובד ובחיפוש נוסף התגלתה גופה נוספת במצב ריקבון. הרוצח הוא אדם ששוהה במקום כשנה.
הופסק הליך פלילי נגד חולה במחלת הנטינגטון שהואשם באלימות במשפחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בקריות ביטל לאחרונה הליכים פליליים כנגד אדם שהיכה את אשתו. [ת"פ 620-04-17].
הורים חשודים בכליאת שווא של בנם והתעללות בביתם התינוקת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני יומיים עצרה משטרת זיכרון יעקוב זוג הורים, תושבי ואדי ערה, בחשד שכלאו את בנם בן הארבע עשרה. יממה לאחר מכן נעצר שוב האב והוארך מעצרו לאחר שביתו התינוקת הגיעה לבית החולים עם שברים.
הורים חשודים כי התעללו בבנם התינוק וגרמו לו לעיוורון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הורים צעירים מגבעת אולגה, בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו לפנות בוקר בחשד כי התעללו בבנם התינוק וגרמו לו לעיוורון. ההורים הביאו בעצמם את התינוק לבית החולים ושם התגלה כי עבר הזנחה והתעללות קשה וכתוצאה מכך סובל מעיוורון ונזקים גופניים נוספים בלתי הפיכים. ההורים הו
הורים מבאר שבע נעצרו בחשד שטלטלו את בנם בן ה-4 חודשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תינוק בן 4 חודשים הובא למרכז רפואי בבאר שבע עם חבלה שעוררה את חשד הצוות הרפואי כי מדובר בהתעללות. בעקבות כך המשטרה עצרה את הוריו.
הורים מבני ברק נעצרו בחשד להתעללות בילדיהם בסגנון התפוז המכני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הורים מבני ברק נעצרו אתמול בחשד להתעללות קשה ב-11 מילדיהם. הם חשודים בביצוע עבירות מין, מכות והרעבה שנמשכו שנים ארוכות. מעצר ההורים הוארך. החשודים מכחישים את המיוחס להם.
הורים מגוש עציון חשודים בהתעללות בילדיהם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הורים מגוש עציון חשודים כי התעללו באופן קשה בילדיהם. בביתם נמצאו כלים ששימשו לפגיעה בילדים. הזוג נעצר והודה במעשים.
הורים מרמלה נעצרו בחשד שטלטלו את תינוקם בן החמישה חודשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הורים מרמלה נעצרו בחשד שטלטלו את בנם בן החמישה חודשים וגרמו לו לדימום תוך מוחי. לפני כחודש התינוק אושפז כשהוא במצב קשה לאחר שעבר טלטול אלים שגרם לו ככל הנראה לנזק בלתי הפיך.
הורים נעצרו לאחר שתועדו מתעללים בבנם בן ה-4 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחר שאושפז פעם אחר פעם, רופאה בבית החולים תל השומר החליטה לשים מצלמה נסתרת בחדרו של בן הארבע בכדי לגלות אם הוא חווה פגיעה מהוריו. המצלמה חשפה את הגרוע מכל – אמו תועדה מרעילה אותו ואביו תועד מתעלל בו מינית. מעצרם הוארך.
הורשע באונס וברצח רינת רואס לפני 12 שנה בהסתמך על דגימת DNA - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר מאסר עולם על ב.ש., שאנס ורצח את רינת רואס בשנת 2005. במשך שנים הפרשה נותרה בלתי פתורה, עד שהנאשם ביצע פשע נוסף לפני שלוש שנים ונמצאה התאמה בדגימת הדנ"א שניטלה ממנו. הוא הכחיש את המיוחס לו, אך הורשע פה אחד על ידי הרכב השו
הורשע ברצח לאחר 12 שנה בעקבות דגימת DNA שנמצאה בזירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע הרשיע את ב.ש., בן 32 מהדרום, באונס וברצח רינת רואס לפי 12 שנה. גופתה של רואס בת העשרים נמצאה בשנת 2005 באשדוד, אך התוקף לא נמצא זמן רב. רק תשע שנים לאחר מכן נעצר ב.ש בגין דגימת DNA שניטלה ממנו כשהיה מעורב בתקיפה אחרת.
הושחת בית ספר לתלמידים עם צרכים מיוחדים ברהט על רקע מחלוקת על משרות בעירייה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אלמוני פרץ לבית ספר לצרכים מיוחדים ברהט והשחית את הציוד בו. בחודשים האחרונים הושחתו ברהט בתי ספר וגנים, ככל הנראה על רקע שליטה על משרות בעירייה. המשטרה מוסרת כי תמשיך בחקירתה למציאת האשמים.
הושעה הבכיר בבזן החשוד כי הטריד מינית עובדת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בכיר בחברת בזן השעה עצמו מתפקידו כסמנכ"ל לאחר שצעירה התלוננה כי החל להטרידה מינית כבר במהלך ריאיון עבודה והמשיך לקיים עמה יחסים אינטימיים עד לפיטוריה. נשים נוספות התלוננו בהנהלת החברה על הטרדות מצדו אולם לא הוגשו תלונות במשטרה. הנהלת החברה פתחה בחקיר
החזיק סם מסוכן מסוג "נייס גאי" וירצה 20 חודשי מאסר לאחר שהעליון דחה את בקשתו לערעור נוסף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי לאחר שנמצא מחזיק סם מסוכן מסוג "נייס גאי" שלא לצריכה עצמית והוא ירצה 20 חודשי מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי [רע"פ 3807/18].
החזקת חומרי תועבה של קטינים: כתבי אישום כנגד האחים קרידו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ביום שישי האחרון הוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתבי אישום כנגד האחים אורן ושלומי קורידו. השניים מואשמים בהחזקת חומרים פדופילים ובהפרה של צו פיקוח.
היזמית ענבל אור נחקרה תחת אזהרה בחשד לעבירות מרמה והונאה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היזמית ענבל אור נחקרה תחת אזהרה, בחשד לביצוע עבירות מרמה והונאה. החקירה נערכה ביחידת חקירות ההונאה של מחוז תל אביב ובסיומה הוחלט על שחרור יזמית הנדל"ן בערבות.
היכה עמית לעבודה בראשו עם נשק קר וירצה 6 חודשי עבודות שירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בקריות גזר לאחרונה עבודות שירות על גבר שהיכה עמית לעבודה בראשו עם כלי נשק קר (ת"פ 65113-03-16).
הכדורגלן לשעבר אלן מסודי נעצר לאחר שבת זוגו התלוננה נגדו על תקיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בת זוגו של כדורגלן העבר אלן מסודי התלוננה במשטרה שהכה בה באגרוף במהלך ויכוח שנתגלע בביתם שבתל אביב. לטענת מסודי, הוא ניסה למנוע ממנו לזרוק ספר של הברית החדשה. מעצרו הוארך.
המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ נעצר בגין שוחד עובדי ציבור בכירים בגינאה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
איש העסקים בני שטיינמץ ומעורבים נוספים חשודים כי שילמו שוחד לעובדי ציבור בכירים בגינאה בסך מיליוני דולרים בתמורה לקידום אישי ועסקי. הוא נשלח למעצר בית של 14 יום והוטלה עליו ערבות של 100 מיליון שקל.
המשטרה איתרה כאלף שתילי מריחואנה בחממה ביישוב מולדה שבדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
במסגרת פעילותם של בלשי ושוטרי מג"ב נגד הסחר בסמים בישראל, אותרו כאלף שתילי מריחואנה המוערכים בשווי של כשמונה מיליון שקלים בחממה ענקית הממוקמת ביישוב מולדה שבדרום. גבר בשנות ה-40 לחייו נעצר.
המשטרה איתרה מעבדת הידרו בחיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בשכונת בת גלים שבחיפה אותרה דירה ובה מעבדת הידרו וכן כ-50 שתילים מסוג קנאביס. בנם של בעלי הדירה נעצר בחשד לגידול הסמים.
המשטרה בחיפושים אחר חשוד שתקף נהג אוטובוס במהלך נסיעה וגנב כסף מקופתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה מבקשת עזרה בחיפושים אחר חשוד שתועד תוקף נהג אוטובוס במהלך נסיעה ביהוד וגנב מקופתו כסף.
המשטרה במצוד אחר גבר שביצע שוד בקניון רמת-אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר שודד שאיים באקדח על מוכרת בקניון רמת-אביב. בחנות אחרת ניסה לבצע שוד אך לאחר שהמוכרת התנגדה לו הוא נמלט מהמקום.
המשטרה במצוד אחר חשודים באונס צעירה בתחנה המרכזית בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי החשד שלושה צעירים, אזרחים זרים ככל הנראה, תקפו ואנסו באכזריות צעירה בת 23 בתחנה המרכזית הישנה בתל-אביב. הצעירה פונתה לבית החולים והמשטרה במצוד אחר החשודים.
המשטרה במצוד אחר חשודים שפרצו לביתה של שופטת וגנבו את מחשבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כוחות משטרה פתחו בסריקות לאיתור חשודים שגנבו מחשב מביתה של שופטת המשמשת כסגנית נשיאה של בית המשפט. טרם ידוע אם המחשב הכיל מידע רגיש.
המשטרה במצוד אחר ישראלי שדקר אדם ממוצא ערבי באשדוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אדם בעל חזות דתית דקר אדם ממוצא ערבי, תושב השטחים, כבן 40 העובד בתור אלטע זאכן, ברחוב העצמאות באשדוד. החשוד נמלט מיד לאחר מכן והמשטרה במצוד אחריו. המשטרה מעריכה כי מדובר ככל הנראה באירוע פלילי ולא לאומני.
המשטרה הגישה הצהרת תובע כנגד אישה החשודה ברצח אימה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט בתל אביב הוגשה הצהרת תובע כנגד תושבת העיר, בשנות הארבעים לחייה, החשודה כי חנקה את אימה למוות.
המשטרה הודיעה על החמרת הקריטריונים למתן דו"חות אזהרה לנהגים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עד כה, שוטרי התנועה יכלו להסתפק במתן דוח אזהרה לנהגים במקום דוח תנועה – וזאת בהתאם לשיקול דעתו של השוטר. המשטרה הודיעה היום כי מצב זה הולך להשתנות כבר בשבועות הקרובים.
המשטרה ומצ"ח עצרו חשודים בגניבת דלק ודלקנים מצה"ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת ישראל וכוחות מצ"ח עצרו שמונה חשודים בחשד לגניבה של דלק ודלקנים מרכבי צה"ל בעלות כוללת של מאות אלפי שקלים. על פי החשד, הם ביצעו את הגניבה באופן שיטתי ובמשך תקופה ארוכה.
המשטרה חוקרת מי סייע לנאשם ברצח שנמלט ונתפס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה חוקרת מי הגבר שסייע לרוצחו של אמיר חילף להימלט מבית המשפט בחיפה. הבריחה התבצעה עם סיום דיון שבו נקבע כי לאחר שהפך לבגיר עליו לעבור מהמעון שבו שהה לבית הסוהר. הנאשם יצא מבית המשפט לא אזוק בליווי של מטפל מהמעון שבו שהה, ניצל שעת כושר ועלה על אופנוע ש
המשטרה חושדת כי בת רצחה את אימה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושבת העיר תל אביב, כבת 65, נפטרה בנסיבות שאינן ברורות עדיין. ואולם, המשטרה חושדת כי היא נרצחה על ידי ביתה בת ה- 40 הידועה כסובלת מבעיות נפשיות.
המשטרה חשפה בצפון הארץ ארגון פשיעה חקלאית לגניבת אבוקדו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ארבעה חשודים נעצרו אתמול לאחר חקירה שארכה כמה שבועות, מטעם המשטרה וכוחות מיוחדים של מג"ב, בחשד לגניבת טון אבוקדו. החקירה העלתה כי לא מדובר מקרה בודד, אלא באחת מחוליות שפעלה מטעם ארגון פשיעה חקלאית שמטרתו הייתה גניבת תוצרת חקלאית ומכירתה לסוחרים.
המשטרה ממליצה להעמיד לדין את גיל שפר, ראש הסגל לשעבר של נתניהו, בגין עבירות מין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה ממליצה להעמיד לדין את ראש הסגל של ראש הממשלה לשעבר בגין מעשים מגונים בזמרת בעת שהסיעה ברכבו. המשטרה מצאה תשתית ראייתית מוצקה נגדו אומנם לא נמצאו ראיות כי כלא אותה בניגוד לרצונה כפי שבתחילה נחשד.
המשטרה ממליצה להעמיד לדין את ראש מועצת זכרון יעקב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה ממליצה להעמיד לדין את ראש המועצה המקומית זכרון יעקב, אלי אבוטבול, בגין עבירת איומים, לאחר שנשמע בהקלטה מאיים על איש עסקים באמצעות מניעת קידום עניינייו והאינטרסים הכלכליים שלו במועצה.
המשטרה ממליצה להעמיד לדין את ראש עיריית רמת גן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת ישראל הודיעה לפרקליטות כי היא ממליצה להעמיד לדין את ראש עיריית רמת גן, ישראל זינגר, בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים.
המשטרה מנסה לאתר רעולי פנים שגנבו כספומט בבאר שבע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
רעולי פנים תועדו במצלמת אבטחה גונבים כספומט מאחד מסניפי הבנק בבאר-שבע. המשטרה טרם עצרה חשודים במעשה.
המשטרה סיכלה חיסול עבריין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
העבריין א.ב.מ מיבנה נעצר בחשד כי תכנן להוציא לפועל חיסול של עבריין אחר. החקירה הממושכת ביססה ראיות מוצקות על העברת אמצעים לגורמים עבריינים, שיוציאו לפועל את ניסיון החיסול. החשוד ריצה בעבר מאסר על עבירות ואף נעצר בשנה שעברה בחשד לניסיון חיסול נוסף, אולם שו
המשטרה עצרה 14 עובדים ומקורבים לשר דרעי ורעייתו בחשד לעבירות שוחד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היום בבוקר נעצרו 14 מקורבים לדרעי בחשדות כלכליות. החשדות מצביעות על כך שבכירים במשרדו של דרעי העבירו כספים לעמותה בניהולה של אשתו, יפה. הפרשה, שהחלה בשנה שעברה, התמקדה בשימוש כספי ציבור עבור פרויקטים הקשורים לנדל"ן, אך היום ייחקרו החשודים על עברות כל
המשטרה עצרה חשודים ברצח גיל שביון בקריות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הצהרת תובע הוגשה כנגד ארבעה אנשים, החשודים כי היו מעורבים ברציחתו של גיל שביון לפני כחודשיים. הקורבן, כבן 35 תושב בית שאן, נמצא ללא רוח חיים באזור חקלאי ליד הקריות.
המשטרה עצרה שתי בלדריות סמים המשתייכות לרשת מאורגנת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שתי נשים המתגוררות בעיר אילת נתפסו בנמל התעופה בן גוריון כאשר במזוודותיהן כמויות גדולות של קוקאין, שככל הנראה הגיע מדרום אמריקה ועבר דרך אירופה.
המשטרה פשטה על חמישה בתי בושת ברמת גן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עיריית רמת גן והמשטרה פשטו על חמישה בתי בושת במתחם הבורסה. באחד מהמקומות נמצא אקדח ובאחר יומן ובו תועדו המפגשים המיניים.
המשטרה פשטה על מתחם "אבו סייף" ביפו עקב חשד לפעילויות בלתי חוקיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כוחות משטרה גדולים וגורמי אכיפה נוספים פשטו על מתחם "אבו סייף" הממוקם ביפו עקב חשד לביצוע עבירות פליליות ביניהם עבירות אמל"ח, סמים, רכוש ועוד.
המשטרה תבדוק איומים בפייסבוק נגד פעיל ימין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
יהודה גליק, המוכר לציבור בתור איש ימין התומך בעלייה להר הבית, קיבל איומים בעמוד הפייסבוק שלו מגולש ערבי. משהעביר את האיום לבחינת המשטרה נענה כי הנושא ייבדק.
המשטרה: גובשה תשתית ראייתית נגד ראש עיריית כפר סבא בעבירות שחיתות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחר חקירה הגישה המשטרה לפרקליטות תשתית ראייתית כנגד ראש עיריית כפר סבא, יהודה בן חמו. הוא חשוד בנטילת תווי שי שהיו מיועדים לנזקקים, כמו גם בקידום עסקיו של מקורבו בוועדת התכנון העירונית. יחד עמו נעצרו חשודים נוספים.
המשטרה: הצלחנו לפענח את רצח שליח הפיצה בנשר לפני שנה וחצי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה הצליחה לפענח את רצח דניאל חייקין שנורה למוות לפני שנה וחצי במהלך גביית דמי חסות. רעולי פנים נכנסו לסניף פיצה שבו המתין חייקין כחלק מעבודתו כשליח. בעל העסק העביר לשודדים כסף והם נמלטו. במהלך הימלטותם ניסו לגנוב את האופנוע ששימש את חייקין, והוא נורה
המשטרה: פוענח רצח הצעירה מלקיה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה דיווחה שפענחה את רצח חנאן אל-בחירי בת ה-19, שגופתה נמצא שרופה בחודש שעבר במתחם מגורי המשפחה. לפי דברי החוקרים, נעצרו שלושה בני משפחתה המואשמים כי חטפו אותה, רצחו אותה ושרפו את גופתה בגלל חשד שקיימה מערכות יחסים עם גברים לאחר גירושיה.
הנהג החשוד בדריסה ובהפקרת נדא איבדאח טוען כי לא נהג במכונית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב חיפה החשוד בדריסתה למוות של הנערה נדא איבדאח ובהפקרתה מסר אמש את גרסתו למשטרה. לטענתו כלל לא נהג במכונית ולדבריו ייתכן והיא נגנבה, שכן הוא משאיר את המפתחות ברכב.
הנחייה חדשה: מהיום גם קטינים יועמדו לדין פלילי בעבירות על "חוק הסרטונים" - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נוכח הפגיעה הקשה של קרבנות העבירה, פרקליט המדינה שי ניצן פרסם הנחיה החדשה הקובעת כי יש להגיש כתבי אישום גם במקרים של קטינים נעדרי עבר פלילי העוברים על חוק הסרטונים. רק במקרים חריגים ייסגרו תיקים בעילה של חוסר עניין.
הסדר הטיעון לרב פינטו: ביקורת מבג"צ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול דחה בית המשפט העליון את ערעורו של הרב יאשיהו פינטו והשאיר על כנם את העונשים שנגזרו עליו במסגרת הסדר טיעון. שופטי בג"צ גם העבירו ביקורת על ההסדר המקל עם הרב.
הסייעת התלוננה והגננת נעצרה בחשד שפגעה בפעוטות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גננת מאזור ירושלים נעצרה לאחר תלונת הסייעת בחשד לפגיעה בפעוטות. היא שוחררה בתנאים מגבילים והחקירה עודנה נמשכת.
העליון החמיר - ירצה חמש וחצי שנות מאסר על ששדד באלימות משאית והתנגש ברכב לאחר מרדף משטרתי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון החמיר לאחרונה בעונשו של נאשם ששדד באלימות משאית והתנגש ברכב לאחר מרדף משטרתי והוא ירצה 5.5 שנות מאסר [ע"פ 8295/17].
העליון הפחית עונשו של צעיר שהואשם בעבירות נשיאה והחזקה של נשק ל-46 חודשי מאסר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון קיבל חלקית את ערעורו של אדם שהורשע בעבירות של רכישת נשק, הובלתו והסתרתו וקבע כי ירצה 46 חודשי מאסר במקום 52 חודשי מאסר [ע"פ 27/17].
העליון זיכה נאשם שהורשע ברצח קופאי במועדון סנוקר בעקבות פגיעה בזכות ההיוועצות וליקויים בהפעלת מדובב משטרתי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון קיבל לאחרונה את ערעורו של אדם שהואשם ברצח קופאי במועדון הסנוקר גרין ספורט בשדרות ונדון למאסר עולם, והוא זוכה מעבירת הרצח בעקבות פגיעה חמורה בזכות ההיוועצות בעורך דין וליקויים קשים בהפעלתו של מדובב בידי המשטרה [ע"פ 2868/13].
העליון לא ביטל הרשעתו של נאשם שתקף את החבר של בת זוגו לשעבר לאחר שהתבקש לעזוב את ביתם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי והוא יוותר עם רישום פלילי לאחר שתקף את החבר של בת זוגו לשעבר לאחר שהתבקש לעזוב את ביתם [רע"פ 3158/18].
העליון קבע שאדם שסחר בסמים מסוכנים ברוסיה יוסגר אליה חזרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשתו של אדם שלא יוסגר לרוסיה בגין סחר בסמים [ע"פ 8963/17].
העלילו על גבר באונס וישלמו לו פיצוי כספי על לשון הרע מתוך כוונת זדון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון קבע כי האשמת נשים שהאשימו גבר באונס היא לשון הרע מתוך כוונת זדון ופסק לטובת הגבר פיצוי כספי [ע"א 7426/14].
העלים חשבוניות בסכום של חצי מיליארד שקלים וירצה 100 חודשי מאסר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי על עבירות מס בהיקף של חצי מיליארד שקלים והוא ירצה 100 חודשי מאסר [רע"פ 2627/18].
הקלה בענישה על עבירות סמים עקב מחדלי המשטרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עבודות שירות בלבד לאדם שנתפס מגדל 6 ק"ג מריחואנה ומוכר סמים לשוטרת סמויה.
הקנסות על עבירות תנועה מתייקרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שורת תקנות שאושרה על ידי ועדת הכלכלה ייכנסו לתוקף במהלך השבועות הקרובים ויובילו לכך שקנסות רבים יתייקרו. קנס של 1,000 שקלים יינתן לרוכב אופניים חשמליים שמתחת לגיל 16 והקנס בגין נהיגה ברמזור אדום יעלה במקום 1,000 שקלים ל-1,500 שקלים.
הרב ברלנד חתם על מסמך הסגרה לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחר שנים בהן ברח הרב והסתתר מרשויות החוק בישראל, ניאות לחתום על הסכם הסגרה ולהיחקר על מעשיו בארץ.
הרג את חברו במהלך מסיבת שחרור וירצה 11 שנות מאסר בצירוף מאות אלפי שקלים למשפחת הנרצח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר לאחרונה 11 שנות מאסר חודשי מאסר על צעיר שהורשע בהריגה בצירוף מאות אלפי שקלים פיצויים למשפחת הקורבן [ת"פ 53824-12-16].
הרשעה ומאסר על תנאי לאב שתקף את בנו בשטח בית הספר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בטבריה הרשיע לאחרונה אב שתקף את בנו בשטח בית הספר [70002-01-17]. על אף העובדה שהביע חרטה ואינו בעל עבר פלילי, הרשיע אותו בית המשפט בתקיפה והטיל עליו ענישה טיפולית תחת צו מבחן ומאסר על תנאי.
השופט בדימוס יצחק כהן החשוד בעבירות מין יועמד לדין בכפוף לשימוע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
השופט לשעבר, יצחק כהן, חשוד בביצוע מעשים מגונים באישה שעבדה כעוזרת משפטית במחוז צפון לפני כ- 3 שנים. היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי יועמד לדין פלילי בכפוף לשימוע.
השחית את פני חברו וייכנס לכלא לשנתיים וחצי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נאשם שהשחית את פניי חברו ייכנס לכלא לשנתיים וחצי. הנאשם יירצה מאסר על עבירות של חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות והיזק לרכוש במזיד.
השחקן משה איבגי צפוי להיחקר באזהרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
החקירה שעורכת בעניין היחידה הארצית לחקירות הונאה העלתה תלונה של אישה נוספת, וכנראה ייחקר בקרוב השחקן המפורסם תחת אזהרה.
התגלתה כתובת גרפיטי בנתניה המאיימת על חייו של השופט אברהם טל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הנהלת בתי המשפט פתחה בבדיקה בעקבות כתובת גרפיטי שרוססה בנתניה המאיימת על חייו של השופט אברהם טל.
התגלתה מעבדת מריחואנה בכפר אכסאל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בפשיטה יזומה שערכה המשטרה התגלתה מעבדת סמים בכפר איכסאל בצפון. במעבדה נמצאו מעל 200 שתילי סמים במשקל של כ-28 ק"ג וציוד רב הקשור להפקת הסם. במהלך הפשיטה שהו בדירה אדם בן 33 וקטין בן 16. הם נעצרו לחקירה בידי המשטרה, וגם בעל הדירה המתגורר בבאר שבע נעצר
התחזה לאדם דתי וקיבל במרמה עשרות אלפי שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום נגד תושב אשדוד שהתחזה לדתי במטרה לקבל עשרות אלפי שקלים במרמה. הקרבן האמין בתום לב כי מדובר באיש הגון וישר, אך נפל למלכודת.
התחזה לאיש מוסד וביצע בצעירה התעללות מינית ופיזית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה אדם שהתחזה לאיש מוסד ובמשך שלוש שנים התעלל מינית בצעירה, באמצעות הטלת "משימות קבלה" לארגון, הכוללות אופי מיני ופיזי. חוקר פרטי ששכר אחד ממכריה של הצעירה, הצליח להוכיח כי החשוד נוכל וכי ניצל את תמימותה.
התחזה לאיש עסקים וקיבל במרמה כספים באינטרנט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בשנות הארבעים לחייו התחזה באופן שיטתי למנהל עסקים דרך הדואר האלקטרוני, וקיבל עשרות אלפי יורו מעסקים שונים בחו"ל.
התחזה לאנשים באינטרנט וסחט אלפי שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום הוגש נגד תושב ירושלים בגין סחיטה באיומים לאחר שהתחזה למספר זהויות בדויות שהמציא בשל בצע הכסף.
התחזה לבכיר במערכת הביטחון כדי לשכב עם נשים שהכיר באתרי היכרויות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב בית שמש כבן 40 נעצר בחשד שהתחזה לבכיר במערכת הביטחון בכדי לקיים יחסי מין עם נשים שהכיר באתרי היכרויות. בעבר החשוד ריצה מאסר עקב עבירות דומות.
התחזה לבן 15 וביצע עבירות מין בקטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר בשנות העשרים לחייו התחזה לבן 15 ויצר קשר ברשת האינטרנט עם קטין בן 12. הצעיר ביצע בקטין עבירות מין כשנפגשו לאחר כמה התכתבויות.
התפרצות לדירה ומרמה של ניצולת שואה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היום ידון בית משפט השלום בתל אביב בבקשת המשטרה להארכת מעצרם של שני תושבי חולון, החשודים כי רימו ניצולת שואה וגבו ממנה 150,000 שקלים עבור תיקונים בדירתה.
התקבל ערעורו של גבר כי הודאתו הושגה תחת לחץ ולא מרצונו החופשי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי בנצרת, בשבתו כבית דין לערעורים, קיבל לאחרונה ערעור של גבר כי הודאתו לא הגיעה מרצונו החופשי. [ת"פ 48847-04-17].
התקבל ערעורו של צעיר על ניסיון שוד והוא ירצה עבודות שירות בלבד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון קיבל לאחרונה ערעור של צעיר שהורשע בניסיון שוד, והפחית את עונשו לשישה חודשי מאסר שיומרו בעבודות שירות [ת"פ 5611/16].
וטרינר ירצה 6 שנות מאסר לאחר שנהג בשכרות וגרם לתאונה שהביאה למותם של חמישה בני אדם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של וטרינר שנהג בשכרות וגרם לתאונה שהביאה למותם של חמישה בני אדם והוא ירצה 6 שנות מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי [ע"פ 8483/16].
זוהתה גופת תושב זר בתל אביב - ככל הנראה מדובר ברצח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נפתחה חקירה בעקבות גופה עם חבלות ופצעים שזוהתה בתל-אביב. כוחות רפואיים קבעו את מות הזר, שלטענת המשטרה נרצח.
זוכה מאישום של עבירות מין בעובדת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני שלוש שנים נחשד א.כ מחיפה כי ביצע מעשים מגונים בעובדת בחברת שליחויות שניהל בנו. במהלך כל השנים הללו טען להגנתו כי העובדת העלילה עליו לאור פיטוריה. השופט קיבל את גרסתו וזיכה אותו מכל אשמה.
זוכה מאשמת תקיפת שוטר לאור תיאום גרסאות של השוטרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בירושלים זיכה לאחרונה אדם שהואשם בתקיפת שוטר וקבע כי השוטרים תיאמו ביניהם עדויות [ת"פ 24610-05-15]
זוכה מתקיפת אשתו לאחר שטען להגנה עצמית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט השלום בעכו זיכה לאחרונה גבר שהואשם כי היכה את אשתו. לגרסתה של האישה היא נפצעה בגלל שהגבר תקף אותה במהלך ויכוח. לגרסתו של הבעל היא נפצעה כאשר אחזה בידיה מטאטא והוא הדף אותה מתוך אקט של הגנה עצמית. השופטת קיבלה את גרסתו של הבעל וזיכתה אותו מכל אשמ
זוכו מעבירות התפרצות לדירה וגניבה בגין מחדלי חקירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי קיבל לאחרונה את ערעורם של שני נאשמים בעבירות התפרצות לדירה וגניבה והם זוכו מכל אשמה [עפ"ג 51992-08-17].
זיכוי נאשם ממכירת משקה משכר לקטין בנימוק כי חזקת מודעות הגיל הקבועה לעבירה איננה חוקתית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
זיכוי נאשם ממכירת משקה משכר לקטין בנימוק כי חזקת מודעות הגיל הקבועה לעבירה איננה חוקתית
חברי ארגון פשע נעצרו בחשד למעשי אלימות כלפי תושבי אשדוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה אחד-עשר חברי ארגון פשע באשדוד, בחשד לסחר בסמים, שוד וסחיטה. במהלך חיפוש בבתי החשודים אותרו סמים, סכינים, כספים, אקדח דמה ואלות.
חברת השקעות חשודה בעקיצת משקיעים במיליוני שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בכיר בחברת השקעות ואנשים נוספים נעצרו בחשד להונאת ענק בחברת השקעות. הם חשודים כי שכנעו משקיעים להשקיע את כספם, אולם עקצו אותם וגנבו מהם מיליוני ₪. מעל מאה איש איבדו את חסכונותיהם. החברה מוסרת את התנצלותה וסנגור החשוד הבכיר שנעצר מוסר כי מדובר בניהול כושל
חולה נפש ירצה 8.5 שנים על ניסיון רצח מעסיקו עקב פיטורין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אדם שהורשע בעבירת ניסיון רצח והוא ירצה 8.5 שנות מאסר, על אף בעיות נפש שמהן הוא סובל [ע"פ 9045/16]
חולה שחפת דקר אחות בבית החולים באר יעקב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אחות בי"ח שמואל הרופא נדקרה אתמול על ידי חולה ונפצעה באורח בינוני. הדוקר הוא מבקש מקלט שאושפז במקום בעבר לטיפול בשחפת. האחות נותחה וטופלה ואילו הדוקר נעצר. משרד הבריאות מסר מחאה חריפה והתחייב להגביר את האבטחה במוסדות רפואיים. האחיות ישבתו מחר לאות מח
חוליית גנבי רכב נתפסה בטול כרם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוליית גנבי רכבים נתפסה בטול כרם כשברשותה מאות לוחות שעונים ומחשבי רכב פרוצים באמצעותם הניעו את המכוניות הגנובות.
חוליית פורצים מהמרכז נחשפה על ידי משטרת חיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה חשפה חוליית פורצים האחראית לפריצות רבות באזור חיפה. אחד מחוליית הפורצים נעצר "על חם" בעקבות מעקבים של המשטרה, בזמן שניסה להימלט מפני מחסום משטרתי.
חוקר בוטניקה בכיר נתפס עם קילוגרמים רבים של מריחואנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חוקר בוטניקה בכיר נתפס עם עשרים ארגזים של מריחואנה בביתו באזור ירושלים. החוקר חשוד בגידול וסחר בצמח אומנם לטענתו הדבר נועד לצרכי מחקר.
חוקר ביחידת להב 433 ושוטר נוסף נעצרו בחשד לקבלת שוחד והדלפת מידע מחקירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המחלקה לחקירות שוטרים עצרה אתמול רכז מודיעין ביחידת להב 433 בחשד שהדליף מידע מחקירות לגורם שאינו מוסמך. במקביל נעצר שוטר נוסף מיחידה טכנולוגית מסווגת באזור הדרום בחשד לקבלת שוחד ושיבוש מהלכי חקירה. השניים יובאו בשעה הקרובה להארכת מעצר בבית משפט השלום בירו
חוקר משטרה שנטל שוחד ירצה של"צ בלבד לאחר שהרשעתו בוטלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ביטל לאחרונה הרשעה של חוקר ימ"ר מרכז על נטילת שוחד [ת"פ 27441-07-16].
חיברו מעבדת סמים למקור חשמל מאולתר וירצו שישה חודשי עבודות שירות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר לאחרונה 6 חודשי עבודות שירות על שני נאשמים, חשמלאים במקצועם, שהורשעו בעבירת סיוע להחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית לאחר שחיברו מעבדת סמים למקור חשמל מאולתר [ת"פ 30876-03-17]
חייל חשוד בחטיפה ואונס של קטינה בת 15 שהסיע ברכבו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חייל בן 20 מראשון לציון, חשוד כי הסיע ברכבו נערה בת 15, כלא אותה בחדרו ואנס אותה. לטענתו מדובר ביחסי מין בהסכמה.
חייל משוחרר חשוד באונס נערה בת 16 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חייל משוחרר בן 22 חשוד באונס צעירה בת 16, לאחר שהכירו ברשת החברתית. על פי החשד האונס התקיים בתא שירותים במועדון בנמל תל-אביב. החייל הכחיש את המיוחס לו אך הודה בהיכרות המוקדמת ביניהם. מעצרו הוארך בארבעה ימים.
חייל נעצר בחשד לסחיטת נערה על רקע הפצת תמונות עירום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חייל חשוד כי איים על שתי נערות כי יקיימו עמו יחסי מין. באחד המקרים איים על הנערה כי יפיץ תמונות עירום שלה, אם לא תסכים לקיים עמו יחסים. לטענתו יחסים אלה היו בהסכמה ונעשו בבית הוריו, כך שלא יכול היה לאיים על הנערות. מעצרו הוארך להמשך חקירה.
חייל נעצר כי ניסה להימלט מירי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
י.ז., חייל בן 21, הגיש תלונה במשטרה על חשוד שניסה לירות לעברו במהלך נהיגתו במכונית. להפתעתו, המשטרה עצרה אותו בנוסף לאדם החשוד בירי, בשל חשדות כי נהג באופן שאינו זהיר כאשר ניסה להימלט מהירי.
חיילים בסדיר נתבעים בפיצויים בגין גניבת נשק מצה"ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד שני חייליים שהורשעו זה מכבר בהליך הפלילי, הוגשה תביעת פיצויים להשבת כספים בשווי הנשקים שנגנבו, בסך כשישים אלף שקלים.
חיסול בגן יבנה - צעיר המוכר למשטרה נורה למוות מרכב חולף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר מגן יבנה, בשנות העשרים לחייו, נורה למוות בידי מתנקש שירה לעבר חבורת צעירים שעמדו במרכז היישוב גן יבנה. חקירת המשטרה העלתה כי הצעיר הוא בכיר בארגון הפשע של משפחת לביא והוא נעצר לאחר חיסולו של סוכן המשטרה אנטון רומן, אך שוחרר.
חיסול בחג הסוכות: צעיר נדקר ונורה למוות בקריית אתא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר המוכר למשטרה נדקר ונורה במהלך החג, כאשר חוגגים רבים ישבו בסוכות בסמוך. כוחות ההצלה שהגיעו למקום ניסו להצילו ופינו אותו לבי"ח רמב"ם, אך הוא נפטר מפצעיו. המשטרה מעריכה כי מדובר בחיסול על רקע שליטה בעסקי ההימורים בקריית אתא, אך משפחתו טוענת שה
חיפושים אחר צעיר שעקץ נהגי מוניות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר הצליח להוציא במרמה עשרות אלפי ₪ מנהגי מוניות תמימים. הוא עצר אותם כדי שיסיעו אותו וסיפר להם שהוא זקוק לכספים עבור ספר תורה שהוא מוציא לזכר אביו. לאחר שתרמו לו נעלם כלא היה. חלקם טוענים שאף הציע להם לשתות וכתוצאה מכך חשו מטושטשים והוא הצליח לשדוד אותם
חלפן כספים חשוד כי השתמש בשטרות שפג תוקפם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחר פעילות מודיעינית שארכה תקופה, עצרה המשטרה אדם שהציג עצמו כחלפן כספים ונהג להציע לנוסעים לחו"ל בנתב"ג להחליף כסף ישראלי בשטרות זרים שכבר לא בשימוש. הוא התנגד למעצרו וניסה להימלט, אולם נעצר ויובא לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון להארכת מעצר
חממת הידרו נמצאה בדירה הסמוכה לגן ילדים בפתח-תקווה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
במסגרת פעילות משטרתית, אותרה דירה ברחוב יוסף ספיר שבפתח-תקווה, ובה חממת הידרו גדולה. הדירה צמודה לגן ילדים. שני חשודים נעצרו.
חמש וחצי שנות מאסר לאישה שגנבה מקשישים באופן סדרתי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט השלום בתל אביב-יפו גזר לאחרונה 65 חודשי מאסר על אישה שפרצה במרמה לבתי קשישים וגנבה מהם כסף ותכשיטים [ת"פ 4214-03-15].
חצי שנה עבודות שירות על נהגת שפגעה בעיוורת שחצתה את הכביש והפקירה אותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את ערעור נאשמת בעבירת הפקרה לאחר פגיעה בעיוורת והיא תרצה חצי שנת עבודות שירות וצו מבחן לשנה [עפ"ת 46198-03-18].
חצי שנת עבודות שירות לנאשם שפגע במזיד עם רכבו באדם אחר וגרם לו לחבלה חמורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה הטיל לאחרונה עבודות שירות על נאשם שפגע במזיד עם רכבו באדם אחר וגרם לו לחבלה חמורה [ת"פ 14459-06-17].
חצי שנת עבודות שירות לקטין שגרם למוות ברשלנות של חברו בתאונת דרכים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של קטין לערעור בגלגול שלישי על עבירה של גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים, והוא ירצה 6 חודשי עבודות שירות [רע"פ 5362/18].
חצי שנת עבודות שירות לקשיש שדרס למוות ילדה בת 9 באילת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
קשיש בן 80 לא עצר במעבר חציה באילת ודרס למוות ילדה בת 9. בית הדין לתעבורה הטיל עליו שישה חודשי עבודות שירות, אך המדינה מערערת על קלות העונש. נמסר כי יידרש עונש מאסר בפועל ואף פיצוי למשפחת הילדה.
חקירה באזהרה נגד השר חיים כץ בחשד לשימוש במידע פנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חיים כץ, שר הרווחה המכהן, נחקר באזהרה בחשד שהרוויח סכום כסף גבוה עקב עשיית שימוש במידע פנים שהגיע אליו מאיש עסקים ידוע.
חקירה באזהרה נגד שני בכירים בתנועת ההתיישבות אמנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני בכירים בתנועת ההתיישבות של יהודה ושומרון נחקרו תחת אזהרה, בחשד לעבירת קבלת דבר במרמה.
חקירה משטרתית בחשד להסתה לאלימות עקב סרטון "חתונת השנאה" - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת ישראל החליטה לפתוח בחקירה פלילית בעקבות סרטון המתאר מתנחלים רוקדים בחתונה עם תמונות התינוק הערבי שנרצח, ונשקים בידיהם.
חקירה משטרתית נגד רמי לוי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני יומיים נחקר במשטרת ירושלים רמי לוי, איש העסקים הידוע, בחשד כי לצד בכירים נוספים בחברתו עשה שימוש במידע רגיש לצורך מעקב.
חקירה פלילית נגד מנהלי המפעל האחראי על זיהום נחל אשלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחר שימוע בכירים ממפעל רותם אמפרט וחברת האם כיל, הוחלט על פתיחה של חקירה פלילית כנגד האחראים לזיהום החמור בנחל אשלים. הזיהום נבע מזרימת כמויות גדולות של חומר חומצתי לנחל, עקב קריסת קיר אחת הבריכות שבה היה החומר מאוחסן. החברה אמנם החזיקה היתר רעלים מעודכן
חקירה שנייה באזהרה נגד גל הירש בחשד למתן שוחד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גל הירש, ששימש כתא"ל בצה"ל והיה מועמד למפכ"ל המשטרה, נחקר תחת אזהרה בחשד למתן שוחד לעובדי ציבור במדינת גאורגיה. זאת במסגרת עסקי חברתו ובמטרה לזכות בפרויקטים שלא כדין.
חרדי מירושלים נעצר בחשד להשחתת שלטי פרסומת שבהם תמונות נשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר חרדי מירושלים נעצר בתום חקירה סמויה, בחשד להשחתת שלטי פרסומות שבהם הופיעו תמונות של נשים. בשבועות האחרונים התקבלו תלונות במשטרה על שלטי חוצות שבהם תמונות הנשים נקרעו או רוססו בצבע. החרדי נתפס כשברשותו כמה מכלי צבע ונלקח לתחנת המשטרה בירושלים לחקירה.
חרדית מבני ברק העידה שהותקפה מינית על ידי אברך בחדר מדרגות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חרדית התלוננה בעילום שם בפוסט בפייסבוק כי הותקפה על ידי אברך, כאשר ירדה בחדר המדרגות במהלך החג כדי להביא מוצץ לבנה התינוק. לדבריה האברך הרים את חצאיתה ונמלט לאחר שדחפה אותו והחלה לזעוק לעזרה. האברך נעצר בעזרת תושבים וחקירתו נמשכת. רבנים מעודדים את הדיווח
חשד כי אישה נרצחה בבאר שבע על ידי בן זוגה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חשד לרצח על רקע אלימות במשפחה. אמש נמצאה בבאר שבע ללא רוח חיים אישה עם סימני דקירה. לפני כשבועיים נעצר בן זוגה על רקע דיווחים כי בין בני הזוג מתקיימים ויכוחים אלימים. הוא שוחרר ואתמול נעצר שוב בחשד כי ביצע את הרצח.
חשד כי החיסול ברחובות הוא נקמה על רצח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בסוף השבוע נורה למוות יוסי עטר במתחם צימרים בבעלותו. עטר ריצה בעבר מאסר על רצח נהג משאית וכעת חושדים במשטרה כי חיסולו בסוף השבוע האחרון הוא נקמה על הרצח שביצע בעבר ושבגינו ישב בכלא.
חשד לאונס מטופלת בבית החולים רמב"ם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר נכנס לבית החולים רמב"ם בתואנה שעליו לקבל טיפול במיון, ולאחר מכן חדר דרך חלון קומת הקרקע לחדר של מטופלת ותקף אותה מינית. לאחר שפרצה בצעקות, נמלט מהמקום וניסה לתקוף מטופלת אחרת. המאבטחים של בית החולים תפסו אותו והעבירו אותו לידי המשטרה. סנגורו טוען
חשד לאונס צעירה על ידי מאבטח במועדון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרו של מאבטח בן 25, תושב לוד, החשוד כי אנס צעירה שביקשה את עזרתו לאחר שחשה ברע בעת בילוי במועדון.
חשד לאונס שביצע שוטר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול הוארך מעצרו של שוטר תנועה, כבן 40, אשר נעצר על ידי מח"ש בחשד לאונס צעירה בת 17 וסחיטתה.
חשד לאונס תיירת בבית מלון בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בתל אביב נעצר עובד תחזוקה במלון יוקרה, בחשד כי אנס תיירת שהתארחה במקום. הצעיר שוחרר בתנאים מגבילים.
חשד להונאה במיליוני שקלים על ידי חיילים משוחררים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה העבירה לפרקליטות חומרים לצורך הגשת כתבי אישום כנגד עשרות חיילים משוחררים, החשודים כי משכו מוקדם מהמותר את כספי הפיקדון בעזרת הצהרות כוזבות ואישורים מזויפים.
חשד להונאת גופים ציבוריים בהיקף של מיליוני שקלים על ידי עמותות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עמותות להשמת בנות שירות לאומי חשודות כי נקטו בשיטה של דיווחים כוזבים או כפולים במטרה להונות גופים ציבוריים. רשות המיסים והמשטרה פשטו על משרדיהם של כמה מן העמותות.
חשד להונאת מס בעשרות מיליוני שקלים בתחנות דלק בצפון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה מספר עובדים ומנהלים בתחנות דלק בצפון הארץ, החשודים כי מכרו לבעלי עסקים חשבוניות מס על תדלוקים שלא התקיימו. בצורה זו קבלו האחרונים החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים.
חשד להטרדה מינית של מתלוננת בתחנת משטרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המחלקה לחקירות שוטרים חוקרת חשדות לביצוע הטרדות מיניות ומעשים מגונים מצד שוטר, כנגד נשים שהגיעו להתלונן בתחנה בנסיבות שונות.
חשד להלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים כנגד בני זוג - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחרונה נעצרו בני הזוג אילנה ויצחק חנין, בחשד שביצעו עבירות הלבנת הון עבור סוחרי זהב, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. השניים שוחררו אתמול ממעצר בתנאים מגבילים.
חשד להצתה מכוונת של מתבן בכפר הנוער החקלאי כדורי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שריפה פרצה במתבן שבו אוחסנו חבילות חציר לרפת בכפר הנוער כדורי. השוטרים חושדים כי מדובר בפשיעה חקלאית ובהצתה מכוונת, ועורכים סריקות אחר החשודים. תושבי האזור מוסרים כי זו לא פעם ראשונה שהם סובלים מהתנכלויות כגון פלישות של עדרים לשדותיהם, גניבות חקלאיות והצת
חשד להצתה: כלי רכב בחניון בבאר-שבע עלו באש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
35 מכוניות בחניון בבאר-שבע עלו באש. מדובר בחניון אליו מגיעים כלי רכב שעברו תאונות, שהוחרמו או שהיו מעורבים באירועים פליליים. במשטרה נבדק חשד להצתה.
חשד להצתה: משאיות קירור נשרפו באור עקיבא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שתי משאיות קירור נשרפו באור עקיבא בהפרשי זמן קצרים. חוקר שריפות פתח בחקירת האירוע ומסתמן כי מדובר בהצתה.
חשד להריגה: עורך דין הפקיר צעירה למותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בבית משפט השלום בתל אביב התקיים דיון בהארכת מעצרו של עורך דין, החשוד בהריגה של צעירה בשנות ה- 20 לחייה, וכן בעבירת מרמה.
חשד להתעללות בקשיש בבית אבות סיעודי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מטפל נעצר בחשד להתעללות קשה בקשיש שבו טיפל בבית אבות סיעודי באור יהודה. הקשיש פונה לבית החולים שיבא כשעל חבלות בגופו והעובדת הסוציאלית בבית החולים היא זו שפנתה למשטרה. העובד, ע.מ בן 35, נעצר לאחר שהקשיש העיד ממיטת חוליו על מסכת ההתעללות הקשה שעבר דרכו.
חשד למרמה בנסיבות מחמירות באמצעות הטלפון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בסוף השבוע נעצרו ארבעה אנשים, ובהם גם ישראל אחד, החשודים בביצוע הונאות תקשורת לאורך תקופה ארוכה כנגד מאוד נפגעים בצרפת.
חשד לניסיון חיסול - צעירה מירכא נפצעה קשה מפיצוץ ברכבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעירה בשנות העשרים לחייה נפצעה קשה עקב פיצוץ מטען חבלה ברכבה. היא טופלה על ידי כוחות ההצלה והועברה למרכז הרפואי לגליל ולאחר מכן לבי"ח רמב"ם. כוחות המשטרה מתמקדים בחקירה במישור הפלילי ומעריכים כי מדובר בניסיון חיסול, אך תושבי הכפר הדרוזי מתקשים ל
חשד לניסיון חיסול בהרצליה על רקע פלילי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בן כ-60 נורה במרפסת ביתו ממכונית חולפת והמשטרה מעריכה כי כנראה זהו ניסיון חיסול על רקע פלילי. החקירה הראשונית העלתה כי הגבר עמד במרפסת ביתו והיריות נורו מרכב חולף שנמלט מהמקום. הגבר התמוטט בסלון ביתו וקיבל טיפול מציל חיים מכוחות ההצלה שהגיעו במהירות ל
חשד לניסיון חיסול בנהריה - מטען חבלה הוצמד לרכב השייך לקרוב משפחה של עבריין מוכר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפי החשד, מטען חבלה הוצמד לרכב השייך לקרוב משפחה של עבריין בנהריה. חבלן משטרתי פירק את המטען בהצלחה. מהמשטרה נמסר כי ניסיון החיסול התרחש עקב מאבק בין שני ארגוני פשע בעיר.
חשד לניסיון חיסול של עבריין מוכר בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר נפצע באורח בינוני כתוצאה מפיצוץ של רכבו בעיר הבירה. על פי החשד, הפיצוץ אירע בשל מטען שהוצמד לרכב.
חשד לניסיון לגנוב תוכנה לחיתוך יהלומים גולמיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני אנשים נעצרו בחשד שניסו לקבל לידיהם בדרך לא חוקית תוכנה מקורית לחיתוך יהלומים גולמיים שפיתחה חברה ישראלית. הם יצרו קשר עם עובדי החברה והציעו להם מיליון דולר תמורת הקוד. החקירה ומעצרם התבצעו בשיתוף פעולה של חברת חקירות פרטית והמשטרה.
חשד לסחר והתעללות בכבדי שמיעה והפיכתם לקבצנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שישה נעצרו עקב חשד בסחר שיטתי בתיירים בעלי מוגבלויות. בנוסף השישה חשודים בכליאתם, בהתעללות בהם ואף באונס. כל זאת כדי להכריח אותם להפוך לקבצנים, בכדי להפיק רווח כספי.
חשד לעבירות מרמה בחברה קדישא יהוד - שלושה בכירים לשעבר נעצרו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שלושה בכירים לשעבר מחברה קדישא ביהוד נעצרו בחשד שלא העבירו את מלוא התשלום שקיבלו למועצה הדתית עבור חלקות קבר. כך עשרות אזרחים גילו כי כספם נגנב ושאין הם רשומים כבעלי חלקות.
חשד לקבלה במרמה של כספים להנצחת ניצולים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחרונה עצרה המשטרה אדם החשוד שהגיש קבלות ודוחות שקריים, בגין פעילויות המיועדות להנצחה של ניצולי שואה.
חשד לרצח אישה בשומרון במהלך ניסיון שוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אישה בשנות הארבעים לחייה מצאה את מותה בצומת יקיר שבשומרון. על גופה נמצאו סימני אלימות. לדברי בעלה היא נרצחה במהלך ניסיון שוד.
חשד לרצח אישה על ידי אחיה ביפו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושבת יפו בת 37 ואם לארבעה ילדים נדקרה בביתה בעיר, וכעבור מספר דקות נקבע מותה. המשטרה עצרה את אחיה אשר נמלט מהמקום לאחר האירוע בחשד שביצע את הרצח.
חשד לרצח בדרום: צעיר בן 25 נורה למוות על רקע סכסוך קרקעות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
קטטה שפרצה על רקע סכסוך קרקעות ביישוב הבדואי מולדה, הובילה למותו של צעיר בן 25. תושב המקום בשנות הארבעים לחייו נעצר בחשד לירי הצעיר.
חשד לרצח בחיפה: צעיר בשנות העשרים לחייו נמצא ללא רוח חיים בחדר מדרגות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גופתו של צעיר בשנות ה- 20 לחייו, נמצאה בחדר מדרגות בחיפה. צוותי מד"א שהגיעו למקום גילו סימני אלימות על פני פלג גופו העליון. המשטרה בוחנת את האפשרות האם מדובר ברצח.
חשד לרצח בכפר קאסם: אב ובנו נמצאו ללא רוח חיים במגרש מכוניות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אב בן 50 ובנו בן ה-30 נמצאו ירויים וללא רוח חיים במגרש מכוניות סמוך לכפר קאסם. מאבטח בן 65 אותו העסיקו נפצע באורח קשה כתוצאה מהירי. המשטרה פתחה במצוד אחר החשודים ונמסר כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.
חשד לרצח בפתח תקווה: בן 35 נדקר למוות בידי אחיו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מחקירה ראשונית עולה כי הנרצח, כבן 35, רכב על אופניו ברחבי העיר פתח תקווה. אחיו עצר לידו בנקודה מסוימת והחל לדקור אותו. הוא נמלט מהזירה אך נתפס על ידי המשטרה. הנרצח פונה לבית החולים בילינסון בעיר שם מת מפצעיו.
חשד לרצח ברחובות - בן 18 מת מפצעיו במהלך קטטה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
במהלך קטטה ברחובות צעיר בן 18 נפצע קשה ופונה לבית החולים בעיר שם נקבע מותו. לפי הערכת המשטרה המעורבים היו שיכורים.
חשד לרצח כפול בעיר לוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני גברים בשנות השלושים לחייהם נפצעו אנושות סמוך לשוק לוד כתוצאה מיריות. השניים מצאו את מותם בבית החולים אסף הרופא זמן קצר לאחר מכן. על פי הערכות המשטרה הרקע פלילי.
חשד לרצח: בן 16 נעצר בחשד שדקר למוות צעיר בן 19 מאום אל פאחם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 19 מאום אל פאחם פונה לבית החולים העמק שבעפולה כשהוא סובל מפצעי דקירה. לאחר זמן קצר נאלץ לקבוע את מותו. בן 16 תושב העיר נעצר בחשד למעורבות באירוע.
חשד לרצח: בן 52 נורה למוות בלוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בן 52 נפצע אנושות מירי ברחוב איינשטיין בלוד. הוא פונה לבית החולים כשמצבו אנוש וכעבור זמן קצר מת מפצעיו. טרם התברר הרקע לאירוע. המשטרה פתחה בחקירה.
חשד לרצח: צעיר בן 32 מנצרת נורה למוות ואחיו נפצע באורח קשה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני אחים בני 23 ו-32, תושבי נצרת, נפצעו באורח קשה מירי. הם פונו לבית החולים, שם מת מפצעיו האח הגדול.
חשד לרצח: צעיר בשנות העשרים לחייו נדקר למוות סמוך לטיילת אשדוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פלסטיני תושב תרקומיא בשנות העשרים לחייו, פונה כשהוא פצוע אנושות לבית החולים ברזילי בעיר אשקלון, כשעל פלג גופו העליון פצעי דקירה. לאחר פעולות החייאה, נאלצו לקבוע את מותו. בשטח נערכות סריקות אחר חשודים, ונפתחה חקירה על ידי המשטרה.
חשד לרצח: צעירה כבת 20 נמצאה ללא רוח חיים סמוך לכנרת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעירה כבת 20 אותרה ללא רוח חיים סמוך לכנרת כשעל גופה סימני אלימות. כוחות משטרה שהוזעקו למקום פתחו בחקירה.
חשד לרשלנות במודיעין עילית - בת כשנה נשכחה באוטובוס ובן שנתיים נמצא ברחוב לבדו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
במודיעין עילית אותרה בת פחות משנה לבדה באוטובוס. מוקדם יותר לאירוע נמצא פעוט כבן שנתיים משוטט לבדו ברחוב. ההורים נחקרו.
חשד לשחיתות בהיקף של מיליוני שקלים בחברת נתיבי ישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
יותר מארבעים בכירים שעבדו בעבר ובהווה בחברת 'נתיבי ישראל' חשודים בגין קבלת שוחד, רישום כוזב, קבלת דבר מרמה וסחיטה באיומים. על פי החשד, ההונאה שביצעו בשווי של מיליוני שקלים.
חשד לשחיתות בעיריית שדרות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היחידה הארצי לחקירות הונאה עיכבה לחקירה בכירים בעיריית שדרות בחשד לקבלת כספים במרמה.
חשד: אדם המוכר למשטרה נהרג בפיצוץ מטען חבלה שהוביל ברכבו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אדם המוכר למשטרה נהרג ברחוב לה גארדיה בתל-אביב ככל הנראה בעת שהוביל מטען הנועד לחיסול פלילי. המשטרה מעריכה כי מדובר בתאונת עבודה.
חשד: איש חינוך חרדי מנתניה התחזה למטפל זוגי וניצל מינית נשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עדויות מצטברות כנגד איש חינוך חרדי שהציג עצמו כמטפל זוגי ומיני וגרר נשים לקשר אינטימי אסור. הנשים החרדיות הגיעו אליו לטיפול שבמהלכו דרבן אותן ג.ב. לספר על חייהן האינטימיים ובכך העמיק את תלותן בו. בחלקן אף ביצע מעשים מגונים של ממש.
חשד: בכיר בעיריית אשקלון קיבל שוחד והטריד מינית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בתום חקירה סמויה שהתנהלה בעת האחרונה עצרה היום המשטרה את אחד מבעלי התפקידים הבכירים בעיריית אשקלון, בחשד כי ביצע עבירות מרמה ושוחד וכן עבירות מין במספר מתלוננות.
חשד: בעלי פיצוצייה סחטו את עובדיהם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון מעצרם של שני בעלי פיצוצייה, אשר לפי החשד סחטו עובדים במקום במטרה להוציא מהם כספים.
חשד: הגיע לחתונה מצרפת עם חשיש במזוודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני יומיים הוארך מעצרו של גונאס בן זוגי, צעיר שהגיע מצרפת לישראל על מנת להשתתף בחתונה, ולפי החשד ניסה על הדרך להבריח שני קילוגרם של חשיש.
חשד: החתן רצח את חמו לעיני נכדיו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי החשד, גבר בן 29 מלוד רצח את אבי אשתו לעיני נכדיו. ככל הנראה עלה בין השניים ויכוח שהסתיים בטרגדיה.
חשד: הכירו הומואים באפליקציית גריינדר והיכו אותם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שישה נערים מירושלים פיתו גברים להגיע למקום מפגש דרך אפליקציית היכרויות של להט"בים בשם גריינדר. לאחר שהגיעו למקום, התקיפו את הבאים באבנים ובמקלות. שלושה גברים נפרדים העידו על שיטה דומה ועל מכות שספגו מהנערים לאחר שהגיעו למקום המפגש. הנערים חשודים בפשע
חשד: המנקה גנבה מבעלי הבית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אמש עצרה משטרת תל אביב עובדת זרה, בחשד כי נהגה לגנוב תכשיטים וחפצי ערך נוספים מבעלי בתים שהעסיקו אותה.
חשד: המציאו כת נוצרית שחוטפת ומתעללת מינית בילדים כדי לקבל כספים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי החשד, שלושה אנשים המציאו כת שחוטפת ילדים, מתעללת בהם מינית וממירה אותם לנוצרים. החשודים נעצרו והובאו למעצר.
חשד: התחזה וקיבל במרמה מיליוני שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בתל אביב הורה על הארכת מעצרו של ח.פ. בחשד כי התחזה לעובד התעשייה האווירית, וקיבל במרמה מיליוני שקלים בסחורות.
חשד: התחזה למיליונר והונה נשים להעביר לו סכומי כסף גדולים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב אזור המרכז חשוד כי הציג עצמו באתר היכרויות כאיש עסקים אמיד, וכך הצליח לפתות נשים לצאת עמו. לאחר שניהל עמן מערכת יחסית אינטימית, שכנע אותן להעביר לו כספים להשקעה. כאשר גילו את ההונאה ניסו לסיים עמו את מערכת היחסים, אך הוא איים שיפרסם תמונות אינטימיות
חשד: התחזה לצלם דוגמנות ושכנע נערה בת שבע-עשרה לשכב עמו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי החשד, תושב נתניה בן 37 גרם לנערה בת שבע-עשרה להאמין כי הוא צלם מקצועי שבזכותו תהפוך לדוגמנית ושכנע אותה לקיים אתו יחסי מין. מעצרו הוארך בחשד לבעילת קטינה במרמה.
חשד: חיילים בדואים בשירות סדיר שדדו חנות נוחות בערד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ארבעה צעירים מהפזורה הבדואית חשודים בביצוע שוד בחנות נוחות בערד. שלושה מהחשודים הם חיילים בשירות סדיר. הם שדדו את החנות באיומי סכין וחברתו של המוכר התעלפה. המשטרה הצליחה להתחקות אחר זהותם והם עצורים עד להגשת כתב האישום נגדם.
חשד: נערה בת 16 נאנסה במועדון בהרצליה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
קטינה נאנסה בשירותים במועדון בגן העיר בהרצליה. היא בילתה שם במהלך הערב וכאשר הלכה לשירותים, הותקפה על ידי גבר זר ונאנסה בכוח. ארבע תלונות על אונס התקבלו במהלך סוף השבוע, שלוש מהן על ידי נשים ואחת על ידי גבר.
חשד: סוהר ביצע מעשה מגונה באסיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני מספר ימים התלונן אסיר כי בעת ששהה במאסר בבית כלא גלבוע שבאזור הצפון, ביצע בו אחד הסוהרים מעשה מגונה. לדבריו, בדיקת פוליגרף העלתה כי הסוהר דובר שקר, ולמרות זאת הוחלט להשאירו בתפקידו.
חשד: קצין מודיעין ושוטר נוסף מהדרום הדיחו אנשים לבצע עבירות רק משום שרצו הישגים מבצעיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הותר לפרסום כי המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה עצרה השבוע לחקירה קצין מודיעין ורכז מודיעין מאזור הדרום בחשד לשיבוש מהלכי משפט והדחה לדבר עבירה.
חשד: רכבו של כדורגלן קבוצת הפועל באר שבע הוצת במזיד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שחקן כדורגל מקבוצת הפועל באר-שבע הגיש תלונה במשטרה לאחר שרכבו הוצת מחוץ למועדון בעיר. במשטרה בודקים האם מדובר בכשל טכני או בעבירת הצתה.
חשד: רצח ובכסף הקורבן רכש טלפונים סלולאריים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה התירה לפרסום כי תושב חיפה קיים קשר אינטימי עם תושב תל אביב, רצח אותו ובכספו רכש טלפונים ניידים. בתחילה נראה היה כי המנוח נספה משריפה שפרצה בביתו, אולם ממצאים בזירה הובילו אל החשוד שקשר עצמו למעשים המיוחסים לו. החקירה בעיצומה.
חשד: שדדו מינימרקט בראשון לציון באיומי סכין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מצלמות אבטחה תיעדו שני שודדים נכנסים למינימרקט בראשל"צ, נאבקים עם המוכר ומאיימים עליו בסכין. עם סיום העימות שדדו מהקופה כסף מזומן. לאחר מכן נמלטו, אך נעצרו בידי המשטרה. השוד תועד במצלמות האבטחה.
חשד: שפכה חומצה על כלב וגרמה לעיוורונו בגלל סכסוך שכנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בני זוג חושדים כי שכנה שפכה על הכלב שלהם חומצה, עקב סכסוך שכנים ממושך. הם חזרו הביתה וגילו כי הכלב שלהם פצוע קשה, התעוור בשתי עיניו וסובל מכוויות קשות. השוטרים הגיעו לעבודתה של האישה כדי לגבות עדות וממשיכים בחקירה כדי למצות את הדין עם מי שביצע את הפשע המח
חשדות להפרת אמונים כנגד בכיר לשעבר בלשכת ראש הממשלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול התקיימה ביחידת להב 433 חקירה כנגד אדם שמילא תפקיד בכיר בלשכת רה"מ, בחשד כי פעל בניגוד עניינים בעודו ממלא את תפקידו הציבורי, וביצע עבירות הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה.
חשדות לכליאה ואינוס של צעירה בידי אחיה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחרונה הגיעה לסיומה חקירה סמויה עם מעצרו של גבר בשנות ה- 20 לחייו מבני ברק, בחשד כי לאורך כשנה היה כולא את אחותו, אונס אותה ומתעלל בה. גם אביו נעצר בחשד כי סייע בידו.
חשוד בדריסה למוות והפקרה יובא להארכת מעצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב חדרה כבן 65 פנה למשטרה ודיווח כי היה עד לתאונה קטלנית. המשטרה תבקש את הארכת מעצרו בחשד כי הוא הנהג הפוגע.
חשוד במעורבות רצח קשישה מפתח תקווה נעצר לאחר 16 שנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
במסגרת ניסיון שוד שהסתבך, קשישה בת 81 נרצחה בדירתה בפתח תקווה. החשוד במעורבות הפשע, נמלט מהארץ ושהה במדינות להן אין הסכם הסגרה עם ישראל. עם נחיתתו בנתב"ג הוא נעצר ונלקח לחקירה. שותפו לעבירה נעצר והורשע ברצח הקשישה.
חשוד בקבלת הסמכת רב שלא כדין עוכב לחקירה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אחד מבעלי התפקידים הבכירים בעיריית ראשון לציון עוכב על ידי המשטרה לחקירה, לאחר שלפי החשד הצליח לקבל תעודת רב בלא שהשתתף בבחינות.
חשוד בקניית נשק למימוש איומים בפייסבוק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפרקליטות הגישה כתב אישום כנגד ליאור בלטה, תושב אשדוד, החשוד כי איים לפגוע באדם אחר החייב לו כספים, וכי רכש נשק במטרה לממש את האיום.
חשוד ברצח ביחד עם בנו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה אדם כבן 55, תושב יפו, החשוד כי ביחד עם בנו רצח את איברהים חג'זי לפני כחודשיים.
חשוד נמלט ממעצר בעת שצפה בדיון הקשור אליו בבית המשפט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שתי צעירות חשודות כי סחטו וגנבו מנהג מונית, כשהן מופעלות על ידי חשוד נוסף שצפה בדיון בהארכת מעצרן בבית המשפט. כשהצעירות תהו למה לא עוצרים את החשוד ש"נמצא מתחת לאף" – הוא נמלט מהמקום.
חשוד שנהג בשכרות בפעם השנייה וגרם לתאונת דרכים קטלנית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נהג בן 34 חשוד כי היה מעורב בתאונת דרכים בירושלים בה נפגעו שישה בני-אדם. על פי החשד הוא נהג תחת השפעת אלכוהול. הנהג בעל הרשעות תעבורה קודמות ומתנהל נגדו תיק בגין נהיגה בשכרות.
חשוד תועד גונב ארנק מאישה בעת שטיפלה בבנה בחנות ירקות בחולון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מצלמות אבטחה של חנות ירקות בחולון תיעדו גבר גונב ארנק מאישה בעת שטיפלה בבנה הפעוט. מיד לאחר מכן החשוד נמלט מהמקום.
חשוד תועד גונב מקשיש עשרות אלפי שקלים בבנק בנתניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
קשיש בן 83, אב שכול, הגיע לבנק בנתניה בכדי להפקיד עשרות אלפי שקלים. בעקבות שיחת טלפון שקיבל, השקית נשמטה מידו. אדם אחר שישב סמוך אליו תועד במצלמות האבטחה גונב ממנו את השלל. המשטרה מבקשת סיוע באיתור החשוד.
חשודים בגניבה שיטתית של בלוני גז מבתים במרכז הארץ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שישה חשודים ממרכז הארץ נעצרו בחשד כי פעלו באופן שיטתי בגניבת בלוני גז. מעבר לעבירה שביצעו, השישה סיכנו באופן חמור את האזרחים התמימים המתגוררים בבניינים מהם גנבו.
חתן פרס חידון התנ"ך העולמי לשעבר מואשם באונס בתו בת ה-12 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב ירושלים, חתן פרס חידון התנ"ך לשעבר, מואשם שאנס את בתו בת ה-12 וביצע בה מעשים מעוררי סלידה מאז היותה בת 6.
טרגדיה במגדל - אב חשוד שרצח את אשתו, שני ילדיו ואת בן השכנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
במושב מגדל הסמוך לטבריה אב חשוד שרצח את אשתו בת ה-23 ואת שני ילדיהם בני שנה ושנתיים. בנוסף הוא חשוד ברצח בנם של השכנים בן ה-11 ובניסיון רצח של אחיו בן ה-10.
יהודי תושב נצרת מואשם בהסתה בפייסבוק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחרונה הוגש לבית משפט השלום בנצרת כתב אישום כנגד י.ב, תושב נצרת עילית כבן 25, שפרסם בדף הפייסבוק שלו קריאות הקוראות לפגוע בערבים.
יהודים חשודים בתקיפה על רקע גזעני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת ירושלים עצרה לאחרונה צעיר יהודי תושב העיר, החשוד כי תקף נהג מונית ערבי בגלל מוצאו. עוד חשודים במעשה שני צעירים נוספים שטרם נעצרו.
יהלומן חשוד בתקיפת בת זוגתו עד שאיבדה את הכרתה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר בן 24, יהלומן בבורסת היהלומים שברמת-גן, נעצר בחשד כי חנק את בת זוגו בת השבע-עשרה, אם לבנו בן החודש, עד שאיבדה את הכרתה. מעצרו הוארך ביממה.
יהלומן נתפס בנתב"ג עם 200,000 יורו ונקנס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
יהלומן נעצר על ידי עובדי המכס בנתב"ג לאחר שניסה לעבור במסלול הירוק עם 200,000 יורו. החוק קובע כי אפשר להעביר במכס חמישים אלף יורו בלבד, בלי להצהיר עליהם. היהלומן טען כי היה שקוע בשיחת טלפון חשובה ולכן שכח לדווח על הכסף, אולם רשויות המס לא התרשמו והחל
יואב אבן חושף: "אני הכתב שהואשם באונס" - עורך דין פלילי אסף דוק ©
יואב אבן חושף: "אני הכתב שהואשם באונס"
יוסגר ישראלי שחשוד באונס קטינה בארה"ב לפני כעשור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בן 52 נעצר באופקים על ידי המשטרה והאינטרפול, עקב בקשת ארה"ב להסגירו. הוא חשוד באונס קטינה לפני יותר מעשור, אולם נמלט לישראל לאחר שהחלו להתעורר כנגדו החשדות. ההסגרה התנהלה באישורה של שרת המשפטים איילת שקד במסגרת חוק ההסגרה. החשוד מכחיש את המיוחס ל
יזם בן 53 חשוד בכך שאנס עורכת דין לאחר שסימם אותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
יזם בן 53 נחשד בכך שבמהלך היכרות עם צעירה בשנות ה-20 לחייה על רקע נסיבות מקצועיות, ערבב סם בתוך המשקה שלה מסוג MDMA. מאוחר יותר הם קיימו יחסי מין במלון דירות. החשוד הכחיש שהשתמש בסם, תוך שהוא טוען שהיחסים היו בהסכמה.
יזם תמ"א 38 נעצר בחשד להונאה בהיקף של מאות אלפי שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
יזם נדל"ן נעצר בחשד כי מכר ללקוחותיו תכניות תמ"א 38 ללא האישורים המתאימים. מהמשטרה נמסר כי דרכון מזויף בשווי אלפי שקלים נרכש על ידו לאחר שהוצא נגדו צו יציאה מהארץ.
ייבאו קילו קוקאין מפרו בתוך ציורי שמן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שלושה חשודים תושבי הקריות נעצרו והוגש נגדם כתב אישום על סחר בסם מסוכן. השלושה קשרו קשר לייבא סם מסוכן מסוג קוקאין מפרו. הסם הוספג בתמונות נוף שנשלחו לישראל בחבילה בדואר. החבילה אותרה במכס ופרטיה הועברו למשטרה שפתחה בחקירה סמויה. אחר מהחשודים הוא קטין.
ייבוא סמים - מהכלא בפרו לידי המשטרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול הוארך מעצרו של תושב חיפה החשוד בייבוא סמים מסוכנים, לאחר שכבר ריצה עונש מאסר בפרו. החשוד ששמו דוד אטיאס נעצר על ידי המשטרה עם ההגעה לישראל.
ייסגר אתר ארוטי בנימוק שהוא מספק שירותי זנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתר המציע שירותי עיסוי ייסגר בקביעת בית המשפט המחוזי. החקירה החלה עקב בקשת מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה. נקבע כי האתר מציע שירותי עיסוי, אך בפועל מציע שירותי זנות. מפעיל האתר יעמוד בפני חקירה פלילית.
ילד בן 12 נפגע במהלך ניסיון חיסול של אביו בחיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ילד שהלך ליד אביו בשכונת הדר בחיפה נפגע מקליע שהיה מיועד לאבא. הרקע למעשה הוא ככל הנראה פלילי. הילד פונה לבי"ח רמב"ם במצב בינוני ועבר ניתוח במהלך הלילה. שכנים מוסרים כי עקב פעילותה של תחנת סמים השכונה סובלת מפעילות עבריינית שמשבשת את חייהם. המשט
ינון מגל נחקר במשטרה בחשד להטרדות מיניות ומעשים מגונים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני שלושה ימים נחקר בפעם הראשונה באזהרה חבר הכנסת הפורש ינון מגל, בגין חשדות להטרדות מיניות ולמעשים מגונים.
ירי אל עבר מרכז מסחרי בנשר ופצוע ירי ברמב"ם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כוחות משטרה הוזעקו למרכז מסחרי בנשר בעקבות יריות שנשמעו במקום. לא דווח על נפגעים אך בהמשך צעיר בשנות העשרים לחייו פונה למרכז הרפואי רמב"ם בעקבות פצעי ירי. המשטרה בודקת האם קיים קשר בין האירועים.
ירי במהלך שוד לעבר חלפן כספים בתל אביב - מצוד אחר היורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני חשודים ביצעו ירי לעבר רכב בו נמצא חלפן כספים ברחוב הירקון בתל-אביב. ככל הנראה החשודים ביצעו את הירי במטרה לשדוד את כספיו. המשטרה מנסה לאתרם.
יריות ומטעני חבלה בבניין מגורים בראשון לציון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בשבוע שעבר בשעות הלילה נורו יריות לעבר בניין בראשון לציון ברחוב אברבנאל. תושבי הבניין סובלים מזה כחודש מיריות ופיצוצים בבניין, ככל הנראה על רקע סכסוך בין עבריינים. בדצמבר התפוצצו שני מטעני צינור בבניין ואתמול בלילה נורו אליו יריות. המשטרה העבירה את החקירה
ירצה 10 חודשי מאסר על הסגת גבול ובנייה לא חוקית ברהט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בבאר שבע הטיל 10 חודשי מאסר על אדם שהואשם בעבירות הסגת גבול, הפרת הוראה חוקית וכניסה למקרקעי ציבור שלא כדין ברהט [ת"פ 39936-11-13].
ירצה 10 חודשי מאסר על הפקרה לאחר פגיעה לאחר שערעורו בעליון התקבל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון קיבל לאחרונה ערעורו של אדם שהורשע בעבירת הפקרה לאחר פגיעה, והוא ירצה 10 חודשי מאסר ולא 15 חודשי מאסר כפי שנקבע במחוזי [ע"פ 335/18].
ירצה 10 חודשי מאסר על שביצע מעשים מגונים בבתה הקטינה של בת זוגתו במשך 3 שנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון בירושלים דחה לאחרונה את ערעורו של גבר שהורשע בביצוע מעשים מגונים בבתה הקטינה של בת זוגתו במשך 3 שנים, והוא ירצה 10 חודשי מאסר [ע"פ 656/18].
ירצה 10 חודשי מאסר על תקיפת אשתו ההרה לאחר שערעורו נדחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שנשפט על עבירות של אלימות בתוך המשפחה כלפי רעייתו ההרה [רע"פ 5434/17]. הגבר דחף, קילל והשפיל את אשתו בעודה בהיריון ולאחר שילדה את בנם. הוא נשפט בבית המשפט המחוזי ונגזרו עליו 10 חודשי מאסר בפועל, מאסר על ת
ירצה 10 שנות מאסר לאחר שביצע בבתו בת ה-9 מעשים מגונים במשך כשנתיים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של אדם שהורשע בביצוע מעשים מגונים בבתו בת ה-9 במשך כשנתיים והוא ירצה 10 שנות מאסר [ע"פ 6098/17].
ירצה 10 שנות מאסר לאחר שביצע עבירות מין בארבע מאחיותיו במשך שנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שביצע עבירות מין בארבע מאחיותיו במשך שנים, והוא ירצה 10 שנות מאסר [ע"פ 9629/17].
ירצה 10 שנות מאסר על כך שחטף ילדה בת 7 וביצע בה מעשים מגונים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון דחה לאחרונה ערעור של אדם שחטף ילדה בת 7, ביצע בה מעשים מגונים ונטש אותה לבדה ביער [ע"פ 5795/16].
ירצה 10 שנות מאסר על עבירות מין בקטין לאחר שעונשו הוקל בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון הקל לאחרונה את ערעורו של אדם שהואשם בביצוע עבירות מין בקטינים והוא ירצה 10 שנות מאסר [ע"פ 9668/16].
ירצה 11 שנות מאסר לאחר שגנב רכב והרג נוסע מכונית במהלך הימלטותו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר לאחרונה 11 שנות מאסר חודשי מאסר על נאשם שגנב רכב והרג נוסע מכונית במהלך הימלטותו [ת"פ (מרכז) 51045-06-17].
ירצה 12 חודשי מאסר לאחר שגנב ממעסיקו כספים בגלל חובות להימורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של אדם שגנב ממעסיקו 800,000 ש"ח והוא ירצה 12 חודשי מאסר [ע"פ 2667/18].
ירצה 12 חודשי מאסר לאחר שנתפס מוכר סם קנאביס לחמישיה קונים שונים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של נאשם לערעור בגלגול שלישי לאחר שהורשע במכירת סם קנאביס לחמישה קונים שונים, והוא ירצה 12 חודשי מאסר [רע"פ 6401/18].
ירצה 12 חודשי מאסר לאחר שרשם תשומות כוזבות בחשבוניות פיקטיביות וניכה בגינן מס מעל מיליון שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ניכוי מס תשומות שלא כדין, עונש על ניכוי מס תשומות שלא כדין, עונשים בעבירות מע"מ, עבירות מע"מ, הוצאת חשבוניות פיקטיביות, עונש על הוצאת חשבוניות פיקטיביות, עבירות מס, עונשים בעבירות מס,
ירצה 12 חודשי מאסר לאחר ששדד ממוכר בתחנת דלק 660 שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה 12 חודשי מאסר על צעיר שהורשע בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות, זאת לאחר ששדד ממוכר בתחנת דלק 660 שקלים [ת"פ (חי') 25315-01-18].
ירצה 14 חודשי מאסר לאחר שגידל 28 ק"ג קנאביס באולם בראשון לציון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז לוד דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שהורשע בגידול 28 ק"ג סם מסוג קנאביס והוא ירצה 14 חודשי מאסר.
ירצה 14 חודשי מאסר לאחר שגידל 28 ק"ג קנאביס באולם בראשון לציון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז לוד דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שהורשע בגידול 28 ק"ג סם מסוג קנאביס והוא ירצה 14 חודשי מאסר.
ירצה 14 חודשי מאסר לאחר שסייע להחביא 120 גרם הרואין בדירה שכורה בחיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה 14 חודשי מאסר על אדם שהורשע בסיוע להחזקת 120 גרם קוקאין בדירה שכורה בעיר [ת"פ (חי') 6992-06-18]
ירצה 14 חודשי מאסר על הוצאת חשבוניות פיקטיביות במאות אלפי שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור נוסף לאחר שהורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בגובה של מאות אלפי שקלים והוא ירצה 14 חודשי מאסר כפי שנקבע [רע"פ 5308/18].
ירצה 14 שנות מאסר לאחר שאנס את בתם בת ה-7 של חבריו לאורך שנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה 14 שנות מאסר על גבר שהורשע באונס בתם בת ה-7 של חבריו לאורך שנים [תפ"ח 44357-11-17].
ירצה 14 שנות מאסר על ביצוע עבירות מין בשלוש בנותיו הקטינות במשך 10 שנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של אדם שהורשע בביצוע עבירות מין חמורות בשלוש בנותיו הקטינות במשך 10 שנים [ע"פ 6807/17].
ירצה 15 חודשי מאסר לאחר שהשליך בקבוק זכוכית על מאבטחת במגרש כדורסל ופצע אותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו גזר לאחרונה 15 חודשי מאסר על אדם שהורשע בעבירת אלימות במגרש ספורט לאחר שהשליך בקבוק זכוכית על מאבטחת במגרש כדורסל ופצע אותה [ת"פ 51857-10-17].
ירצה 15 חודשי מאסר לאחר שקשר את בנו באזיקונים וכלא אותו במחסן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בירושלים גזר לאחרונה 15 חודשי מאסר על אב שהורשע בקשירת בנו באזיקונים וכליאתו במחסן [ת"פ (י-ם') 43447-10-16].
ירצה 15 חודשי מאסר על גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון קיבל לאחרונה חלק מערעור המדינה על הכרעת דין שבה הורשע גבר בגרימת מוות ברשלנות, והוא ירצה 15 חודשי מאסר [ע"פ 10152/17].
ירצה 15 חודשי מאסר על חבלה בנסיבות מחמירות לאחר שערעורו על כשל בייצוג נדחה בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של אדם שהורשע בחבלה בנסיבות מחמירות לאחר שטען שרומה על ידי עורך דינו והוא ירצה 15 חודשי מאסר [ע"פ 162/18].
ירצה 15 שנות מאסר על אינוס בנסיבות מחמירות וחטיפה לאחר שהעליון ביטל את החלטת ועדת השחרורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את החלטת ועדת השחרורים על שחרור מוקדם של גבר שהואשם באינוס בנסיבות מחמירות וחטיפה לשם אינוס והוא ימשיך לרצות 15 שנות מאסר, כפי שנגזר עליו במחוזי [רע"ב 4397/18].
ירצה 16 חודשי מאסר לאחר שריסס גז מדמיע על פניה של אישה ושדד ממנה את כספה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה 16 חודשי מאסר על צעיר שהורשע בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות לאחר שריסס גז מדמיע על פניה של אישה וגנב ממנה את כספה [ת"פ (חי') 31015-09-17].
ירצה 16 חודשי מאסר על הכאת גבר במכוניתו לאחר שהעליון דחה את הליך הסולחה ביניהם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון קיבל לאחרונה את ערעורה של המדינה על קולת עונשו של אדם שהיכה אדם אחר וגרם לו לחבלה חמורה, והחמיר את עונשו ל-16 חודשי מאסר [ע"פ 1333/18]
ירצה 18 חודשי מאסר לאחר שבעט בבטנה של אשתו ההרה והיכה שוטר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז לוד דחה לאחרונה את ערעורו של נאשם שהורשע שבעט בבטנה של אשתו ההרה והיכה שוטר, והוא ירצה 18 חודשי מאסר [ע"פ (מרכז) 45651-08-18].
ירצה 18 חודשי מאסר לאחר שהבטיח עבודה פיקטיבית בייבוא סיגריות וגזל במרמה כספים ממחפשי עבודה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי לאחר שהורשע שהבטיח עבודה פיקטיבית בייבוא סיגריות וגזל במרמה כספים והוא ירצה 18 חודשי מאסר [רע"פ 8570/18].
ירצה 18 חודשי מאסר על מכירת כרטיסי הימורים באינטרנט לאחר שערעורו נדחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחה לאחרונה ערעור של אדם שביצע עבירות הימורים ועבירות מס [ע"פ 59085-08-16].
ירצה 18 שנות מאסר בגין הריגה וישלם פיצוי בסך 250,000 ש''ח על אף ויתור משפחת הקורבן על הסכום שנפסק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של גבר שהואשם ברצח והוא ירצה 18 שנות מאסר וישלם את הפיצוי שנפסק במלואו, זאת למרות ויתור משפחת הקורבן על הסכום שנפסק [ע"פ 5289/17]
ירצה 18 שנות מאסר לאחר שחתך קטינה בפניה ואנס אותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון החמיר לאחרונה את עונשו של אדם שהורשע שחתך קטינה בפניה ואנס אותה והוא ירצה 18 שנות מאסר במקום 13 שנות מאסר שהוטלו עליו במחוזי [ע"פ 445/17].
ירצה 18 שנות מאסר על ביצוע מעשים מגונים בשתי בנותיו הקטינות במשך כ-4 שנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שהורשע בביצוע מעשים מגונים בשתי בנותיו הקטינות במשך 4 שנים והוא ירצה 18 שנות מאסר [ע"פ 2796/17].
ירצה 18 שנות מאסר על ביצוע מעשים מגונים בשתי בנותיו הקטינות במשך כ-4 שנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שהורשע בביצוע מעשים מגונים בשתי בנותיו הקטינות במשך 4 שנים והוא ירצה 18 שנות מאסר [ע"פ 2796/17].
ירצה 20 חודשי מאסר על גרימת מוות בתאונת דרכים לאחר שהעליון דחה את בקשתו לערעור נוסף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של נהג משאית לערעור בגלגול שלישי על גרימת מוות בנהיגה רשלנית, והוא ירצה 20 חודשי מאסר [רע"פ 4832/18].
ירצה 20 חודשי מאסר על עבירות מס לאחר שהעליון דחה את בקשתו למשפט חוזר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשתו של אדם לקיום משפט חוזר, וקבע כי ירצה 20 חודשי מאסר על עבירות מס [מ"ח 4074/17].
ירצה 20 שנות מאסר ולא מאסר עולם על רצח חברו בשל מחשבות שווא פרנואידיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון הפחית מעונשו של אדם שהורשע ברצח והוא ירצה 20 שנות מאסר ולא מאסר עולם, זאת משום שנקבע שמחשבות השווא הפרנואידיות שמהן סבל השפיעו על החלטתו לרצוח את הקורבן [ע"פ 3321/16].
ירצה 21 חודשי מאסר על יבוא 1.7 ק"ג סם מסוג קוקאין לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של אדם שהורשע ביבוא 1.7 ק"ג סם מסוג קוקאין לישראל, והפחית את עונשו ל-21 חודשי מאסר [ע"פ 8283/17]
ירצה 22 חודשי מאסר לאחר שאנס קטינה וביצע בה מעשי סדום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט לנוער בנצרת גזר לאחרונה 22 חודשי מאסר על צעיר שהורשע בעבירות אינוס ומעשי סדום בקטינה ששהתה באכסניית נוער במסגרת טיול בית ספרי [תפ"ח (נצ') 23431-03-14].
ירצה 24 חודשי מאסר לאחר שהבריח טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שהורשע בהברחת טבק מירדן בשווי 21 מיליון שקלים והוא ירצה 24 חודשי מאסר [ע"פ 1816/18].
ירצה 24 חודשי מאסר על הפקרה לאחר פגיעה לאחר שערעורו התקבל חלקית בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון קיבל לאחרונה את ערעורו של אדם על גזר דינו בגין עבירה של הפקרה לאחר פגיעה ועונשו קוצר מ-30 חודשי מאסר ל-24 חודשי מאסר [ע"פ 7989/17].
ירצה 24 חודשי מאסר על נשיאת אקדח והחזקת קוקאין שלא לצריכה עצמית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של צעיר שהורשע בנשיאת אקדח והחזקת קוקאין שלא לצריכה עצמית והוא ירצה 24 חודשי מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי [ע"פ 2457/18].
ירצה 26 חודשי מאסר לאחר שמכר לסוכן סמוי 99 גרם קוקאין בשתי הזדמנויות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע יפו גזר לאחרונה 26 חודשי מאסר על נאשם שמכר לסוכן סמוי 99 גרם קוקאין בשתי הזדמנויות שונות [ת"פ 51857-10-17].
ירצה 28 חודשי מאסר על שבעת שניסה לגנוב רכב ונמלט מהשוטרים התנגש במכונית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הטיל לאחרונה 28 חודשי מאסר על צעיר שניסה לגנוב רכב ונמלט מהמשטרה בנסיעה פרועה.
ירצה 3 חודשי עבודות שירות על תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו ונהיגה פוחזת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשתו של אדם לערער על העונש שקיבל וקבע כי ירצה 3 חודשי עבודות שירות על תקיפת שוטר ונהיגה פוחזת של רכב [רע"פ 9937/16]
ירצה 30 חודשי מאסר בפועל על ביצוע מעשה מגונה באחייניות של אשתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אדם שהורשע בביצוע מעשים מגונים בשתי קטינות והוא ירצה 30 חודשי מאסר בפועל [ע"פ 6853/17].
ירצה 30 חודשי מאסר על שנהג לתקוף את בתו באמצעות חגורת עור וצינור מפלסטיק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שהורשע בתקיפת בתו באמצעות חגורת עור וצינור מפלסטיק והוא ירצה 30 חודשי מאסר [ע"פ 6539/17]
ירצה 32 חודשי מאסר לאחר שדקר אדם 7 פעמים בגופו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה 32 חודשי מאסר על צעיר שהורשע בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות לאחר שדקר אדם 7 פעמים בגופו [ת"פ (חי') 33758-11-17].
ירצה 32 חודשי מאסר על נהיגה בפראות שגרמה לתאונת שרשרת לאחר שערעורו נדחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה ערעור של נאשם שנהג בפראות וגרם לתאונת שרשרת שבמהלכה נפצעו נהגים [ע"פ 4153/17].
ירצה 33 חודשי מאסר בגין קבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו גזר לאחרונה 33 חודשי מאסר וקנס בסך מיליון וחצי שקלים על נאשם שהורשע בקבלת דבר במרמה ותרמית בניירות ערך [ת"פ 10571-02-15]
ירצה 34 חודשי מאסר לאחר שסחר בכדורי תחמושת ושילם תמורתם בזהב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה 34 חודשי מאסר על נאשם שהורשע שסחר בכדורי תחמושת [ת"פ (ב"ש) 32803-12-17].
ירצה 34 חודשי מאסר על שנהג בזמן פסילה וסיכן חיי אדם לאחר שנמלט משוטרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי בירושלים גזר לאחרונה 34 חודשי מאסר על נאשם שנהג בזמן פסילה וסיכן חיי אדם לאחר שנמלט משוטרים [ת"פ 57384-09-16].
ירצה 36 חודשי מאסר לאחר שהכה נהג מונית וניסה לגנוב את רכבו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון בירושלים דחה לאחרונה את בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי, והוא ירצה 36 חודשי מאסר לאחר שהכה נהג מונית וניסה לגנוב את רכבו [רע"פ 1612/18].
ירצה 36 חודשי מאסר לאחר שנהג בעודו שיכור וגרם למות חברתו בתאונה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שנהג בעודו שיכור וגרם למות חברתו בתאונה והוא ירצה 36 חודשי מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי [ע"פ 6568/16].
ירצה 36 חודשי מאסר לאחר ששדד חנות תכשיטים בנתניה באמצעות אקדח אוויר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז-לוז גזר לאחרונה 36 חודשי מאסר על צעיר שהורשע בשוד חנות תכשיטים באמצעות אקדח אוויר [ת"פ (מרכז) 18878-01-16].
ירצה 38 חודשי מאסר לאחר שפרץ לשלוש דירות שונות וגנב מחשבים ותכשיטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי לאחר שהורשע בפריצה לשלוש דירות וגנב מחשבים ותכשיטים והוא ירצה 38 חודשי מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי [רע"פ 6747/18]
ירצה 4 וחצי שנות מאסר לאחר ששדד קשישה וגרם לנפילתה וחבלתה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה 4.5 שנות מאסר לנאשם ששדד קשישה וגרם לנפילתה וחבלתה [ת"פ (חי') 18289-04-17].
ירצה 4 חודשי עבודות שירות לאחר שהיכה את אשתו וילדיו הקטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ירצה 4 חודשי עבודות שירות לאחר שהיכה את אשתו וילדיו הקטינים
ירצה 4 שנות מאסר לאחר שביצע זיופים בשקילת מתכות והרוויח מיליוני שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי בגין זיופים בשקילת מתכות והוצאה במרמה של מיליוני שקלים, והוא ירצה 4 שנות מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי [רע"פ 7596/18].
ירצה 4 שנות מאסר על מעשה סדום בקטין לאחר שערעורו נדחה בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעור של אדם שביצע מעשים מגונים ומעשה סדום בקטין בן 15 [ע"פ 3049/17].
ירצה 42 חודשי מאסר לאחר שהגיש חשבוניות פיקטיביות והרוויח עליהן 8 מיליון שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי לאחר שהורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בשווי 8 מיליון שקלים, והוא ירצה 42 חודשי מאסר [רע"פ 7487/18].
ירצה 42 חודשי מאסר לאחר שהתחזה לעורך דין וסחר בחשבוניות פיקטיביות במסגרת קבוצה עבריינית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל חלקית לאחרונה את ערעורו של נאשם שהתחזה לעורך דין וסחר בחשבוניות פיקטיביות והוא ירצה 42 חודשי מאסר [עפ"ג 50852-02-18].
ירצה 42 חודשי מאסר על שוד מזוין בחנות נוחות בתחנת דלק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר לאחרונה 42 חודשי מאסר על אדם שהורשע בשוד מזוין של חנות נוחות בתחנת דלק [ת"פ 26039-07-17].
ירצה 44 חודשי מאסר על סחיטת קשישים לאחר שערעורו נדחה בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שהואשם בסחיטת קשישים והוא ירצה 44 חודשי מאסר [ע"פ 7056/17].
ירצה 44 חודשי מאסר על סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה לאחר שנמלט מניידות משטרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שהורשע בעבירת סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה לאחר שנמלט מניידות משטרה והוא ירצה 44 חודשי מאסר [ע"פ 8963/17].
ירצה 44 חודשי מאסר על עבירות מרמה בכך שמסר שיקים ללא כיסוי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשת הערעור של אדם שהורשע בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לאחר שמסר שיקים ללא כיסוי והוא ירצה 44 חודשי מאסר במצטבר [רע"פ 4670/16].
ירצה 48 חודשי מאסר על הברחת ביצים מזויפות לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה את בקשתו של נאשם לעכב את מאסרו בגין סחר בביצים מזויפות, והוא יחל לרצות את מאסרו [ע"פ 9852/17].
ירצה 5 חודשי עבודות שירות על שסטר לבת זוגו ואיים עליה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי לאחר שהורשע בכך שסטר לבת זוגו ואיין עליה והוא ירצה 5 חודשי עבודות שירות [רע"פ 6464/18].
ירצה 5 שנות מאסר על הריגת 7 בני אדם בתאונת דרכים לאחר שהעליון דחה את ערעורו והחמיר בעונשו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שהורשע בהריגת 7 בני אדם בתאונת דרכים וקיבל את ערעור המדינה על קולת עונשו, והוא ירצה 5 שנות מאסר [ע"פ 1802/17].
ירצה 5 שנות מאסר על מעשים מגונים בשלוש מאחייניותיו לאחר שבקשתו לעיכוב הליכים נדחתה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשתו של אדם לעכב את ביצוע עונשו על עבירות מין בשלוש מאחייניותיו בטענה שערעורו על גזר הדין והכרעת הדין טרם התקבל [ע"פ 9882/17].
ירצה 5 שנים על הריגה בעת נהיגה בשכרות לאחר שבקשתו לעיכוב עונשו נדחתה בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון דחה לאחרונה את בקשתו של נאשם לעכב את עונשו, והוא יחל לרצות 5 שנות מאסר על הריגה בעת נהיגה בשכרות [ע"פ 2594/18].
ירצה 52 חודשי מאסר לאחר ששדד בעל דוכן של מפעל הפיס וקופאית בסופר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט המחוזי מרכז-לוז גזר לאחרונה 52 חודשי מאסר על אדם שהורשע בשוד של בעל דוכן מפעל הפיס וקופאית בסופר [ת"פ 774-03-17].
ירצה 54 חודשי מאסר על עבירות מרמה והפרת אמונים בסכום של 2.5 מיליון שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע גבר בעבירות מרמה, זיוף והפרת אמונים בשווי של 2.5 מיליון שקלים והוא ירצה 56 חודשי מאסר [ת"פ 44413-01-17].
ירצה 54 חודשי מאסר על עבירות מרמה והפרת אמונים בסכום של 2.5 מיליון שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע גבר בעבירות מרמה, זיוף והפרת אמונים בשווי של 2.5 מיליון שקלים והוא ירצה 56 חודשי מאסר [ת"פ 44413-01-17].
ירצה 56 חודשי מאסר על יבוא 3 ק"ג קוקאין לישראל לאחר שערעורו נדחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אזרח ברזיל שהואשם ביבוא 3000 גרם קוקאין לישראל [ע"פ 6886/17].
ירצה 56 חודשי מאסר על שאנס ותקף את בת זוגו לאחר שערעורו נדחה בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שהורשע בביצוע עבירות מין ותקיפה בבת זוגו, והוא ירצה 56 חודשי מאסר כפי שנקבע במחוזי [ע"פ 1167/17].
ירצה 6 חודשי עבודות שירות לאחר שפגע בהולכת רגל במעבר חציה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון בירושלים דחה לאחרונה את בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי, והוא ירצה 6 חודשי עבודות שירות לאחר שפגע בהולכת רגל שחצתה במעבר חציה [רע"פ 678/18].
ירצה 6 חודשי עבודות שירות על שפגע והפקיר רוכב אופניים בזמן שנהג תחת השפעת סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב גזר לאחרונה 6 חודשי עבודות שירות על אדם שפגע והפקיר רוכב אופניים בזמן שנהג תחת השפעת סמים [ת"ד 11516-05-17].
ירצה 6 שנות מאסר חודשי מאסר לאחר שמכר 343 גרם קוקאין לסוכן משטרתי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
העליון לא הפחית מעונשו של נאשם שמכר 343 גרם קוקאין לסוכן משטרתי והוא ירצה 6 שנות מאסר [ע"פ 4522/18].
ירצה 6 שנות מאסר לאחר שהורשע בביצוע מעשים מגונים בשני קטינים אחים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של אדם שהורשע בביצוע מעשים מגונים בשני קטינים אחים, והוא ירצה 6 שנות מאסר [ע"פ 319/17].
ירצה 68 חודשי מאסר לאחר ששדד תכשיטים וכספים במאות אלפי שקלים באיומי אקדח אוויר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, גזר לאחרונה 68 חודשי מאסר על נאשם שהורשע בשוד תכשיטים וכספים במאות אלפי שקלים באמצעות איומי אקדח אוויר [ת"פ (ת"א) 12384-08-17].
ירצה 7 חודשי מאסר לאחר שנתפס נוהג בזמן פסילה בת 3 שנים לאחר שעליון דחה את בקשתו לערעור נוסף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשה לערעור נוסף של נאשם שנתפס נוהג בזמן פסילה בת 3 שנים והוא ירצה 7 חודשי מאסר [רע"פ 5300/18].
ירצה 7 שנות מאסר לאחר שאנס את אשתו הטרייה והתעלל בה בירח הדבש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בנצרת גזר לאחרונה 7 שנות מאסר על נאשם שאנס את אשתו הטרייה והתעלל בה בירח הדבש [תפ"ח 28192-05-16].
ירצה 7 שנות מאסר לאחר שגזל במרמה כספים מאלמנה וקשיש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום ברמלה גזר לאחרונה 7 שנות מאסר על נאשם שגזל כספים מאלמנה וקשיש [ת"פ (רמ') 44674-11-17].
ירצה 7 שנות מאסר לאחר שהטריד מינית את אחייניתו והרג את התוכי שלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של אדם שהטריד מינית את אחייניתו והרג את התוכי שלה, והוא ירצה 7 שנות מאסר [ע"פ 4751/17].
ירצה 7 שנות מאסר על התעללות מינית באשתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 7 שנות מאסר על צעיר שהתעלל נפשית ופיזית ברעייתו [תפ"ח 28192-05-16]
ירצה 77 חודשי מאסר לאחר שמכר לאנשים דירות פיקטיביות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר לאחרונה 77 חודשי מאסר על נאשם שהורשע במכירת דירות פיקטיביות ללקוחות [ת"פ 29908-10-17].
ירצה 8 וחצי שנות מאסר לאחר שאנס והתעלל באשתו במשך שנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר לאחרונה 8.5 שנות מאסר על גבר שהורשע שאנס והתעלל באשתו במשך שנים [תפ"ח 14743-09-17].
ירצה 8 וחצי שנות מאסר לאחר שגנב מונית מפתח תקווה ונמלט ממחסום משטרתי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של אדם בעבירת שוד בנסיבות מחמירות לאחר שגנב מונית מפתח תקווה ונמלט ממחסום משטרת, והוא ירצה שמונה וחצי שנות מאסר [ע"פ 8368/16].
ירצה 8 חודשי מאסר לאחר שהתעלל בנכה סיעודי המרותק לכיסא גלגלים ולמיטה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם שהורשע בהתעללות בנכה חסר ישע, והוא ירצה 8 חודשי מאסר [ע"פ 7088/16]
ירצה 8 חודשי מאסר לאחר שמכר לקטינים סם קנאביס והפעיל בלדרית קטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה 8 חודשי מאסר על צעיר שהורשע במכירת סם קנאביס לקטינים והפעיל בלדרית קטינה [ת"פ 58507-02-18].
ירצה 8 חודשי מאסר לאחר שניסה לפגוע בניידת משטרה ותקף שוטרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי על עבירות פזיזות ורשלנות ותקיפת שוטר והוא ירצה 8 חודשי מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי [רע"פ 4472/18]. המבקש ביצע עבירות תנועה ונמלט מהשוטר כשזה בא לעצור אותו. נגזרו עליו 10 חודשי מאסר שהומרו ב
ירצה 8 חודשי מאסר לאחר שסיכן בנהיגתו הפרועה את אשתו ובתו הקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בקריית שמונה גזר לאחרונה 8 חודשי מאסר על גבר שהורשע בעבירה של נהיגה פוחזת לאחר שסיכן בנהיגתו הפרועה את אשתו ובתו הקטינה [ת"פ 43240-06-17].
ירצה 8 חודשי מאסר על גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים לאחר שערעורו נדחה בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אדם שהורשע בעבירה של גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים, והוא ירצה 8 חודשי מאסר [רע"פ 1267/18].
ירצה 8 חודשי מאסר על שגרם לפציעתו של נהג מונית ונמלט מהמקום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום לתעבורה בירושלים גזר לאחרונה 8 חודשי מאסר על אדם שהורשע בהפקרה לאחר פגיעה לאחר שגרם לפציעתו של נהג מונית ונמלט מהמקום מבלי להגיש לו עזרה [ת"ד 6352-10-15].
ירצה 8 שנות מאסר לאחר ששדד קשישה על ידי תחיבת מגבת לפיה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שהורשע בשוד קשישה על ידי תחיבת מגבת לפיה, והוא ירצה 8 שנים כפי שנגזר עליו במחוזי [ע"פ 8515/17].
ירצה 9 חודשי מאסר לאחר שדרס למוות הולך רגל שמעד במעבר חציה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בירושלים דחה לאחרונה את ערעורו של אדם על הרשעתו ועל עונשו בעבירת גרימת מוות ברשלנות של הולך רגל שמעד במעבר חציה, והוא ירצה 9 חודשי מאסר [עפ"ת 41847/04/18].
ירצה 9 חודשי מאסר לאחר שהכה בפטיש בראשו של אדם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון בירושלים דחה בקשתו של אדם לרשות ערעור בגלגול שלישי והוא ירצה 9 חודשי מאסר לאחר שהכה בפטיש בראשו של אדם [רע"פ 4454/18].
ירצה 9 חודשי מאסר לאחר שפרץ לדירת שכנו שהיה מאושפז וגנב ממנו רכוש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי לאחר שהורשע שפרץ לדירת שכנו שהיה מאושפז וגנב ממנו רכוש, והוא ירצה 9 חודשי מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי [רע"פ 7658/18].
ירצה 9 חודשי מאסר על גידול 286 שתילי מריחואנה במשקל של 2.8 ק"ג לאחר שהעליון דחה את בקשתו לערעור נוסף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשתו של אדם לערעור נוסף לאחר שנתפס מגדל 286 שתילי מריחואנה במשקל 2.8 ק"ג, והוא ירצה 9 חודשי מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי [רע"פ 2870/18].
ירצה 9 חודשי מאסר על תקיפה ופציעה בצוותא של בעל עסק לשטיפת מכוניות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשת הערעור של אדם שתקף בעל עסק לשטיפת מכוניות, והוא ירצה 9 חודשי מאסר בפועל [רעפ 9094/16].
ירצה 9 שנות מאסר בגין ביצוע מעשים מגונים בבתו במשך 4 שנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון קיבל חלקית את ערעורו של אדם שהורשע בעבירות מין והוא ירצה 9 שנות מאסר [ע"פ 6869/16]. המערער ביצע עבירות מין חמורות בבתו במשך 4 שנים, כאשר באה לבקר אותו בחופשים מארה"ב, שם גרה עם אמה.
ירצה 9 שנות מאסר לאחר שנתן הוראה לרצוח בגרמניה בן משפחת עבריינים מישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שנתן הוראה לרצוח בגרמניה בן משפחת עבריינים מישראל והוא ירצה 9 שנות מאסר [ע"פ 6888/17].
ירצה 9.5 שנות מאסר לאחר שאנס ותקף אישה שהתגוררה בסמוך אליו בבניין דירות בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון בירושלים דחה לאחרונה את ערעורו של אדם על עונשו והוא ירצה 9.5 שנות מאסר לאחר שאנס ותקף אישה שהתגוררה בסמוך אליו בבניין בתל אביב [ע"פ 4813/18].
ירצה חצי שנת מאסר לאחר שניסה להדיח נערה לשקר על יחסי המין שקיים עימה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של אדם שניסה להדיח נערה לשקר על יחסי המין שקיים עימה והוא ירצה 6 חודשי מאסר שרוצו בחופף לחודשי מעצרו [ע"פ 444/16].
ירצה מאסר עולם לאחר שרצח את אשתו באמצעות משקולת ברזל ואבנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר לאחרונה מאסר עולם על גבר שהורשע ברצח אשתו באמצעות משקולת ברזל ואבנים [תפ"ח 47499-11-16].
ירצה מאסר עולם לאחר שרצח את אשתו באמצעות שואב אבק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של אדם שרצח את אשתו באמצעות שואב אבק והוא ימשיך לרצות מאסר עולם [ע"פ 2589/15].
ירצה מאסר עולם לאחר שרצח את אשתו באמצעות שיסוף גרונה בסכין קומנדו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורו של נאשם שרצח את אשתו באמצעות שיסוף גרונה בסכין קומנדו והוא ירצה מאסר עולם כפי שנגזר עליו במחוזי [ע"פ 7020/17]
ירצה מאסר עולם לאחר שרצח חוגג בחתונה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה גזר לאחרונה מאסר עולם ועונשים נוספים על נאשם שהורשע בעבירת רצח בכוונה תחילה לאחר שרצח חוגג בחתונה [תפ"ח 26175-10-16].
ירצה שנת מאסר על מעשים מגונים בשמונה נשים לאחר שבקשתו לערעור נדחתה בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשתו של אדם לערעור והוא ירצה שנת מאסר על מעשים מגונים בשמונה נשים כולל קטינות [רע"פ 8511/16].
ירצה שנת מאסר על עבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד מי אביבים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הרשיע מפקח לשעבר בתאגיד מי אביבים בעבירות של מרמה ושוחד, והוא ירצה שנת מאסר וישלם קנס. [תפ (ת"א) 17-01-1]. המנהל היה מעורב עם נאשמים אחרים בפרשיית שוחד חמורה שבמהלכה הוטו מכרזים עבור קבלני משנה. בית המשפט המחוזי החליט ל
ירצה שש וחצי שנות מאסר על עבירות מס וסחיטה לאחר שערעורו נדחה בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה ערעור של שני נאשמים על עבירות מס, סחיטה וניסיון סחיטה באיומים [רע"פ 1337/17]
ירצו 15-30 חודשי מאסר לאחר שהורשעו בגידול 76 ק"ג קנאביס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורם של נאשמים שהורשעו בגידול 76 ק"ג קנאביס והם ירצו בין 30-15 שנות מאסר [ע"פ 5807/17].
ירצו 18 חודשי מאסר על שתקפו אדם באלות וגנבו לו את כרטיס האשראי והטלפון הסלולרי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורם של שני נאשמים שתקפו אדם באלות וגנבו לו את כרטיס האשראי והטלפון הסלולרי והם ירצו 15-18 חודשי מאסר [ע"פ 3155/17].
ירצו 24 חודשי מאסר על החזקת 60 גרם הרואין שלא לצריכה עצמית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה את ערעורם של שני נאשמים בהחזקת סמים קשים שלא לצריכה עצמית, והם ירצו 24 חודשי מאסר [ע"פ 9910/17].
ירצו 28 חודשי מאסר לאחר שסחטו באיומים אדם להעביר להם חלק מהעסק שבבעלותו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורם של נאשמים שהורשעו לאחר שסחטו באיומים אדם להעביר להם חלק מהעסק שבבעלותו, והם ירצו 28 חודשי מאסר [ע"פ 3791/18].
ירצו 30-42 חודשי מאסר על יבוא 4,250 מיליגרם של סם מסוג MDMA בתוך בקבוקי יין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר לאחרונה 42-30 חודשי מאסר על שני נאשמים שניסו להבריח לישראל 4,250 מיליגרם של סם מסוכן מסוג MDMA שהוסלק בבקבוקי יין [ת"פ 28005-09-17].
ירצו 41 חודשי מאסר לאחר שמכרו 100 גרם קוקאין לסוכן משטרתי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו גזר לאחרונה 41 חודשי מאסר על שני נאשמים שמכרו 100 גרם קוקאין לסוכן משטרתי והתפרצו לדירת מגורים [ת"פ (ת"א) 15392-04-17].
ירצו 42 חודשי מאסר לאחר שחטפו אדם וכפו עליו בכוח להודות ברומן עם אישה נשואה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעורם של שני גברים שהורשעו שחטפו אדם וכפו עליו בכוח להודות ברומן עם אישה נשואה, והם ירצו 42 חודשי מאסר [ע"פ 7669/17].
ירצו 9-22 חודשי מאסר לאחר שקשרו קשר לגנוב כספים מהמוסד לביטוח לאומי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורם של שלושה נאשמים בגניבת כספים מהמוסד לביטוח לאומי, להוציא הקלה מסוימת בעונשה של האישה [ע"פ 8112/17]
ירצו עד 17 חודשי מאסר לאחר שייבאו סם קנבוס בקופסאות לגו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון קיבל חלקית את ערעורם של נאשמים שייבאו סם קנבוס בקופסאות לגו והם ירצו 17-10 חודשי מאסר לאחר שהעליון הקל על שניים מהם [ע"פ 1548/18].
ישלם אלף שקלים על כל יום שבו ידחה את הריסת תוספות הבנייה הלא חוקיות שהקים לאחר שהורשע בביזיון בית המשפט - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את בקשתו של נאשם לערעור בגלגול שלישי על עבירות בנייה ללא היתר ועליו להרוס מיידית את המבנה. כמו כן עליו לשלם אלף שקלים על כל יום שבו ידחה את ההריסה לאחר שהורשע בביזיון החלטת בית המשפט [רע"פ 3477/18].
ישראלי מואשם בעבירות מין באינטרנט כנגד ילדה אמריקאית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום הוגש נגד ישראלי כבן 20 נתניה, החשוד כי ביצע שורה ארוכה של עבירות מין בילדה בת 13 מארה"ב, וכל זאת באמצעות רשת האינטרנט.
כוכב טלוויזיה חשוד באיום באקדח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בסוף השבוע נחקר באזהרה כוכב תוכניות טלוויזיה לילדים, בחשד כי במהלך עימות עם מספר נערים שלף אקדח ואיים עליהם איתו.
כוכב ריאליטי נעצר לאחר שקטינה בת 15 התלוננה שאנס אותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נערה בת 15 שהתאהבה בכוכב ריאליטי הגישה נגדו תלונה במשטרה לאחר שלטענתה ביצע בה עבירות מין חמורות. המשטרה החלה בחקירה ולחוקרים נודע על שלוש נערות נוספות הטוענות נגדו טענות דומות. לחשוד, שמכחיש את הנטען כלפיו, מיוחסות עבירות אונס, מעשה סדום ומעשים מגונים.
כמו באמריקה - בקרוב כל שוטר יחויב לומר לחשוד שזכותו לשתוק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כל אחד מכיר את הסצנה הבאה הנפוצה בסרטים אמריקאים: החשוד נעצר, ותוך המעצר השוטר מקריא בפניו את זכויותיו. נוהל זה, הקיים בארה"ב, ייתכן מאוד שיעשה עלייה גם לישראל. הממשלה צפויה לאשר את החוק לפיו כל שוטר בעת מעצר חשוד יידרש לומר לו: "יש לך הזכות לשמ
כנופיה ישראלית-פלסטינית הונתה אזרחים בעשרות מיליוני שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה לחקירה כמה חברי כנופיה ישראלית-פלסטינית שהונתה אזרחים בעשרות מיליוני שקלים. חברי הכנופיה הבטיחו לאזרחים תשלום מופחת של חובות לרשויות, ונטלו את הכסף לעצמם. הם חשודים בהונאות מס נרחבות בעשרות מיליוני שקלים.
כנופיה מצפון הארץ נעצרה בחשד שסחטה מבעלי עסקים כספים רבים תמורת אבטחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
27 חברי כנופיה מצפון הארץ נעצרו בחשד שסחטו במשך תקופה ארוכה כספים רבים מבעלי עסקים תמורת אבטחה. מעצרם התאפשר לאחר חקירה סמויה שהתנהלה במשך שמונה חודשים.
כנופיית גנבים פרצה לחנות מחשבים בראשון לציון ונמלטה בעקבות מחולל עשן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנופיית גנבים פרצה לחנות מחשבים בראשון-לציון אך בעקבות מחולל עשן שהותקן בחנות הם נמלטו תוך 45 שניות כשהם מחזיקים בשלל מועט.
כנופיית הכספומטים נעצרה בדרום לאחר מרדף אלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
במשך זמן רב התנהלה חקירת "מגן הכסף", אחר חברי כנופיה מהדרום שגנבו כספומטים ברחבי הארץ. אמש הגיע החקירה לסיומה, כאשר חברי החוליה נתפסו על חם בזמן שניסו לגנוב כספומט בבאר שבע. בעת מעצרם ניסו להתנגד והפעילו כוח כנגד אנשי הביטחון, שחלקם אף נפצעו ונז
כנופיית שודדים תועדה בוזזת כספת בקיבוץ רוחמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מצלמות האבטחה בקיבוץ רוחמה תיעדו כנופיית גנבים הבוזזים ומרוקנים את תכולת הכספת של הקיבוץ. הם ניסו להעמיס את הכספת על טרקטורון אך ללא הצלחה.
כתב אישום בגין אונס כנגד דמות מוכרת במגזר החרדי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום נגד אדם מוכר במגזר החרדי, הפועל בתור משגיח ישיבה. הוא מואשם בשורת מקרי אונס, מעשים מגונים ומעשי סדום בשלוש ילדות הנמנות על משפחתו.
כתב אישום בגין החזקת אקדח טעון שלא כדין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני מספר ימים הוגש לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום כנגד אדם המוכר למשטרה, בגין החזקת נשק ותחמושת בתא נסתר בביתו.
כתב אישום בגין הספקת סמים לצעירה שהתמוטטה במועדון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היום הוגש לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום כנגד ר.מ, כבן 45, בגין מספר עבירות הקשורות בסחר בסמים, לרבות לצעירה מושית פישר שהתמוטטה בעל בילוי.
כתב אישום בגין הסתה בפייסבוק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כנגד תושב מזרח ירושלים הוגד כתב אישום בגין עבירות הסתה לטרור ולאלימות, עקב פרסומים בפייסבוק. פרקליטות מחוז ירושלים מבקשת להאריך את מעצר הצעיר עד לתום ההליכים.
כתב אישום בגין העלבת עובד ציבור כנגד חברת הכנסת חנין זועבי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול הודיע יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, כי חברת הכנסת חנין זועבי תועמד לדין בגין העלבת עובד ציבור. זאת במסגרת הסדר טיעון שהושג עם הפרקליטות, בו היא תוותר על חסינותה.
כתב אישום בגין הריגה הוגש נגד לוחם מג"ב שירה בחברו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חקירה של המחלקת לחקירות שוטרים הובילה להגשת כתב אישום נגד ג.ו, לוחם מג"ב שירה בחברו אבי גרונוב. השניים שירתו באותה היחידה.
כתב אישום בגין הריגה עקב סכסוך בין שכנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ביום חמישי האחרון הוגש לבית המשפטי המחוזי בתל באביב כתב אישום בגין הריגה ועבירות נוספות, כנגד תושב העיר בשם דורון אדרי, המואשם כי ירה למוות בשכנו.
כתב אישום בגין ייבוא קוקאין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בחיפה הורה להאריך את מעצרם של צ.ט ו- פ.ט, שני אחים החשודים בייבוא קוקאין לישראל מארה"ב. כמו כן, נגד השניים הוגש כתב אישום בגין עבירה זו.
כתב אישום בגין מכירת קרקע תוך שימוש במצג שווא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט השלום בירושלים הוגש כתב אישום כנגד מ.א, תושב העיר בשנות ה- 30 לחייו, המואשם במכירה של קרקע במאות אלפי שקלים שכלל לא הייתה בבעלותו.
כתב אישום בגין מרמה והפרת אמונים כנגד הרב של חולון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול הגישה הפרקליטות כתב אישום כנגד רבה של חולון, הרב אברהם יוסף, בגין עבירות מרמה והפרת אמונים בשני מקרים שונים.
כתב אישום בגין ניסיון רצח נגד שופט כדורעף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ב.נ, שופט כדורעף, הואשם כי ניסה לרצוח את חברו שזכה לתפקיד בכיר ברמה בינלאומית, עליו שניהם התמודדו. בנוסף, ב.נ מואשם כי גרם למוות חתול וכלב טרם ניסיון הרצח.
כתב אישום בגין סחר בסמים נגד בעל חנות מזון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום כנגד מוכר בחנות למוצרי מזון, החשוד כי מכר גם סמים ללקוחות רבים ובהם לשוטרים סמויים כחלק ממבצע של המשטרה.
כתב אישום בגין סרסרות וניהול בית בושת במגדל יוקרה מפורסם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פרקליטות מחוז תל אביב הגישה אתמול כתב אישום כנגד שני גברים, בגין העסקה בזנות, ניצול מצוקה ועבירות מין שבוצעו כנגד נשים שהובאו מחו"ל. זאת, במגדל הסיטי טאואר ברמת גן ובבניין בבת ים.
כתב אישום הוגש נגד אלון חסן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום כנגד אלון חסן, לשעבר יושב ראש ועד העובדים בנמל אשדוד, בגין מספר עבירות צווארון לבן ונוספות.
כתב אישום הוגש נגד מפעילי אתר שפרסם שירותי זנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום חמור הוגש נגד מפעילי אתר המציע שירותי זנות לאחר שהמשטרה סגרה את פעילות האתר. כתב האישום חמור וכולל סעיפים רבים והוא חלק ממגמה של המשטרה למגר את תופעת אתרי האינטרנט המציעים שירותי זנות. למרות זאת, ממשיכים יתר האתרים לפעול באין מפריע.
כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 21 מרחובות בגין הריגה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום הוגש על ידי פרקליטות מחוז מרכז נגד בן 21 מרחובות בגין הריגת נער בן 20. למרות שלפי כתב האישום הנאשם שלף סכין ודקר את הקרבן במהלך קטטה שפרצה ביניהם – הוא לא הואשם ברצח.
כתב אישום הוגש נגד תושב מזרח ירושלים בגין אונס יולדות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי כתב האישום, תושב מזרח ירושלים בן 29, התחזה לרופא בבית החולים שערי צדק, נכנס למחלקת יולדות וביצע במאושפזות את זממו.
כתב אישום יוגש נגד בעלי אולמי "עדיה" ביבנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפרקליטות החליטה להגיש כתבי אישום בגין גרימת מוות ברשלנות נגד בעלי האולם ועובדים נוספים, לאחר האסון שאירע במהלך חתונה לפני מספר חודשים.
כתב אישום כנגד אדם החשוד בעבירות מין באחותו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד תושב אזור המרכז, המואשם במספר עבירות מין חמורות אשר התבצעו לאורך שנים באחותו.
כתב אישום כנגד אדם שדרס את אלוף השייט הישראלי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגש כתב אישום כנגד נ.ג, תושב העיר כבן 20, באשמת דריסה מכוונת של אלוף ישראל בשייט – מאור בן הרוש.
כתב אישום כנגד אדם שהזמין את רצח גרושתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול הוגש לבית המשפט כתב אישום כנגד תושב קריית גת, החשוד כי שילם לעבריינים עשרות אלפי שקלים בתמורה לרציחתה של אשתו לשעבר.
כתב אישום כנגד אדם שהפך את ביתו לחממת מריחואנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני 3 ימים הוגש לבית משפט השלום באשקלון כתב אישום כנגד תושב מושב משען, החשוד כי גידל עשרות שתילי מריחואנה בעליית הגג של ביתו.
כתב אישום כנגד גננת על סחיטה בעשרות מיליוני שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני יומיים הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום כנגד מיכל קליינמן זעירא, בעבירות סחיטה באיומים, מרמה וקשירת קשר לפשע.
כתב אישום כנגד נאשם בגניבת רכבים באזור השרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחרונה הוגש לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום כנגד חיים שאבי, תושב הוד השרון, בחשד כי גנב לפחות חמש מכוניות ממוסכים באזור.
כתב אישום נגד אדם שאיים לשרוף חנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט השלום בפתח תקווה הוגש כתב אישום כנגד מ.א, תשוב כפר יונה החשוד כי הפעיל איומים נגד שני אנשים שלוו ממנו כספים.
כתב אישום נגד אדם שהחזיק בביתו 2 ק"ג סם מסוג חשיש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגש כתב אישום כנגד תושב העיר, אשר בפשיטה של המשטרה נתפסו בביתו כמעט שני קילוגרמים של סם מסוג חשיש.
כתב אישום נגד אדם שהרג כלב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט השלום בירושלים הוגש כתב אישום נגד מ.ס, בגין התעללות בכלב שהובילה למותו.
כתב אישום נגד איש חינוך ומציל בגין גרימת מוות ברשלנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד מציל בחמי טבריה ואיש חינוך בתיכון ירושלמי, לאחר שמהלך טיול שנתי טבע התלמיד נתנאל איראני בבריכה ומת.
כתב אישום נגד אישה שנהגה לגנוב תיקי סועדים במסעדות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום נגד ש.ח, תושבת העיר כבת 50, בו מפורטים אישומים בגין גניבות מרובות של תיקים מאנשים שסעדו במסעדות.
כתב אישום נגד גבר שזרק רימון הלם לבית עסק בבאר שבע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה מתכוונת להגיש כתב אישום נגד גבר שחשוד בזריקת רימון הלם אל תוך בית עסק בבאר שבע. הגבר נעצר לפני כשבועיים, בעקבות חקירה שבדקה התפוצצות רימון התפוצץ בבית עסק בבית עסק בעיר. מעצרו הוארך וכעת התביעה מתכוונת להגיש נגדו כתב אישום.
כתב אישום נגד הרב של ראשון לציון בגין הטרדת עד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט השלום בראשון לציון הוגש כתב אישום כנגד רב העיר, דוד וולפא, בגין הטרדת עד. עוד מואשם באותה העבירה עורך דינו של רב העיר.
כתב אישום נגד מאמן כדורעף בן 45 בגין מעשי סדום בחניכו הקטין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מאמן כדורעף מרמת-השרון חשוד כי פיתה את חניכו בן החמש-עשרה עם מתנות בשווי של אלפי שקלים ולאחר מכן ביצע בו עבירות מין.
כתב אישום נגד מנהל מוסד חינוכי בגין הונאה במיליוני שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני יומיים הביאה חקירה סמויה של משטרת ירושלים לכתב אישום נגד מנהל המוסד החינוכי של עמותת "תקוות הגאולה", פנחס זיידמן. המנהל חשוד בזיוף מסמכים, קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון.
כתב אישום נגד נאשם בגניבה סדרתית בבתי עסק ברחבי הארץ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
התביעה המשטרתית הגישה כתב אישום כנגד צעיר מלוד שחשוד בביצוע עשרות מעשי גניבה מלקוחות ועובדים בבתי עסק ברחבי הארץ. חלק ממעשיו תועדו במצלמות האבטחה. הצעיר גנב ארנקים, טלפונים ניידים וציוד נוסף מבתי עסק והשתמש בהם לצרכיו. בביתו נמצאו ראיות רבות שקושרות אותו
כתב אישום נגד נער בגין רצח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אמש הותר לפרסום כי כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת כנגד נער בן 17, בגין רצח אביתר קייטץ, תושב עפולה.
כתב אישום נגד נער שמכר מריחואנה לחבריו בתיכון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט לנוער בפתח תקווה הוגש כתב אישום כנגד נער כבן 15, אשר שימש כדילר מריחואנה וביצע עסקאות בעשרות אלפי שקלים.
כתב אישום נגד פדופיל שפעל ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום נגד א.ק, תושב רמת גן כבן 30, החשוד בביצוע שורה ארוכה של עבירות מין בקטינות באמצעות רשת האינטרנט.
כתב אישום נגד פעיל ימין שירה לעבר מונית פלסטינית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פעיל ימין בן שמונה-עשרה נעצר בחשד לירי לעבר מונית פלסטינית. החשוד הודה במיוחס לו והוגש נגדו כתב אישום.
כתב אישום נגד צעיר שדרס ילד בן 6 מירושלים וברח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום הוגש נגד תושב ירושלים בן 21 בגין תאונת פגע וברח בה נפגע ילד בן 6 באורח קשה. הצעיר נהג ברכב ללא ביטוח וכשמעולם לא הוציא רישיון נהיגה. למואשם היסטוריה רבה הרשעות למרות גילו הצעיר בגין נהיגה ללא רישיון, אך זכה לעונשים מקלים ביותר עד עתה.
כתב אישום נגד צעיר שתקף אישה הנושאת ברחמה את בנו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום כנגד ש.מ, צעיר כבן 20 המתגורר בעיר בית שמש. הוא מואשם בחבלה בכוונה מחמירה לאחר שתקף אישה הנושאת את ילדו.
כתב אישום נגד צעירים שביצעו גניבות בחופי אילת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעירים נתפסו באילת לאחר שרשרת של גניבות מחופי הים בעיר. הצעירים נתפסו לאחר שרכוש גנוב נמצא זרוק, ובתוכו טלפון סלולארי. בעל הטלפון הצליח לאתרו בלב ים באמצעות אפליקציית איתור, וכך התברר מיקומם של השניים והם נעצרו עם ירידתם מספינת השיט.
כתב אישום נגד רשת שסחרה באמצעי לחימה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט המחוזי בבאר שבע הוגשו מספר כתבי אישום כנגד חברים ברשת שסחרה באמצעי לחימה, שהגיעו מרשות הצבא והועברו לידי עבריינים.
כתב אישום נגד שודדי חנות תכשיטים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אמש הוגש לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום כנגד שלושה תושבי העיר יפו, הנאשמים בשוד מזוין של חנות תכשיטים.
כתב אישום נגד שוטר שתבע שוחד מיני מנהגת תמורת ביטול דו"ח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוגש כתב אישון כנגד א.א, שוטר משטרת התנועה בעיר, החשוד כי ביקש מנהגת שעיכב לבדיקת אלכוהול שוחד מיני.
כתב אישום נגד שוטרים ממשטרת אשדוד בגין הטרדה מינית ומעשים מגונים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום הוגש נגד שני שוטרים בגין הטרדה מינית ומעשה מגונה במתלוננת. השניים על פי כתב האישום, שידלו מתלוננת להיחשף מולם בעירום ואף צילמו אותה ללא הסכמתה.
כתב אישום נגד שוטרים מנתיבות שהכו חשוד והשמידו ראיות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום הוגש נגד שלושה שוטרים וכנגד אזרח נוסף תושב נתיבות בגין תקיפה בנסיבות מחמירות והשמדת ראיה. לפי כתב האישום, השוטרים ביצעו עבירות אלימות באדם החשוד בעבירות סמים. לאחר שהבינו כי התקרית תועדה במצלמות אבטחה – השיגו את הצילום במרמה.
כתב אישום נגד שלושה שהציגו עצמם כמסייעים לנכי צה"ל והונו את משרד הביטחון במיליוני שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שלושה אנשים מואשמים כי הונו את משרד הביטחון במיליוני שקלים במשך יותר מעשור. השלושה הציגו עצמם כמלווים צמודים של נכי צה"ל אומנם בפועל הם סייעו להם שעות מועטות.
כתב אישום נגד שני תושבי אשקלון שהתחזו לשוטרים ושדדו מאות אלפי שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי כתב האישום שני תושבי אשקלון התחזו לשוטרים והורו לאדם שזה עתה הוציא מזומנים לעצור את מכוניתו. לאחר שעצר ריססו עליו גז מדמיע ושדדו ממנו את השלל.
כתב אישום נגד תושב אשדוד בגין שורה של עבירות מין בילדים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פרקליטות ת"א הצהירה בפני בית המשפט המחוזי בעיר כי בכוונתה להגיש כתב אישום נגד א.ר, החשוד בשורה ארוכה של עבירות מין בקטינות.
כתב אישום נגד תושב באר שבע שהתעלל מינית באחיותיו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע בגין ביצוע עבירות מין באחיותיו. ההתעללות נחשפה לאחר שאחת מהן שמה קץ לחייה.
כתב אישום נגד תושבי אום אל פחם שאיימו על עובדת סוציאלית ושרפו את רכבה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום כנגד שלושה אנשים, הנמנים על המגזר הערבי, בשנות העשרים והשלושים לחייהם. הם נאשמים כי איימו על עובדת סוציאלית שעובדת באזור והרסו את מכוניתה.
כתב אישום על גרם מוות ברשלנות נגד נהג שהסיע מחבלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט השלום בירושלים הוגש כתב אישום כנגד ח.ס, שהסיע במכוניתו מהשטחים לירושלים מחבלים שביצוע פיגוע.
כתב אישום על ניסיון לרצח באמצעות דריסה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום כנגד תושב העיר, כבן 30, בגין ניסיון לרצח באמצעות דריסת אדם אחר, שעימו היה נתון בסכסוך.
כתב אישום על ניסיון שוד בסניף דואר בעכו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגש כתב אישן כנגד א.ג, תושב נהרייה כבן 50, הנאשם כי ניסה לשדוד את אחד מסניפי הדואר בעיר עכו.
כתב אישום: אונס בפורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היום יוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום כנגד תושב העיר, כבן 19, שיואשם באונס צעירה שפגש עם סיומה של מסיבת פורים.
כתב אישום: דרס בכוונה והפקיר שוטר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בנצרת הוגש כתב אישום כנגד ג.ג, צעיר כבן 20 תושב העיר, הנאשם כי ניסה להימנע מבדיקה של רישיונו, דרס את השוטר נתן ניקולאי יוספוב והפקירו בכביש כשהוא במצב קשה.
כתבי אישום הוגשו נגד חשודים בעוקץ חברות גדולות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בלוד הוגשו כתבי אישום כנגד שישה ישראלים, הנאשמים כי פעלו באופן מתוחכם מול חברות ענק מאירופה והוציאו מהן במרמה עשרות מיליוני שקלים.
כתבי אישום חמורים הוגשו כנגד בני משפחת הפשע לביא מרחובות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני האחים נעצרו במסגרת "מבצע איש הברזל" וכעת יוגש נגדם כתב אישום על סחר באמצעי לחימה, סחר בסמים, איומים ואף תכנון ניסיונות חיסול. השניים נעצרו עם ארבעים עצורים נוספים, כחלק ממאמציה של המשטרה להשתלט על ארגוני הפשיעה בישראל. מעצרם התאפשר תודות לפע
כתבי אישום נגד נאשמים באונס קטינה בנשר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחרונה הוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתבי אישום בגין אונס ומעשים מגונים, שביצעו בנערה בת 14 שני בגירים ונער בן 16.
כתבי אישום נגד קטינים ובגירים מאזור המרכז שסחרו בסמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
קטינים ובגירים מאזור המרכז מואשמים במכירת חשיש ומריחואנה במאות אלפי שקלים. צפויים כתבי אישום נוספים בהמשך.
כתבי אישום נגד שבעה נאשמים בפרשת פדופיליה ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בבית משפט השלום בבאר שבע הוגש השבוע כתב אישום חמור כנגד שבעה גברים המעורבים בפרשת פדופיליה. השבעה נחשפו על ידי סוכנת משטרתית שהציגה עצמה כקטינה ברשת. כתב האישום כולל שבע עבירות של הטרדה מינית, ניסיון למעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 14 וניסיון לגרימת מעשה מגו
כתובות נאצה נגד המדינה והציונות רוססו במאחז הבלדים של נוער הגבעות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
במסגרת פשיטה על מאחז ביו"ש – מאחז הבלדים, נמצאו כתובות נגד שוטרים, ערבים ונגד הציונות שכללו צלב קרס עם מגן דוד ושוטרים תלויים על חבל.
כתובת נאצה בגנות השופט אילן בן-דור התגלתה בחדר השירותים בבית המשפט בראשון לציון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נפתחה חקירה בעקבות כתובת נאצה בגנות השופט אילן בן דור בחדר השירותים בבית המשפט בראשון-לציון. בית המשפט החליט לתגבר את האבטחה סביב השופט עקב הדברים שנכתבו – "ימות השופט".
לא מסר טלפון ויעמוד למשפט על הפרעה לשוטר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
התביעה המשטרתית הגישה כתב אישום כנגד שגיב טיירי בגין עבירת הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, לאחר שסרב למסור לשוטר את מכשירו הנייד.
לאחר חקירה סמויה נעצרו חשודים בגין סחר באמצעי לחימה ונשק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחר חקירה סמויה, נעצרו עשרה חשודים בחשד שסחרו באמצעי לחימה ונשק. על פי החשד הם מכרו אקדחים, שהרכיבו בעצמם, באלפי שקלים.
לאחר מרדף נעצר חשוד בהחזקת הרואין ומריחואנה בקרית אתא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב חיפה בן 26 נעצר בקרית אתא לאחר מרדף קצר של כוחות המשטרה ועיריית קריית מוצקין בחשד להחזקת הרואין ומריחואנה. בית משפט השלום בקריות האריך את מעצרו.
להפתעת השוטרים: הותקפו על ידי אישה שבעלה מכה אותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעקבות דיווח על אלימות במשפחה, שוטרים הגיעו לדירה בה ניסו למנוע מבעל להכות את אשתו, אך להפתעתם הותקפו על ידי האישה כשזו מנסה לשפוך לעברם חומר ניקוי.
למרות שתקף ואיים על אישתו בית המשפט ביטל הרשעתו של נאשם עקב הליך שיקומי מוצלח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בקריית גת ביטל לאחרונה הרשעה של אדם שהיכה את אשתו ואיים עליה. נגזרו עליו עבודות שירות לתועלת הציבור בהיקף של 270 שעות, צו מבחן והתחייבות כספית שלא יחזור על מעשיו. (ת"פ 8847-03-16). השופטת ציינה כי התרשמה לטובה מההליך השיקומי שעבר וכי א
מאבטח במוסד חינוכי בירושלים נעצר בחשד להפצת חומרים פדופילים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מאבטח במוסד חינוכי בירושלים נעצר בחשד שניהל שיחות מיניות עם קטינות והפיץ חומרים פדופילים. מעצרו הוארך ובחקירתו הוא הודה ברוב החשדות נגדו.
מאבטח חשוד בניסיון לרצח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני יומיים נעצר ש.ב תושב הבירה בחשד כי ניסה לרצוח מכר שעימו הסתכסך. מדובר במאבטח של יחידת המעברים המשרת באחד המחסומים בעיר.
מאבטח שירה בשכנו שהרעיש מואשם בניסיון רצח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הוגש כתב אישום כנגד גבר שירה בשכנו בגלל שהרעיש. הנפגע קיים מסיבה עם חברים נוספים, והם לא שעו לבקשות השכנים להנמיך את המוסיקה. הפוגע שהוא מאבטח יצא לכיוונם, כיוון את אקדחו לראשו של הנפגע וירה בו ממרחק של מטר אחד. היום הוגש נגדו כתב אישום על רצח. מצבו של הנ
מאבטח של עבריין מוכר נפצע בקטטה המונית ברמת-גן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מאבטח של עבריין מוכר נפצע בקטטה המונית ברמת-גן
מאבטחת במוסד חינוכי חשודה במכירת נשקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה חושדת כי אחת המאבטחות בבית ספר בלוד מכרה את נשקה, במטרה לרכוש בכסף סמים.
מאמן קבוצת כדורגל נעצר בחשד שהטריד מינית נערה בת 14 שאימן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מאמן קבוצת כדורגל לנוער נעצר בחשד שהטריד מאומנת שלו בת 14. המשטרה מעריכה כי נערות נוספות הוטרדו על ידו.
מאסר של 4 וחצי שנים לנהג שפגע בשוטר והפקירו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני כחצי שנה נהג מ.פ. ללא רישיון בעודו שיכור ומסומם, פגע בשוטר שרכב על אופנוע, פצע אותו קשה ונמלט מהמקום. נגזרו עליו 4.5 שנים ושלילת רישיון לשבע שנים. סנגורו אומר שהעונש סביר.
מדיניות חדשה בשימוש בקנאביס - עוברים לאי הפללה באחריות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשרד לביטחון פנים מאמץ מדיניות חדשה בכל הקשור לשימוש בקנאביס, לפיה אדם שיימצא מחזיק בקנאביס בפעם הראשונה והשנייה - יושת עליו קנס בלבד ללא תיק פלילי. במקרה שלישי - סגירת תיק בהסדר מותנה. ברביעית - כתב אישום והעמדה לדין.
מדריך בקיבוץ הראה סרטוני מין לחניכים ונעצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מדריך של קבוצת בני נוער נעצר אתמול בחשד לביצוע עבירות מין, לאחר ששלח לחניכים שהיו תחת השגחתו סרטונים בהם הוא נראה מקיים יחסים עם נשים.
מדריך לשעבר חשוד בביצוע עבירות מין בתלמידי ישיבה תורנית במרכז - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מדריך לשעבר בן 29 נעצר בחשד שביצע עבירות מין בתלמידיו במשך ארבע שנים. למרות שהנהלת הישיבה פיטרה אותו מתפקידו לפני יותר משנתיים – הוא המשיך במחדליו.
מדריך ספורט חשוד בתקיפה מינית של נערה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אמש התקיים דיון בהארכת מעצרו של מדריך ספורט, אדם כבן 35 המתגורר בשומרון, החשוד באינוס ובביצוע מעשים מגונים בנערה שאימן.
מדריך ריקודים בן 69 נעצר בחשד שביצע מעשים מגונים בילדי גן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מדריך ריקודים בן 69 נעצר בחשד שבתום הרקדה בגן ילדים ביצע מעשים מגונים בילד בן 4. הוא שוחרר בתנאים מגבילים לאחר שהכחיש את המיוחס לו אומנם נעצר בשנית לאחר שחמישה ילדים נוספים התלוננו כי ביצע בהם מעשים דומים.
מדריך של נערות במצוקה נעצר בחשד ששלח לנערה הצעות מגונות באינסטגרם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מדריך העובד בבית ספר לנערות עם בעיות רגשיות בירושלים נעצר בחשד שהטריד נערה בת 14 דרך אפליקציית האינסטגרם. מעצרו התבצע לאחר שהתקבלה תלונה מבי"ס ונפתחה חקירה סמויה שבמהלכה נאספו ראיות נגדו. המשטרה מוסרת כי מדובר במקרה חמור של ניצול קרבה ומרות.
מואשם במעשים מגונים בקטינים לאורך תקופה ארוכה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום כנגד י.י, תושב העיר בני ברק כבן עשרים. הוא מואשם בביצוע תקיפות מיניות ומעשים מגונים במספר קטינים לאורך תקופה של שנתיים.
מואשם ברצח שני אנשים – האחד מהם אחיו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגש כתב אישום כנגד ח.נ, תושב הכפר אעבלין, הנאשם כי במפגש יישור הדורים (סולחה) רצח ביריות את אחיו וכן את מוחמד חסנין.
מואשם כי ביצע מעשים מגונים בצעירים כחלק מטיפולי "המרה" - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אדם שהציג עצמו כמטפל בזהות מינית, רכש את אמונם של מטופליו, חלקם קטינים, וביצע בהם מעשים מגונים כחלק מהטיפול. הוא הזמין את המטופלים לשהות עמו בבית מלון ושם ביצע בהם מעשים מגונים, כאקט טיפולי. עורך דינו כופר בשמו בהאשמות אלה. ארגון "חברותא" המאגד
מוזיקאי מואשם בעבירת סחר בסמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית משפט השלום ברמלה כתב אישום כנגד י.ש, אדם בעל רקע מוזיקלי עשיר שניגן בלהקות רבות. הוא חשוד כי ביצע עסקאות סמים באזור המרכז תוך שימוש באפליקציה סלולארית.
מוקד חירום 105 - מוקד טלפוני משטרתי לדיווח והגנה על ילדים ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המוקד פועל כחלק "מהמערך הלאומי להגנה על ילדים ונוער ברשת" - שמטרתו לפעול לאכיפה ולמניעה של תופעות אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת. מוקד 105 הוא מוקד משטרתי-אזרחי שעוסק באירועי פגיעה פליליים, אירועים שאינם פליליים ובאירועי חירום של אובדנות
מורה בבית ספר בחולון חשוד כי סחר בסמים שגידל בביתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי החשד, מורה גידל סמים בדירתו בבת-ים ביחד עם שני חשודים נוספים. מעצרם של השלושה הוארך.
מורה בן 27 נעצר בחשד שביצע מעשים מגונים בתלמידיו הקטינים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מורה המלמד בכיתה א' בצפת נעצר בחשד שביצע מעשים מגונים בתלמידיו. הוגשו עד עתה שלוש תלונות אך במשטרה מעריכים כי קרבנות נוספים נפגעו על ידו.
מורה בשרון חשודה בקיום קשר מיני עם נער בן 15 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר בן 20 החליט לשבור קשר של שתיקה והתלונן במשטרה כי בהיותו בן 15 קיימה עמו המורה שלו יחסי מין. היחסים נמשכו חודשים ארוכים ועל אף שהיו בהסכמה, החליט כעת הצעיר להתלונן ולהגיש נגד המורה תלונה. היא זומנה לחקירה, נעצרה ותובא להארכת מעצרה. היא מכחישה את המעשי
מורה בתיכון ומדריך שחייה נעצרו בחשד לפדופיליה ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
סוכנת משטרתית הפילה חשודים בעבירות פדופיליה באינטרנט. בין החשודים מורה בתיכון ומדריך שחייה. הסוכנת הציגה עצמה כנערה והחשודים הציעו לה הצעות מגונות, כולל קיום יחסי מין, אף כי ידעו את גילה.
מורה לאמנות מצפון הארץ נעצר בחשד שניצל מינית מספר תלמידות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מורה לאמנות בשנות הארבעים לחייו תושב אחד הקיבוצים בגליל המערבי נעצר בחשד שלפני מספר שנים ניצל מינית כמה נערות שלימד. בהמשך הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו.
מורה לנהיגה נתפס נוסע במהירות מופרזת בעודו שיכור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה נהג שנהג במהירות מופרזת ליד מחלף נתניה. לאחר שנעצר, קילל את השוטרים והתברר כי בעברו עשרות עבירות תנועה. רישיונו של הנהג נפסל לאלתר, רכבו נגרר ובבדיקת מסמכיו עלה כי הוא מורה לנהיגה ואף עוסק כעורך דין עם רישיון. פרטיו הועברו למשרד התחבורה ולמשרד
מורה לריקודים סלוניים מבאר שבע חשוד שתקף מינית את תלמידותיו הקטינות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מורה לריקודים סלוניים מבאר שבע, בן 30, חשוד בביצוע עבירות מין בתלמידות שלו. הוא נעצר לאחר שאחת מהן הגישה תלונה על כך שהותקפה על ידו בהיותה בת 15. החקירה העלתה כי הוא ביצע מעשים דומים בשלוש תלמידות נוספות. המשטרה מוסרת שיש לה די ראיות להאשימו בעבירות מין.
מורה מטבריה חשוד בביצוע מעשים מגונים בנער - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה פונה לעזרת הציבור לדיווח על מעשים מגונים של מורה בתלמוד תורה, מ.ב. הוא נעצר בידי משטרת טבריה, לאחר שהורי הנער התלוננו כי ביצע בבנם מעשה מגונה בעת שלימוד אותו בתלמוד תורה. מעצרו הוארך והמשטרה מבקשת לברר אם נערים נוספים נפלו קורבן למעשיו.
מורה מלקיה נורה על רקע סכסוך משפחות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מורה מלקיה נורה ברכבו כאשר חזר לביתו. הוא פונה לבי"ח סורוקה במצב קשה. המשטרה בודקת את כל כיווני החקירה, כולל סכסוך בין משפחות. התושבים מוסרים על חרדה בקרב תושבים ומורים וחוששים לחייהם.
מורה ממרכז הארץ נעצר בחשד שקיים קשר מיני אסור עם תלמידה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מורה נוסף נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידות. המורה מתיכון במרכז הארץ, נעצר בחשד שניהל מערכת יחסית אסורה עם תלמידה בת 17 מבית הספר שבו לימד. המורה מכחיש את המיוחס לו.
מורה נחקרה באזהרה בחשד לקשר רומנטי עם תלמיד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה חקרה באזהרה מורה בשנות ה- 40 לחייה, לאור תלונה מצד תלמיד כבן 16 כי חש שניצלה אותו מינית. זאת לאורך תקופה ארוכה בה סייעה לו באופן פרטני ואישי בלימודיו.
מורה נעצרה בחשד כי קיימה יחסי מין עם נער בן 15 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לאחר שבעלה של מורה התלונן במשטרה היא נעצרה בחשד כי קיימה קשר רומנטי שכלל יחסי מין עם נער בן 15 אותו לימדה. בעלה אף טען כי נכנסה מהתלמיד להריון, אך המורה הכחישה את המיוחס לה.
מורה שהיה מיועד לנהל בית ספר נעצר בחשד לפדופיליה ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מורה שהיה אמור להתמנות כמנהל בי"ס והיה בוגר תוכנית הכשרה מיוחדת מטעם משרד החינוך, נתפס משוחח באינטרנט שיחות בעלות אופי מיני בוטה עם קטינה כביכול. המורה נתפס לאחר ששוטרת התחזתה לקטינה בת 13 והשיחות עמה תועדו. לפי החשד המורה איתר את "הנערה" ו
מזקקה לא חוקית לייצור משקאות אלכוהוליים נחשפה בעכו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב עכו כבן 50 נעצר בידי משטרת עכו בחשד שניהל מזקקה לא חוקית לייצור ברנדי. במקום נתפסו מאות בקבוקים ובהם ברנדי שיוצר ללא רישיון ופיקוח ואשר מהווה סכנה לבריאות הציבור.
מחוזי באר שבע קיבל את ערעור המדינה והרשיע אישה בגרימת מוות ברשלנות לאחר שדרסה קשיש במעבר חציה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל לאחרונה את ערעורה של המדינה על זיכוי אישה מדריסתו למוות של הולך רגל במעבר חציה, והיא הורשעה בגרימת מוות ברשלנות [ע"פ 35342-12-16].
מחיקת רישום פלילי לחיילים שביצעו עבירות לפני הגיוס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בשורה משמחת למתגייסים בעלי עבר פלילי: אושרה קריאה טרומית למחיקת העבירות שביצעו. במידה והחוק יעבור, יימחקו העבירות הפליליות שנרשמו לפני גיוסם לחיילים שישלימו שירות סדיר תקין.
מחשב שנגנב ובו תמונות של פעוטה שנפטרה הוחזר לבעליו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה חשוד בגניבת מחשב שבו נשמרו תמונות של פעוטה שנפטרה. המחשב אותר והוחזר לאם המודאגת.
מטופל בבית חולים אסותא באשדוד חטף נשק ממאבטח ונעצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
היום בבוקר הגיע מטופל בן 22 לבית החולים אסותא באשדוד, חטף את נשקו של המאבטח ונמלט מהמקום. כוחות משטרה הוזעקו למקום והחלו במרדף אחר המטופל שאותר ונעצר לאחר זמן קצר. בדיקה העלתה כי הוא מעורער בנפשו.
מטופל בן 78 חשוד ברצח אחות קופת חולים לאחר שהצית אותה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב חולון בן 78 נעצר לאחר מצוד משטרתי, בחשד לכך ששפך חומר דליק על אחות בקופת חולים בחולון, הצית אותה, ובכך גרם למותה.
מטען התפוצץ ברכב עו"ד שהורשע בעבירות הונאה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הפיצוץ התרחש הלילה, ברכב של אשתו של עורך הדין ד.א., שהורשע בעבר בהונאת לקוחותיו. הערכת המשטרה היא שהמטען כוון לעורך הדין עצמו, אך לא ברור אם הופעל מרחוק או התפוצץ עקב תקלה. עורך הדין שעוסק בתחום הנדל"ן, הואשם בעבר בעבירות הונאה שונות, ביניהן הונאת לק
מטען חבלה הונח בפתח דירתו של יזם נדל"ן שחשוד בביצוע הונאות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי דיווח של משטרת מרחב דן, בפתח דירה בבניין ברמת גן אותר מטען חבלה, אשר נוטרל על ידי כוחות של מערך החבלה. הדירה שייכת ליזם נדל"ן ששוחרר בערבות ממעצר, בחשד להסתבכות במספר מעשי הונאות נדל"ן לכאורה.
מטען חבלה הושלך בשוהם לרכב של חלפן כספים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושבי שוהם התעוררו הלילה מקול נפץ עז. חקירת המשטרה העלתה כי מדובר במטען חבלה שהושלך כנגד חלפן כספים מלווה בריבית המתגורר במקום. יצוין כי לפני כמה שבועות הושלך בדיוק באותו מקום רימון הלם.
מטען חבלה התפוצץ במכוניתה של הזמרת מרגלית צנעני באזור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מטען חבלה התפוצץ ברכבה של הזמרת מרגלית צנעני ביישוב אזור בעת שישבה במסעדה במקום. מהמשטרה נמסר כי הרקע לפיצוץ הוא פלילי ונועד בכדי להעביר לזמרת מסר מאיים. לא היו נפגעים ולמכוניתה נגרם נזק קל.
מטען חבלה התפוצץ בנתניה ברכבה של קצינת שב"ס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מטען חבלה קטן התפוצץ מתחת לרכבה של קצינה בשב"ס. המשטרה מוסרת כי ככל הנראה המטען נועד להזהירה על רקע תפקידה כראש אגף בכלא רימונים. המשטרה הצמידה לקצינה אבטחה צמודה ומוסרת כי מבחינתה נחצה קו אדום וכי המקרה ייבדק ביסודיות.
מטען חבלה התפוצץ סמול לביתו של איש העסקים מאיר שמיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
סמוך לביתו של איש העסקים מאיר שמיר, בשכונת צהלה, התפוצץ מטען חבלה. זו הפעם השנייה בה התפוצץ מטען חבלה בסביבתו, שכן בתחילת החודש הדבר התרחש סמוך לרכבו. לא דווח על נפגעים או על נזק.
מטפל במוסד סיעודי ביפו חשוד כי התעלל בקשישה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מטפל מיפו נעצר והובא להארכת מאסרו, בחשד כי התעלל בקשישה תוך כדי טיפול בה. לקשישה אמנם נגרמה חבלה חמורה, אך המטפל דיווח על כך לממונים עליו רק למחרת. נעשתה פניה מסודרת למשטרה והחקירה בעיצומה, מתוך כוונה לזרז חקירות הקשורות לאוכלוסיות חסרות ישע.
מטפל סיעודי בבית אבות בירושלים נעצר בחשד שגרם למותו של קשיש בן 90 לאחר שהתעלל בו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מטפל סיעודי בבית אבות בירושלים נעצר בחשד שהתעלל בקשיש בן 90, גרם לו חבלה חמורה ובהמשך גרם למותו. הוא נראה רוכן מעל מיטתו באופן חשוד, ובאותו היום הקשיש נפטר. מעצרו התאפשר לאחר בדיקת הגופה במכון לרפואה משפטית.
מטפל סיעודי חשוד בביצוע שוד בקשישים בהם טיפל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מטפל סיעודי, תושב טייבה, חשוד כי ביצע שוד בבני זוג קשישים. החשוד, בן 32, פוטר מעבודתו מספר ימים טרם ביצוע העבירה המיוחסת לו.
מטפל סיעודי חשוד בגניבה של אלפי שקלים מניצול שואה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ניצול שואה כבן 87 הגיש תלונה למשטרת פתח תקווה על כך שהבחין שכרטיס האשראי שלו נעלם מהארנק מספר פעמים, ובוצעו באמצעותו משיכות של מזומנים המגיעים לסכום של אלפי שקלים. מטפל סיעודי נחקר ומובא להארכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר.
מטפל סיעודי חשוד כי סימם אישה בה טיפל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
על פי החשד, מטפל סיעודי סימם אישה בה טיפל כדי שלא תפריע לו. החשד התחזק לאחר שנמצא בדמה חומר שלא היה אמור להימצא. המשטרה מצאה בחדרו של המטפל כדורים שטענתו כי משמשים לצריכתו האישית. מעצרו הוארך.
מטפלים סיעודיים ואחות אחראית בבית אבות בחיפה נעצרו בחשד להתעללות בקשישים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חמישה עובדים בבית אבות בחיפה נעצרו לאחר שתועדו מתעללים בקשישים חסרי ישע. רופא המחוז הזמין לשימוע את המנהלים.
מטפלת מנפאל התעללה בילדה אוטיסטית שבה טיפלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מטפלת מנפאל הואשמה בהתעללות קשה בילדה אוטיסטית שבה טיפלה. המשפחה שחשדה בהתעללות שמה מצלמות אבטחה והצליחה לתעד את מעשיה. כשהבינה שנתפסה נמלטה המטפלת, אך נתפסה חצי שנה לאחר מכן. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרה.
מטפלת סיעודית זרה שהתעללה בקשישה חולת אלצהיימר תרצה 3.5 חודשי מאסר בפועל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה את ערעורה של מטפלת סיעודית זרה על העונש שקיבלה, והיא תרצה 3.5 חודשי מאסר על התעללות בקשישה חולת אלצהיימר [ע"פ 8881/17].
מיליארדר ישראלי נעצר בחשד לעבירות שוחד והלבנת הון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חמישה חשודים, בכירים בשוק ההון, נעצרו בחשד להלבנות הון על ידי חוזי נדל"ן פיקטיביים. החקירה היא הסתעפות של חקירה קודמת ובה נעצר אחד החשודים, מיליארדר ישראלי, על חשדות אלה וחשדות נוספים. החקירה מתנהלת בשיתוף גורמים רבים בארץ ובחו"ל.
מכונית השייכת לבנו של ראש מועצת באר יעקב הוצתה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מכונית המאזדה השייכת לבנו של ראש מועצת באר-יעקב עלתה באש ככל הנראה מזריקת בקבוקי תבערה. לפי טענתם של בני המשפחה זו הפעם השלישית כי מאיימים על ראש המועצה באמצעות בקבוקי תבערה.
מכר לשוטר סם קנביס וירצה 17 חודשי מאסר לאחר שהעליון דחה את בקשתו לערעור נוסף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה בקשתו של אדם לערעור בגלגול שלישי לאחר שהורשע במכירת סמים לשוטר והוא ירצה 17 חודשי מאסר כפי שנגזר עליו במחוזי [רע"פ 6160/18].
מלחמות עבריינים: שני עצורים בחשד לניסיונות רצח - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט הורה להאריך בארבעה ימים את מעצרם של א.ק ו- ש.א, החשודים כי ניסו לבצע שני ניסיונות רצח באזור המרכז בשבועות האחרונים.
מלחמת כנופיות וירי בין כנופיות מפרדיס ומג'סר א-זרקא - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מלחמת כנופיות ביישובים פרדיס וג'סר א-זרקא, הובילה לשני אירועי ירי, ששיאם במרדף המלווה בירי בכביש 4.
מנהל אברבנאל לשעבר מואשם שקיים יחסים עם מטופלת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מכתב האישום עולה כי מנהל המוסד הכיר את המתלוננת כשאושפזה. לאחר ששוחררה המשיך לקיים עמה קשר טלפוני והם נפגשו וקיימו יחסי מין, תוך ניצול מצבה הנפשי. בית המשפט אישר לפרסם את שמו וכעת הוגש נגדו כתב אישום.
מנהל בית חולים פסיכיאטרי חשוד בעבירות מין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום אישר לפרסם את שמו של ד"ר יהודה ברוך, מנהל לשעבר של בי"ח אברבנאל, החשוד כי ביצע באישה שפגש במסגרת עבודתו עבירות מין.
מנהל בית כלא חשוד בביצוע עבירות מין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני מספר ימים זומן לחקירה גונדר משנה שוהם יוסף, המשמש בתור מפקד כלא איילון, בחשד לביצוע עבירות מין בקצינה אשר שירתה תחת פיקודו.
מנהל בית ספר בן 42 נעצר בחשד לביצוע מעשה מגונה בתלמיד בן 12 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מנהל בית ספר בן 42 מצפון הארץ חשוד בביצוע מעשה מגונה בבן 12. הוא נעצר לאחר שאביו של הילד תפס את השניים בביתו. המנהל מכחיש את החשדות נגדו. צו פרסום הוטל על זהותו ומעצרו הוארך ביומיים.
מנהלת בית ספר לבנות בצפת נעצרה בחשד למעשים מגונים בתלמידותיה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תלמידות שלמדו במוסד החינוכי בצפת העידו כי המנהלת הייתה אובססיבית לגביהן. המנהלת נעצרה בחשד למעשים מגונים, ניצול הבנות לעבודות בית ואף מעילה בכספי בית הספר. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נפגעות נוספות. עורכת דינה מוסרת כי היא היוותה דמות אם עבור התלמי
מנהלת בית ספר תורני בלוד נפצעה באורח בינוני לאחר שנדקרה בידי פורץ כלי רכב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אישה בשנות הארבעים לחייה המנהלת בית ספר תורני בלוד, נדקרה באורח בינוני בידי פורץ מכוניות. ככל הנראה התרחש מאבק ביניהם שבמהלכו היא נדקרה.
מנהלת משפחתון בתל-אביב נעצרה בחשד שפגעה בתינוקת בת 5 חודשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעלת משפחתון בתל-אביב נעצרה בחשד שגרמה לתינוקת בת 5 חודשים חבלה בעת שהייתה תחת השגחתה. החשודה פינתה את התינוקת לבית החולים איכילוב כשהיא סובלת משבר בגולגולת ומחוסרת הכרה. המשטרה פתחה בחקירת המקרה.
מנכ"ל ובעלי עיתון "הפלס" יועמדו לדין בכפוף לשימוע בגין סחיטה באיומים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שמונה חשודים, ביניהם הבעלים והעורך של עיתון 'הפלס' השייך לפלג הליטאי בירושלים, זומנו לשימוע לפני הגשת כתב אישום. לפי החשדות הם סחטו בכירים בחברות גדולות במשק ותבעו מהם לפרסם בעיתון 'הפלס' השייך לזרם הליטאי, ולא בעיתון המתחרה 'יתד
מנעולן נעצר בחשד לעושק קשישה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
קשישה הזעיקה מנעולן לפרוץ את דלת ביתה בחולון, לאחר שהמפתחות הושארו בתוך הבית. לטענת המנעולן הוא הבהיר לה שעלות העבודה מעל 4,000 ₪. הקשישה מסרה שלא עדכן אותה מראש וכי דרש ממנה את הכסף לאחר שפרץ את הדלת והחליף את הצילינדר. המשטרה מוסרת כי ככל הנראה המנעולן
מנקה משרדים בן 28 נעצר בחשד שגנב שני מיליון שקלים מאחד משרדי הנדל"ן שניקה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מנקה משרדים בן 28, פלסטיני שוהה בלתי חוקי, נעצר בחשד שגנב בעת שניקה שני מיליון שקלים מחברת נדל"ן גדולה בצפון תל-אביב. על פי החשד, באמצעות הכסף הוא רכש שלוש דירות והפקיד כחצי מיליון שקלים בחשבונו.
מספר צעירים תועדו מנקבים צמיגים ומרססים כתובות על רכבים ומבנים ביישוב נאעורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מצלמות האבטחה של היישוב בצפון תיעדו מספר צעירים מנקבים צמיגי רכבים ומרססים כתובות על רכבים ועל מבנים סמוכים.
מסתמן: תחל חקירה משטרתית בפרשת משה איבגי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול התלוננה במשטרה אישה הטוענת להטרדה מינית מצד השחקן משה אבגי, ולפיכך נראה כי הבדיקה המשטרתית בעניינו תהפוך לחקירה ושהוא ייחקר באזהרה.
מעבדה לגידול סמים נחשפה בחוף שמן - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת חיפה חשפה מעבדה לגידול סמים בחוף שמן. שני אחים נעצרו בחשד לגידולי השתילים. מעצרו של אחד האחים הוארך והשני שוחרר למעצר בית.
מעל 14 חשודים נעצרו עד כה בחשד לשחיתות בתעשייה האווירית וביניהם בנו של איש ציבור בכיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני חשודים נעצרו בידי יחידת להב 443 ביניהם בנו של איש ציבור בכיר. עוכבו לחקירה חשודים נוספים. בהמשך יובאו השניים לדיון בבית המשפט בראשון לציון בהארכת מעצרם.
מעל 30 חרדים נעצרו בעקבות התפרעויות ותקיפת שוטרים בבית שמש ובירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מעל 30 חרדים נעצרו בעקבות הפרות סדר והתפרעויות בבית שמש ובירושלים במהלך מחאה על מעצר עריקים. המפגינים יידו אבנים לעבר שוטרים וניסו לחסום כבישים.
מעל 7 ק"ג קוקאין הוסלקו בתוך מזוודה של שתי צעירות מתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שתי צעירות בנות זוג מתל אביב נעצרו על ידי חוקרי להב 433, כשהן חשודות במעורבות של ייבוא למעלה משבעה ק"ג קוקאין מאירופה לישראל.
מעצב שיער כבן חמישים חשוד באונס נערה בת שבע-עשרה וחצי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מעצב שיער כבן חמישים חשוד כי אנס נערה בת שבע עשרה וחצי בביתו לאחר בילוי משותף. לטענת הנערה היא הייתה תחת השפעת אלכוהול. מעצרו הוארך בשישה ימים.
מעצרים במהלך מסיבת יער לא חוקית בשוהם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה לחקירה תקליטן ושני נערים בני 17 החשודים בארגון וניהול מסיבת יער לא חוקית סמוך לשוהם. השוטרים שהגיעו למקום מצאו בו כ-150 בני נוער וכמויות גדולות של סמים ואלכוהול. החשודים נחקרו ושוחררו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
מפכ"ל המשטרה לשעבר קיים קשרים אינטימיים עם קצינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני מספר ימים פורסם בתוכנית "עובדה", כי מפכ"ל המשטרה לשעבר יוחנן דנינו קיים קשר אינטימי עם אותה הקצינה מפרשת ניצב רייטמן.
מצוד אחר חשוד באונס קטינות בנות 13 ו-14 בדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
קטינות בנות 13 ו-14 תיעדו בסרטון יחסי מין שקיימו עם גבר אלמוני. הסרטון הופץ בבית ספרם בדרום. המשטרה פועלת לאיתור החשוד שעשוי להיות מואשם באונס כפול.
מרצה בעל שם עולמי נעצר בחשד לפדופיליה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מחלקת המשפחה במרחב איילון עצרה מרצה בכיר, בעל שם עולמי, בחשד שצילם ילדות בפארק המים ימית 2000 בחולון. המאבטחים של המקום הבחינו בהתנהגותו החשודה ועקבו אחריו. המרצה נעצר בעבר בחשד לעבירות פדופיליה, אולם שוחרר.
מתנדב במשטרה הורשע בשוד עובדים זרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי מתנדב במשטרת ישראל גנב באופן שיטתי את כספם של עובדים זרים מאפריקה.
נאשם בפרשה 512 נעצר בחשד שאיים על השופטת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
באחד הדיונים שהתנהלו בפרשה 512, השמיע אחד החשודים איום כלפי השופטת וכתוצאה מכך הוא נעצר ונחקר. עורך דינו מכחיש בשמו שהדבר התרחש, אולם התנועה המאיימת צולמה ותועדה במצלמת אבטחה. מעצרו הוא חלק ממדיניות חדשה של בתי המשפט המחמירה בתגובה כלפי עצורים וחשודים שמא
נאשם בשרשרת מעשי אינוס בילדה בת 12 לפני 10 שנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום חמור על מעשי אינוס שונים הוגש נגד תושב טבריה, שקיים יחסים אינטימיים עם ילדה בת 12 לפני כעשר שנים. הפרשה החלה לאחר שהנאשם יצר עם המתלוננת קשר בהודעת שווא מבית הספר וניהל עמה יחסים אינטימיים שנמשכו כשנה.
נאשם ירצה 12 חודשי מאסר על תקיפת הוריו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום ברחובות גזר לאחרונה 12 חודשי מאסר על צעיר שביצע עבירות אלימות כנגד הוריו [ת"פ 33547-08-17].
נאשם כי אנס במשך שנים את הבת של זוגתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
כתב אישום על התעללות מינית בנערה הוגש כנגד גבר בן 44 מעכו. הוא חשוד כי ניהל מערכת יחסים אינטימית עם הבת של זוגתו, מאז שהייתה בת 10. הנערה סיפרה לאמה על המתרחש במהלך ויכוח והאם עימתה את הדברים מול הגבר והקליטה אותו. הוא מכחיש כי קיים עם הנערה יחסי מין מלאי
נאשמים באונס טרמפיסטית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בנצרת הוגש כתב אישום בגין אונס כנגד שני תושבי הכפר הערבי תורען, בשנות העשרים לחייהם.
נאשמים בחטיפת ילד בתמורה לכופר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוגש כתב אישום נגד שני נאשמים, אשר חטפו ילד מכפר בדואי בתמורה לכופר של חצי מיליון שקלים.
נבחנים חשדות לעבירות מין מצד השר סילבן שלום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בימים אלו בוחן היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, מספר עדויות שהצטברו בנוגע לעבירות מין שביצע לכאורה השר סילבן שלום. היועץ יורה למשטרה לפתוח בבדיקה אם יתרשם שקיימות עדויות חדשות שטרם נבדקו על ידיה.
נדחה ערעורו של אדם המואשם בהריגה והוא ירצה 15 שנות מאסר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון דחה לאחרונה את ערעורו של אדם על גזר דינו בגין הריגה, ונקבע כי הוא ירצה 15 שנות מאסר כפי שהוטל עליו בבית המשפט המחוזי בחיפה [ע"פ 6943/16].
נדחה ערעורו של צעיר שביצע סחיטה באיומים ומעשה מגונה בקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון דחה לאחרונה ערעור של קטין שנגזרו עליו 8 חודשי מאסר בפועל בגין עבירות של סחיטה באיומים ומעשה מגונה בקטינה [ע"פ 6339/16].
נדחה ערעורו של צעיר שרצח את אביו של חברו והוא ירצה מאסר עולם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון דחה לאחרונה ערעור של אדם שהורשע ברצח בכוונה תחילה, והותיר את עונש מאסר עולם שנגזר עליו בבית הדין המחוזי בחיפה [ע"פ 8686/15].
נדחתה בקשתו של אדם לבטל נגדו הליכים פליליים לאחר שנמלט לחו"ל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית המשפט העליון דחה לאחרונה עתירה של גבר שביקש לבטל את ההליכים הפליליים שנפתחו נגדו לפני 19 שנה [בג"ץ 8582/17].
נדחתה תביעת לשון הרע של איש חינוך כנגד הורים שכינו אותו בשמות גנאי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בבאר שבע דחה תביעה על לשון הרע של מנהל מחלקת חינוך ביישוב דתי בשומרון, כנגד הורים שכינו אותו בשמות גנאי על רקע חילוקי דעות חינוכיים. [ת"א 40513-03-14].
נדקר למוות בצפון במהלך ויכוח בין נהגים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני צעירים התווכחו על חניה בכפר רנייה ליד נצרת, ואחד מהם דקר את השני שמת מפצעיו. ועדת המעקב של הציבור הערבי מתכוונת לארגן הפגנה על האלימות הגואה במגזר ואילו המשטרה מוסרת שתמשיך באכיפה.
נדקרה על ידי בן זוגה לאחר שהתלוננה במשטרה כי הוא מאיים עליה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אישה בשנות ה-30 לחייה נדקרה זמן קצר לאחר שהגיעה לתחנת המשטרה והתלוננה כי בן זוגה מאיים עליה. המשטרה התלוותה אליה וחיפשה את הגבר, אך לא הצליחה למצוא אותו והוא דקר אותה לאחר שהשוטרים הלכו. האישה אושפזה במצב קשה. הגבר נעצר ונחקר בחשד לניסיון רצח.
נהג אגד נעצר בחשד שביצע מעשים מגונים בקטינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נהג אגד ממזרח ירושלים נעצר בחשד שהטריד מינית קטינה ואף ביצע בה מעשה סדום. הנערה הגישה בעבר תלונה והמשטרה אסרה עליו להיפגש עם הנערה, אולם הוא התעלם מהוראות אלה והמשיך בהטרדותיו. לאחר שהוגשה נגדו שוב תלונה הוא נעצר וכעת הוא נמצא בחקירה.
נהג אוטובוס מואשם בגרימת מוות ברשלנות של חיילת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לבית משפט לתעבורה בירושלים הוגש כתב אישום כנגד נ.ה, אשר לפני שמונה חודשים היה מעורב בתאונה בה נהרגה חיילת צה"ל, סתיו פרטוש.
נהג אוטובוס נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידי תיכון ממרכז הארץ - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תלמידי תיכון מאזור המרכז התלוננו כי במהלך טיול שנתי ביצע בהם נהג האוטובוס שלהם מעשים מגונים. לטענתם הציע להם הנהג להגיע לחדרו בערד ולשתות עמו שתייה חריפה. לאחר ששתו ביצע בהם מעשה סדום ומעשים מגונים נוספים. הנהג נעצר לחקירה ויובא להמשך מעצרו.
נהג דן הותקף בבעיטות ואגרופים לאחר שסירב לעצור לנוסע לפני התחנה המיועדת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שוב מקרה תקיפה של נהג אוטובוס ציבורי. נוסע דרש מהנהג לעצור לפני התחנה וכאשר הנהג סירב, תקף אותו במכות ובעיטות. הנהג פונה במצב קל לבי"ח וולפסון. במקביל, הוגש היום כתב אישום כנגד שלושת הנערים שתקפו נהג בבני ברק לאחר שסירבו לשלם לו.
נהג מואשם כי דרס למוות הולכת רגל לאחר שלא עצר במעבר חציה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ח.י הואשם כי לא האט במעבר חציה, התעלם מסימן של הולך רגל אחר להאט ופגע בעוצמה באישה שנהרגה עקב הפגיעה. הוא מואשם בגרימת מוות ברשלנות וכתב האישום בעניינו הוגש לבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה.
נהג מונית בשנות הארבעים לחייו נורה סמוך לביתו בחיפה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נהג מונית בשנות הארבעים לחייו נורה סמוך לביתו בחיפה ונפצע באורח אנוש. הרקע לאירוע פלילי. החשוד בירי נמלט ככל הנראה ברכיבה על אופנוע. בעבר נעשה ניסיון לחבל בתחנת מוניות שהייתה תחת ניהולו וכן רוסס לעברו גז מדמיע.
נהג משאית נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 6 - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נהג משאית בשנות ה-50 לחייו נפגע אנושות מרכב חולף בכביש 6, לאחר שהחנה את משאיתו ויצא ממנה. הנהג הפוגע נמלט מהמקום ואותר לאחר כמה שעות באזור ירושלים. כוחות מד"א ניסו להציל את נהג המשאית אולם הוא נפטר בבי"ח בלינסון. הנהג הפוגע נמצא בחקירה וחשוד בעב
נהגי מוניות מתל אביב חשודים שגנבו נוסעים חסרי ישע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עשרות קשישים, חולים ובעלי מוגבלויות נעקצו על ידי שני נהגי מוניות כשנסעו ברכבם. המשטרה קוראת לאנשים נוספים שנפלו קורבן למעשיהם להגיש תלונה בתחנת המשטרה הקרובה.
נהגת בת 38 שהייתה מעורבת בתאונה נעצרה בחשד לנהיגה בשכרות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נהגת בת 38 נעצרה לאחר שהייתה מעורבת בתאונה בחשד שנהגה בשכרות. בדיקת ינשוף שנערכה על-ידי מתנדבי תנועה חשפה בגופה רמה מסכנת חיים, הגבוהה פי שלושה מהמותר.
נהגת תחת השפעת אלכוהול ניסתה להימלט משוטרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושבת מזרח ירושלים, שנהגה ברכב שאינו תקין, נתבקשה לעצור כחלק מפעילות אכיפה של שוטרים מאגף התנועה של מחוז ש"י. למרות בקשתם, הנהגת החליטה להימלט והאיצה את נסיעתה. לאחר מרדף קצר היא נעצרה.
נהיגה בחוסר זהירות - מהיום נהג שיוריד מבטו מהכביש ייקנס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מהיום שוטר שיבחין בנהג שרכבו בתנועה וראשו מוטה מטה וניכר כי מבטו אינו מופנה לדרך וכי הוא מתעסק בעניין שאיננו חלק מפעולת הנהיגה - ירשום לנהג דו"ח תנועה בגין נהיגה בחוסר זהירות בהתאם לתקנה 21(ג) שדינה קנס בסך 500 ש"ח ו-6 נקודות.
נוסע ברכב ירצה חודשיים מאסר על הפקרה של הולך רגל לאחר תאונה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בתל אביב-יפו גזר לאחרונה חודשיים מאסר, מאסר על תנאי ופסילה מלקבל רישיון נהיגה למשך שנה מיום שחרורו, לצעיר שהיה מעורב בתאונת דרכים ולא הזעיק עזרה [ת"פ 26121-05-16].
נורתה למוות במהלך קטטה המונית בכפר קרע - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אישה בשנות ה-60 לחייה נורתה למוות במהלך קטטה המונית שפרצה בין שתי משפחות בכפר קרע. תושבים מדווחים כי יריות נורו ללא הפסקה ממש כמו בקרב וכי היה מסוכן מאוד להתהלך בכפר. ניסיונות ההצלה לא צלחו והאישה מתה במהלך הנסיעה לבית החולים הלל יפה. חוץ ממנה נפצעו שני א
נחקרו חשודים בתקיפה בבית כנסת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שלושה תושבי ראשון לציון עוכבו ונחקרו במשטרה בחשד לתקיפה, עקב ויכוח על זהותו של אדם שישמש כחזן בעת תפילת יום שישי בבית כנסת.
נחשפה מעבדה לגידול סמים מתחת לאדמה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שוטרים ממרחב השפלה עצרו חשוד כבן 30 מהיישוב באר יעקוב, לאחר שמתחת לביתו התגלתה מעבדה גדולה ובה למעלה ממאתיים שתילים של מריחואנה.
נחשפה מעבדה לייצור מטעני צינור ברמלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל, כוחות משטרה הכוללים בלשים, יס"מ וכלבנים של המשטרה נכנסו לתוך מתחם המצוי בכפר ג'ואריש שברמלה. שם, גילו השוטרים חומרים להרכבת מטענים ומטענים מורכבים רבים. אדם אחד נעצר.
נחשפה עסקת סמים בלוד בשווי עשרות מיליוני שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
במהלך יום שישי האחרון נחשפה אחת מעסקאות הסמים הגדולות בישראל. מידע מודיעיני מדויק סיפק נתונים על סוג הרכב, השכונה שבה תתבצע העסקה והמועד שלה. כוחות משטרה גדולים של שוטרים ובלשים מלווים במזל"טים המתינו לרכב ועצרו אותו. בתא המטען נמצאה המזוודה ובה 25 ק
נחשפה רשת הברחות הקוקאין בחברת אל על - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נחשפה רשת הברחות הקוקאין בחברת אל על
נחשפה רשת לייבוא סמים מצרפת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הותר לפרסום כי המשטרה עצרה ארבעה חשודים בניהול רשת הברחת קוקאין על ידי בלדריות, אשר נשאו את הסם המסוכן בגופן.
נחשפה רשת סוחרי סמים באמצעות איתור חבילות סמים בדואר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חמישה חשודים מחיפה חשודים כי ייבאו סמים כגון אקסטזי וקנאביס והפיצו אותם ברחבי הארץ עבור מסיבות טבע ומועדונים. המעצר התבצע לאחר שהמשטרה תפסה בסניף הדואר בתל אביב חבילות סמים בשווי של מיליוני ₪ והצליחה להתחקות אחר המעורבים במשלוח.
נחשפו סוחרי סמים במגזר החרדי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני מספר ימים נעצרו לא פחות מ- 45 חשודים, הנמנים ברובם על המגזר החרדי. העצורים היו מעורבים לכאורה בעסקאות מכירת סמים ברמת בית שמש ובשכונת מאה שערים בבירה.
נחשפו עשרות שטרות מזויפים בדירה בעיר נתיבות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
במהלך פעילות משטרה בעיר נתיבות נחשפה דירה ובה שטרות מזויפים בשווי של עשרות אלפי שקלים. שלושה חשודים ששהו בדירה נעצרו. המשטרה ביקשה לחדד לציבור לשים לב לסימני זיוף בשטרות.
ניגח ניידת משטרה בדרום ונמלט מהשוטרים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מצלמת משטרה תיעדה נהג שמנסה להימלט משוטרים שסימנו לו לעצור. הנהג נגח בניידת והחל בנסיעה פרועה שבמהלכה עלה מכסה המנוע של הרכב והסתיר את נסיעתו. הנהגכ נטש את הרכב בכיכר ונמלט לחורה. השוטרים יודעים את זהותו ועושים מאמצים לאתרו.
נייס גאי לא נחשב לסם ולכן חוקי - חייל זוכה בהחלטה תקדימית בעליון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט העליון זיכה לאחרונה חייל על עישון חומר "נייס גאי" וקבע כי לא ניתן להרשיע אדם בפלילים בנסיבות שבהן המעשה שעשה אינו מגבש עבירה, רק משום שטעה לחשוב כי הוא אסור.
ניסה לבצע שוד בנק בזכרון יעקב ונורה על-ידי המשטרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ניסיון שוד בבנק דיסקונט בזיכרון יעקב הסתיים בפציעתו של השודד. הוא נכנס לסניף הבנק עם סכין, שדד כמה מאות ₪ מהפקידה שעליה איים ולאחר מכן נמלט לחצר בית לא רחוק משם. כוחות משטרה שדלקו אחריו נאלצו לירות בפלג גופו התחתון, לאחר שהצעיר איים על שוטר שניסה לעצור או
ניסה לגנוב שתילי מריחואנה ונעצר בזכות ילדה בת עשר שהתקשרה למוקד מד"א - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ילדה בת 10 שהייתה לבד עם אחותה בבית שמעה קולות פריצה והתקשרה למוקד מד"א. המוקדנית הזעיקה את המשטרה והדריכה את הילדה להסתגר בבית ולפתוח רק לשוטרים כשאלה יגיעו. הפורץ נמצא על ידי השוטרים בגג הבניין ולטענתו ניסה לגנוב את שתילי המריחואנה שהיו על אדן החלו
ניסו לפתות סוהר להחדיר סמים לכלא וירצו 25-28 חודשי מאסר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בבאר שבע גזר בין 24-3 חודשי מאסר על צעירים שניסו לפתות סוהר במטרה להחדיר סמים אל תוך הכלא [ת"פ (ב"ש) 13861-04-17].
ניסיון חיסול בחנות לממכר נרגילות ברמלה תועד במצלמות האבטחה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ניסיון חיסול לאור יום בחנות לממכר נרגילות ברמלה. אדם נכנס לחנות וירה מטווח אפס במוכר שנפצע בינוני. המשטרה עצרה חשוד ראשון ומוסרת שתפעל בנחישות לאתר את החשודים בירי. נמסר כי מדובר בסכסוך בין שתי משפחות שבעקבותיו התבצעו כמה ניסיונות חיסול ברמלה, חלקם לאור י
ניסיון חיסול ביפו: בן 54 נורה במכוניתו ונפצע באורח קשה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה החלה בחקירה ובסריקות אחר חשוד בירי בתושב לוד בן 54 בעת שישב במכוניתו ביפו. קורבן הירי נפצע באורח קשה ופונה לבית חולים וולפסון שבחולון, כשהוא מורדם ומונשם.
ניסיון חיסול בנשר - צעיר נפצע קשה בפיצוץ מכוניתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר בן 22 המוכר למשטרה, נפגע אמש קשה מפיצוץ מכוניתו ברחוב בר יהודה בנשר. פרמדיקים שהיו במקרה בסמוך למקום האירוע העניקו לו טיפול ראשוני והוא פונה לבית החולים במצב קשה. לדברי המשטרה זהו ניסיון חיסול נוסף, המצטרף לשרשרת ניסיונות חיסול שהתרחשו בארץ לאחרונה.
ניסיון חיסול על רקע פלילי בחולון: עבריין בן 38 וחמשת ילדיו נפצעו מפיצוץ רכב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עבריין בן 38 נפצע באורח קשה מפיצוץ רכב בחולון. חמשת ילדיו, כאשר הקטן בן 3, נפצעו באורח בינוני עד קל. מהמשטרה נמסר כי מדובר בניסיון חיסול על רקע פלילי.
ניסיון חיסול פלילי ביפו: שני צעירים נפצעו באורח בינוני וקשה מירי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אחד מהפצועים מוכר למשטרה וככל הנראה מדובר בניסיון חיסול. סמוך לחצות התקבל דיווח על יריות בפיצרייה הממוקמת ברחוב יפת שביפו. צוותים רפואיים וכוחות משטרתיים הגיעו למקום ונערכו סריקות לאיתור החשוד או החשודים בירי במקביל לבדיקת מצלמות אבטחה באזור, גביית עדויות
ניסיון חיסול של אסיר משוחרר בפרדס חנה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
יריות נורו מקטנוע לעבר רכב, ברחוב המסילה בפרדס חנה. מיד לאחר מכן, הקטנוע הסתלק מהמקום. ברכב נסע אסיר משוחרר כבן 56 שנפצע באופן בינוני, מפצעי ירי בגפיו.
ניסיון חיסול שני של איש השוק האפור - עורך דין פלילי אסף דוק ©
איש השוק האפור, י.א. יצא ממתחם אירועים בחדרה ונפצע מצרור יריות שנורו לעברו מנשק אוטומטי. הוא פונה לבית החולים וכעת הוא מורדם ומונשם. יחד עמו נפצעו גם המאבטחים שלו, אחד מהם באופן קשה. זהו ניסיון החיסול השני של א. העוסק במתן הלוואות בתחום האפור ומפעיל צ
ניסיון תקיפה ואיומים נגד עובד ערבי בתחנת דלק בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני צעירים מואשמים בניסיון תקיפה נגד עובד ערבי בתחנת דלק בשכונת תלפיות בירושלים. השניים איימו עליו וזרקו אבנים על מכוניתו.
ניסים חדד זוכה ממעשה סדום בפעוט לאחר שנידון לשבע-עשרה שנות מאסר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ניסים חדד, איש עסקים בן 48, זוכה בעליון ממעשה סדום בפעוט לאחר שנידון לשבע-עשרה שנות מאסר. ביטול ההרשעה נקבע בשל חוסר ראיות וממצאים פורנזיים כמו גם בשל חוסר במאפיינים פדופילים באישיותו.
ניסתה לרצוח את בעלה על ידי שמן רותח ונעצרה בזכות בתם שזעקה לעזרה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ילדה בת 11 שזעקה לעזרה גרמה לשכנים המבוהלים להזעיק את המשטרה. בהיכנסם לדירה מצאו בה גבר בשנות ה-50 לחייו, כשהוא שוכב במיטתו ועל פניו וחזהו כוויות משמן רותח. האישה נעצרה בחשד שניסתה לרצוח אותו ותובא להארכת מעצרה. הגבר מטופל בבי"ח סורוקה.
ניתן להשהות הבאת עצור בעבירות ביטחון בפני שופט עד 96 שעות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת האריכה בשנה נוספת את הוראת השעה המאפשרת לגורמי החקירה להשהות הבאתו של חשוד בעבירות ביטחון לבית המשפט עד ל-96 שעות וכן להאריך את מעצרו שלא בנוכחותו. כמו כן, עורך דין לא יוכל להיפגש עם יותר מעצור אחד באותה חקירה.
נסע במהירות מופרזת של יותר מ-200 קמ"ש יחד עם בנו בן החמש ונעצר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר כבן חמישים מהפזורה הבדואית, נעצר לאחר שנסע במהירות מופרזת של מעל מאתיים קמ"ש. המשטרה עצרה את החשוד בתום מרדף. השוטרים הופתעו לגלות כי במכונית נמצא בנו בן החמש כשהוא אינו חגור.
נעצר אב בחשד כי התעלל מינית בילדיו ובגרושתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שלושה צעירים בשנות העשרים לחייהם החליטו להגיש תלונה נגד אביהם, על כך שביצע בהם עבירות מין במשך שנים רבות. הצעירים החליטו להתלונן לאחר ששמעו מהאחים הצעירים כי אף הם נפגעו מהאב. במהלך החקירה התברר כי גם גרושתו של החשוד סבלה לאורך השנים מאלימות ומעשי אונס חו
נעצר אב החשוד שהצליף בבנו בחגורה כי לא קרא בתורה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב נתניה נעצר אתמול לאחר שהצליף בבנו בחגורה, כשנוכח לדעת שאינו לומד תורה אלא משחק בטלפון הנייד שלו. האם ניסתה לגונן על בנה וכשלא הצליחה הזעיקה את המשטרה וזו עצרה את האב. האם סיפרה כי זו לא הפעם הראשונה שהיכה את הבן וכי גם היא סבלה מאלימות ממנו.
נעצר אדם חרדי שהתפרע בטיסה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה בנמל התעופה בן גוריון אדם חרדי כבן 35, אשר התפרע במהלך טיסת "אל על" במחאה על סרט "לא צנוע" שהוקרן.
נעצר בחשד להתעללות באביו הקשיש בעקבות תלונת המטפל הפיליפיני - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עובד זר מהפיליפינים המטפל בקשיש בן 92 ברמת גן, דיווח השבוע למשטרה כי בנו של הקשיש מתעלל בו וגורם לו לחבלות בגופו. המשטרה עצרה את הבן, תושב רמת גן בן 52, ובית המשפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו בשלושה ימים. לטענת הבן לא הייתה לו כל כוונה לפגוע באביו.
נעצר בחשד לניסיון מכירת מאגר נתוני לקוחות של הפניקס - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הצעיר נעצר לאחר שניסה למכור כונן מחשב ועליו נתונים חסויים של מאות אלפי לקוחות של חברת הביטוח הפניקס. הצעיר פנה לסוכן ביטוח של החברה בהצעה לרכוש את הכונן, והוא עדכן על כך בכירים בפניקס. הם אספו נגד הצעיר ראיות בעזרת חוקר פרטי והגישו תלונה במשטרה. הצעיר נעצ
נעצר בנתב"ג עם מזוודה ובה דופן כפולה מלאה בעשרות אלפי כדורי אקסטזי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר מקרית ביאליק נעצר בנתב"ג בידי משטרת מחוז חוף לאחר שבמזוודתו נמצאו חומרים החשודים כסמים, ועשרות אלפי כדורי אקסטזי. לטענתו לא היה בקשר רציף עם המזוודה בעת שהיה בחופשה בגרמניה ומישהו אחר טיפל בה, יצר לה דופן כפולה והטמין בה את הסמים. השופטת סברה א
נעצר החשוד שדרס למוות קשיש באור עקיבא ונמלט מהמקום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
קשיש שחצה את הכביש במעבר חציה נדרס על ידי מכונית שנמלטה מהמקום. הקשיש פונה לבי"ח, אך נפטר לאחר יומיים מפצעיו. השוטרים הצליחו לאתר את הנהג הדורס באמצעות מצלמות האבטחה הפרוסות במקום.
נעצר הצעיר שסיפק סמים לצעירה שמתה במסיבה בדרום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב ראשון לציון נעצר כחלק מגל מעצרים שנעשה בעניין החיילת שמתה מהתייבשות במסיבת הטבע שנערכה בדרום. על אף העובדה שבדמה לא נמצאו עקבות סמים או אלכוהול, חושדים החוקרים כי קיבלה "סם נעלם" שלא ניתן לאתר לאחר כמה שעות.
נעצר והושפל בידי שוטרים ללא כל סיבה - ויפוצה ב-2.6 מיליון שקל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני מעל כעשור, שוטרים ששהו ברכב משטרתי סמוי באזור ירושלים, עצרו ותקפו ללא סיבה אדם בשנות השלושים המאוחרות לחייו יחד עם אחותו ואיימו עליהם. היום בית המשפט פסק כי הוא יפוצה ב- 2.6 מיליון ש"ח.
נעצר חשוד באונס אישה מנתניה לאחר שביקש ממנה כוס מים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר בן 21 חשוד כי אנס עולה חדשה מנתניה לאחר שדפק על דלתה וביקש ממנה כוס מים. על פי החשד, בשעה שהעולה בטוב לבה הביאה לו את מבוקשו, הוא נכנס לביתה, התנפל עליה וביצע בה את זממו. הצעיר נעצר לפני זמן לא רב בגין בהטרדות מיניות אך שוחרר לחופשי.
נעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בתלמידות תיכון בפתח תקווה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חשוד בן 32 מפתח-תקווה נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בתלמידות תיכון. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות פוסט שאחת מהן העלתה לפייסבוק.
נעצר חשוד בביצוע שוד בפיצוציית "גרעיני עפולה" בעכו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני מספר חודשים פיצוציית גרעיני עפולה שבעיר עכו נשדדה באלימות סמוך לחצות, כאשר רעול פנים נכנס לחנות ותקף את המוכר. אדם בשנות הארבעים לחייו נעצר לאחרונה בחשד לביצוע העבירה.
נעצר חשוד בגידול מריחואנה במעבדה בביתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת תל אביב עצרה את י.מ, תושב רמת השרון כבן 50, החשוד כי בנה מעבדה לגידול מריחואנה בביתו. בית המשפט קבע כי מעצרו יוארך בשלושה ימים.
נעצר חשוד בגניבת טלפונים ניידים מאולם אירועים בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מנהל אירועים באולם באזור ירושלים דיווח למשטרה על גניבת טלפונים סלולריים של אורחים, כאשר באחד מהאירועים הבחין אחד העובדים במקום בגנב. כוחות משטרה הוקפצו למקום במידית אומנם החשוד נמלט במכוניתו. לאחר שאיתרו את כלי הרכב הוא נעצר בביתו.
נעצר חשוד בהונאת חלפני כספים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת מרחב דן עצרה את א.פ, תושב תל אביב כבן 40, החשוד כי הונה חלפני כספים בעיר וגזל מהם יותר ממאה אלף דולרים.
נעצר חשוד בהפעלת מעבדת סמים בהיקף גדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בירושלים הורה על הארכת מעצרו של ד.א, תושב העיר בית שמש כבן 50, החשוד כי היה אחראי לניהול מעבדה פרטית לגידול מריחואנה.
נעצר חשוד בהפצת שטרות מזויפים באזור הצפון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה את א.א, תושב קרית ים כבן עשרים, בחשד כי פעל להפצתם של שטרות מזויפים בעירו ובערים נוספות באזור.
נעצר חשוד בהצתת בניין ההסתדרות בת"א לאחר ויכוח עם פקידה במקום - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בן שבעים חשוד כי הצית את קומת הקרקע בבניין קרנות הפנסיה בתל אביב. לאחר שכוחות כיבוי הוזעקו למקום הוא הודה במעשה. מחקירה ראשונית עולה כי ביצע זאת לאחר ויכוח עם פקידה.
נעצר חשוד בהקמת מעבדת סמים בחדר סודי שנחפר מתחת למקלט הבניין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר בן 27 מחצור הגלילית נעצר בחשד שהקים מעבדת סמים מתחת למקלט בביתו של אביו. המשטרה איתרה מתחת למיטתו במקלט חדר סודי ובו שתילי מריחואנה וציוד לגידולם בשיטת ההידרו. השכנים מוסרים שלא שמעו דבר מהחפירה ומההכנות למעבדת הסמים. מעצרו של הצעיר הוארך.
נעצר חשוד בניסיון לרצח בתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שוטרי מרחב הצפון עצרו בסוף השבוע גבר בשנות החמישים לחייו, תושב מעלות – תרשיחא, בחשד כי ניסה לרצוח בדקירות את ביתו בת ה- 25.
נעצר חשוד בסחר בסמים שטוען כי פעל בתור סוכן סמוי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בתל אביב דן בהארכת המעצר של תושב העיר שחשוד בסחר בסמים, סוהר בשב"ס בעברו, הטוען כי גויס מטעם המשטרה כדי לפעול בתור סוכן סמוי.
נעצר חשוד בעקיצת נשים וסחיטתן במאות אלפי שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הגבר נעצר בעבר ונחקר, אך שוחרר. כעת כשהוגשו נגדו שתי תלונות נוספות, נעצר פעם נוספת והובא להארכת מעצרו בבית משפט השלום בירושלים.
נעצר חשוד בשוד קשישות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה צעיר כבן 25, החשוד כי שדד ביחד עם חברו עשרות קשישות בשנה האחרונה באזור השרון.
נעצר חשוד בתאונת פגע וברח בנתניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב כפר קוצרא חשוד כי היה מעורב בתאונת פגע וברח בה נהרג צעיר מכפר יונה. לפי הערכת המשטרה ככל הנראה החשוד גנב את הרכב באמצעותו פגע בצעיר.
נעצר חשוד בתקיפה חמורה של אשתו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב בת ים בן 75 נעצר על-ידי המשטרה בחשד שתקף את אשתו באמצעות מכות פטיש. אמש התקבלה במגן דוד אדום ובמשטרת בת ים הודעה על אישה נעדרת הכרה הנמצאת בביתה. הצוותים שהגיעו למקום מצאו את האישה בדירתה כשעל גופה ניכרים סימני אלימות ובמצב אנוש.
נעצר חשוד שאיים בסכין על מוכר בחנות סלולר משום שלא היה מרוצה מהמכשיר שרכש - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בן 33 מרמת גן נעצר בחשד ששלף סכין ואיים על בעל חנות למכירת פלאפונים סלולריים כי לא היה מרוצה ממכשיר הסלולרי שרכש. האירוע תועד במצלמת האבטחה במקום.
נעצר חשוד שגנב אוטובוס ובמהלך מנוסתו התנגש במכוניות ופצע אישה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב טבריה בן 39, גנב מחניון בעיר אוטובוס ובמהלך נסיעתו פצע קל אישה ופגע בחמישה כלי רכב שונים. ככל הנראה הוא היה תחת השפעת אלכוהול וסמים והוא נעצר לאחר שניסה להימלט ללא הצלחה.
נעצר חשוד שגנב טלפון סלולרי מאישה נכה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת ישראל עצרה חשוד שגנב טלפון סלולרי מאישה נכה בעת שערכה קניות. השוטרים החזירו לאישה את הסלולרי ועצרה לחקירה את החשוד.
נעצר חשוד שהתחזה למטפל ברפואה משלימה וביצע מעשים מגונים בנשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה בירושלים לחקירה גבר בשנות ה-50 לחייו, החשוד שהתחזה למטפל ברפואה משלימה וביצע בלקוחותיו עבירות מין. החקירה נפתחה בעקבות תלונתה של אישה ואחריה העידו במשטרה נשים נוספות על מקרים דומים. בית המשפט האריך את מעצרו לבקשת המשטרה, אך שמו טרם פורסם.
נעצר חשוד שתקף את ראש עיריית בית שמש במהלך פסטיבל בעיר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר התקיף את ראש העיר של בית שמש במהלך פסטיבל שבו עלה ראש העיר לברך את הקהל. הוא שפך עליו משקה ובחיפוש בכליו נמצא סכין וגז פלפל. לאחר חקירה התברר שחיפש את ראש העיר גם בבוקר. הוא חשוד בעבירות של תקיפה ואיומים.
נעצר יזם מוכר שחשוד בהונאות נדל"ן במיליוני שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
יזם מוכר נעצר בחשד להונאות בתחום הנדל"ן. בעבר נעצר על עבירות דומות ואף הסתבך עם עבריינים, אך שינה את שמו והמשיך לבצע עבירות בתחום הנדל"ן. החשוד ושותפיו הציעו לרוכשים דירות, באמצעות הצגת מסמכים מזויפים ומועדי אכלוס פיקטיביים. הוא יובא להארכת מעצר
נעצר לאחר שדהר עם טרקטור לתוך ההמון במהלך קטטה בכפר ריינה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אתמול פרצה קטטה המונית בכפר ריינה בצפון בין שתי משפחות, על רקע לא ברור. במהלך הקטטה נזרקו אבנים, אנשים היכו זה את זה וטרקטור אף פרץ אל תוך ההמון בניסיון לדרוס את המעורבים. המשטרה פתחה בחקירה, אך בני המשפחות אינם משתפים פעולה. תושבי הכפר טוענים שאפשר לפתור
נעצר לאחר שהציע לסוכנת משטרתית שהתחזתה לילדה בת 13 להיפגש עימו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעיר מכפר קרע ניהל שיחות בעלות אופי מיני עם נערות דרך אתר אינטרנט. הוא יצר קשר אחת מהן, סוכנת משטרה שהתחזתה לבת 13, וחשף בפניה תכנים מיניים קשים ואף הציע לה לעבוד בזנות. כאשר הגיע לפגוש אותה, נעצר בידי בלשים והוגש נגדו כתב אישום חמור.
נעצר לאחר שהצית את קיר בית המשפט השלום בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
גבר בן 40 מחיפה נעצר לאחר שהצית את קיר בית משפט השלום בתל אביב. הגבר תועד במצלמות האבטחה כשהוא שופך חומר דליק על הקיר והשיחים, מצית אותם ולאחר מכן אף נשאר במקום. הוא נעצר בידי המשטרה לחקירה. ייתכן והוא קשור גם לעבירות אחרות.
נעצר לאחר שהשליך בקבוק זכוכית לעבר זמרת ברחוב רוטשילד ופצע אותה ברגלה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
זמרת שעמדה ברחוב רוטשילד בתל אביב נפצעה ברגלה מבקבוק זכוכית שהשליך עליה גבר שעבר בסמוך. לאחר התקיפה נעמד לידה בצורה מאיימת והמשטרה שסיירה בסמוך עצרה אותו. הוא הובא לחקירה בתחנת המשטרה, נשלח לבדיקה פסיכיאטרית ומעצרו הוארך. החקירה נמשכת.
נעצר מטפל זר שתועד מבצע מעשה מגונה בקשיש מבני ברק - עורך דין פלילי אסף דוק ©
מטפל זר שהיה אמור לסייע לקשיש מבני-ברק נעצר בחשד שביצע בו מעשה מגונה. לאחר שילדיו התקינו מצלמות אבטחה בביתו, הם נחרדו לגלות כי העובד עבר לישון במיטת אביהם וביצע בו את המעשה כאמור.
נעצר נהג בן 32 שנתפס נוהג במהירות מופרזת בזמן פסילה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נהג בן 32 תושב אילת, נעצר בגין מהירות הקרובה ל-200 קמ"ש בכביש 90. התברר כי הוא פסול לנהיגה ולמרות זאת עלה על רכבו וסיכן באופן חמור את משתמשי הדרך.
נעצר פדופיל שפעל באינסטגרם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת רמת גן עצרה את תושב העיר, כבן 30, החשוד כי הטריד מינית דרך אפליקציית אינסטגרם עשרות קטינות, ושידלן לבצע מעשים מגונים.
נעצר צעיר החשוד בהברחת סם מסוכן מהולנד לישראל - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הצעיר שנעצר על יד היחידה המרכזית במחוז המרכז, חשוד כי ביחד עם מספר אנשים אחרים ניסה להבריח לארץ אלפי כדורי אקסטזי.
נעצר צעיר שהתחזה לבכיר בחברת תקשורת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה תושב נתניה בן 26, בחשד כי התחזה למנהל בכיר בחברת תקשורת ידועה וביצע עסקאות בשווי של במאות אלפי ₪. החשוד התקשר לחברות, הציג עצמו כסמנכ"ל בחברת התקשורת והזמין סחורות על שם החברה.
נעצר צעיר ששדד חנות מחשבים והשאיר מכתב התנצלות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה צעיר שפרץ לחנות מחשבים, על אף העובדה שהוא התחרט. הצעיר חזר לחנות לאחר שגנב ממנה כסף והשאיר מכתב התנצלות. המשטרה עצרה אותו והגישה נגדו תלונה. סנגורו מדגיש כי לולא השאיר מכתב התנצלות לא היו תופסים אותו, ולכן תמוה מדוע המשטרה החליטה להמשיך בהליך
נעצר ראש מועצה לשעבר בחשד לעבירות שוחד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
אדם שכיהן בעבר כראש מועצה נחקר בחשד שקידם אינטרסים של אדם שנתן לו טובות הנאה. ביחד עמו נעצר אדם בכיר נוסף. מעצרם התבצע לאחר חקירה סמויה שהתנהלה במשך חודשים אחדים בלהב 433. המשטרה מוסרת כי תמשיך להילחם בשחיתות הציבורית ולאתר הפרות של סדרי שלטון.
נעצר תלמיד ישיבה החשוד בעבירות מין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
נעצר תלמיד ישיבה מבני ברק, בן 19, החשוד בשורה ארוכה של תקיפות על רקע מיני בילדות בעירו.
נעצרה "מאדאם" שניהלה רשת זנות שייבאה נשים מאוקראינה ומגיאורגיה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
12 איש נעצרו בחשד לניהול רשת זנות שייבאה נשים מאוקראינה ומגיאורגיה. הנשים נכנסו לישראל במסווה של בנות הזוג של ישראלים שהיו חלק מהרשת. הצעירות הובאו לדירות שכורות ברחבי הארץ וסיפקו שירותי זנות.
נעצרה חוליה שעקצה בעל ג'יפ פורשה עם צ'ק מזויף - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ניסיון למכור רכב יוקרה באינטרנט כמעט והסתיים בהונאה. תושב הרצליה ניסה למכור את ג'יפ הפורשה שלו באמצעות האינטרנט, וקיבל פניה מאדם שנראה אמין ונורמטיבי. לאחר שניסה לפדות את הצ'ק הבנקאי, התברר לו כי הצ'ק מזויף. הרכב אותר רגע לפני פירוק והחוליה
נעצרה עובדת זרה בחשד לייבוא סמים מסוכנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה עובדת זרה ממדינת הפיליפינים, אשר עובדת בישראל כמטפלת בקשישים, בחשד שייבאה לישראל סם מסוכם מסוג קוקאין.
נעצרו 13 גברים בחשד לעבירות פדופיליה ברשת - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה הבוקר 13 חשודים מרחבי הארץ החשודים בפדופיליה. החקירה הסמויה ארכה זמן רב ובמהלכה התחזתה שוטרת לקטינה. אחד מהחשודים הציע לה לקיים יחסי מין תמורת כסף. המשטרה מוסרת כי תמשיך לאתר ולעצור חשודים בעבירות פדופיליה.
נעצרו 15 חשודים בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף גדול - עורך דין פלילי אסף דוק ©
15 חשודים, ביניהם רואי חשבון ועורכי דין, נעצרו בחשד להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף גדול. על פי החשד ההפצה נעשתה בשיטתיות בכדי לשלם מע"מ מופחת.
נעצרו ארבעה חשודים בעבירות שוחד ומרמה בתחום הנדל"ן בעיר נתניה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה ארבעה חשודים בגין עבירות מס, הלבנת הון ומתן שוחד. חיפושים נערכו במשרדי העירייה ובבית החשודים. אחד מארבעת החשודים שנעצרו בחשד לעבירות שוחד בתחום הנדל"ן הוא צפריר פיירברג, בנה של ראש העיר נתניה מרים פיירברג-איכר.
נעצרו בחשד לניהול בתי בושת בתל אביב - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה פשטה השבוע על בתיהם של כמה גברים החשודים בניהול זירת בתי בושת באזור התחנה המרכזית הישנה בתל אביב. הפשיטה היא סופה של חקירה סמויה שאספה ראיות על פעילותם של בתי הבושת והמעורבים בהם. הגברים חשודים כי פעלו תוך ניצול אוכלוסיות מוחלשות, הפעלת אלימות, העל
נעצרו בחשד לסחר בנשים לישראל לצורך זנות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שבעה חשודים נעצרו בחשד להפעלת רשת סחר בנשים לצורך עבודה בזנות. הנשים ידעו שהן מגיעות לספק שירותי מין והגיעו לארץ בתור תיירות. המפעילים סיפקו להן דירות ולקוחות והתחלקו עימן ברווחים. הם חשודים בעבירות של סחר בנשים ובעבירות כלכליות רבות.
נעצרו בחשד שאנסו נערה עם מוגבלות שכלית - עורך דין פלילי אסף דוק ©
צעירה הלוקה בשכלה התלוננה כי שתי נערות הכירו לה שני נערים, ואלה אנסו אותה כמה פעמים. באחת הפעמים עמדו הנערות בצד ולא עשו דבר. הנערים נעצרו בחשד לאונס ואילו הנערות שצפו נעצרו בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע ושוחררו לביתן בתנאים מגבילים. החקירה בעיצומה.
נעצרו בחשד שסחרו בקוקאין והרואין - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בתל אביב דן בבקשת המשטרה להאריך את המעצר של ארבעה חשודים בחשד לסחר בסמים, לאחר שהתגלו בדירתם כמעט מאה מנות סם.
נעצרו בחשד שקידמו השתלת איברים תמורת תרומות לעמותה שניהלו - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ארבעה חשודים העובדים בעמותה שעוסקת בתיווך השתלות בירושלים, נעצרו היום בידי משטרת מחוז ירושלים. החשד הוא כי הם קידמו תורים להשתלות, תמורת מאות ואף עשרות אלפי שקלים שהועברו כתרומה לעמותה שניהלו. לעמותה התמנה מפרק זמני ובינתיים היא ממשיכה בעבודתה.
נעצרו בכירי חברת מחקר החשודים בשימוש מידע פנים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בתל אביב הורה לשחרר בערבות שלושה מבכירי חברת מחקר רפואי בשם ביונדווקס פרמצבטיקה, לאחר שעלו חשדות כי השתמשו במידע פנים לגריפת רווחים בבורסה.
נעצרו בכירים במועצה הדתית בירושלים החשודים בהונאה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת ירושלים פשטה על משרדים ובתים של עובדים במועצה הדתית של עיר הבירה, ועצרה 5 חשודים במרמה והונאה.
נעצרו גנבים סדרתיים מאזור השרון - עורך דין פלילי אסף דוק ©
תושב הוד-השרון,חשוד כי נהג לגנוב באופן סדרתי, יחד עם שותפים שונים, כרטיסי אשראי, ניידים וארנקים מבריכות שחייה ומועדוני כושר. המשטרה עצרה את החשוד יחד עם שותף נוסף בעת ביצוע פשעם.
נעצרו הורים ממזרח ירושלים החשודים בסחיטת כספים מבן כיתה של בנם - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הורים ובנם ממזרח ירושלים נעצרו בחשד לסחיטת כספים מבן כיתה של בנם. המעצר התבצע לאחר שהנער הנסחט סיפר לאביו כי אבא של אחד מהילדים בכיתתו איים עליו באקדח צעצוע כדי שיעביר לו כספים ממשפחתו. הנער המבוהל ציית והעביר לו ככל הנראה 100,000 במשך כשנה. המשטרה פתחה ב
נעצרו חברי כנופיית הקולנועיות שגנבו כספות מקיבוצים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
ארבעה בדואים חשודים כי ביצעו במהלך השנים האחרונות עשרות פריצות למושבים, קיבוצים ובתי עסק ברחבי הארץ. הם נהגו לחדור בתחכום אל תוך המבנים, לנטרל את האזעקות, לעקור את הכספות ולשנען לאחר מכן על גבי קולנועיות גנובות. הם נעצרו בתום חקירה סמויה על ידי ימ"ר
נעצרו חרדים שיידו אבנים לעבר שוטרים במהלך הפגנה בירושלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עשרות חרדים השתתפו בהפגנה שהתקיימה בירושלים מול לשכת הגיוס, חלקם חשודים כי יידו אבנים לעבר שוטרים. שלושה נעצרו אחד מהם קטין.
נעצרו חשודים בגידול 140 ק"ג של מריחואנה בלב שכונת מגורים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בפשיטה שערכו בלשי המשטרה על מבנה ברעננה נתפס סם מסוג מריחואנה בכמות של כ- 140 ק"ג. המקום שימש למעשה כמעבדה לגידול השתילים.
נעצרו חשודים בהחזקת מעבדות לגידול סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרם של 5 חשודים בניהול מעבדות לגידול מריחואנה, אשר פעלו גם להפצת הסם המסוכן.
נעצרו חשודים בהפעלת רשת למכירת אמצעי לחימה - עורך דין פלילי אסף דוק ©
משטרת לכיש עצרה 18 אנשים החשודים בסחר בכלי נשק וכן בסמים מסוכנים. זאת לאור פעילות מודיעינית מאומצת שהובילה לתפיסת אמצעים רבים המסכנים את שלום הציבור.
נעצרו חשודים בייצור אלכוהול מזויף שגרם למותם של אנשים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
חמישה מתושבי הדרום נעצרו בחשד לייצור אלכוהול מזויף. בבית של אחד מהם נמצאו 24 חביות המכילות אתנול. לפי החשד בגלל מעשיהם צרכו אנשים באזור הדרום אלכוהול מזויף והדבר גרם לעיוורון ואף למוות של כמה מהם.
נעצרו חשודים בניסיון הונאה בקרקעות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
לפני יומיים עצרה המשטרה מספר אנשים מאזור המרכז, החשודים כי ניסו למכור קרקעות בתל אביב שאינן מצויות בבעלותם.
נעצרו חשודים בסחר בסמים באשדוד - עורך דין פלילי אסף דוק ©
עבריין בשנות ה-30 לחייו פעל כסוכן סמוי במשך חודשים ארוכים והוביל למעצרם של חשודים בסחר בסמים. הסוכן אסף ראיות מפלילות כנגדם המוכיחות כי סחרו בסמים מסוכנים בשכונות מגורים בלב אשדוד ופשעו בעבירות נוספות.
נעצרו חשודים בציד בלתי חוקי של חיות בר - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה, כוחות מג"ב ונציגי רשות הטבע והגנים פשטו אתמול על בתיהם של 19 חשודים בציד בלתי חוקי וסחר בלתי חוקי בבשר הציד. במהלך הפשיטה נמצא ציוד רב כגון מחסניות, סכינים ומלכודות, בשר ציד ואף חיות בר מוגנות כדורבנים וציפורי שיר. היקף הציד הבלתי חוקי היה גד
נעצרו חשודים בתקיפה של ערבי - עורך דין פלילי אסף דוק ©
הותר לפרסום כי חמישה צעירים יהודים נעצרו על ידי משטרת ירושלים, בחשד כי תקפו אדם ערבי שנפגע באורח קל.
נעצרו חשודים שהתחזו ליועצי משכנתאות וקיבלו במרמה כ-50 מיליון שקלים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
שני חשודים נעצרו על ידי משטרת ירושלים בחשד לעבירות מרמה והונאה, קבלת דבר במרמה וזיוף מסמכים. השניים חשודים שהונו את בנק לאומי ב-50 מיליון שקלים לאחר שהתחזו ליועצי משכנתאות.
נעצרו קטינים החשודים בהפעלת רשת סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
המשטרה עצרה שני קטינים שהיו מעורבים לכאורה במכירת סמים מסוכנים לקטינים אחרים, ומתכוונת להגיש כנגדם כתבי אישום לבית משפט לנוער.
נעצרו שלושה חשודים במעורבות ניסיון חיסול בשדרות - עורך דין פלילי אסף דוק ©
סמוך לאולם אירועים בשדרות בוצע ניסיון חיסול נגד עבריין מוכר. החשודים ניהלו קרב יריות נגדו שבעקבותיו נפצע בפלג גופו התחתון. שלושה אנשים נעצרו – ביניהם הקרבן.
נעצרו שני אחים שהפעילו בביתם מעבדת סמים - עורך דין פלילי אסף דוק ©
בעקבות מידע מודיעיני בוצע חיפוש בביתם של שני אחים המתגוררים בבת-ים, שם נמצאו שתילי סמים וציוד המשמש לגידולם, בהיקף גדול. האחים נתפסו ונעצרו.